Procurements

€12.33M
551 procurements
View Procurements

Board-Level People

7
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Toitur-purustite lõiketerade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

Algmurde puurpinkide puurinstrumentide ostmine

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€0

Pingeindikaatorite ostmine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids
€0

6/0,69 kV teisaldatavate komplektalajaamade ostmine

Published and bidding deadline .

22 days6 bidders
6 bids
€0

Laadurite Dieci varuosade ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
2 bids
€25,000

Karjäärikallurite rehvide ostmine

Published and bidding deadline .

51 days€0

Lõhketraadi ostmine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids
€0

6 kV lülituspunktide ostmine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€0

Aidu karjääri joogivee puurkaevude lammutamise ja konserveerimise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
3 bids
€0

Viru kaevanduse mäeeraldise veehaarete revisjoni ja seire teostamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids
€0

Sammuvate ekskavaatorite EŠ 15/90 ja EŠ 15/100 varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
2 bids
€0

Ankrukettide ostmine

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€0

Sõelutud kuiva liiva ostmine

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids
€0

Karjäärikallurite rehvide ostmine

Published and bidding deadline .

41 days2 bidders
2 bids
€0

Karjäärikallurite ostmine

Published and bidding deadline .

44 days3 bidders
3 bids
€0

Määrdemajanduse seadmete ja varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€0

Tööriistaruumide sisustuse ostmine

Published and bidding deadline .

10 days6 bidders
6 bids
€0

Viru kaevanduse ülevoolupuuraukude projekteerimine ja ehitus

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€0

Sepiste ostmine

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids
€0

Kinnitusvahendite ostmine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€44,705

Reduktorite ja nende varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days10 bidders
10 bids
€0

Soonuri Ural-33M ning puurmasinate MBK, MBM varuosade ja tarvikute ostmine

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€0

Sammuvate ekskavaatorite kabiinide remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€0

Ratasekskavaatori Huddig 1260 hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€0

Filtrite ostmine

Published and bidding deadline .

15 days6 bidders
6 bids
€0

HITACHI karjäärikallurite hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
2 bids
€430,000

Vintsi trumlite treimisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid
€0

Toitur-purustite lõiketerade ostmine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids
€0

Raudtee-ekskavaatori teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

21 days5 bidders
5 bids
€0

Raudtee toppimis-ja rihtimistööde teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0

Veduri rattamootoriplokkide remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

Tuulutusšurfide nr. 120, 140 ja 160 likvideerimine

Published and bidding deadline .

22 days9 bidders
8 bids
€0

Scania tehnika varuosade ning hooldus- ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
3 bids
€566,000

Konveierilintide jätkude liimimise ja veotrumlite kummeerimise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids
€134,000

Diiselmootori Scania D11 R41 remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€0

Sammuva ekskavaatori kopa valudetailide ostmine

Published and bidding deadline .

29 days7 bidders
7 bids
€0

Elektrimootoriga hüdropumba ostmine

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€0

Puukentsefaliidivastase immuniseerimisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€0

Aheraine kinnistu motopargi ala juurimine

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids
€0

Konveierilindi ostmine

Published and bidding deadline .

38 days8 bidders
8 bids
€510,000

Dispetšerjuhtimise rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

45 days7 bidders
5 bids
€0

Vähemalt 10-tonnise kandevõimega allmaa laadurveokite ostmine

Published and bidding deadline .

38 days3 bidders
3 bids
€0

Vähemalt 14-tonnise kandevõimega allmaa laadurveoki ostmine

Published and bidding deadline .

38 days1 bidder
1 bid
€0

Magnetiidi ostmine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Graniitkillustiku ostmine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0

Videoregistraatorite ostmine

Published and bidding deadline .

10 days8 bidders
8 bids
€5,999

BelAZ karjäärikallurite varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€216,000

Laeankurdamispuurpingi SMAG FA 523 kapitaalremondi teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€0

Raudtee kapitaalremondi teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

30 days6 bidders
6 bids
€579,000

Puitliiprite ja pööranguprusside ostmine

Published and bidding deadline .

24 days6 bidders
5 bids
€0

Juhtimissüsteemi sertifitseerimise ja korraliste järelevalve auditite teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€0

Patmari talu veevarustussüsteemi ehitus

Published and bidding deadline .

15 days11 bidders
11 bids
€0

Raudtee side- ja turvanguseadmete ning elektriliste ajamite ostmine

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
4 bids
€0

Garaažiuste hooldusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€87,600

Laepuhastuspiigi ostmine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
3 bids
€0

Raudteeremondi spetsiaalsete töövahendite ostmine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€0

Raudtee pealisehitusmaterjalide ostmine

Published and bidding deadline .

18 days6 bidders
5 bids
€0

Ekskavaatori elektrijuhtimissüsteemi komponentide ostmine

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€0

Pakendite aastaaruannete audiitorkontrolli teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€0

Raudtee rööbaste, pöörangute ja pöörangudetailide ostmine

Published and bidding deadline .

21 days5 bidders
4 bids
€0

Kaabelliinide ehitamine

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€240,000

Veerelaagrite ostmine

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
3 bids
€429,000

Allmaatelefonide aparaatide ja komponetide ostmine

Published and bidding deadline .

9 days5 bidders
5 bids
€0

Vedurite ja vagunite varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€0

Omanikujärelevalve teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€0

Volvo TAD VE mootorite, nende varuosade ning hooldus- ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
2 bids
€300,000

Estonia kaevanduse peavastuvõtupunkri raudbetoonseinte remont

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Pumpade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days9 bidders
11 bids
€0

Konveierilindi remondimaterjalide ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€0

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi projekteerimine Estonia kaevanduse haldushoones, olmehoones, remondi ja mehaanikatsehhis

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

Madalpinge kaablite ostmine

Published and bidding deadline .

15 days7 bidders
8 bids
€0

Keemiakaupade ostmine

Published and bidding deadline .

22 days11 bidders
11 bids
€0

Tuulutustorude ostmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€0

Pneumaatilise puurinstrumendi ja varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€5,999

Eepurusti DU-2 rootori ostmine

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€0

Lintkonveieri veotrumli ostmine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids
€0

Lintkonveieri mootor-reduktori ostmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€0

Lintkonveierite ja nende seadmete varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

13 days8 bidders
9 bids
€0

Tsemendi ostmine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid
€0

Paigalduskaablite ja juhtmete ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€0

Kompressorite hooldusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€39,000

Veega täitunud kaevanduste põhjaveeseire teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

10 days6 bidders
6 bids
€0

Töökeskkonna ohutegurite mõõtmisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Toitur-purusti HALBACH&BRAUN varuosade ja hooldus- ning remonditeenuse ostmine / Purchasing of spare parts and maintenance and repair service for feeder-crusher HALBACH&BRAUN.

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€300,000

NORD ajamite ja ajami osade ning varuosade ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€269,100

Soonurite URAL-33 lõikehammaste ostmine

Published and bidding deadline .

19 days7 bidders
7 bids
€0

6 kV lülituspunktide ja nende varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
4 bids
€0

Elektriliste, pneumaatiliste ja bensiinimootoriga käsitööriistade ostmine

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
4 bids
€0

Reduktorite ostmine

Published and bidding deadline .

13 days12 bidders
12 bids
€5,999

Tõste- ja allalaskeseadme varuosade ning remondi- ja hooldusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€9,000

Sagedusmuunduri ostmise ja paigaldusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Maakaablitrasside projekteerimise ja ehitusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

32 days6 bidders
6 bids
€0

Sukelpumpade ostmine

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
2 bids
€0

Elektrikeevitatud terastorude ostmine

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Killustiku ja põlevkivi teisaldamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids
€0

Sandvik ja Getman tehnika varuosade ja remonditeenuse ostmine. / Sandvik and Getman spare parts for equipment and repair services buying.

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
4 bids
€1.04M

Mootorikütuse, jahutusvedeliku ja kütuselisandi AdBlue analüüsiteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€0

Sõelurite kummiamortisaatorite ostmine

Published and bidding deadline .

11 days5 bidders
5 bids
€5,999

Sammuva ekskavaatori kopa valudetailide ostmine

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
4 bids
€0

Laava kinnistu varingu likvideerimistööde teostamine

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€5,999

Sukelpumpade INDAR remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€0

Elektritoodete, -materjalide ja -tarvikute ostmine

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€260,000

Okaspuupalgi ostmine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€0

Autopirnide ostmine

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€0

Inertssõeluri GIST72 ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€0

Puurpeade ostmine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0

Laserkaugusemõõturite ostmine

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€5,999

Hüdraulikaõli MGE-46V ostmine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€0

Varikatuse projekteerimisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids
€0

Tehnoloogiliste puuraukude puurimisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€0

Plasttorude ja nende liitmikute ostmine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€0

Puurpinkide diiselmootorite ostmine

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€0

Ekskavaatorite kabiini uste vahetus

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€5,999

Viivikonna tektoonilise rikke geoloogilise uuringu programmi koostamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0

Hüdrauliliste tööriistade ostmine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€0

Hazemag varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

4 days1 bidder
1 bid
€0

45-tonnise kandevõimega karjäärikalluri ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€0

Kasutatud poolvagunite ostmine

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€0

Estonia kaevanduse 16. pumpla kaevandusvee kraavi puhastamisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids
€0

Kalorimeetrite juhtimis- ja elektriosa paigalduse teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€0

Ruumide remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids
€0

Allmaa elektrikilpide ostmine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€0

Üldkasutatavate terastrosside ostmine

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
4 bids
€0

Gaasianalüsaatorite ostmine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€0

Operatiivpersonali riietehoiu ruumidele remonditeenuse ostmine, EEJ

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

Algmurde puuraukude puurpinkide ostmine

Published and bidding deadline .

33 days1 bidder
1 bid
€0

Töötervishoiuteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

DEUTZ mootorite, nende varuosade ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€180,000

Vasarpurusti SMD-98B haamrite ostmine

Published and bidding deadline .

15 days7 bidders
6 bids
€0

Vaguni leevendusaparaatide remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€5,999

Diiselgeneraatorite ostmine

Published and bidding deadline .

23 days4 bidders
4 bids
€0

Allmaakallurite ostmine

Published and bidding deadline .

23 days1 bidder
1 bid
€0

Kaevurivalgustite ja nende laadimisseadmete ostmine

Published and bidding deadline .

25 days2 bidders
2 bids
€0

Vasarpurusti SMD-98B rootori ostmine

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€0

Videoregistraatorite ostmine

Published and bidding deadline .

10 days6 bidders
6 bids
€0

Rikastusvabriku sõelurite äravooluvannide valmistamine ja paigaldus

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Lõhketööde mõjutegurite mõõtmise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€0

Parkimiskohtade markeerimisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Sammuva ekskavaatori kopa valudetailide ostmine

Published and bidding deadline .

10 days6 bidders
6 bids
€128,800

Kaabitskettide ostmine

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids
€0

Kahveltõstukite varuosade ning remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€28,000

Estonia kaevanduse ruumide remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

16 days6 bidders
6 bids
€0

Raadiosaatjate ja raadiosidevahendite tarvikute ostmine

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Kohttuulutuse ventilaatorite koos alusraamidega ostmine

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids
€0

Sagedusmuunduri ostmise ja paigaldusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€0

Laadurveoki ATLAS COPCO ST1030 kapitaalremondi teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

6 days1 bidder
1 bid
€249,900

Keskpinge seadmete ostmine

Published and bidding deadline .

15 days5 bidders
5 bids
€0

Elektriliinide ehitustrasside ettevalmistamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Ekskavaatori elektrijuhtimissüsteemi komponentide ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€57,000

Siltide ja kleebiste ostmine

Published and bidding deadline .

15 days5 bidders
5 bids
€5,999

Estonia kaevanduse tuulutusšurfi nr. 143 rajamine

Published and bidding deadline .

18 days6 bidders
6 bids
€0

Kaugkontrolli seadmete ostmine

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€5,999

Raudteeäärse maa-ala niitmisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

15 days10 bidders
10 bids
€10,000

Lintkonveierite SICON rullikute ostmine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€0

Estonia kaevanduse allmaa transpordi parkla märgistamine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€5,999

Jõukaablite ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€0

Narva karjääri tehnoloogilise tee asfaltkatte remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

17 days7 bidders
7 bids
€0

Narva karjääris katuste remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

25 days7 bidders
7 bids
€0

Mäemasinate konditsioneeride hooldusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€45,000

Vanditrosside ostmine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€30,000

Kütuseetteandeliinide seadmetele jooniste järgi valmistatud varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

10 days4 bidders
4 bids
€0

Laeankurdamispinkide puurimisinstrumentide ostmine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€0

Lõhkeaukude puurpinkide puurimisinstrumentide ostmine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Estonia kaevanduse olmehoone veevarustussüsteemi remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Estonia kaevanduse manööverdusvintsi OTSO moderniseerimine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid
€0

Estonia kaevanduse tuulutusšurfi nr. 3122 rajamine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0

Allmaakallurite veokasti hüdrosilindrite ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€0

Automaatse tulekustutussüsteemi elektromagnetklappide ostmine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids
€0

Ranitsate ostmine

Published and bidding deadline .

9 days4 bidders
4 bids
€5,999

Kraapkettide ostmine

Published and bidding deadline .

13 days6 bidders
6 bids
€0

Reduktori KC2-1300 ostmine

Published and bidding deadline .

15 days6 bidders
6 bids
€0

Pumpade varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

12 days5 bidders
5 bids
€0

Ruumide remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

21 days7 bidders
7 bids
€0

Mootor-reduktori ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€9,000

Õhuliini puitpostide ostmine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

Konveierilindi ostmine

Published and bidding deadline .

14 days6 bidders
6 bids
€0

Lintkonveierite rullikute ostmine

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids
€0

Kaevise töötlemise seadmete ja nende varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Allmaatreilerite varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€10,000

Raudtee ülekäigukohtade remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids
€0

Narva karjääri seirepuurkaevude likvideerimise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Operatiivpersonali ruumide remonditeenuse ostmine, BEJ

Published and bidding deadline .

18 days6 bidders
6 bids
€0

Raadiosaatjate ja raadiosidevahendite tarvikute ostmine

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€0

Allmaa elektrikilpide ostmine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€0

Magnetiidi veoteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

Kahveltõstukite varuosade ning remonditeenuse ostmiine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€25,000

Pealmaa puurpinkide SMAG puurinstrumentide ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€0

Veduri rattamootoriplokkide remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€6,000

Elektrimootorite ostmine

Published and bidding deadline .

35 days4 bidders
5 bids
€0

Elektri-ja automaatika komponentide ostmine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids
€0

Laadur-ekskavaatori ostmine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€0

Pumpade varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€0

Alajaamade 35kV seadmete hooldus- ja remonditööde

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€0

Reduktori varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€5,999

6 kV lülituspunktide ja nende varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids
€0

Volli talu veevarustussüsteemi ehitus

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Enefit Karjääri 35 kV jaotusseadme pingestamiseelse kontrolli teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€0

Torustike remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids
€0

Allmaa inimveo furgoonautode ostmine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€0

Keevitusseadmete ostmine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids
€0

Narva karjääri tehnoloogilise tee asfalkatte remondi omanikujärelevalve teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€5,999

Estonia kaevanduse tuulutusšurfi nr. 143 rajamine

Published and bidding deadline .

18 days7 bidders
7 bids
€0

Akude ostmine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Soojakapiga marmiidi ja nõudepesumasina ostmine koos paigaldusega

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€5,999

Pronksist valupukside ostmine

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids
€0

Allmaa elektri- ja jaotuskilpide ostmine

Published and bidding deadline .

24 days1 bidder
1 bid
€200,000

Automaatikaseadmete varuosade ja hooldus- ning remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€0

Mercedes- Benz tehnika hooldus- ja remonditeenuse ja varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
2 bids
€340,000

55kW elektrimootori ostmine

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
9 bids
€0

Estonia kaevanduse allmaa tööliste arvestus süsteemi lahenduse leidmine

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€0

Toestiku raamide betoneerimine geoloogiliste rikete kõrvaldamiseks 17 konveieristrekil

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€0

Lintkonveieri lindipuhasti ostmine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€0

Terastoodete ostmine

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids
€0

Elektriülekande liinide 35 kV hoolduse ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
2 bids
€0

Tööstustarvikute ostmine

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€0

Tehnoloogilise punkrihoone ja galerii remont

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids
€0

Balti ja Eesti elektrijaamade raudteekaalude tarkvara uuendamine ning RFID paigaldamine (vaguni tuvastamise jaoks)

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

Administratiivhoone karniisi remont

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0

Elektriliste mõõteriistade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€0

Sukel- ja liivapumpade remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€30,000

Sammuvate ekskavaatorite kummitehniliste toodete ostmine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€0

Omanikujärelvalve raudtee dispetšerjuhtimise rekonstrueerimisel

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€0

Elektriliinide ehitustrasside ettevalmistamise

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Reoveepuhasti tagavõre ostmine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€0

Põlevkivi ja killustiku raudteetranspordi teenuse ostmine (Jõhvi-BEJ)

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids
€0

Sammuvate ekskavaatorite EŠ 15/90 rööbas- ja rullpöörderingide ostmine

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€0

Estonia kaevanduse tehnoloogilise kompleksi välisvalgustuse renoveerimine

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders
4 bids
€55,000

Puude, võsa ja peenmetsa raie

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€5,999

Kaabliriputite ostmine

Published and bidding deadline .

10 days5 bidders
5 bids
€0

Buldooserkobestite Caterpillar D11T alusvankri originaal varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

4 days1 bidder
2 bids
€0

Estonia kaevanduse tehnoloogilise punkrihoone ja konveieri nr.3270 galerii soojavarustussüsteemi renoveerimine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Trükiste ostmine

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€5,999

Jahvatatud savi ostmine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€8,000

Keevitusgeneraatori ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€0

Allmaa elektri- ja jaotuskilpide ostmine

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€200,000

Jõuga peakraavi nõlva korrastamine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€12,000

Musta depoo katuse remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders
4 bids
€0

Omanikujärelvalve raudtee dispetšerjuhtimise rekonstrueerimisel

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€35,000

Vedurite kütusemõõturite ostmine koos paigaldusega

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0

Rehvimontaažipinkide ostmine

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
5 bids
€0

Allmaa platvormhaagiste ostmine

Published and bidding deadline .

23 days1 bidder
1 bid
€0

Allmaa tehnilise abi furgoonauto ostmine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€0

Allmaa teleskooplaadurite ostmine

Published and bidding deadline .

9 days€0

Automaatikaseadmete varuosade ja hooldus- ning remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
2 bids
€267,000

Raudteeülesõidukohtade remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€0

Lõhkematerjalide veokite ostmine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€0

Raudteeäärse maa-alade niitmise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days7 bidders
7 bids
€8,000

Söökla seadmete hooldus- ning remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
1 bid
€5,999

Estonia kaevanduse määrdepunkti seadmete paigalduse teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€5,999

SRÜ tehnika varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€0

Buldooserkobesti alusvankri varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Mobiiltehnika kardaanide remondi – ja valmistamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€15,000

Raudbetoonliiprite ja -toodete purustamisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

Jahutus- ja ventilatsiooniseadmete filtride ostmine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids
€19,000

Estonia kaevanduse olmehoone akende hooldus- ning remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0

Transpordivahendite rehvide hooldus- ja remonditööde ostmine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€0

Liiklusmärkide ostmine koos paigaldusega

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€0

Lukksepa tööriistade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days6 bidders
6 bids
€25,500

Puitliiprite käitlemisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
4 bids
€0

Musta jaama olmehoone soojustrassi torustiku vahetamine

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€0

Estonia kaevanduse rikastusvabrikus sõelurilt konveierile renni koos siibriga valmistamine ja paigaldus (pos. 898/1055, 898/895)

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€0

Videoregistraatorite ostmine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€0

Algmurdeaukude puurpingi SMAG GB tigude remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€0

Valtsitud värvilise metalli ja roostevaba terase ostmine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€0

Allmaa teleskooplaadurite ostmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€0

Peal- ja allmaa soojakhaagiste ostmine

Published and bidding deadline .

11 days€0

Estonia kaevanduse tehnoloogilise punkrihoone ja konveieri nr.3270 galerii soojavarustussüsteemi renoveerimine

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€25,000

Sammuvate ekskavaatorite terastrosside ostmine

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
5 bids
€0

Mäemassi purustussõlme rennide valmistamine ja paigaldus

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids
€0

Estonia kaevanduse sademeveetorustiku survepesu

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€10,000

Narva karjääri tööprotsesside kaardistamine ja efektiivsuskohtade väljatoomine

Published and bidding deadline .

1 day1 bidder
1 bid
€0

Terastorude ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€0

Vagunite detailide ostmine

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
2 bids
€0

ATS süsteemi ehitamine Estonia kaevanduses

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids
€0

Veekõrvalduskanali puhastusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

19 days6 bidders
6 bids
€0

Buldooserkobesti alusvankri varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

4 days1 bidder
1 bid
€0

Estonia kaevanduse kütusetankla mahutite värvimisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Mõõduvaguniga raudtee mõõdistamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

24 days1 bidder
1 bid
€9,000

Allmaa tuletõrje-veetorustiku renoveerimine

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Tööstustarvikute ostmine

Published and bidding deadline .

11 days€0

SRÜ-riikides valmistatud mootorite ja agregaatide remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€0

Estonia kaevanduse tehnoloogilise tee ja platside asfaltkatte remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

16 days6 bidders
6 bids
€0

Estonia kaevanduse tuulutusšurfi nr. 3102 rajamine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Hapnikukompressori KD-8 varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

Raudteerööbaste defektoskopeerimine ultraheli meetodil

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€0

Viivikonna tektoonilise rikke hüdrogeoloogilise uuringu teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€0

Diiselvedurite TEM remont

Published and bidding deadline .

62 days5 bidders
4 bids

Tööstustarvikute ostmine 2

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€0

Hüdraulikaõli MGE-46V ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€0

Gaasianalüsaatorite ostmine

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
4 bids
€0

Lõhketööde abimaterjalide ostmine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€0

Olmehoone ruumide remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0

Kõrgsurvevoolikute ostmine

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€0

Tööstuslike gaaside ostmine

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids
€0

Protomont-tüüpi kaabli ja vulkaniseerimisseadme ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€0

SMAG puurpinkide hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€818,000

Estonia kaevanduse manööverdusseadme NITEQ 80B distantsjuhtimisseadme ostmine koos paigaldusega

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€0

Keevitusgaaside väljatõmbe süsteemi ostmine

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Allmaa tuletõrje-veetorustiku renoveerimine

Published and bidding deadline .

22 days5 bidders
4 bids

Transporditeenuse ostmine marsruudil Sillamäe-Viivikonna-Sillamäe

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Isoleerivate hingamisaparaatide ostmine

Published and bidding deadline .

23 days2 bidders
3 bids

Videokaamerate ostmine

Published and bidding deadline .

14 days6 bidders
6 bids

Pealmaa soojakhaagise ostmine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€0

K-tüüpi kummikattega konveierilindi ostmine

Published and bidding deadline .

10 days7 bidders
7 bids

Kompressorite, portatiivse pealesulatus- ja sisetreipingi ning magnetpuurpingi ostmine

Published and bidding deadline .

8 days10 bidders
10 bids

Tsemendi ostmine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid

Laeankurdamispinkide (tootja SMAG) puurimisinstrumentide ostmine

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids

Põlevkivi laadimisestakaadi pikenduse ehitamine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids

Estonia kaevanduse määrdepunkti seadmete paigalduse teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Padrundatud lõhkeainete ja initsieerimisvahendite ostmine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Allmaa- ja pealmaatehnika tulekustutussüsteemide hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€72,000

Tihendusmaterjalide ja voolikuklambrite ostmine

Published and bidding deadline .

12 days5 bidders
5 bids
€9,910

Algmurde puurpinkide (tootja SMAG) puurinstrumentide ostmine

Published and bidding deadline .

36 days2 bidders
2 bids

„Alutaguse“ alajaama keskpingelahtrite renoveerimine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids

Allmaa teleskooplaadurite ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

Vagunite rattapaaride remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid

Veduri valvsuse kontrolli seadmete ja valgussignalisatsiooni ploki ostmine

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids

Teisaldatavate komplektalajaamade ostmine

Published and bidding deadline .

26 days6 bidders
6 bids

Kopa kahvlite ostmine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

Pumpade ostmine

Published and bidding deadline .

12 days6 bidders
6 bids

Tanklaseadmete hooldus- ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids

Saematerjalide ostmine

Published and bidding deadline .

12 days5 bidders
5 bids

Õhuliini puitpostide ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

Estonia kaevanduse energeetika jaoskonna automaatika töökoda ruumi remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids

Kopa valudetailide ostmine

Published and bidding deadline .

21 days7 bidders
7 bids

Katlaseadmete hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid
€60,000

Masinate tööandmete kogumise seadmete ja paigaldamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

25 days2 bidders
2 bids

Terastoodete ja terastorude ostmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids

Isoleerivate hingamisaparaatide ostmine

Published and bidding deadline .

11 days

VOLVO veoautode hooldus- ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids

Hüdraulikaseadmete ostmine

Published and bidding deadline .

11 days8 bidders
8 bids

Betooni ostmine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Kõrgsurvevoolikute ostmine

Published and bidding deadline .

37 days3 bidders
3 bids

Kaevise töötlemise seadmete ja nende varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

23 days6 bidders
6 bids

Toorkummi ja konveierlintide remondimaterjalide ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€52,688

Näritspuurpeade ostmine

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids

Lõhketraadi ostmine

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids

Mäeseadmete elektriaparatuuri ja -varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

24 days4 bidders
4 bids

GAZ ja KamAZ tehnika hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

27 days1 bidder
2 bids
€92,000

Drenaažipumpade remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

24 days2 bidders
2 bids

Konveierilindi ostmine

Published and bidding deadline .

41 days9 bidders
9 bids

Kaevandusmüra mõõtmine Väike-Pungerja külas

Published and bidding deadline .

19 days5 bidders
5 bids

Automaatikaseadmete hooldus- ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids

Kaubapõlevkivi ladudes põlevkivi mahukaalu määramise ja ladude aluse reljeefi määramise metoodika väljatöötamine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Muraka loodusala ja Kurtna loodusala seirepuuraukude rajamise ja veetasemete seireteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

27 days5 bidders
4 bids

Paigalduskaablite ja juhtmete ostmine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids

Pealesulatus - ja sisetreipingi WS2 Plus varuosade ja tarvikute ostmine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€22,000

Buldooserkobestite ostmine või rentimine

Published and bidding deadline .

32 days3 bidders
3 bids

Raudteemasina TKA 6 rattapaari kapitaalremont

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Kopahammaste ostmine

Published and bidding deadline .

12 days9 bidders
10 bids

Rehvide ja sisekummide ostmine

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids

Estonia kaevanduse tuulutusšurfide nr 121, 131, 351, 361, 371, 381 ja 382 likvideerimine

Published and bidding deadline .

15 days12 bidders
10 bids

Inertsõelurite GIST-72 ja GISL-62 ostmine

Published and bidding deadline .

11 days6 bidders
6 bids

Vaguni õhujaoturite remont

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids

Purgimisteenuse ostmine 2

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid

Okaspuupalgi ostmine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Siltide ja kleebiste ostmine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

Raudtee side- ja turvanguseadmete ning elektriliste ajamite ostmine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids

Allmaa laadur-ekskavaatori ostmine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids

Estonia kaevanduse kuni 250 tonni mittegabariitse vanametalli müük (enampakkumine)

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids
€44,350

Estonia kaevanduse settebasseini nr 4 sette mahu määramine

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid

Ahtme II kaevanduse keskkonnamõju hindamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids

Algmurde puurpinkide puurinstrumentide ostmine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids

Abrasiivmaterjalide ja -tarvikute ostmine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€18,000

Lõhkeaukude puurpinkide puurimisinstrumentide ostmine

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid

Trosslindi ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Kompressorite remondi- ja hooldusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids

Hingamiskaitsevahendite ostmine

Published and bidding deadline .

13 days7 bidders
10 bids

Automatiseeritud tiib- ja lükandväravate ning tõkkepuude hooldus- ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids

Keskpinge kaablite ostmine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids

Konveierilintide jätkude liimimise ja veotrumlite kummeerimise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids

Allmaa laadurveokite ostmine

Published and bidding deadline .

26 days2 bidders
2 bids

Ankurtoestiku ostmine

Published and bidding deadline .

31 days4 bidders
4 bids

Pargi tänava varingu likvideerimistööde teostamine

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
3 bids

Raudtee pealisehitismaterjalide ostmine

Published and bidding deadline .

19 days6 bidders
5 bids

K-tüüpi kummikattega konveierilindi ostmine

Published and bidding deadline .

15 days7 bidders
8 bids

Toruarmatuuri ostmine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids

Allmaa teefreesi ostmine

Published and bidding deadline .

27 days2 bidders
2 bids

Narva karjääri hoonete katuse remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

25 days6 bidders
6 bids

Puhastuskaltsu ostmine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids

Diiselgeneraatori ostmine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids

Kraapkettide ostmine

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
5 bids

Lõhkeaugu puurpinkide Atlas Copco Boomer S1D kapitaalremondi teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

4 days1 bidder
1 bid

Narva karjääri tehnoloogilise tee asfaltkatte remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

18 days8 bidders
8 bids

Veduri liikumisparameetrite registreerimise elektroonsete komplekside ostmine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids

Elektrimootoriga kruviajami ostmine

Published and bidding deadline .

11 days8 bidders
8 bids

Scania mootori kapitaalremont

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids

Tuulutustorude ostmine

Published and bidding deadline .

11 days5 bidders
5 bids

Enefit Kaevandused AS täitematerjali laboratoorse katsetamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids

Puurkaevuhoone remonditööde teostamine

Published and bidding deadline .

14 days7 bidders
7 bids

Pumpade varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids

Hüdraulikaseadmete remonditeenuse ja varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Nõmme tee teekatte kohtremondi teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

24 days2 bidders
2 bids

Raudteede kapitaalremondi teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

23 days4 bidders
4 bids

Sammuvate eksksvaatorite kummtehniliste toodete ostmine

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids

Sammuvate ekskavatorite rööbas- ja rullpöörderingide ostmine

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
5 bids

Sandvik ja Getman tehnika varuosade ja remonditeenuse ostmine. / Sandvik and Getman spare parts for equipment and repair services buying.

Published and bidding deadline .

23 days1 bidder
1 bid
€1.33M

Allmaa teleskooplaadurite ostmine

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders
4 bids

Töörõivaste ostmine

Published and bidding deadline .

70 days1 bidder
1 bid

Settebasseini nr 4 puhastamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
3 bids

Aidu karjääri korrastamistööde projekteerimine

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
3 bids

Kuivatatud tugipostide ostmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids

Sooja aluspesu, käterätikute, jalarättide ja töösokkide ostmine

Published and bidding deadline .

16 days8 bidders
12 bids

Puude, võsa ja peenmetsa raie

Published and bidding deadline .

11 days7 bidders
7 bids

Greiderite CAT 16H kapitaalremondi teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
2 bids

Okaspuupalgi ostmine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid

Heitvee biofiltrite hoone remonditööde teostamine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Purgimisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€4,000

Allmaa 6 kV jaotusseadmete koos varuseadmete komplektiga ostmine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€48,000

Automaatikaseadmete ja -komponentide ostmine

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
4 bids
€59,500

Tsirkulatsioonipumpade ostmine

Published and bidding deadline .

13 days5 bidders
5 bids

Estonia kaevanduse allmaa lõhkematerjalide lao renoveerimine

Published and bidding deadline .

14 days8 bidders
8 bids

Jalarättide ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€7,600

Ekskavaatorite EKG-5A varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days6 bidders
6 bids

DIECI laadurite hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

6 days1 bidder
1 bid
€22,000

Narva karjääri siseveo busside ost

Published and bidding deadline .

1 day1 bidder
1 bid

Hüdraulikaõli MGE-46V ostmine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids

Mootorikütuse ostmine

Published and bidding deadline .

53 days3 bidders
3 bids

Lõhkeaugu puurpinkide Atlas Copco Boomer S1D kapitaalremondi teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

11 days

Ruumide remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

25 days5 bidders
5 bids
€40,000

Estonia kaevanduse sademeveetorustike osa ja heitveetorustike survepesu

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids

Protomont tüüpi kaabli remondikomplektide ostmine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid

Aidu karjääri veekõrvalduskanali ülesõidu ehitus

Published and bidding deadline .

28 days6 bidders
6 bids

Soonuri Ural-33M varuosade ja tarvikute ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

DIISELMOOTORI CAT C27 ACERT OSTMINE

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Allmaa- ja pealmaatehnika tulekustutussüsteemide hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
4 bids
€228,300

Tõusupuurimise puurseadme ostmine või rentimine

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
3 bids

Kohttuulutuse ventilaatorite koos alusraamide ja elektrikilpidega ostmine

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids

Vedurite ja vagunite varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

11 days5 bidders
5 bids

Teede talvise hooldusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

9 days4 bidders
4 bids

Sammuva ekskavaatori trumlite treimistööde teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days

Peavintsi trumlite üleviimise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Iseliikuva raudteeveeremi ohtusseadamete ostmine koos paigaldusega

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids

Sammuva ekskavaatori trumlite treimistööde teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

2 days1 bidder
1 bid

Videoregistraatorite ostmine

Published and bidding deadline .

11 days10 bidders
10 bids

Piirdeaedade rentimine

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids

Lintkonveierite ja nende seadmete varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

11 days8 bidders
9 bids

Jõutrafo ostmine

Published and bidding deadline .

13 days8 bidders
8 bids

Olmehoone remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

15 days8 bidders
7 bids

Raudteeremondi spetsiaalsete töövahendite ostmine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Veekulumõõturite taatlemisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

3 days1 bidder
1 bid

Raudtee turvangu dokumentatsiooni auditeerimise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids

Sammuvate ekskavaatorite terastrosside ostmine

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids

Plastiksegmentidega harjade ostmine

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids

Buldooserkobesti alusvankri varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

5 days1 bidder
1 bid

Elektripaigaldiste elektrimõõtmiste ja auditi teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids

MINE MASTER tehnika varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
2 bids

Veokite Mercedes-Benz originaalvaruosade ostmine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€110,000

Soonurite URAL-33 lõikehammaste ostmine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids

Siltide ja kleebiste ostmine

Published and bidding deadline .

8 days7 bidders
7 bids

Raudtee kombineeritud teeblokeeringute projekteerimise ja ehitusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€54,000

Terastoodete ostmine

Published and bidding deadline .

10 days4 bidders
4 bids

Illuka küla pumplahoone trapi läbilaskevõime parandusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids

Estonia kaevanduses teekatte remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

21 days8 bidders
8 bids

Kühvellabidate ostmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids

DEUTZ mootorite, nende varuosade ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

3 days1 bidder
2 bids
€80,600

Pealmaa puurpinkide Ingersoll Rand DM45 ja Sandvik D45KS puurvarustuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

Puukentsefaliidivastase immuniseerimisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Jõuga silla piirkonnas kanali setetest puhastamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid

Algmurde puurpinkide (tootja SMAG) puurinstrumentide ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Vilumetsa puurkaevu lammutamine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids

Õhuliini puitpostide ostmine

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids

Mootorikütuse ostmine

Published and bidding deadline .

28 days3 bidders
3 bids

Kummitehniliste toodete ja tihendusmaterjalide ostmine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€14,470

Estonia kaevanduse tuulutusšurfi nr. 3102 juurdesõidutee rajamine

Published and bidding deadline .

16 days6 bidders
6 bids

Aidu karjääri veekõrvalduskanali ülesõidu ehitamise omanikujärelevalve teostamine

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids

Raudtee toppimis-ja rihtimistööde teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids

Komatsu ja Lännen tehnika varuosade ning hooldus- ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
2 bids

JCB tehnika hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
3 bids
€64,000

Tsemendi ostmine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid
€52,440

Kraapkonveieri ostmine

Published and bidding deadline .

25 days3 bidders
3 bids

Plasttorude ja nende liitmikute ostmine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

Omanikujärelevalve raudtee kombineeritud teeblokeeringute projekteerimisel ja ehitusel

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids

Lukksepa tööriistade ostmine

Published and bidding deadline .

20 days7 bidders
7 bids
€47,828

Vedurite tehnilise ülevaatuse teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Kopa valudetailide ostmine

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids

Narva karjääri siseveo busside ost

Published and bidding deadline .

12 days

Lintkonveierite rullikute ostmine

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids

Liiva ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Kaabliotsija ja reflektomeetri ostmine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Caterpillar tehnika varuosade ning hooldus- ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
2 bids

Piirdeaedade rentimisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids

PAUS tehnika varuosade ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid
€20,000

Tööstuslikku detailipesumasina ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

Aidu karjääri lõunakalda idaosa nõlvaku porsunud paekivikihtide eemaldamine

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
3 bids

Aidu karjääri korrastamistööde projekteerimine

Published and bidding deadline .

15 days5 bidders
4 bids

Hüdrotorude valmistamise mobiilse pingi ostmine.

Published and bidding deadline .

9 days5 bidders
5 bids

Pressotsikutega kõrgsurvevoolikute valmistamise seadmete ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids

Veekõrvalduskraavi puhastusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids

Kabinettide remont

Published and bidding deadline .

9 days9 bidders
8 bids

Laeankurdamispinkide (tootja SMAG) puurimisinstrumentide ostmine

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
2 bids

Laeankurdamispinkide (tootja Mine Master) puurimisinstrumentide ostmine

Published and bidding deadline .

23 days1 bidder
1 bid

Toitur-purusti HALBACH&BRAUN varuosade ostmine / Purchasing of spare parts for feeder-crusher HALBACH&BRAUN

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€180,000

Riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga mahasõidutee projekteerimine

Published and bidding deadline .

13 days7 bidders
7 bids

Ahtme depoo kütuse tankla projekteerimine ja ehitus

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
1 bid

Raudtee geodeetiline mõõdistamine Jõhvi jaam - Mäetehnika ühendusteel 1,282 km ulatuses

Published and bidding deadline .

11 days5 bidders
5 bids

Ahtme depoo ajutise konteinertankla paigaldamine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€53,000

Dielektriliste kaitsevahendite katsetamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids

Gaasianalüsaatorite Honeywell BW Clip ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Raudtee rööbaste, pöörangute ja pöörangudetailide ostmine

Published and bidding deadline .

19 days5 bidders
4 bids

Töökinnaste ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Puittoodete ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Töökinnaste ostmine

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€64,000

Ehitusliiva ostmine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

GNSS RTK-korrektsioonsignaali kasutamise litsentside ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Allmaa- ja pealmaatehnika tulekustutussüsteemide hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

18 days€228,300

Tehnoloogiliste puuraukude puurimisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Elektritoodete, -materjalide ja -tarvikute ostmine

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids
€171,346

Hüdraulilise hiiva-sukelpumba ostmine

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids

Väikevahendite hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€30,000

Terastoodete ja terastorude ostmine

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids

Trükiste ostmine

Published and bidding deadline .

14 days7 bidders
7 bids

Rahvusvaheliselt avaldatavate müügikuulutuste teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Estonia kaevanduse tootmisterritooriumil ja ümbritsevates külades müra leviku uuringu teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

15 days7 bidders
5 bids

Keevitusseadmete hooldus- ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids
€14,000

Estonia kaevanduse kuni 250 tonni mittegabariitse vanametalli müük (enampakkumine)

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
12 bids
€51,352.50

SMAG puurpinkide hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

23 days1 bidder
1 bid

Ehitusmaterjalide ja koristusvahendite ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Illuka küla valla pumplahoone drenaažitorustiku paigaldamine

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids

Purusti rootorite komplektide ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Valtsitud värvilise metalli ja roostevaba terase ostmine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid

W-tüüpi kummikattega konveierilindi ostmine

Published and bidding deadline .

16 days7 bidders
8 bids

Autokaalude remondi- ja hooldusteenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Plasttorude ja nende liitmikute ostmine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€18,000

Hüdraulikaõli MGE-46V ostmine

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids
€18,000

Konveierilindi remondimaterjalide (tootja Rema TipTop) ostmine

Published and bidding deadline .

4 days1 bidder
1 bid
€38,000

Keevitusseadme ostmine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids

Karjäärikallurite Hitachi hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
2 bids

Aherkivimi punkrihoone fassaadi remont

Published and bidding deadline .

15 days7 bidders
6 bids

Toitur-purustite lõiketerade ostmine

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids

Kinnitusvahendite ostmine

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
14 bids
€25,075

Mobiiltehnika kardaanide remondi – ja valmistamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid
€25,000

Raudtee kombineeritud teeblokeeringute projekteerimise ja ehitusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

24 days2 bidders
2 bids

Ranitsate ostmine

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids

Killustiku tootmisohje sertifitseerimise ja toodete järelevale teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Kraapkonveierite varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Ahtme II kaevanduse Keskkonnamõju hindamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids

Generaatorite ja starterite kontrollstendi ostmine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Volvo TAD VE mootorite, nende varuosade ning hooldus- ja remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
3 bids
€420,000

ISO 55001 sertifitseerimise ja korraliste auditite läbiviimise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids

Raudteeülesõidukohtade remonditeenuse ostmine

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids

Allmaa teefreesi ostmine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
2 bids

Keevitusmaterjalide ostmine

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids

Puitliiprite ja pööranguprusside ostmine

Published and bidding deadline .

21 days6 bidders
5 bids

Logistika kuni 3,7 tonni mittegabariitse vanametalli müük (enampakkumine)

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€1,850

Graniitkillustiku ostmine

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids

Terastoodete ostmine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

Tööstuslikku tsentrifuugpesumasina ostmine koos paigaldusega

Published and bidding deadline .

11 days5 bidders
5 bids

Puitliiprite ja pööranguprusside standarditele vastavuse kontrolli teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

42 days

Taimekaitsepritsi ostmine

Published and bidding deadline .

14 days

Käsielektripuurmasinate ostmine

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

Andres Vainola

Executive Board Member
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board
Executive Board Member
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Executive Board Member

Meelis Goldberg

Member of ISAMAA Erakond since .

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Raine Pajo

Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board

Hando Sutter

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Andri Avila

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Jaanus Tiisvend

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Tiina Drui

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Previous Board-Level People

NameRole

Väino Viilup

Was Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board

Ago Siim

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Ahti Puur

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Aleksandr Zahharov

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Enn Loko

Member of Eesti Keskerakond since .

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Erik Väli

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Ilmar Jõgi

Member of Eesti Iseseisvuspartei since .

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Jaano Uibo

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Kalmer Sokman

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Lembit Kaljuvee

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Lembit Võlu

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Mati Jostov

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Oleg Nikitin

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Rein Kaarlõp

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Toomas Põld

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Tõnis Allik

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Valeri Abramov

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Veljo Aleksandrov

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Vello Tohver

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Peep Lass

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Veiko Tali

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Arvi Hamburg

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Ell-Mari Koppel

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Endel Paap

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Guido Paalme

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Hans-Ahto Männiste

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Heido Vitsur

Member of Eesti Keskerakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Illar Kaasik

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Ivar Kukk

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Meelis Virkebau

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Andres Lipstok

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Ants Pauls

Member of ISAMAA Erakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Maria Alajõe

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Sandor Liive

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member

Toomas Luman

Was Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Chair of Supervisory Board

Väino Sarnet

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Viktor Andrejev

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Gunnar Okk

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Lembit Vali

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Endel Paap

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Margus Kaasik

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Harri Mikk

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Indrek Saluvee

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Tiit Nigul

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Margus Rink

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Margus Vals

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member