Procurements

€2.50M
72 procurements
View Procurements

Board-Level People

6
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga katmata alade projekteerimine

Published and bidding deadline .

16 days11 bidders
10 bids
€0

Pärnu reoveepuhastusjaama siibrite ja ajamite vahetus

Published and bidding deadline .

20 days4 bidders
4 bids
€0

Reoveepumplate toite- ja automaatikakilpide ostmine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€0

Pärnu linnas Rääma tn kanalisatsioonikollektori rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

18 days5 bidders
4 bids
€0

Pärnus, Mari tn ja Kadri tn ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike projekteerimine

Published and bidding deadline .

10 days8 bidders
8 bids
€0

Pärnus, Nurme tänava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike projekteerimine

Published and bidding deadline .

11 days7 bidders
7 bids
€0

Pärnu veevõrgu tsoneerimisandurite ostmine

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€0

Pärnu reoveepuhastusjaama maaküttesüsteemi ja hoonesiseste küttesüsteemide rajamine

Published and bidding deadline .

26 days2 bidders
2 bids
€0

Silla küla reoveekanalisatsiooni survetorustiku ja pumpla projekteerimine

Published and bidding deadline .

14 days7 bidders
7 bids
€0

Pärnus Hommiku tn, Tallinna mnt ja Papiniidu tn sademeveetorustike ja restkaevude rajamine

Published and bidding deadline .

22 days5 bidders
5 bids
€0

Vaskrääma veehaarde tootmishoone lammutamine ja uue siibrisõlme rajamine

Published and bidding deadline .

26 days5 bidders
5 bids
€0

Pärnus, Rääma tänaval Sindi survekanalisatsioonitorustiku pikendamise projekteerimine

Published and bidding deadline .

14 days8 bidders
8 bids
€0

Pärnu reoveepuhastusjaama maaküttesüsteemi ning hoonesiseste küttesüsteemide rajamise omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
3 bids
€0

Arvutite ja kuvarite ostmine

Published and bidding deadline .

10 days12 bidders
13 bids
€0

Pärnu Vesi elektripaigaldiste korraline audit

Published and bidding deadline .

21 days6 bidders
5 bids
€0

Pärnu kanalisatsioonitorustike TV-uuringud

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0

Kontoritarvete ostmine

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€3,400

Pärnu reoveepuhastusjaama purgla võreseade

Published and bidding deadline .

22 days5 bidders
5 bids
€0

Audru osavalla Tiigi, Muti, Põldeotsa ja Rebasefarmi veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni rajamise I etapp

Published and bidding deadline .

17 days10 bidders
9 bids
€0

Pärnus Maseko reoveepumpla survekanalisatsioonitorustiku düükrite rekonstrueerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
4 bids
€0

Pärnu Maseko ja Vana-Pärnu reoveepumplate rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

21 days€0

Pärnu Vesi büroohoone ventilatsiooni- ja küttesüsteemi rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

25 days3 bidders
3 bids
€0

Pärnu Vesi büroohoone ventilatsiooni- ja küttesüsteemide rajamise omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids
€0

Pärnu Maseko ja Vana-Pärnu reoveepumplate üldehituslik renoveerimine

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Pärnus Rohu 107 sademeveeühenduse rajamine

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Pärnus, Lõo tn 12a ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ühendustorustiku rajamine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Pärnus, Kooli tn 59 ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ühendustorustiku rajamine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Talviste ja suviste tööriiete ostmine

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€30,000

Pärnu reoveepuhastusjaama heitveetorustiku armatuur

Published and bidding deadline .

27 days5 bidders
5 bids
€0

Pärnu Mere pst reoveepumpla ventilatsiooni rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
2 bids
€0

Pärnu Vesi objektide valveteenuse ja valvesüsteemide ning ATS-i hoolduse tellimine

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€0

Pärnu reoveepuhastusjaama kontorihoone fassaadi renoveerimine

Published and bidding deadline .

22 days9 bidders
8 bids
€0

Talviste ja suviste tööriiete ostmine

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
6 bids
€20,000

Jõõpre veetöötlusjaama projekteerimine ja ehitamine

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
5 bids
€0

Pärnus, Oja 118 ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ühendustorustiku rajamine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Pärnu, Paikuse osavalla Pärnade pst veetorustiku rajamine

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
5 bids
€0

Pärnu Mere pst reoveepumpla ventilatsiooni rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Audru osavalla Tiigi, Muti, Põldeotsa ja Rebasefarmi veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni rajamise II etapp

Published and bidding deadline .

26 days13 bidders
12 bids

Pärnu Maseko reoveepumpla survetorustike düükrite renoveerimine

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
2 bids

Pärnus, Oja 77 ühisveevärgi ühendustorustiku rajamine

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids

Elutee reoveepumpla juhtkilp koos paigaldusega

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€18,300

Reoveesette käitlemise teenus 2020-2022

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
3 bids

Pärnu kanalisatsioonitorustike TV-uuringud 2019

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€5,714.80

Kombineeritud survepesuauto

Published and bidding deadline .

25 days1 bidder
1 bid

Niidumõisa tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine

Published and bidding deadline .

20 days6 bidders
6 bids
€3,400

Audru Rebasefarmi reoveepumpla ja -kanalisatsiooni rajamine

Published and bidding deadline .

22 days6 bidders
5 bids
€147,000

Pärnu Lehe tn purskkaevu renoveerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€1,200

Toorveetorustiku mõõdusõlme materjalide ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€14,649.10

Paikuse Pärnade pst reoveepumpla renoveerimine

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid

Mootorpumba ostmine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€37,600

Tammuru veetöötlusjaama projekteerimine ja ehitamine

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€31,500

Puhastusteenused 2020-2022

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€85,838.40

Pärnu reoveepuhastusjaama hoonete katusetööd

Published and bidding deadline .

22 days8 bidders
7 bids
€71,190

Tallinna mnt-Rääma tn-J.V.Jannseni tn ristmiku ÜVK renoveerimise omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

6 days3 bidders
3 bids
€6,080

Pärnus, Vana-Savi 1, Liblika 18 ja Kase 2,4,6 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine

Published and bidding deadline .

21 days9 bidders
9 bids
€220,500

Pärnu Mai elamupiirkonna reoveekanalisatsiooni renoveerimine

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
3 bids
€378,651

Torustike TV-uuringud Paikusel Üleväljal

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Silla küla reoveekanalisatsiooni rajamine

Published and bidding deadline .

19 days13 bidders
12 bids
€184,275

Pärnu Riia mnt 153 ühisveevärgi ühendustorustiku rajamine

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€3,750

Pärnu Riia mnt 108c ühiskanalisatsiooni ühendustorustiku rajamine

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids

Pärnu Rääma tn survekanalisatsioonitorustiku rajamine

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids
€297,045

Pärnu Mari ja Kadri tn ning Telliskivi tn 15,18 ja Rohu tn 107 ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine

Published and bidding deadline .

27 days7 bidders
7 bids
€155,400

Pärnu Vesi haljasalade niitmine 2019-2021

Published and bidding deadline .

16 days12 bidders
12 bids
€6,886.48

Sülearvutite hankimine 2019

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€11,795.70

Pärnu reoveepuhastusjaama kontori- ning puhuritehoone üldehitus- ja eritööd

Published and bidding deadline .

28 days7 bidders
7 bids
€145,950

Pärnus, Nurme tn ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

22 days10 bidders
10 bids
€256,702

Reiu veetöötlusjaama pneumoajamiga õhusiibrite ostmine koos paigaldusega

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids
€3,561.99

Vana-Sauga tn, Kuu tn ja Tamme tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
6 bids
€7,350

Pärnu Allika ja Ranna reoveepumplate sagedusmuundurite ostmine koos paigaldusega.

Published and bidding deadline .

11 days5 bidders
5 bids
€22,880.10

Pärnu Maseko reoveepumpla renoveerimine

Published and bidding deadline .

30 days2 bidders
2 bids
€129,583

Pärnu Maseko reoveepumpla renoveerimine

Published and bidding deadline .

37 days2 bidders
2 bids

Pärnus, Jaama tn 3,5,7 ja Videviku tn 4 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine

Published and bidding deadline .

26 days4 bidders
4 bids
€197,400

Board-Level People

NameRole

Leho Võrk

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Eino-Jüri Laarmann

Member of Erakond Eestimaa Rohelised since .

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Hillar Talvik

Member of Eesti Keskerakond since .

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Arvo Villmann

Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board

Arne Kalbus

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Heldur Paulson

Member of Eesti Konservatiivne Rahvaerakond since .

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Previous Board-Level People

NameRole

Vello-Vahur Popp

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Kalle Lahe

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Aivar Lepassar

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Ants Kaldvee

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Garri Suuk

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Executive Board Member

Jane Mets

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Jüri Rahu

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Lembitu Merdik

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Mati Juursalu

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Meelis Kukk

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Roman Vaba

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Kalev Päit

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Leili Hanson

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Merle Hermann

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Paul Järve

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Einar Kelder

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Kaido Kruusoja

Member of ISAMAA Erakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Marika Priske

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Piret Peebo

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Rain Jung

Member of ISAMAA Erakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Taimi Vilgas

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Urmas Sule

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Märt Mere

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Peeter Orav

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Ilme Ree

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Mart Alliku

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Enn Saard

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Johannes Kass

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Jüri Kukk

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Marika Laidna

Member of ISAMAA Erakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Olavi Post

Member of ISAMAA Erakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Raul Sarandi

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Andrei Ülle

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Peeter Multram

Member of Eesti Keskerakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Olav Avarsalu

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Toivo Ninnas

Was Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board

Asso Kommer

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Heiti Hendrikson

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Aare Arva

Member of ISAMAA Erakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member