Procurements

€0
1 procurement
View Procurements

Contracts

€7.26M
86 contracts
View Contracts

Board-Level People

7
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Bio-waste management plant

Published and bidding deadline .

28 days4 bidders
3 bids

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Viljandi vallas

EstoniaMittetulundusühing Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Published and bidding deadline .

35 days2 bidders
2 bids
€15,000
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASHankeleping 1'2018 Viljandi vald (hange 194653 2031€15,000

Haabersti linnaosa teede puhastustööde teostamine

EstoniaHaabersti Linnaosa Valitsus

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
1 bid
€0
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASHaabersti linnaosa teede puhastustööde teostamine 3164€0

Jäätmete kogumine ja vedamine Harju maakonna riigimetsadest 2018-2019

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0
Contracts awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 1-18/275 3306€0
Eesti Keskkonnateenused ASAndmed lepingute kohta koondina 3307€29,182.50
Eesti Keskkonnateenused ASAndmed lepingute kohta koondina vol 2 3308€21,157.20

Metsateedel kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids
€0
Contracts awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTU RAAMLEPING nr 3-2.5.4/18501813 3633€0
Eesti Keskkonnateenused ASTellitud ööd 3634€32,605.90

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt (5 osa)

EstoniaKeskkonnaamet

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€12,500
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTVL_Keskkonnateenused_Tartumaa 5034€0

Haljastute hooldus- ja heakorratööd Mustamäe linnaosas 2018 - 2019

EstoniaMustamäe Linnaosa Valitsus

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASKäsundusleping-2 5240€196,045

Turu tänava äärse ala täitmine püsijäätmetega

EstoniaTartu Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASLeping 5331€80,500

„Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Peipsiääre valla Pala ja Peipsiääre piirkonnas”

EstoniaMittetulundusühing Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Published and bidding deadline .

26 days2 bidders
2 bids
€60,000
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASKorraldatud jäätmeveo leping nr.1 5726€0

Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Elva vallas

EstoniaElva Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

30 days3 bidders
3 bids
€1.27M
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused AShankeleping 6137€0

Tartus Turu 49 asuva jäätmejaama haldamine 2019-2021 II

EstoniaTartu Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

34 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTöövõtuleping 7082€0

Jüri jäätmejaama, Järveküla jäätmepunkti ja Vaida ohtlike jäätmete punkti haldamise teenuse tellimine

EstoniaRae Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASJüri jäätmejaama, Järveküla jäätmepunkti ja Vaida ohtlike jäätmete punkti haldamise töövõtuleping nr 13-14/249 7259€0

Viljandi tänavate aastaringne hooldus aastatel 2018-2023

EstoniaViljandi Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
1 bid
€0
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused AStöövõtuleping 13-4/18/264 7369€0

Maa-ameti hallatavatel maa-aladel suvise hooldusteenuse tellimine

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids
€17,300
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASLeping 4-2/18/75 8334€13,002

Jäätmete koristamine Järveotsa arendusalalt

EstoniaViljandi Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
2 bids
€28,000
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused AStöövõtuleping 13-4/18/230 8452€21,575

Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Lääne-Harju valla endise Keila valla jäätmeveopiirkonnas

EstoniaMittetulundusühing Jäätmehalduskeskus

Published and bidding deadline .

45 days1 bidder
1 bid
€0
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTeenuste kontsessiooni andmine Lääne-Harju valla endise Keila valla jäätmeveopiirkonnas 9173€0

Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Lääne-Nigula vallas

EstoniaLääne-Nigula Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASHankeleping 9486€0

Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Kiili vallas

EstoniaKiili Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

50 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASKorraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmise leping 9864€29.82

Keila linnatänavate aastaringne hooldamine

EstoniaKeila Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

51 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTöövõtuleping 10221€446,371

Korraldatud jäätmeveoks kontsessiooni andmine Rapla vallas

EstoniaRapla Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

30 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASKorraldatud jäätmeveo teenuse kontsesiooni andmise leping 10380€0

Taristutööd ja rasketehnikateenused 2019 - 2022

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

67 days26 bidders
24 bids
Contracts awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASRaamleping Eesti Keskkkonnateenused AS 11402€1M
Eesti Keskkonnateenused ASRaamleping osa 9 Eesti Keskkkonnateenused AS 11441€1M

Põhja-Tallinna linnaosa kõrvaltänavate aastaringne hooldus

EstoniaPõhja-Tallinna Valitsus

Published and bidding deadline .

32 days1 bidder
1 bid
€0
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASPõhja-Tallinna linnaosa kõrvaltänavate aastaringse hoolduse töövõtuleping 11715€0

Kärdla linna tänavate talvine hooldus

EstoniaKärdla Osavalla Valitsus

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€0
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASHANKELEPING Kärdla linna tänavate talvine hooldus 12314€80,938

Võru maakonna omavalitsuste ühine korraldatud jäätmevedu

EstoniaSihtasutus Võrumaa Arenduskeskus

Published and bidding deadline .

38 days2 bidders
2 bids
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASHankeleping 12678€5.69

Otepää jäätmejaama haldamiseks operaatori leidmine

EstoniaOtepää Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASOtepää jäätmejaama haldamise leping 14687€0

Mustkatte löökaukude parandamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel aastatel 2019–2021

EstoniaSaaremaa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids
€75,600
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTöövõtuleping 17167€75,600

Jäätmete kogumine ja vedamine riigimetsadest 2019-2020

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

31 days5 bidders
5 bids
€166,813
Contracts awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/2 18355€22,560
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/17 18357€1,260
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/10 18358€2,367
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/6 18359€1,487
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/12 18360€2,336
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/7 18362€3,324
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/8 18363€6,500
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/5 18364€5,870
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/9 18365€5,750
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/3 18366€10,080
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/15 18367€4,109
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/13 18368€17,670

Prügikonteinerite tühjendamine riigiteede parklates

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

35 days3 bidders
3 bids
€133,203
Contracts awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASPrügikonteinerite tühjendamine põhja piirkonna riigiteede parklates 18455€62,574.60
Eesti Keskkonnateenused ASPrügikonteinerite tühjendamine lõuna piirkonna riigiteede parklates 18456€70,628.10

Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine

EstoniaKadrina Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids
€89,747
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTöövõtuleping 19913€89,747

Korraldatud jäätmeveoga kogutud jäätmete vedu Hiiumaa jäätmejaamast lõppkäitlusele

EstoniaHiiumaa Jäätmejaam OÜ

Published and bidding deadline .

36 days1 bidder
1 bid
€87.47
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASHANKELEPING 20654€87.47

Tapa jäätmete kogumispunkti teenuse tellimine

EstoniaTapa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€74,900
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASKäsundusleping 20882€74,900

Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Viru-Nigula vallas

EstoniaViru-Nigula vallavalitsus

Published and bidding deadline .

32 days3 bidders
3 bids
€12.63
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASKorraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmise leping Viru-Nigula vallas 20998€12.63

Parklate, teede ja parkide hooldustööd

Estoniasihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€23,472
Contracts awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASRaamleping 21025€23,472
Eesti Keskkonnateenused ASHankeleping 21026€23,472

Tolmutõrje kruusateedel

EstoniaVinni Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

2 days3 bidders
3 bids
€9,368
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTöövõtuleping 22134€9,368

„Haljastute hooldus- ja heakorratööd Mustamäe linnaosas”

EstoniaMustamäe Linnaosa Valitsus

Published and bidding deadline .

19 days5 bidders
4 bids
€215,710
Contracts awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING hoolduspiirkonnale 1 22270€78,719
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING hoolduspiirkonnale 2 22271€78,880.70
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING hoolduspiirkonnale 3 22272€58,110.50

Eterniidijäätmete kogumisringi korraldamine Valga maakonna mittelinnalistes asulates

EstoniaValgamaa Omavalitsuste Liit

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€27,720
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTöövõtuleping 22793€27,720

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Keskkonnaametile

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

27 days3 bidders
3 bids
€3,740
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASRaamleping AS Eesti Keskkonnateenused 22877€100,000

Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Loksa linna haldusterritooriumil

EstoniaLoksa Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

42 days2 bidders
2 bids
€152.13
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASKORRALDATUD JÄÄTMEVEO TEENUSTE KONTSESSIOONI LEPING 22991€152.13

Keila linna jäätmejaama operaator tähtajaga kuni 31.07.2021

EstoniaKeila Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€27,550
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused AS6-6_223 210440_Hankeleping_jäätmejaama_operaator_EestiKeskkonnateenused 24251€27,550

Maa-ameti hallatavatel maadel suuremahuline jäätmete koristamine

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
5 bids
€51,735
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASHankeleping 24351€33,035

Teenuse kontsessiooni pikendamine

EstoniaVõru Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

6 days1 bidder
1 bid
€0.01
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASHankeleping nr 663 (HANKELEPINGU nr 894 PIKENDAMINE) 24501€0.01

Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Hiiumaa valla territooriumil

EstoniaHiiumaa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

34 days2 bidders
2 bids
€300,000
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASHIIUMAA KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TEENUSTE KONTSESSIOONI LEPING 24542€300,000

Väike-Maarja valla jäätmejaamadest jäätmete äravedu ja käitlemine

EstoniaVäike-Maarja Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

39 days2 bidders
2 bids
€127,421
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTöövõtuleping 24598€127,421

Põhja-Pärnumaa valla jäätmejaamade ja jäätmepunktide haldaja leidmine 2020-2023

EstoniaPõhja-Pärnumaa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

27 days3 bidders
3 bids
€38,000
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASHankeleping Jäätmejaamade ja jäätmepunktide haldamine 2020-2023 24822€38,000

Põhja-Tallinna linnaosa tänavaprügikastide tühjendamine ja hooldus

EstoniaPõhja-Tallinna Valitsus

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€22,553.10
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTöövõtuleping prügikastide tühjendamine ja hooldus 25254€22,553.10

Võhma jäätmejaama haldamine 2019-2022

EstoniaMittetulundusühing Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€16,900
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTöövõtuleping 25648€16,900

Kärdla linna teede ja tänavate talihoole 2019-2020

EstoniaKärdla Osavalla Valitsus

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid
€74,608
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASHANKELEPING 25699€74,608

Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Põltsamaa ja Põhja-Sakala vallas

EstoniaMittetulundusühing Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids
€16,000
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASLeping 26056€16,000

Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Kehtna, Põhja-Pärnumaa ja Märjamaa vallas

EstoniaMittetulundusühing Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids
€16,000
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASLeping 26057€16,000

Maa-ameti hallatavatel maadel suuremahuline jäätmete koristamine (korduv)

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€30,633
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASHankelepingud osadele 1 ja 5 26905€7,188

Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessioon Türi vallas

EstoniaTüri Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids
€12.87
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASKORRALDATUD JÄÄTMEVEO TEENUSE KONTSESSIOON TÜRI VALLAS 27090€12.87

Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Paide linnas ja Järva vallas

EstoniaMittetulundusühing Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids
€16,000
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASLeping 27570€16,000

Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Mulgi ja Viljandi vallas

EstoniaMittetulundusühing Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids
€16,000
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASLeping 27702€16,000

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Põlvamaal Räpina külas

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€4,741.67
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused AS5-1/19/96 27705€4,741.67

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Setomaa vallas

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€1,650
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused AS5-1/19/90 27726€1,650

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Konguta vallas Metsalaane külas

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€325
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused AS5-1/19/95 27728€325

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Paldiski linnas

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€18,250
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused AS5-1/19/94 27739€18,250

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Lääne-Harju vallas Lemmaru külas

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€1,241.67
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused AS5-1/19/93 27752€1,241.67

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Tartu vallas Tila külas

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€6,655.83
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused AS5-1/19/92 27758€6,655.83

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Rae vallas Pajupea külas

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€1,230
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused AS5-1/19/91 27760€1,230

Viljandi valla teede ja tänavate lumetõrje aastatel 2019-2022

EstoniaViljandi Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

31 days18 bidders
20 bids
€445,421
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASLUMETÕRJETÖÖDE TEOSTAMISE LEPING nr 15-1/519 27972€15,444

Jäätmete kogumine ja vedamine Harju maakonna riigimetsadest 2020.aastal

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

32 days1 bidder
1 bid
€30,000
Contracts awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/18 28956€30,000
Eesti Keskkonnateenused ASTÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2019/18 nr. 7-5/2019/18_hankeleping 28957€30,000

Viljandi hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2020-2025

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

78 days5 bidders
5 bids
€12.17M
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASRIIGITEEDE KORRASHOIULEPING NR 1-10/20/0504-1 29121€2.43M

Lehekottide kogumine ja vedu Nõmme teedelt ja tänavatelt ning jäätmete taaskasutamine 2020

EstoniaNõmme Linnaosa Valitsus

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€1.08
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASLehekottide kogumine ja vedu Nõmme teedelt ja tänavatelt ning jäätmete taaskasutamine 2020 29258€1.08

Paide jäätmejaama haldamiseks operaatori leidmine

EstoniaPaide Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€50,085
Contract awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASHankeleping 30650€50,085

Jäätmejaamades kogutud jäätmete käitlemine

EstoniaTallinna Jäätmekeskus

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€156,587
Contracts awarded to .
Eesti Keskkonnateenused ASTöövõtuleping 30847€147,198
Eesti Keskkonnateenused ASHankeleping 30848€9,388.80

Board-Level People

NameRole

Peeter Saks

Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board

Argo Luude

Member of Eesti Konservatiivne Rahvaerakond since .

Executive Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Executive Board Member
Chair of Supervisory Board
Executive Board Member

Bruno Tammaru

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Maigi Reintal

Member of Eesti Konservatiivne Rahvaerakond since .

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Mihkel Õnnis

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Simonas Gustainis

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Šarūnas Alekna

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Previous Board-Level People

NameRole

Hermann Holstein

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Matthias Vogel

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Robin William Karl Pattison

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Paavo Truu

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Maria Helbling

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Ain Kuusik

Was Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board

Eino Raidmaa

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Tõnis Segerkrantz

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Aarto Eipre

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Ain Lindre

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Heinar Leismann

Member of Eesti Keskerakond since .

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Igor Benbik

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Lauri Tarlap

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Ülo Sarv

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Illar Rihkrand

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Ron Luvištšuk

Member of Erakond Eesti 200 since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Andrus Tinni

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Gaius Gyllenbögel

Was Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board