Procurements

€10.67M
688 procurements
View Procurements

Board-Level People

8
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Katla TP-101 talade, kangide ja nende varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids
€0

Tehnoloogilise sõlme tööprojekti väljatöötamine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids
€0

Tulekindla segu ostmine

Published and bidding deadline .

7 days5 bidders
5 bids
€0

Tulekindla tellise ostmine

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids
€0

Süsteemi Söll VI-GO viimine vastavusse tootjatehase nõuetega esmase kontrolli akti alusel

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€0

Termopaaride ja termomeetrite ostmine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€0

Roostevaba toodete ostmine

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids
€0

Kontrollsüsteemides kasutatavate radioaktiivsete kiirgusallikate tehniline hooldus

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€0

Balti Elektrijaama kaugkütte võrgupumpade sagedusmuundurite asendamine

Published and bidding deadline .

21 days6 bidders
6 bids
€0

Varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

9 days4 bidders
4 bids
€0

Sulgemisarmatuuri ja varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

34 days1 bidder
1 bid
€0

Veeanalüüside teostamine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids
€0

Balti elektrijaama akupatarei nr 3 asendamine

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
3 bids
€0

Tsükloni - separaatori varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

22 days5 bidders
5 bids
€0

Siibri Du400 valmistamine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

Tööriistade ostmine

Published and bidding deadline .

9 days8 bidders
8 bids
€0

Põlevkivi kuivatusseadme TSK nr 1 sõlmede remont kapitaalremondi ajal

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Pumpade ja nende varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

9 days5 bidders
5 bids
€0

Iga-aastased geodeetilised tööd Eesti Elektrijaama tuhaväljal ja Balti Elektrijaama tuhaväljadel nr 1, 2.

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€0

EEJ pulbitorustiku nr 13 estakaadi lõigu renoveerimine

Published and bidding deadline .

22 days8 bidders
8 bids
€0

Väävlipuhastusseadme mikseri varuosade valmistamine

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Kõrgekvaliteetse tehnilise vedela 100%-lise naatriumhüdroksiidi ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€0

Tigukonveierite ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€0

Varuosade TESTO ostmine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€0

Balti Elektrijaama tööstusplatsi nr 3 tootmishoone ruumi nr 1 (lao nr 16) tühjendustööd

Published and bidding deadline .

16 days8 bidders
8 bids
€0

Mahuti vahetuse tööprojekti väljatöötamine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€0

Kustutamata lubja ostmine

Published and bidding deadline .

32 days2 bidders
2 bids
€0

Omanikupoolse ehitusjärelevalve teostamine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti elektrijaama territooriumil auru-ja masuuditorustiku estakaadi konstruktsiooni renoveerimine

Published and bidding deadline .

24 days5 bidders
5 bids
€0

Eesti Elektrijaama pulbitorustikute keskkogumi tõstmine

Published and bidding deadline .

23 days7 bidders
7 bids
€0

Konveieri rullikute valmistamine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€0

Turbiiniõli TP-22S ostmine

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€0

Balti elektrijaama küttesüsteemi rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

22 days3 bidders
3 bids
€0

Sulgemisarmatuuri ja varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

16 days8 bidders
8 bids
€0

Balti Elektrijaama olmehoone duširuumi remont

Published and bidding deadline .

18 days7 bidders
7 bids
€0

Vooderdise paksuse mõõtevahendi ostmine

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti Elektrijaama energiaploki nr 5 DeSOx dosaatorite korpuste asendamine

Published and bidding deadline .

21 days5 bidders
5 bids
€0

Eesti Elektrijaama energiaploki nr 5 katelde vahelise vahelae renoveerimine kõrgusmärgil +9,6, teljel 24–29, rea C ja D vahel

Published and bidding deadline .

22 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti elektrijaama OVK-hoone kabineti nr 211 rekonstrueerimine vastavalt tööprojektile nr 183225

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
3 bids
€0

Väravate ja uste remonditööd

Published and bidding deadline .

17 days€0

Narva linna kaugkütte magistraaltorustiku rekonstrueerimine, II etapp

Published and bidding deadline .

30 days3 bidders
3 bids
€0

Ekspertiisi läbiviimine ning hoonete ja rajatiste renoveerimise tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€0

Varuosade ostmine plokile nr.11

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids
€0

Kiivrite ja prillide ostmine

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€0

Balti Elektrijaama tööstusplatsi nr 3 tootmishoone lukksepatöökoja tühjendustööd

Published and bidding deadline .

10 days7 bidders
7 bids
€0

Konveierilindi Sicon ostmine

Published and bidding deadline .

5 days1 bidder
1 bid
€500,000

Tihendite ostmine

Published and bidding deadline .

12 days5 bidders
5 bids
€0

Eesti elektrijaama abikorpuse söökla liftišahti kessooni ja pumba paigaldamine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0

Roostevabade restide ostmine

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids
€0

Vajumismärkide paigaldamise projekti väljatöötamine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€0

Konveierilindi Sicon ostmine

Published and bidding deadline .

1 day1 bidder
1 bid
€500,000

Sagedusmuundurite paigaldamine

Published and bidding deadline .

16 days7 bidders
6 bids
€0

Tigukonveieri ostmine

Published and bidding deadline .

9 days6 bidders
6 bids
€0

Balti elektrijaamas dekarboniseeritud vee paagi nr 3 (V=400m3) kapitaalremont projekti nr 12712.00.00 järgi

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Balti elektrijaama tööstusväljaku nr 3 (teljed 22-27, read А-Ж) endise tisleritöökoja ja saeraami ruumide vabastamisega seotud tööd

Published and bidding deadline .

19 days9 bidders
9 bids
€0

Veetav ketiratase valmistamine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti elektrijaama läbivootunnelis toorveetorude nr.1 ja nr.2 asendamine

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
4 bids
€0

Elektriseadmetega sõlme 327HA elektrikilpide nr 1 ja nr 2 asendamine

Published and bidding deadline .

24 days3 bidders
3 bids
€0

Haamerpurusti DM-2A kapitaalremont ja rootori asendamine

Published and bidding deadline .

35 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti elektrijaama tuhaväljaku vee ülevoolu vertikaalsete šahtide otsalõikudele nr 1, 2, 3, 4 siibrite valmistamine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
5 bids
€0

“Narva linna kaugkütte magistraaltorustiku rekonstrueerimine, II etapp, RH194182” tööde omanikujärelevalve teostamine

Published and bidding deadline .

34 days2 bidders
2 bids
€0

Sulgearmatuuri ostmine

Published and bidding deadline .

9 days6 bidders
6 bids
€0

Sulgearmatuuri varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids
€0

Tihendite varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

10 days4 bidders
4 bids
€0

Tugirullide valmistamine

Published and bidding deadline .

22 days9 bidders
9 bids
€0

Pumpade APOLLO varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti Elektrijaama kütuseetteande liini nr 1 konveierite K-4А ja К-4B töö- ja hädavalgustuse paigaldamine

Published and bidding deadline .

19 days5 bidders
5 bids
€0

Eesti elektrijaama bagerpumbajaamade nr 1, 2, 3, 4 süvendite seinte, postide ja katete raudbetoonpindade remont

Published and bidding deadline .

20 days6 bidders
41 bids
€0

Eesti elektrijaama 8. ploki ja Auvere elektrijaama suruõhutorude vahelise vahetoru paigaldamine

Published and bidding deadline .

21 days5 bidders
5 bids
€0

Monorelsi paigaldamine Balti Elektrijaama ploki nr 11 katla nr 2 KÕ kompressoriruumi kohale

Published and bidding deadline .

20 days4 bidders
4 bids
€0

Eesti Elektrijaama peahoone tõstväravate K-2 ja E-2 asendamine

Published and bidding deadline .

26 days4 bidders
4 bids
€0

Balti elektrijaama ja Eesti elektrijaama tuhaväljade hüdrogeoloogiline seire

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids
€0

Analüütilised kaalude ostmine

Published and bidding deadline .

10 days5 bidders
5 bids
€0

Enefit Energiatootmine ASi tööstusterritooriumide hüdrogeoloogiline seire

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
6 bids
€0

Eesti Elektrijaama diiselgeneraatorite korraline hooldus

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti elektrijaama ploki nr 8 ja Balti elektrijaama ploki nr 11 instrumentaal- ja töösuruõhu seadmete ja tehnoloogiliste süsteemide tehnohooldus ja remont

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€0

Gaasiliste toodete ärajuhtimissüsteemi tööprojekti koostamine märgil +21,00 m, rida В 1,2Enefit140 utmisjaoskonna hoones

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€0

Tõst- ja lükanduste hooldamine ja remont

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€0

Sulgearmatuuri varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids
€0

Eesti elektrijaama ümberpuistetorni nr.2 kuuma- ja külma vee torustiku asendamine

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti elektrijaama bagerpumbajaamade nr 1-4 soojusvahetusagregaatide ventilatsioonisüsteemide kaasajastamise projekteerimine

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€0

Filtrielementide ostmine

Published and bidding deadline .

11 days5 bidders
6 bids
€0

Eesti elektrijaama punkrigaleriis kaablite määramine

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Balti elektrijaama territooriumil asuva laohoone väravate remont

Published and bidding deadline .

21 days5 bidders
5 bids
€0

Aatomabsorbtsiooni spektromeetri ostmine

Published and bidding deadline .

10 days6 bidders
5 bids
€0

Enefit 280 kütuseetteande purustite rootorite asendamine

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€0

Kõrgekvaliteetse tehnilise vedela 100%-lise naatriumhüdroksiidi ostmine

Published and bidding deadline .

35 days€1.54M

Tehnilise sünteetilise soolhappe ostmine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

Ülevoolutorude paigaldamine Balti elektrijaama keemilise veepuhastuse jaoskonna väävelhappe ja leelise säilitusmahutitele

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti elektrijaama energiaploki nr 2 kuumavee varustuse soojendi ühendamine 6 ata kollektoriga, I etapp

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti elektrijaama tuhaväljaku šahtülevoolude nr 1 ja 2 treppide asendamine

Published and bidding deadline .

21 days5 bidders
5 bids
€0

Balti elektrijaama ploki nr 11 šandoorisõlme renoveerimine

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti elektrijaama ploki nr 5, 6 ja 3, 4 korstnatel asuva kahe telfri remont

Published and bidding deadline .

10 days€0

Täiendava drenaaži sukelpumba paigaldamine Eesti elektrijaama bagerpumplasse nr 2

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti elektrijaama abikorpuse hoone söökla galerii ja kesksissepääsu varikatuse remont.

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids
€0

Eesti Elektrijaama sööklahoone katusele viiva metalltrepi valmistamine ja paigaldus

Published and bidding deadline .

16 days7 bidders
7 bids
€0

Enefit 280 CFB kolde õhudüüside kinnituselementide rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

18 days€0

Eesti elektrijaama tuhaärastussüsteemi torustike ja maa-aluse kanali tuha- ja karbonaatsest ladestusest puhastamine

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids
€0

Hingamiskaitsevahendite ostmine

Published and bidding deadline .

11 days9 bidders
9 bids
€0

Enefit Energiatootmise AS surveseadmete ohutu käitamise tagamise teadusuuringud

Published and bidding deadline .

5 days1 bidder
1 bid
€0

Tihendus-/läbipuhkegaasiga (N2) uute lauptihendite juurutamine paigaldiste 1, 2 Enefit-140 ühel gaasipuhuril

Published and bidding deadline .

27 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti Elektrijaama peahoone turbiinijaoskonna nr 3 soojussõlme renoveerimine

Published and bidding deadline .

23 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti Elektrijaama peakorpuse konstruktsioonide audit, kütuseetteande nr 1 ja nr 2 vahelise konveieri eelprojekti ja eelarve koostamine

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids
€0

Balti elektrijaama tuhavälja ülevoolukaevu nr 1 üleviimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

27 days1 bidder
1 bid
€0

Enefit Energiatootmine ASi liftide tehnohooldus ja remont

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€0

Kvartsliiva fr.0,1 – 0,6 mm ostmine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti Elektrijaama pulbijuhtmete tihendkompensaatorite renoveerimine

Published and bidding deadline .

25 days6 bidders
6 bids
€0

YBFJ 500-6 tüüpi elektrimootori hange

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
5 bids
€0

Balti elektrijaama kütuseetteande 3. konveieri proovivõtturi asendamine

Published and bidding deadline .

25 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti elektrijaama tuhatorude estakaadi tugede nr 121 ja 127 rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

25 days2 bidders
2 bids
€0

Voith Turbo varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

9 days5 bidders
5 bids
€0

Balti elektrijaamas dekarboniseeritud vee paagi nr 3 (V=400m3) kapitaalremont projekti nr 12712.00.00 järgi

Published and bidding deadline .

17 days€0

Heli- ja valdussignalisatsioonisüsteemi projekteerimine Enefit280 rühmajuhtkilbi DCS-süsteemis koos selle hilisema juurutamisega

Published and bidding deadline .

16 days€0

Veeldamisdüüside valmistamine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti Elektrijaama kütuseetteande drenaažipumba ost ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti Elektrijaama transformaatorite 1TP ja 2TP tulekustutussüsteemi projekteerimine

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
2 bids
€0

Ratasekskavaatori rentimine

Published and bidding deadline .

32 days4 bidders
3 bids
€0

Bensiinimahuti tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€0

Tõst- ja lükanduste hooldamine ja remont

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders
4 bids
€0

Tulekindla tellise ostmine

Published and bidding deadline .

9 days5 bidders
5 bids
€0

Eesti Elektrijaama energiaploki nr 6 katelde vahelise vahelae renoveerimine kõrgusmärgil +9,6, teljel 29–34, rea C ja D vahel

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
3 bids
€0

Tulekindla segu ostmine

Published and bidding deadline .

10 days6 bidders
8 bids
€0

Asfaltkatte rajamine ENEFIT 280 territooriumil

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
4 bids
€0

Auru-gaasisegu tsükloni elektrilise auruülekuumendi paigaldamine

Published and bidding deadline .

22 days3 bidders
3 bids
€0

Hügieenitarvete ostmine

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti elektrijaama ploki nr 5, 6 ja 3, 4 korstnatel asuva kahe telfri remont

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€0

Balti Elektrijaama tööstusala nr 3 valvatava perimeetri korraldus

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti Elektrijaama korstna nr 2 monitooringuruumi katuse remont (kõrgusmärk 95,00 m)

Published and bidding deadline .

27 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti elektrijaama 8. ploki ja Auvere elektrijaama suruõhutorude vahelise vahetoru paigaldamine

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti Elektrijaama tsirkulatsioonipumpla 1 ja 2 õhkküttesüsteemi renoveerimine

Published and bidding deadline .

20 days€0

Eesti elektrijaama ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüsteemide tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Kõrgekvaliteetse tehnilise vedela 100%-lise naatriumhüdroksiidi ostmine

Published and bidding deadline .

30 days2 bidders
2 bids
€1.54M

Balti elektrijaama energiaplokkide nr 9, 10 infrastruktuuri edasise kasutamise kontseptsiooni väljatöötamine

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti Elektrijaama plokkide nr 3-4, 5-6 ja 8 metallist suitsutorude ja gaasikäikude tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

25 days2 bidders
2 bids
€0

laagrite ostmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€0

Tööprojekti „Käsisiibrite väljavahetamine“ väljatöötamine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Balti Elektrijaama platsil asuva tööstuspargi nr 3 elektrivarustuse võimsuse suurendamine

Published and bidding deadline .

39 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti Elektrijaama energiaploki nr 5 ja 6 väävlipuhastusseadme kaldkonveierite 12 teo asendamine

Published and bidding deadline .

24 days8 bidders
5 bids
€0

Drenaažisüsteemi projekteerimine

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Töökinnaste ostmine

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
13 bids
€0

Sulgemisarmatuuri ja varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

18 days6 bidders
11 bids
€0

Balti Elektrijaama täiendava kaugküttekompleksi paigaldamine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

Veeldamisdüüside valmistamine

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€0

Tulekindla segu ostmine

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
21 bids
€0

Tihendus-/läbipuhkegaasiga (N2) uute lauptihendite juurutamine paigaldiste 1, 2 Enefit-140 ühel gaasipuhuril

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€0

Balti Elektrijaama varu-käivituskatlamaja SAACKE põletite juhtimissüsteemi uuendamine

Published and bidding deadline .

95 days1 bidder
1 bid
€0

Tööstuslike tõstukite tehnohooldus

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti Elektrijaama tsirkulatsioonipumpla 1 ja 2 õhkküttesüsteemi renoveerimine

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti Elektrijaama peahoone turbiinijaoskonna nr 3 soojussõlme renoveerimine

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Jäätmepuidu purustamise ja metalli eemaldamise kompleksi ehitamine Balti Elektrijaamas, plokk 11

Published and bidding deadline .

55 days4 bidders
4 bids
€0

Balti Elektrijaama tuhavälja alumise settetiigi tammi kontrollmõõteseadmete paigaldamine

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€0

Roostevaba võrgu ostmine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti ja Balti Elektrijaama sise- ja välisteede asfaltkatte remont

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Enefit Energiatootmine ASi Enefit 280 paigaldise tsirkulatsioonivee lisapumba paigaldamise projekti koostamine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€0

Töötoitepumba paigaldus

Published and bidding deadline .

23 days1 bidder
1 bid
€0

Toru D940 valmistamine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

Kruuvitigu varuosade valmistamine

Published and bidding deadline .

13 days6 bidders
6 bids
€0

Turbiiniõli TP-22S ostmine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€0

Sulgemisarmatuuri ja varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

11 days5 bidders
5 bids
€0

Eesti Elektrijaama peahoone elektrikilbi ruumide tulekindlate metalluste asendamine

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids
€0

Tööprojekti väljatöötamine ajamisüsteemi rekonstrueerimiseks Enefit140 paigaldiste õhujahutitel ХТ

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids
€0

Eesti Elektrijaama põhi- ja tippkoormuse boileri ühendamine 6. energiaploki 6 at kollektoriga

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti ja Balti Elektrijaama seadmete vaakumseadmega tühjakspumpamine ja pesemine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0

Auvere elektrijaama 300 MW energiaploki seadmete ja tehnoloogiliste süsteemide tehniline hooldamine ja remont

Published and bidding deadline .

32 days1 bidder
1 bid
€0

Raudtee- ja autokaalude hooldus, kontroll ja remont

Published and bidding deadline .

12 days€0

Enefit 280 turbiiniseadmete ja pumpade revisjon

Published and bidding deadline .

17 days€0

Kassettide vesiniku analüsaatori jaoks ja filterpaberi Filtratec ostmine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti Elektrijaama korstna nr 1 monitooringu kahjustunud metallkonstruktsioonide remont ja värvimine

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids
€0

Enefit 140 tootmishoone ATS süsteemi tööprojekti koostamine ja ehitamine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0

Kommertsarvestuskaalude asendamine

Published and bidding deadline .

32 days€0

Enefit Energiatootmine AS-i pääslate automatiseerimine

Published and bidding deadline .

17 days€0

Eesti Elektrijaama peahoone elektriajamiga tõstvärava A-1 betoonaluse remont (märk 0,00 mm rida A, telg 19-20)

Published and bidding deadline .

18 days6 bidders
6 bids
€0

Veovahendite kasutamise teenus materjalide, varuosade ja jäätmete veoks Balti ja Eesti Elektrijaamas

Published and bidding deadline .

8 days€0

Enefit140 reaktori sisend/väljundlauptihendi tehnilise lahenduse ekspertiis eskiisjoonise põhjal

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
2 bids
€0

Eesti elektrijaama kütuseetteandest nr 2 Auvere kütuseetteandesse konveieri eelprojekteerimine

Published and bidding deadline .

34 days3 bidders
3 bids
€0

Raudtee- ja autokaalude hooldus, kontroll ja remont

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti Elektrijaama tuhalao rajatiste katuse remont ja sadeveeäravoolu ehitamine

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids
€0

EEJ kütuseetteande lintkonveieri K-3A ajami tarne koos paigaldusega

Published and bidding deadline .

28 days4 bidders
4 bids
€0

Eesti Elektrijaama tuhalao vagunikaalu metallkonstruktsioonide roostetõrjetöötlus

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0

Kraanavihtide (raskuste) valmistamine

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Veovahendite kasutamise teenus materjalide, varuosade ja jäätmete veoks Balti ja Eesti Elektrijaamas

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
2 bids
€0

Eesti Elektrijaama energiaploki nr 6 DeSOx-seadme reaktorite alumiste põlvede kruvikonveierite RK-P 400 × 3200 tigude taastamine

Published and bidding deadline .

22 days5 bidders
4 bids
€0

Ajamisüsteemi rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti Elektrijaama ploki nr 6 väävlipuhastuse kottfiltrite korpuste remont

Published and bidding deadline .

22 days3 bidders
2 bids
€0

Proovivõtturi ostmine Eesti Elektrijaama konveieri K-3А jaoks

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids
€0

Suitsugaasi etteandeliini tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti Elektrijaama korstna nr 1 monitooringusüsteemi köetavate impulssliinide hange ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

17 days€0

Filtrikottide ostmine

Published and bidding deadline .

29 days5 bidders
8 bids
€0

Eesti elektrijaama tuhalaos autotranspordi laadimisliinide puistematerjali kulumõõturi paigaldamine

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€0

Õli rõhu regulaatori ostmine

Published and bidding deadline .

10 days5 bidders
5 bids
€0

Konveierilindi Sicon ostmine

Published and bidding deadline .

3 days1 bidder
1 bid
€500,000

Avatud lao territooriumi puhastamine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids
€0

Varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days7 bidders
7 bids
€0

Tihendus-/läbipuhkegaasiga (N2) uute lauptihendite juurutamine paigaldiste 1, 2 Enefit-140 ühel gaasipuhuril

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti ja Balti Elektrijaama seadmete vaakumseadmega tühjakspumpamine ja pesemine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids
€0

Keerdude ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€0

Lao nr 3 rekonstrueerimise tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€0

Lintkonveieri trumlite ostmine

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€0

Enefit Energiatootmine AS-i pääslate automatiseerimine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Mahuti (V=400 m3) väljavahetamine

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
3 bids
€0

Töövõtja (GE Power Estonia AS) puisteainete laohoone ruumide remont Balti Elektrijaamas

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0

Sisetorude valmistamine

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€0

Elektrimootori 450kW ostmine

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
6 bids
€0

Veeheitetammi 5 tõkke laudkatte asendamine ja kummilindi paigaldus kaablirenni aadressil Narva, Kulgu tamm

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids
€0

Balti Elektrijaama vana masuudipumpla pinnase puhastamine

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
2 bids
€0

110G13FTL terasest valudetailide ostmine

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Tööprojekti koostamine: mahuti vahetus

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€0

Varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

19 days7 bidders
7 bids
€0

Keerdude ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

Reduktori ostmine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids
€0

Sagedusmuundurite remont ja tehniline hooldamine

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
3 bids
€0

Auvere elektrijaama 300 MW energiaploki instrumentaal- ja töösuruõhu tootmise, ettevalmistamise ja etteande seadmete ja tehnoloogiliste süsteemide tehniline hooldamine ja remont

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
8 bids
€0

Tehnilise- ja tuletõrjevee torustiku remont

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Balti Elektrijaama kütuseetteande juhtimissüsteemi automatiseerimine

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama Atlas Copco suruõhu kruvikompressorite tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€0

Tööjalatsite ostmine

Published and bidding deadline .

16 days6 bidders
6 bids
€0

Hammasrataspumba paigaldus raskeõli pumpamiseks Enefit 140-1 gaasikogurist sekundaarpürolüüsile. Projekteerimine.

Published and bidding deadline .

22 days3 bidders
3 bids
€0

Drenaažrennide kanalisatsioonisüsteemi paigaldus ENEFIT 280 kondensatsioonijaoskonna vallituses märgil 0.00

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0

Purustaja rootori varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days8 bidders
9 bids
€0

Bioloogilised seiretööd Balti elektrijaama juurdevoolukanalil

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
1 bid
€0

Eesti elektrijaama tuhalaos autotranspordi laadimisliinide puistematerjali kulumõõturi paigaldamine

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€0

Õlitehase mahutipargi monitooringusüsteemi rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€0

Kraana metallist katsetusrakiste ja betoonist katsetuskoormuste remont ja värvimine

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids
€0

Kanalisatsioonisüsteemi drenaažrennide paigaldus ENEFIT 280

Published and bidding deadline .

20 days4 bidders
4 bids
€0

Täiendavate tööde tellimine Auvere elektrijaama soojusmehhaaniliste seadmete hoolduseks

Published and bidding deadline .

5 days1 bidder
1 bid
€245,000

Asfaltkatte rajamine ENEFIT 140 territooriumil

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Lao nr 3 rekonstrueerimise tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids
€0

110G13L terasest valudetailide ostmine.

Published and bidding deadline .

24 days3 bidders
3 bids
€0

Auvere elektrijaama 300 MW energiaploki instrumentaal- ja töösuruõhu tootmise, ettevalmistamise ja etteande seadmete ja tehnoloogiliste süsteemide tehniline hooldamine ja remont

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€0

Balti Elektrijaama abikorpuse ja laohoone ehitusliku tuleohutuse projekteerimine

Published and bidding deadline .

14 days€0

Tehnilise- ja tuletõrjevee torustiku remont

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
4 bids
€0

Eesti Elektrijaama kaugkütteseadme tehniline uurimine

Published and bidding deadline .

17 days€0

Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama Atlas Copco suruõhu kruvikompressorite tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€0

Gaasiliste toodete ärajuhtimissüsteem 1,2 Enefit140 utmisjaoskonna hoone märgil +21,00 m, reas В

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids
€0

Narva linna soojatrassi lõikude eelisoleeritud torudega asendamise tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Voodri poltide valmistamine

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids
€0

Termopaaride ja termomeetrite ostmine

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids
€0

Projekt EE-18.15 Enefit. Poolkoksigaasi torustik MOP=0.4 bar. Siibrite paigaldamine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Drenaažrennide kanalisatsioonisüsteemi paigaldus ENEFIT 280 kondensatsioonijaoskonna vallituses märgil 0.00

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids
€0

Balti Elektrijaama kaablitunnelite ATS süsteemi ümberehitamine

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€0

Balti elektrijaama 11. ploki ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüsteemide tehniline hooldus

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti Elektrijaama prooviõtuseadmete asendamine

Published and bidding deadline .

30 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti Elektrijaama kaugkütteseadme tehniline uurimine

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti Elektrijaama energiaploki nr 7 tuhakuuri katuse taastamine

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
3 bids
€0

Generatoori harjade ostmine

Published and bidding deadline .

9 days6 bidders
6 bids
€0

Eesti Elektrijaama peahoone bagerpumpla katuse remonditööd (märk 11,0 rida Д-Е, telg 8 ja 13)

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0

Tihedusmõõturi ostmine

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€0

Plaatide valmistamine

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
5 bids
€0

Täiendavate sulgventiilide paigaldamine Balti Elektrijaama küttesüsteemi.

Published and bidding deadline .

15 days7 bidders
10 bids
€0

Eesti elektrijaama ploki nr 5, 6 ja 3, 4 korstnatel asuva kahe telfri remont

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti elektrijaama biofiltreerimisjaama gaasiga kloreerimisseadmete hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Kahe kattetelgi valmistamine ja paigaldamine 1 ja 2 Enefit-140 seadme suitsugaaside proovivõtupunktide kohale

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

Balti Elektrijaama keemilise veepuhastuse leelisemahuti nr 4 ja happemahuti nr 2 keevisliidete remont

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids

Enefit-140 seadme treppidel ja teenindusplatvormidel defektide kõrvaldamine

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids

Eesti Elektrijaama energiaploki nr. 7 tuhakuuri katuse taastamine

Published and bidding deadline .

25 days5 bidders
5 bids

Töörõivaste ostmine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids

Enefit Energiatootmise ASi territooriumile paigaldatud telferite tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

23 days2 bidders
2 bids

Eesti Elektrijaama ploki nr 6 väävlipuhastuse kottfiltrite vaateluukide remont

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
5 bids

Täiendavate sulgventiilide paigaldamine Balti Elektrijaama tööstusplatsi nr 3 ruumide küttesüsteemi

Published and bidding deadline .

12 days6 bidders
5 bids

UP1 läbipääsusüsteemi paigaldamine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids

Balti elektrijaamas 3000 m3 mahuga "МБ-2" masuudimahuti sisepinna puhastamine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

Võllide valmistamine

Published and bidding deadline .

16 days6 bidders
6 bids

Balti elektrijaama juhtimise peakilbi üleviimine

Published and bidding deadline .

40 days1 bidder
1 bid

Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama katlaagregaatide tehnohoolduse ja remontide teostamine

Published and bidding deadline .

64 days

Betoonist ülevoolupaisu hooldamine talveperioodil aadressil Kulgu Tamm, Narva

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Telferi ümberpaigutamine Balti Elektrijaamas

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama turbiiniagregaatide tehnohoolduse ja remontide teostamine.

Published and bidding deadline .

62 days

Balti Elektrijaama peahoone abiruumi remont (märgil 8,0 rida Б-В, telg 94-95)

Published and bidding deadline .

7 days6 bidders
6 bids

Balti Elektrijaama tööstusplatsi nr 3 hoone elektritöökoja ventilatsioonikäikude demonteerimine

Published and bidding deadline .

7 days5 bidders
5 bids

Eesti ja Balti Elektrijaamade tuhaväljade järelevalveteede jäätumisvastane puistamine

Published and bidding deadline .

8 days

Tööstusbaasi hoone rekonstrueerimise tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid

Hüdromuhvi ostmine

Published and bidding deadline .

6 days4 bidders
4 bids

TLT-TURBO varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Balti elektrijaama tuhaväljakule N1 šahtülevoolu šahti siibrite paigaldamine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

Laagrite ostmine, 2019-2020

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids

Enefit Energiatootmise ASi territooriumile paigaldatud telferite tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids

Ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüstemide õhukanalite puhastamine, tehniline hooldus ja remont.

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids

Duširuumide renoveerimine Enefit Energiatootmine AS-i vana administratiivolmekorpuse teisel korrusel

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
5 bids

Väravate vahetamine Balti elektrijaamas

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
4 bids

Tsisternvagunite rent 2019

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Põlevkivi põletite varuosade ostmine.

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Põlevkiviõli veoteenused 2019

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
9 bids

Šahtveskite ja põlevkivitoiturite varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids

Auvere elektrijaama kütuseetteande purusti korpuste nr 1 ja nr 2 tiibväravate asendamine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids

Numbrituvastusega kaamerate paigaldus

Published and bidding deadline .

10 days4 bidders
4 bids

Tööstusbaasi hoone rekonstrueerimise tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

Katla TP-101 talade, kangide ja nende varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

34 days5 bidders
5 bids

ES Testimiskeskuse hoone läbipääsu ja valveseadmete soetamine ja paigaldus

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

Balti elektrijaamas ülejaamaliste mehhanismide ja tootmisparkide elektritoitesüsteemi rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

40 days1 bidder
1 bid

Enefit280 ja Enefit140 stardituha transportimise teenuse osutamine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Enefit 140 põlevkivi utmisprotsessi pöörleva trummelreaktori 1P vooderdise projekteerimis- ja asendamistööde läbiviimine

Published and bidding deadline .

56 days3 bidders
3 bids

Ehitussegaprahi väljavedu ja konteinerite rent

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids

Õlitööstuse suruõhu kruvikompressorite tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid

Ajamisüsteemi rekonstrueerimine Enefit140 paigaldiste õhujahutitel ХТ-A ja XT-B

Published and bidding deadline .

26 days1 bidder
1 bid

Eesti Elektrijaama omatarbe varustuslahenduse muutmine

Published and bidding deadline .

42 days5 bidders
3 bids

Sõltumatu inspektorteenuse ost

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids

Eesti Elektrijaama ploki nr 5 DeSOx-seadme reaktorite alumiste põlvede kruvikonveierite RK-P 400x3200 tigude rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

13 days6 bidders
6 bids

Enefit 280-st Eesti Elektrijaama suunduva 25-baarise aurutorustiku tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Soojusisolatsiooni operatiivne tehniline hooldamine ja remont

Published and bidding deadline .

54 days4 bidders
4 bids

Enefit 140 korstna tõsteseadme tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Enefit Energiatootmine ASi jõutransformaatorite õlis lahustunud gaaside kromatograafiline analüüs

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Balti elektrijaama tööstusbaasi ATS süsteemi ehitamine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Eesti Elektrijaama pulbijuhtme nr 13 lõigu renoveerimine

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
5 bids

Eesti elektrijaama territooriumi ja tuhaväljade videosüsteemi uuendamine

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids
€9,372

Balti Elektrijaama infrastruktuuri edasise kasutamise kontseptsiooni ettevalmistus

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids

Filtrikottide karkasside ostmine

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids

Eesti elektrijaama vagunikallutajate nr 4 punkriseinte vooderdamine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
2 bids

Mahutipargi SCADA süsteemi moderniseerimine

Published and bidding deadline .

61 days2 bidders
2 bids

Vee ettevalmistusjaama tehnilise dokumentatsiooni väljatöötamine (Development of technical documentation for a water treatment plant)

Published and bidding deadline .

43 days2 bidders
2 bids

Kõrgekvaliteetse tehnilise vedela 100% -lise naatriumhüdroksiidi ostmine. Tarned 01.06.2019 - 31.07.2019

Published and bidding deadline .

2 days4 bidders
4 bids

Mahuti asendamise tööprojekti väljatöötamine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid
€0

Balti Elektrijaama vedelkütuse lao kaitsevanni killustikupuiste asendamine

Published and bidding deadline .

4 days5 bidders
5 bids

Enefit Energiatootmine AS-i elektriseadmetele paigaldatud katkematu toite allikate (UPS) tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids

Enefit Energiatootmine AS-i elektriseadmetele paigaldatud katkematu toite allikate (UPS) tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid

Tulekindlate telliste ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
2 bids

Balti Elektrijaama mördisõlme hoone betoonpõrandate taastamine

Published and bidding deadline .

12 days6 bidders
6 bids

Eesti Elektrijaama peahoone katlajaoskonna betoonpõranda remont

Published and bidding deadline .

15 days6 bidders
6 bids

Põlevkivipurusti terade ostmine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids

Vesiniksulfiidi analüsaatori ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€34,900

Auvere Elektrijaama kütuse etteandesüsteemi purusti rootori ketaste taastusremont

Published and bidding deadline .

6 days1 bidder
1 bid

Enefit Energiatootmine ASi diiselgeneraatorite ja diiselelektrijaamade hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Enefit 280 tehase andmesäilitussüsteemi PHD moderniseerimine (Renewal of PHD data storage system for Enefit280 plant)

Published and bidding deadline .

10 days

Raamlepingu sõlmimine termopesu ostmiseks

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids

Eesti Elektrijaama peahoone Вр-3 ja 8. ploki garaaži tõstvärava asendamine

Published and bidding deadline .

10 days5 bidders
5 bids

Eesti elektrijaama 5K-B katlale auru suunamissüsteemi paigaldamine

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids

Elekrimootorite ostmine

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids

Hammasrataste valmistamine

Published and bidding deadline .

13 days9 bidders
10 bids

Enefit Energiatootmine AS-i raudteekaalude ja autokaalude hooldus, kontroll ja remont

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Remondi tööde läbiviimine Eesti Elektrijaama bermi ja selle peal asuva ülevaatustee lõigul

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids

Tehniline analüüs uttegaasi põlemismäära suurendamiseks Auvere elektrijaamas 30-50% koguvõimsusest

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids

Enefit Energiatootmine AS-i mahutipargi ja Enefit 140 elektriseadmete audit seadme ohutuse seaduse nõuetele vastavusest.

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Pumbade varuosade PE 380-185/200 ostmine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids

Tehnilise hüdrasiinhüdraadi ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

ENEFIT 280 põhiliste tehnoloogiliste pumpade laagrite temperatuuri kontrolli projekti väljatöötamine.

Published and bidding deadline .

21 days

СЕТ –А/Б, СЕС-А/Б, СЕФ-В, СЕФ –А/Б mahutite puhastamine Enefit Energiatootmine AS õlitehase mahutipargis

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids

Drenaažrennide kanalisatsioonisüsteemi paigaldus ENEFIT 280 kondensatsioonijaoskonna vallituses märgil 0.00

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
3 bids

Tsisternvagunite rent 2020

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids

Seadme Enefit140 toorpõlevkivi punkrite pneumaatilise varistamise projekti koostamine

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid

110G13FTL terasest valudetailide ostmine

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids

Enefit Energiatootmine AS objektide ventilatsioonisüsteemide õhukanalite ja tuletõrjeklappide hooldustööde ulatuse kindlaksmääramine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids

Gaasianalüsaatorite süsinikoksiidi (CO) kontsentratsiooni mõõtmise integreerimine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€5,186.60

Balti elektrijaama tööstuspargi nr 3 hoone tuleohutuse tagamine ja evakuatsiooni hädavalgustussüsteemi elektrivarustuse tootmishoone osas

Published and bidding deadline .

12 days

Eesti Elektrijaama tuhavälja tuhaheitel pulbijuhtmete kogumite tõstmine

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders
4 bids

Enefit Energiatootmine AS-i Õlitehase territooriumil jalakäijate ala tööprojekti väljatöötamine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Eesti elektrijaama bagerpumpla nr 4 vastuvõturennide ja -punkrite renoveerimine

Published and bidding deadline .

36 days5 bidders
5 bids

Hapniku pommi Oxygen bomb cat. nr.1138 cilindr nr. M15498 katse ja remont (automaatse kalorimeetri «Parr 6300» jaoks)

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Energiaseadmete varuosade valmistamine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

Eesti Elektrijaama tuhaäratussüsteemi maa-aluse torustiku ja kanalite lõikude tuha- ja karbonaatsest ladestusest puhastamine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

ENEFIT 280 põhiliste tehnoloogiliste pumpade laagrite temperatuuri kontrolli projekti väljatöötamine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€4,040

Enefit 280 reaktori 25tonnise kraana toitekaabli paigaldamine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€9,200

Väljastatava toodangu kaubanduslike mõõtesüsteemide paigaldamine õlitööstuse mahutipargi raudtee estakaadile

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Raamlepingu sõlmimine kiivrite ja prillide ostmiseks

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids

Varuosade valmistamine

Published and bidding deadline .

9 days5 bidders
5 bids

Paigaldise En280 koldesse KW01-HX001 (3T) pürolüüsivee etteande liini rekonstrueerimise tööprojekti väljatöötamine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids

Eesti Elektrijaama ruumide, hoonete ja rajatiste ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüstemide tehniline hooldus ja remont.

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids

Eesti elektrijaama territooriumi videosüsteemi uuendamine, II järk

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids

Pulbitorustiku rajamine Auvere Elektrijaamast Eesti Elektrijaama bagerpumpla nr 3 vastuvõtupunkrini

Published and bidding deadline .

27 days4 bidders
4 bids

Eesti Elektrijaama mahalaadimisseadme nr 2 hoone lääneosa audit

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid

Turbiiniõli TP-22S ostmine

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids

Eesti Elektrijaama käivituskatlamaja hoone haldusosa küttesüsteemi remont

Published and bidding deadline .

10 days6 bidders
5 bids

Kõrgekvaliteetse tehnilise vedela 100%-lise naatriumhüdroksiidi ostmine

Published and bidding deadline .

31 days5 bidders
5 bids

Eesti Elektrijaama peahoonest läänes värava ВР-2 juures asuva betoontee remont

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids

Auvere elektrijaama sisemised pääsla ja valvesüsteemide paigalduse, III järk

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid

Enefit 140 bagerpumpade süsteemi kaasajastamine

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
3 bids
€36,765

Pumbade ostmine

Published and bidding deadline .

24 days2 bidders
2 bids

Roostevaba võrgu ostmine

Published and bidding deadline .

7 days5 bidders
6 bids

Enefit Energiatootmine ASi elektriseadmetele paigaldatud sagedusmuundurite tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
3 bids

Põlevkiviõli veoteenused 2020

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders
4 bids

Balti elektrijaama bagerpumpade renoveerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

26 days4 bidders
4 bids

Tehnilise väävelhappe ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids

Enefit 140 hooldusplatvormide valmistamine ja paigaldus

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids

Bensiini torujuhtmete elektrikütte projekteerimine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

46 days4 bidders
4 bids

Elektri- ja automaatikatööde omanikupoolse ehitusjärelevalve teostamine „Jäätmepuidu purustamise ja metalli eemaldamise kompleksi ehitamine Balti Elektrijaamas, plokk 11“ projekti jaoks

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Elektriarvestite paigaldamine elektrienergia tarbimise kontrollimiseks Balti Elektrijaama tööstuspargis

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid

Auru vähendamise ja jahutusseadme tarne (The purchase of steam reduction and cooling units)

Published and bidding deadline .

27 days4 bidders
4 bids

Balti Elektrijaama segusõlme ATS süsteemi ehitamine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids

Uue hermeetilise CHM pumba ühendamise projekteerimine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids

Eesti Elektrijaama peahoone evakuatsioonivalgustuse projekteerimine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Enefit 280 3KY veetorudega utiliseerimiskatla korpusele täiendavate kontroll-luukide paigaldamine

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids

Eesti Elektrijaama ploki nr 8 turbiini kontrolleri ja kaitsete süsteemi asendamine

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
2 bids

Eesti Elektrijaama ploki nr 4 pingestabilisaatorite asendamine

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids

Elektriseadmete kappide ja sagedusmuundurite, juhtkapi üleviimine ning uute kontaktorkappide paigaldus

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€49,590

Vasarpurusti SMD-98B rootori ostmine.

Published and bidding deadline .

16 days11 bidders
11 bids

Eesti elektrijaama ühekorruselise abihoone ruumi nr 40 (ladu), telg 6-7, rida C, vaheseina ehitus

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids

Enefit140 kondensatsioonijaoskonna pumpla tulekustutussüsteemide projekti väljatöötamine ja elluviimine

Published and bidding deadline .

12 days

Eesti elektrijaama plokkide nr 3, 4, 5 ja 6 EFFIC-raputussüsteemi kaasajastamine

Published and bidding deadline .

24 days3 bidders
3 bids

Äärikute valmistamine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Kaabliestakaadi Еnefit 280 – 330 kV avatud jaotla välise elektrivalgustusvõrgu paigaldamine

Published and bidding deadline .

15 days7 bidders
7 bids

Eesti Elektrijaama KJK rekonstrueerimise koos peahoone alalise otsmise osa fuajeega kokkuühendamisega projekti koostamine

Published and bidding deadline .

14 days

Enefit Energiatootmine AS-i tehnoloogiliste seadmete ja rajatiste puhastamise teenuste osutamine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Sekundaarõhu täitepumba JL01-GQ002 seadesüsteemi evitamine

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids

Küttesüsteemi ja tehnilise vee torustike sektsioonide asendamine Eesti elektrijaama kütuse etteandes

Published and bidding deadline .

15 days5 bidders
5 bids

Vaipkatte vahetus peahoone keskjuhtimiskilbi ruumis Eesti Elektrijaama territooriumil

Published and bidding deadline .

13 days6 bidders
6 bids

Balti elektrijaama pääslas nr V7 numbrituvastusega kaamerate paigaldus

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€4,431

Pumba Coeus Seiko varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

10 days6 bidders
6 bids

Balti Elektrijaama seadmete, ruumide, hoonete ja rajatiste ventilatsiooni ja konditsioneerimissüsteemide tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids

Üheteljelisele haagisele paigaldatud vaakum-surveseadme ostmine

Published and bidding deadline .

15 days

Enefit 140 kütuseetteande konveierite metallipüüdmissüsteemi moderniseerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids

Balti Elektrijaama olmehoone sööklaruumi sanitaarremont

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids

Auvere kütuseetteande haamerpurusti ДМ-2Е rootori asendamine

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids

Eesti Elektrijaama vee keemilise puhastuse jaoskonna filtreeritud vee mahuti nr 2 kapitaalremont

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids

Hüdrosilindri ostmine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

ENEFIT 280 paigaldise turbiini- ja abiseadmete hooldus, defektide kõrvaldamine ja remont

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids

Eesti Elektrijaama ploki nr 8 väljuvate gaaside tolmusisalduse kontrollsüsteemi uuendamine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Kromatograafi ostmine

Published and bidding deadline .

6 days3 bidders
3 bids
€33,419

Inžektoriga fotomeetrilise läbivooluanalüsaatori tarne

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€42,221.20

Eesti Elektrijaama ploki nr 8 BROU-1 ja GPP klappide Sempelli hüdroajamite (2 tk) tööstuslik remont

Published and bidding deadline .

28 days3 bidders
3 bids

Enefit Energiatootmone AS-i pealmaatehnika tulekustutussüsteemide hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

35 days1 bidder
1 bid

Asfaltkatte rajamine ENEFIT 140 territooriumil, piki administratiivhoonet

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids

Positsioneerisilindrite ostmine

Published and bidding deadline .

9 days8 bidders
10 bids
€6,106

Eesti Elektrijaama pulbitorustiku estakaaditugede nr 119, 119B, 119V ja 119G taastamine

Published and bidding deadline .

15 days6 bidders
6 bids

Ehitussegaprahi väljavedu ja konteinerite rent

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids

Eesti Elektrijaama ülevoolude 1 ja 2 avariisiibri valmistamine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Enefit Energiatootmine ASi seadmete soojusisolatsiooni operatiivne tehniline hooldamine ja remont

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
2 bids

Balti Elektrijaama süsihappegaasi ressiiverite ja СО2 pikaajalise mahutusseadme värvimine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Jõukaabli paigaldamine Balti Elektrijaamas

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
6 bids
€7,500

Eesti Elektrijaama ühendatud abikorpuse, söökla hoone ja abikorpuse ühekorruselise osa tuletõkkesektsioonide ehitamine

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
1 bid

Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama elektriseadmete tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

41 days1 bidder
1 bid

Eesti Elektrijaama peahoone evakuatsioonivalgustuse projekteerimine

Published and bidding deadline .

31 days1 bidder
1 bid

Valudetailide ostmine

Published and bidding deadline .

15 days5 bidders
5 bids

Vedelkütuse hangumis(voolavus-)temperatuuri ja hägustumise automaatse analüsaatori ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€23,850

Enefit 280 utmisosakonnas asuvate 0,69 kV elektriliste ajamite reservsagedusjuhtimisahela projekteerimine, tarnimine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid

Enefit-140 1. seadme poolkoksi tigukonveieri (1ШК) sagedusliku seadmise evitamise tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€7,326

Eesti elektrijaama ploki nr 3–4 gaasikäikude aluste ruumide soojavarustuse torustiku lõigu ja estakaadi ehitamine

Published and bidding deadline .

21 days5 bidders
5 bids
€16,190

Detailse energia- ja ressursiauditi läbiviimine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Eesti elektrijaama territooriumil asuva kütuseetteande maa-aluse osa ehitustarindite ekspertiis

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€30,000

Enefit Energiatootmine AS-i territooriumile paigaldatud kraanade testimine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Enefit Energiatootmine ASi sisemised pääsla ja valvesüsteemide paigalduse, IV järk

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
4 bids

Enefit 280 suitsukorstna platsi kaitselaudiste valmistamine ja paigaldus

Published and bidding deadline .

19 days6 bidders
6 bids

Süsihappegaasi gasifikaatori paigaldamine ja rendileandmine Eesti Elektrijaama territooriumil

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid

Enefit 280 reaktori 25 t sildkraana moderniseerimistööd

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€77,671

Gradiiri remont Enefit Energiatootmine AS-i õlitehases

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids

Pumbade ostmine

Published and bidding deadline .

18 days6 bidders
7 bids

Hammasrataste valmistamine

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
6 bids

Eesti elektrijaama laohoone perimeetrivalve paigaldamine

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids

Kromatograafi ostmine

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids

Raamlepingu sõlmimine hügieenitarvete ostmiseks

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids

Soomusplaatide valmistamine

Published and bidding deadline .

12 days5 bidders
5 bids

Killustiku Fr 0/90 ostmine

Published and bidding deadline .

1 day

110G13L terasest valudetailide ostmine

Published and bidding deadline .

13 days5 bidders
5 bids

Balti Elektrijaama peahoone ploki nr 11 katlajaoskonna drenaaži kanalisatsioonikaevu tiheduse taastamistööd

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids

Balti Elektrijaama vedelkütuse lao kaitsevanni killustikupuiste asendamine

Published and bidding deadline .

13 days6 bidders
6 bids

Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama katlaagregaatide tehnohoolduse ja remontide teostamine

Published and bidding deadline .

32 days2 bidders
2 bids

Auvere kütuse etteanne ümberpuiste vahesüsteemi rekonstrueerimise tööprojekti väljatöötamine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids

Enefit 280 lintkonveierile kaitseplaatide valmistamine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids

Pumpade varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

12 days6 bidders
6 bids

Bensiini torujuhtmete elektrikütte projekteerimine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

23 days7 bidders
7 bids

Auvere Elektrijaama haamerpurusti kahe rootori remont

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Balti Elektrijaama gaasijaotuspunkti (e GJP) ja gaasitorustiku maa-aluse lõigu tehniline hooldus

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Eesti Elektrijaama ploki nr 5 kottfiltrite korpuste remont ja filtrikottide asendamine

Published and bidding deadline .

27 days5 bidders
4 bids

Sagedusmuunduri asendamine

Published and bidding deadline .

26 days8 bidders
8 bids

Tuha eripinna määramise mõõteseadme ostmine (The purchase of the tester for the determination of the specific surface of ash)

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Gaasidetektorite kalibreerimine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid
€3,200

Uue kerge kütteõli käivituspõletite projekteerimine, hankimine ja rajamine Eesti elektrijaama kateldele 5B ja 6A

Published and bidding deadline .

90 days1 bidder
1 bid

Enefit 140 korstna tõsteseadme tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid

Eesti Elektrijaama kaugküttepaigaldise rekonstrueerimise põhiprojekteerimine

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids

Eesti Elektrijaama ploki nr.8 RJS-2 moderniseerimine

Published and bidding deadline .

35 days1 bidder
1 bid

SICON konveierilindi asendamine Balti Elektrijaamas

Published and bidding deadline .

24 days1 bidder
1 bid

Filtrikottide karkasside ostmine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids

Rehvihakke transport

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids

Balti elektrijaama tööstuspargi nr 3 hoone tuleohutuse tagamine ja evakuatsiooni hädavalgustussüsteemi elektrivarustuse tootmishoone osas

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids

110G13H2L terasest valudetailide ostmine

Published and bidding deadline .

9 days4 bidders
4 bids

Kolmefaasilise asünkroonmootori 1LA1500-4HE60-Z kapitaalremont ja staatori täielik ümbermähkimine

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids

Auruturbiini K-200-130-6M nr 8 27. ja 31. etapi töölabade ostmine

Published and bidding deadline .

35 days2 bidders
2 bids

Toitlustus- ja cateringteenuse osutamine Enefit Enegiatootmine AS-i territooriumil

Published and bidding deadline .

33 days4 bidders
4 bids

Auvere Elektrijaama ja Enefit 280 uue kütuseetteande peenestushoone nr 1 väravate asendamine

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids

Balti Elektrijaama 11. energiaploki biokütusega varustamise süsteemi hüdroajamite hooldus, remont ja seadistamine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Eesti elektrijaama KET-1 proovivõtuseadmete asendamine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids

Automaatse labori värvus-analüsaatori ostmine

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids

Sensori SA4000-201 ostmine ja paigaldus analüsaatorile H₂S „SA4000-2, Seta-Analytics“

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Bensiini torujuhtmete elektrikütte projekteerimine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

17 days

Eesti EJ ploki nr 5 DeSOxi seadme hüdraatorite korpuste rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

13 days6 bidders
6 bids

Põlevkivipurusti terade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days6 bidders
6 bids

Enefit-140 seadme nr 2 reaktori trumli tugirullide ja bandaažide asendamine

Published and bidding deadline .

48 days2 bidders
2 bids

Balti Elektrijaama kütuseetteande juhtimissüsteemi automatiseerimine

Published and bidding deadline .

60 days4 bidders
3 bids

Compair L37S-7.5WS tüüpi instrumentaalse õhu kompressori vahetamine Balti Elektrijaama ploki nr 11 kompressoriruumis

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids

Balti Elektrijaama tööstus-sademevee pumpla nr 2 pumpadele sagedusmuundurite paigaldamine

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids

Varuosade valmistamine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid

Eesti Elektrijaama energiaploki nr 8 suitsugaaside pideva monitooringusüsteemi uuendamine

Published and bidding deadline .

23 days4 bidders
4 bids

Soomusplaatide valmistamine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid

Eesti Elektrijaama peahoone tõstetavate väravate asendamine

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
5 bids

Fisher positsioneeride osaline asendamine plokkides nr 8, 11

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Enefit 280 hooldusplatvormide valmistamine ja paigaldus

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids

Enefit280 katusetrappide valmistamine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

18 days11 bidders
11 bids

Tehnilise vee reservtorustiku projekteerimine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids

Pumba ostmine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids

Hazemag varuosade ostmine, 20190819-1NB

Published and bidding deadline .

1 day1 bidder€133,365

Destillaatkütuse küllastunud aurude automaatse rõhuanalüsaatori ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€19,450

Supply of shredding system for end-of-life tyres

Published and bidding deadline .

27 days8 bidders
8 bids

Enefit Energiatootmine AS-i tehnoloogiliste seadmete ja rajatiste puhastamise teenuste osutamine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama turbiiniagregaatide tehnohoolduse ja remontide teostamine

Published and bidding deadline .

40 days2 bidders
2 bids

Raamlepingu sõlmimine tööjalatsite ostmiseks

Published and bidding deadline .

9 days6 bidders
6 bids

Balti elektrijaama bagerpumpade renoveerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Elektrimootoriga pumba ostmine

Published and bidding deadline .

13 days

Enefit140 elektriajamite kaablisidemete ja kaabliriiulite asendamine

Published and bidding deadline .

11 days8 bidders
8 bids

Eesti elektrijaama ühekorruselise abihoone ruumi nr 40 (ladu), telg 6-7, rida C, vaheseina ehitus

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids

Pumba 2ЦГ 100/80К-37-6 ostmine

Published and bidding deadline .

10 days4 bidders
4 bids

Eesti Elektrijaama tuhavälja metallkonstruktsioonide pikendamine

Published and bidding deadline .

16 days6 bidders
6 bids

Soojusvahetite valmistamine

Published and bidding deadline .

15 days5 bidders
5 bids

Enefit-140 seadmete tehnoloogilise signalisatsiooni uuendamine

Published and bidding deadline .

31 days4 bidders
3 bids

Mahutite valmistamine ja paigaldus

Published and bidding deadline .

25 days1 bidder
1 bid

Kvartsliiva fr.0,1 – 0,6 mm ostmine

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids

Balti Elektrijaama kütuseetteande juhtimissüsteemi automatiseerimine

Published and bidding deadline .

27 days1 bidder
1 bid

Eesti elektrijaama energiaploki nr 8 generaatori moodul-elegaaslülitite süsteemi tehniline hooldus.

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
2 bids

Põlevkivi kuivatusseadmete TSK nr 1 ja TSK nr 2 sõlmede remont kapitaalremondi ajal

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids

Kõrgekvaliteetse tehnilise vedela 100% -lise naatriumhüdroksiidi ostmine. Tarned 05.08.2019 - 31.10.2019

Published and bidding deadline .

2 days4 bidders
4 bids

Howden spare parts purchase, NJ-5557

Published and bidding deadline .

1 day1 bidder€210,000

Enefit 280 raadioisotoopaparaatide (RIA) kiirgusseadeldiste (kiirgurite) tehniline hooldus

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€14,322

Reaktori positsiooni instrumentaalne joondamine retortidel Enefit 140 nr 1 ja 2 ning Enefit 280 dünaamikas tugisõlmede täiendava mehaanilise töötlemisega.

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Raamlepingu sõlmimine hingamiskaitsevahendite ostmiseks

Published and bidding deadline .

11 days5 bidders
5 bids

Balti elektrijaama linna soojusvõrgu nr 2 (RK0NAD20AС001) võrguvee soojusvaheti eraldusarmatuuri asendamine.

Published and bidding deadline .

15 days

Balti Elektrijaama neutraliseerimissõlme УН nr 1 settemahuti tehnilise vee juurdevoolusüsteemi ehitamine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€67,471.90

Biokütuse laadimise, transportimise ja mahalaadimise ostuteenus Balti elektrijaama territooriumil

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
5 bids

ENEFIT 280 turboagregaadi SIEMENS SST-600, turbiini abiseadmete ja generaatori plaaniline remont

Published and bidding deadline .

84 days5 bidders
4 bids

Kulgu betoonist ülevoolupaisu betoonist liitekoha tugevdamine ülemise bjeffi küljelt

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

Iga-aastased geodeetilised tööd Eesti elektrijaama tuhaväljal ja Balti elektrijaama tuhaväljadel nr 1, 2

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€51,900

Broneeritud plaatide valmistamine

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids

Eesti elektrijaama ühekorruselise abihoone ruumi nr 40 (ladu), telg 6-7, rida C, vaheseina ehitus

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids

Balti Elektrijaama segusõlme hoones uste ja akende paigaldamine

Published and bidding deadline .

8 days6 bidders
6 bids

Raamlepingu sõlmimine tööjalatsite ostmiseks

Published and bidding deadline .

11 days
2 bids

Aspiratsioonipaigaldiste moderniseerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids

Keemiakaitsekatte kapitaalremont

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
2 bids

Ketilüli varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

10 days4 bidders
4 bids

Eesti ja Balti elektrijaama Atlas Copco suruõhu kruvikompressorite tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
3 bids

Piksekaitsesüsteemi projekteerimine ja paigaldamine Eesti Elektrijaama kesklao piirkonnas

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids

Balti elektrijaama masuuditorustiku tehnoloogilise estakaadi kahjustatud lõigu tehnilise seisundi uurimine (audit) ja tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

14 days

Balti elektrijaama lao tarbeks kahvellaaduri rentimine

Published and bidding deadline .

6 days1 bidder
1 bid
€21,120

Auvere elektrijaama ja Enefit-280 kütuseetteande elektri- ja automaatikaseadmete operatiiv ja tehniline hooldus ja remondid

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Soomusplaatide valmistamine

Published and bidding deadline .

3 days2 bidders
2 bids

Enefit280 kolde 3T düüside valmistamine

Published and bidding deadline .

13 days5 bidders
5 bids

Gaasianalüsaatori varuosade KNF Nuerberger ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Varuosade valmistamine

Published and bidding deadline .

8 days
2 bids

Enefit Energiatootmine AS soojustrasside rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

31 days4 bidders
4 bids
€165,900

Auvere elektrijaama pääsla ja valvesüsteemide paigaldus

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids

Kvartsliiva fr.0,1 - 0.6 mm ostmine

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids

Liikuvterade valmistamine

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids

Balti elektrijaama olmehoone 2. korruse meeste duširuumi pesuruumi remont, teljel 2–4, G-rida

Published and bidding deadline .

14 days9 bidders
8 bids

Varumootori 1250kW ostmine

Published and bidding deadline .

22 days5 bidders
7 bids
€152,500

Enefit 140 esimese seadme reaktoritihendi õlijahutite asendamine

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids

Enefit 280 tehase andmesäilitussüsteemi PHD moderniseerimine (Enefit 280 Process History Database software upgrade)

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Eesti elektrijaama vee keemilise puhastuse jaoskonna filtreeritud vee mahuti nr 2 kapitaalremont

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid

Kaalumisautomaatika moderniseerimine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Pumpade vahetuse tööprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids

Balti Elektrijaama soojusvõrkude toitevee jahuti nr 1 asendamine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Balti Elektrijaama veejaoskonna paadigaraaži hoone tehnilise seisukorra uuring (audit) ja rekonstrueerimi-se tööprojekti väljatöötamine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Balti Elektrijaama peahoone, tippkoormuse varukatlamaja ja võrgupumpla katuse puhastamine

Published and bidding deadline .

10 days9 bidders
9 bids

Mobiilse haagistankuri KOBIT CN3KV uuendamine

Published and bidding deadline .

7 days

Tsisternvagunite rent 2020

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Küttesüsteemi torustike sektsioonide asendamine Eesti elektrijaama kütuse etteandes

Published and bidding deadline .

13 days6 bidders
6 bids

Balti Elektrijaama äravoolukanali suudme raudbetoonist kolu uurimine

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids

Balti elektrijaama majandus-tuletõrjevee varumahuti nr 2 pealisehituse hoone soojendusseadmega uuendamine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids

Varuosade valmistamine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids

Raamlepingu sõlmimine töökinnaste ostmiseks

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids

110G13L valudetailide valmistamine

Published and bidding deadline .

18 days7 bidders
7 bids

Eesti elektrijaama elektriseadmete kontroll seadme ohutuse seaduse nõuetele vastavusest

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Keerdude valmistamine

Published and bidding deadline .

17 days

Eesti elektrijaama katla 8K-1 uttevee utiliseerimissüsteemi paigaldamine

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids

Tehnilise vedela alumiiniumsulfaadi ostmine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids

Omanikupoolse ehitusjärelevalve teostamine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

Raamlepingu sõlmimine kehakaitsevahendite ostmiseks

Published and bidding deadline .

12 days5 bidders
7 bids

Balti Elektrijaama biokompleksi kaabitskonveieri osade asendamine

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
4 bids

Mõõtmised Enefit280 generatori testi korraldamise ajal

Published and bidding deadline .

5 days1 bidder
1 bid

Eesti Elektrijaama peahoone tõstetavate väravate asendamine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Enefit 280 retordihoone väravate asendamine

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid

Balti elektrijaama neljanda järjekorra pulbitorustiku estakaadi seisundi kontrollimine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€12,000

Enefit140 aerofontäänkuivati kolde düüsi rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Värvilise vanametalli müük kuni 185 tonni (enampakkumine)

Published and bidding deadline .

36 days3 bidders
3 bids

Balti Elektrijaama raudteejaama tupiktee nr21 ja nr22, rööpatee nr9+21 ja nr10+22 kontaktliini pikendamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
2 bids

Balti Elektrijaama keemilise veepuhastuse happemahuti nr 3 keevisliidete remont

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

Eesti Elektrijaama tuhavälja šahtide veesulgudesse nr 3 ja 4 kahe trepi tootmine ja paigaldus

Published and bidding deadline .

24 days7 bidders
7 bids

Eesti elektrijaama 4. energiaplokis katlavahelise vahelae renoveerimine

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
2 bids

Enefit Energiatootmine AS juhtimissüsteemi sertifitseerimine vastavalt standardite nõuetele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014

Published and bidding deadline .

35 days1 bidder
1 bid

Eesti Elektrijaama peakorpuse punkergalerii ATS süsteemi ehitamine ja kaablitunnelite sektsiooni 10 – 3 ATS süsteemi rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

28 days3 bidders
3 bids

Eesti Elektrijaama käivituskatlamaja hoone haldusosa küttesüsteemi remont

Published and bidding deadline .

10 days4 bidders
4 bids

Kahetonnise tõstevõimega talakraana soetamine ja paigaldamine mahutipargi pumplasse

Published and bidding deadline .

31 days3 bidders
3 bids

Enefit 280 raadioisotoopaparaatide (RIA) kiirgusseadeldiste (kiirgurite) tehniline hooldus

Published and bidding deadline .

4 days1 bidder
1 bid

Filtrikottide karkasside ostmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids

Eesti Elektrijaama bagerpumplate 0,4 kV rakestuste 127HA, 105HA, 105НБ asendamine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids

Restide valmistamine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

Omanikupoolse ehitusjärelevalve teostamine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Rajatiste ja seadmete remont

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€12,844.60

Balti Elektrijaama sadeveepumpla nr 1 ja fekaalivee pumpla nr 1 vastuvõtujaoskonna sulgeseadmete paigaldamine

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids

Eesti Elektrijaama bagerpumpla nr 4 happelise vee varutorustiku paigaldus

Published and bidding deadline .

22 days3 bidders
3 bids

Tuhaärastusaparaatide ostmine

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids

Hapnikumõõturi LaserGasSPIII remont valmistajatehases / LaserGas SPIII oxygen analyser repairs

Published and bidding deadline .

40 days

Eesti Elektrijaama tuhalao silo C-2 raudbetoonkatte remont

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids

Enefit140 kondensatsioonijaoskonna pumpla tulekustutussüsteemide projekti väljatöötamine ja elluviimine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Estakaadi betoonpõranda lõigu taastamine ja projekti realiseerimine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Pumpade ЦГ 25/80К-15 ostmine

Published and bidding deadline .

8 days8 bidders
9 bids

Puhurite varuosade valmistamine

Published and bidding deadline .

14 days8 bidders
8 bids

Auvere elektrijaama 300 MW energiaploki instrumentaal- ja töösuruõhu tootmise, ettevalmistamise ja etteande seadmete ja tehnoloogiliste süsteemide tehniline hooldamine ja remont

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids

Balti elektrijaama mahalaadimise lao valikusüsteemi ehitamine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
2 bids

Omanikupoolse ehitusjärelevalve teostamine

Published and bidding deadline .

6 days2 bidders
2 bids
€12,000

Äravoolurenni valmistamine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

Balti elektrijaama majandus-tuletõrjevee varumahutite nr 1 ja 2 luukkatete tööd

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Pommkalorimeetri ostmine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids

Enefit-280 tehnoloogilise videokaamera soetamine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€2,425.40

Eesti Elektrijaama peahoone katlajaoskonna barbotööri nr 2 püstiku betoonvahelagede ja põrandate taastamine

Published and bidding deadline .

4 days2 bidders
2 bids
€9,870

Eesti Elektrijaama tulekustutussüsteemi ТГ-8 ehitus

Published and bidding deadline .

24 days1 bidder
1 bid

Tootmisjäätmete kogumine ja väljavedu Enefit Energiatootmine (Õlitootmine) ASi territooriumilt

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

Mahuti "CEMБ-A" asendamine

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids

Eesti elektrijaama ühekorruselise abihoone ruumi nr 40 (ladu), telg 6-7, rida C, vaheseina ehitus

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids

Frontaallaaduri rentimine

Published and bidding deadline .

15 days

Varuelektrimootori remont

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€17,085

Balti Elektrijaama korstna nr 5 uurimine ja lammutustööde maksumuse määramine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
4 bids
€9,750

Eesti Elektrijaama tuhavälja teise tõusu bagerpumpla ehitustarindite uurimine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids

Enefit Energiatootmine AS soojustrasside rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

28 days3 bidders
3 bids

Eesti Elektrijaama peahoonest läänes värava ВР-2 juures asuva betoontee remont

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Eesti Elektrijaama tuhaäratussüsteemi maa-aluse torustiku ja kanalite lõikude tuha- ja karbonaatsest ladestusest puhastamine

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
3 bids

Eesti elektrijaama TG-5 võlli pööramisseadme moderniseerimine

Published and bidding deadline .

48 days2 bidders
2 bids

Pumba Apollo varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

7 days8 bidders
8 bids

Enefit 280 raadioisotoopaparaatide (RIA) kiirgusseadeldiste (kiirgurite) tehniline hooldus

Published and bidding deadline .

7 days

Mehaanilise filtreerimise piloot seadme projekteerimine

Published and bidding deadline .

5 days3 bidders
3 bids

Pumba varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

11 days6 bidders
6 bids

TSK140 paigalduse nr 2 turbokompressori COMVel 2Н1 remont ja hooldus kapitaalremondi ajal

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Raamlepingu sõlmimine maskide ja filtrite ostmiseks.

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids

Eesti Elektrijaama haldushoone külma- ja sooja vee varustussüsteemi remont

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids

Eesti Elektrijaama ploki nr 8 vee pH mõõtmise süsteemi uuendamine

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids
€10,690

Auvere elektrijaama uhtevee magistraaltorustiku ühendamine Eesti Elektrijaama bagerpumpla nr 3 uhteveesüsteemiga

Published and bidding deadline .

26 days4 bidders
4 bids

Seadmete DURAG ostmine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids
€4,714

Elektrimootori ostmine

Published and bidding deadline .

22 days10 bidders
12 bids
€39,500

Elelektrimootori ostmine

Published and bidding deadline .

11 days5 bidders
5 bids
€7,150

Köögi- ja toidu väljastusseadmete tehnoloogilise plaani ja loetelu koostamine Enefit Energiatootmise ASi ruumidesse

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Elektrimootori 1500kW ostmine

Published and bidding deadline .

20 days8 bidders
10 bids
€49,500

Auvere Elektrijaama haamerpurusti rootori remont

Published and bidding deadline .

6 days4 bidders
4 bids
€38,800

Balti elektrijaama 8 tuhahoidlaga tuhalao ja pulbitorustiku estakaadi tehnilise seisundi uurimine (audit)

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids

Enefit280 generaatori katsetamine / Enefit280 generator test "T1b: Load rejection into House Load operation" performing

Published and bidding deadline .

6 days

Kõrgekvaliteetse tehnilise vedela 100% -lise naatriumhüdroksiidi ostmine. Tarned 08.11.2019 - 31.01.2020

Published and bidding deadline .

4 days3 bidders
3 bids

Enefit Energiatootmone AS-i pealmaatehnika tulekustutussüsteemide hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

2 days1 bidder
1 bid

Balti Elektrijaama tuhavälja nr 1 ülevoolu nr 5 ja selitatud vee ülevoolukaevu nr 4 veeheitetorustiku puhastamine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€11,543

Eesti Elektrijaama territooriumil maa-aluse tuletõrjevee torustiku ja soojustrassi lõigu rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€43,280

Peahoone energiaploki nr 1, 2 ja 3 katlajaoskonna katuse remont (rida "В–Г", telg 3–13, märk ~ 54,0 ja 57,0 m)

Published and bidding deadline .

7 days6 bidders
6 bids

Restoration of work of two gas analysers of SICK MCS300P 5B-NID 2,3 DeSOx of 5K-B boiler of the Estonian PP

Published and bidding deadline .

28 days

Motoori ostmine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids

Eesti elektrijaama tulekindlate metalluste asendamine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Balti Elektrijaama tööstusplatsi tööstuspargi nr 3 ja keskremonditöökoja elektriarvestite asendamine

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids

Hügieenitarvete ostmine

Published and bidding deadline .

7 days4 bidders
4 bids

Lintkonveierite demonteerimise tööprojekti väljatootamine

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
1 bid

Eesti elektrijaama konveieri K-3Б automaatse proovivõtturi AO2-16 ostmine

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid

Vanarehvide purustuskompleksi hoone ja kommunikatsioonide ehituse peatöövõtt

Published and bidding deadline .

80 days8 bidders
6 bids

Kontrolli seadmete ostmine

Published and bidding deadline .

40 days

Eesti Elektrijaama soojusvõrgu B-rea torustiku kaasajastamine

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids

Kahetonnise tõstevõimega talakraana soetamine ja paigaldamine reservuaaripargi peapumbajaamas

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids

Eesti Elektrijaama peakorpuse punkergalerii ATS süsteemi ehitamine ja kaablitunnelite sektsiooni 10 – 3 ATS süsteemi rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
3 bids

Enefit Energiatootmine AS-i raudteekaalude ja autokaalude hooldus, kontroll ja remont

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
2 bids

Pumpade ja vauosade ostmine

Published and bidding deadline .

8 days7 bidders
9 bids

Kustutamata lubja ostmine

Published and bidding deadline .

31 days1 bidder
1 bid
€3.52M

Mahutite valmistamine ja paigaldus

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€42,841

Auruturbiini töölabade kinnituse komplekti ostmine

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid
€20,458

Enefit 140-1 seadme seguri rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid

Balti elektrijaama linna soojusvõrgu nr 2 (RK0NAD20AС001) võrguvee soojusvaheti eraldusarmatuuri asendamine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid

Auvere Elektrijaama hoonete ja rajatiste vundamendi vajumise jälgimisprojekt

Published and bidding deadline .

7 days4 bidders
4 bids

Enefit 140 seadme reaktori bandaaži valmistamine

Published and bidding deadline .

22 days7 bidders
7 bids

Auvere Elektrijaama hoonete ja rajatiste vundamendi vajumise jälgimisprojekt

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids

Raamlepingu sõlmimine projekteerimise teenuste ostmiseks

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids

Pumpade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids

Põlevkivitehnoloogiate alased teadusuuringud Enefit Energiatootmine AS-s

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid

Mobiilse haagistankuri KOBIT CN3KV uuendamine

Published and bidding deadline .

37 days2 bidders
2 bids

Tööstuse sademeveekanalisatsiooni lõigu asendamine Balti Elektrijaama peahoones

Published and bidding deadline .

8 days

Enefit Energiatootmine AS-i torustiku armatuuri hooldus- ja remonditööde teostamine.

Published and bidding deadline .

26 days

Enefit140 aerofontäänkuivati kolde düüside moderniseermine

Published and bidding deadline .

14 days

Eesti elektrijaama elektrolüüseri №2 moodul-generaatori asendamine / Replacement of Cells Stack at Eesti Power Plant Electrolyzer No 2 (H2 generator)

Published and bidding deadline .

25 days2 bidders
2 bids
€84,800

Tehnilise sünteetilise soolhappe ostmine

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids

Tulekindlate plokkide ostmine

Published and bidding deadline .

4 days1 bidder
2 bids

Balti Elektrijaama, Eesti Elektrijaama tuhaväljade ja Enefit Energiatootmine ASi tööstusterritooriumide hüdrogeoloogiline seire

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids
€111,520

Kaubalaadimise kaubandusliku mõõtesüsteemi paigaldamine Enefit Energiatootmise ASi/Õlitööstuse mahutipargi raudtee-estakaadile

Published and bidding deadline .

30 days2 bidders
2 bids

Eesti elektrijaama tuhaväljaku settetiigi, selitatud vee avatud tagastuskanalite ja Balti elektrijaama settetiigi ja selitatud vee tagastuskanalite lõikude puhastamine karbontaatsetetest

Published and bidding deadline .

39 days4 bidders
4 bids
€535,148

Enefit 280 reaktori 25 t sildkraana moderniseerimistööd

Published and bidding deadline .

32 days1 bidder
1 bid

Eesti Elektrijaama kütuseetteande liini nr. 2 konveierite K–2B ja K–2G galerii töö- ja hädavalgustuse projekteerimine ja paigaldus

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids

Eesti Elektrijaama ploki nr 8 turbiini kontrolleri ja kaitsesüsteemi asendamine

Published and bidding deadline .

37 days3 bidders
3 bids

Fluidikangast (Fluid cloth) varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Balti elektrijaama tühjendusseadme nr 2 hoone ja rajatiste remont

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Balti Elektrijaama vagunite soojenduspunkti hoone evakuatsiooniväljapääsu korraldamise projekti koostamine ja ehitustööde teostamine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Eesti Elektrijaama hoone PU-1 olmeruumi kanalisatsiooni projekteerimine, paigaldamine ning sanitaarsõlme paigaldamine

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid

Enefit Energiatootmine AS-i elektrijaamade kütusetteande tõsteseadmete hooldus- ning remonditeenus

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids

Enefit Energiatootmine ASi kompressorseadmete tehniline hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Enefit Energiatootmine AS SEG ja SEN mahutite hooldusplatvormide valmistamine ja paigaldus

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids

Pumba varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids

Eesti elektrijaama territooriumi ja tuhaväljade videosüsteemi uuendamine, III järk

Published and bidding deadline .

20 days4 bidders
4 bids

Filtrikottide ostmine

Published and bidding deadline .

9 days7 bidders
7 bids

Enefit 140 paigaldise aerofontäänkollete (AFK) kiirendussektsioonide asendustööde teostamine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid

Enefit Energiatootmine AS-i autokaalude hooldus, kontroll ja remont

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
2 bids

Kompensaatorite valmistamine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids

Technical service for Howden ID fan ANT-3300/1650B and FD fan ANT200/1250C

Published and bidding deadline .

5 days

Balti elektrijaama mahalaadimise lao valikusüsteemi ehitamine

Published and bidding deadline .

10 days

Balti Elektrijaama tööstusplatsi tööstuspargi nr 3 ja keskremonditöökoja elektriarvestite asendamine

Published and bidding deadline .

19 days

Balti elektrijaama infrastruktuuri edasise kasutamise kontseptsiooni väljatöötamine

Published and bidding deadline .

1 day

Board-Level People

NameRole

Raine Pajo

Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Chair of Supervisory Board
Chair of Supervisory Board

Hando Sutter

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Andri Avila

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Jaanus Tiisvend

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Tiina Drui

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Artjom Molodtsov

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Mart Proos

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Dmitri Lipatov

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Previous Board-Level People

NameRole

Andres Vainola

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Mati Jostov

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Andres Lipstok

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Ants Pauls

Member of ISAMAA Erakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Sandor Liive

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member

Väino Sarnet

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Gunnar Okk

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Lembit Vali

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member
Supervisory Board Member

Margus Kaasik

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Harri Mikk

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Tiit Nigul

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Margus Rink

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Margus Vals

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Tõnu Aas

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Ilmar Petersen

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Meelis Atonen

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Sven Papp

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Tiit Tanner

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Aleksandr Kaidalov

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Jaanus Rattur

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Arvo Ots

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Eldar Efendijev

Member of Eesti Keskerakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member