Contracts

€4.62M
131 contracts
View Contracts

Board-Level People

6
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Järve Spordi- ja Tervisekeskuse ehitusprojekti ekspertiis

EstoniaKohtla-Järve Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids
€16,700
Contract awarded to .
AS Infragate Eestitöövõtuleping 329€9,400

Omanikujärelevalve Koonga ja Lõpe katlamajade renoveerimisel

EstoniaLääneranna Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€8,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHankeleping 772€6,732

Sindi paisu avamise ja tehiskärestiku rajamise ehitustööde FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

37 days3 bidders
3 bids
€300,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiSindi paisu avamise ja tehiskärestiku rajamise ehitustööde FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus 1168€0

Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine, omanikujärelevalveteenuse osutamine

EstoniaOsaühing Tootsi Kommunaal

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€18,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine omanikujärelevalve-teenuse osutamine 1330€16,778

Tugimaantee 91 Narva – Narva-Jõesuu – Hiiemetsa km 19,08-26,33 rekonstrueerimise omanikujärelevalve

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

22 days6 bidders
6 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 1-9/18/0424-1 1422€0

Saku alevikus Teaduse tn 13 hoone projekteerimine

EstoniaSaku Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiPROJEKTEERIMISTÖÖDE TEOSTAMISE TÖÖVÕTULEPING 1665€0

Riigiteel nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 157,3-159 taastusremondi omanikujärelevalve

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

20 days7 bidders
7 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 1-9/18/0434-1 1818€0

Alatskivi pinnaspaisu ja jalgtee silla taastamise omanikujärelevalve

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

19 days5 bidders
5 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiLeping "Alatskivi pinnaspaisu ja jalgtee silla taastamise omanikujärelevalve" (OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING 1-9/18/0423-1) 1827€0

Riigitee nr 13161 km 7,933 asuva Vadi silla remondi omanikujärelevalve

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

9 days8 bidders
8 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 1-9/18/0387-1 1854€0

Õismäe tee 24 sotsiaalkeskuse rekonstrueerimise II etapi projekteerimine

EstoniaTallinna Linnavaraamet

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€50,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTöövõtuleping 1920€0

Karjaküla ja Kolu maaparandussüsteemi omanikujärelevalve

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days11 bidders
10 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHANKELEPING nr: 3-2.5.5/18501803 2043€0

Kose esmatasandi tervisekeskus. Projekteerimistööd

EstoniaKose Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

19 days5 bidders
4 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTöövõtuleping 2281€44,800

Masinate remondi- ja hooldushalli ehituse omanikujärelavlve

EstoniaOlustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
6 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOlustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli masinate remondi- ja hooldushalli omanikujärelevalve teenuse osutamise leping nr 85-18 2354€0

Kiili – Paldiski gaasitoru, Paldiski ja Puiatu kompressorjaamade projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve

EstoniaElering AS

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
5 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 1.1-4/2018/324 2428Non-disclosed

Putkemäe tee ja Lehetujärve tee omanikujärelevalve

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

8 days10 bidders
9 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHANKELEPING nr: 3-2.5.5/18501829 3067€0

Kohtla-Järve Järve linnaosa Mõisa tee, Pärna ja Outokumpu tänavate rekonstrueerimise projekteerimistööd

EstoniaKohtla-Järve Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

25 days6 bidders
6 bids
€100,000
Contract awarded to .
AS Infragate Eestiprojekteerimistööde teostamise töövõtuleping nr 93-18/KJ12 3199€31,332

Kohtla-Järve polikliiniku Ravi 10D renoveerimise ehitusnõustamine

EstoniaSihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€8,000
Contract awarded to .
AS Infragate Eestihankeleping 3489€0

Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliini projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve

EstoniaElering AS

Published and bidding deadline .

54 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate Eesti 1.1-4/2018/478 3865Non-disclosed

Pärnu reoveepuhastusjaama maaküttesüsteemi ning hoonesiseste küttesüsteemide rajamise omanikujärelevalve

Estoniaaktsiaselts PÄRNU VESI

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiKäsundusleping 2018032 3910€3,800

Viljandi Männimäe Lasteaia energiatõhususe parandamise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve

EstoniaViljandi Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

10 days8 bidders
7 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate Eestikäsundusleping 4349€0

Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 166,8-167,2 ja km 101,2-101,6 bussipeatuste põhiprojekti koostamine

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiRiigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 166,8-167,2 ja km 101,2-101,6 bussipeatuste põhiprojekti koostamine 4794€0

Kantremaa tööstusala tugitaristu ehitustööde omanikujärelevalve

EstoniaViljandi Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate Eestikäsundusleping 4907€29,280

Jäägri tee omanikujärelevalve

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

6 days4 bidders
4 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHANKELEPING nr: 3-2.5.5/18501833 4992€0

Kõrvalmaantee 22152 Vapramäe - Elva lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

10 days8 bidders
8 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiKõrvalmaantee 22152 Vapramäe - Elva lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine 5742€0

VKG SOOJUS AS soojustrasside rekonstrueerimine – eelisoleeritud soojustrasside ehitus- OJV teostamine

EstoniaVKG Soojus AS

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiEelisoleeritud soojustrasside ehitus- OJV teostamine 6135€0

Õngu-Vanajõe tee omanikujärelevalve

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

5 days4 bidders
4 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHANKELEPING nr: 3-2.5.5/18501840 6204€0

Erakorralise meditsiiniosakonna projekteerimine

EstoniaSihtasutus NARVA HAIGLA

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiPROJEKTEERIMISTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING 6318€97,000

Männila tee omanikujärelevalve

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days5 bidders
5 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHANKELEPING nr: 3-2.5.5/18501847 6781€0

Maali Korterelamu projekteerimine

Estoniaosaühing Maali Üürimaja

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€50,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiProjekteerimise töövõtuleping 6898€88,350

Riigiteede nr 1 Tallinn – Narva km 39,02-40,2, nr 1105 Kahala ühendustee km 0-1,431 ning riigitee nr 11107 Kahala tee km 1,15-1,35 taastusremondi omanikujärelevalve

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

12 days6 bidders
6 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 1-9/18/1252-1 6995€0

Kuressaare linna ÜVK rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve

Estoniaaktsiaselts Kuressaare Veevärk

Published and bidding deadline .

19 days6 bidders
5 bids
€50,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiKuressaare linna ÜVK rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve 6999€31,222.80

Keila-Joa pargi I ja II osa külastustaristu rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus (2)

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

8 days6 bidders
5 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 1-18/213 7084€1,894

Soska tee omanikujärelevalve

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days4 bidders
4 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHANKELEPING nr: 3-2.5.5/18501846 7167€0

Lasteaia Päikseke energiatõhususe parendamiseks ehitustööde omanikujärelevalve teenus

EstoniaSillamäe Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiEhituse Omanikujärelevalve käsindusleping nr 7-2/34-1 7235€8,880

Põhimaantee 6 Valga – Uulu ja tugimaantee 73 Tõrva – Pikasilla Tõrva keskristmiku ümberehituse omanikujärelevalve

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

16 days6 bidders
6 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiPõhimaantee 6 Valga – Uulu ja tugimaantee 73 Tõrva – Pikasilla Tõrva keskristmiku ümberehituse omanikujärelevalve 7691€0

Tuletornide ja tulepaakide ehitus- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve 2018 - 2019

EstoniaVeeteede Amet

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0
Contracts awarded to .
AS Infragate EestiRAAMLEPING 7755€130,000
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE LEPING nr KOJV180718 7756€0
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE LEPING nr POJV180718 7757€0

Sillamäe Lasteaed Päikseke ehitusprojekti ekspertiisi teenus

EstoniaSillamäe Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTöövõtuleping nr 7-2/33-1 7861€4,700

Riigitee nr 24156 Viiratsi-Mustapali km 0,162-5,423 tolmuvaba katte ehituse omanikujärelevalve

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

18 days5 bidders
5 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiLeping "Riigitee nr 24156 Viiratsi-Mustapali km 0,162-5,423 tolmuvaba katte ehituse omanikujärelevalve" 7887€0

Pargi ja Päikeseratta Lasteaia ehitustööde omanikujärelevalve teenuse ost

EstoniaOsaühing Viimsi Haldus

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate Eestihankeleping 8107€0

Vehema tee rekonstrueerimise I etapi omanikujärelevalve teenus

EstoniaViimsi Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate Eestihankeleping 8119€0

Kunda linna tänavavalgustuse ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

EstoniaViru-Nigula vallavalitsus

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders
4 bids
Contract awarded to .
AS Infragate EestiKunda linna tänavavalgustuse ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus 8423€18,245

Raja tänava (Akadeemia tee – Üliõpilaste tee) rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

EstoniaTallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Published and bidding deadline .

12 days9 bidders
9 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiPROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING nr. 0208181 8916€38,755

Salme Kultuurikeskuse osalise rekonstrueerimise projekteerimine

EstoniaTallinna Linnavaraamet

Published and bidding deadline .

34 days4 bidders
4 bids
€210,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiProjekteerimise töövõtuleping - Infragate Eesti AS 8984€0

Kohtla-Järve linna teede remonttööde omanikujärelevalve

EstoniaKohtla-Järve Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOmanikujärelevalve läsundusleping nr 2-8.15/339 9212€11,840

Projekti „Mustla reoveekogumisala vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine“ projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutamine

EstoniaOsaühing Ramsi VK

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiRamsi VK Mustla VK PJ ja OJV leping 9332€59,360

Tallinna Botaanikaaia palmimaja projekteerimine 2

EstoniaTallinna Botaanikaaed

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€125,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHankeleping 9662€0

Kadaka tee (Ehitajate tee - Akadeemia tee) rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

EstoniaTallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Published and bidding deadline .

16 days10 bidders
8 bids
Contract awarded to .
AS Infragate EestiPROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 9993€43,890

Kabli õpperaja, Emajõe õpperaja (2), Simisalu-Matsimäe loodusraja, Ojaäärse metsaraja ja Valgesoo vaatetorni rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

8 days6 bidders
6 bids
€0
Contracts awarded to .
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 1-46.11.1/14 10059€0
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 1-46.11.15/7 10062€0

Tabasalu, Rannamõisa ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise järelevalve

EstoniaOsaühing Strantum

Published and bidding deadline .

20 days6 bidders
5 bids
€83,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTabasalu, Rannamõisa ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise järelevalve 10693€70,599.10

Kohila Lasteaed Männi osalise rekonstrueerimise omanikujärelevalve

EstoniaKohila Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

16 days7 bidders
7 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiMänni lasteaia rekonstueerimise omanikujärelevalve teostamine 10985€0

Pärna tn 47 Kohtla-Järve koolihoone ehitustööde omanikujärelevalve teenus

EstoniaRiigi Kinnisvara Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
AS Infragate EestiEHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING 10991€0

Projektijuhtimine, Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamine

EstoniaOÜ Kuusalu Soojus

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€14,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiProjektijuhtimise leping 11330€0

Järve Spordi- ja Tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve

EstoniaKohtla-Järve Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

18 days6 bidders
5 bids
€60,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiEhituse omanikujärelevalve teenuse osutamise leping 12589€52,880

Erakorralise meditsiini keskuse ruumide projekteerimine

Estoniaaktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

Published and bidding deadline .

23 days3 bidders
2 bids
Contract awarded to .
AS Infragate EestiEMK ruumide projekteerimine 12959€181,050

Tapa valla soojusmajanduse arengukava koostamine

EstoniaTapa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTöövõtuleping 13500€5,244

Kohtla –Järve linna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimise projekteerimine

EstoniaOsaühing JÄRVE BIOPUHASTUS

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
6 bids
Contract awarded to .
AS Infragate EestiPROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 13950€57,970

Laitse veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus

EstoniaAktsiaselts KOVEK

Published and bidding deadline .

11 days6 bidders
6 bids
Contract awarded to .
AS Infragate EestiKokkulepe 14326€5,082

Jõgisoo veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus

EstoniaAktsiaselts KOVEK

Published and bidding deadline .

11 days5 bidders
5 bids
Contract awarded to .
AS Infragate EestiKokkulepe 14333€2,436

Kose soojustorustiku lõikude renoveerimise omanikujärelvalveteenus

EstoniaOÜ KOSE VESI

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOmanikujärelvalve käsundusleping 14563€3,770

Rakvere Vallimäe kompleksi ehituse omanikujärelevalve

EstoniaRakvere Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

13 days7 bidders
7 bids
€19,983.60
Contract awarded to .
AS Infragate EestiEhituse OJV käsundusleping 15763€19,983.60

Riigikohtu hoone ehitustööde omanikujärelevalve

EstoniaRiigi Kinnisvara Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

26 days9 bidders
6 bids
Contract awarded to .
AS Infragate EestiEHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING Nr. T16041/19 15168€59,080

Omanikujärelevalve teenuse osutamine Ülikooli tn rekonstrueerimisel

EstoniaTartu Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

18 days5 bidders
5 bids
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOmanikujärelevalve teenuse osutamine Ülikooli tn rekonstrueerimisel 15344€40,000

Tartu Ülikooli õppehoone J. Liivi 2 rekonstrueerimise projekteerimistööd

EstoniaTartu Ülikool

Published and bidding deadline .

36 days4 bidders
4 bids
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTartu Ülikooli õppehoone J. Liivi 2 rekonstrueerimise projekteerimistööd 15422€208,860

Riigitee nr 11260 Jõelähtme-Kemba km 39,427 Tõldoja silla ja pealesõitude remondi omanikujärelevalve

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

19 days8 bidders
8 bids
€29,997
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING 16186€29,997

Ramsi kaugküttetorustiku rekonstrueerimise järelevalve

Estoniaaktsiaselts Ramsi Turvas

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€4,980
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOmanikujärelevalve töövõtuleping 16370€4,980

Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula ehitamisele omanikujärelevalve teenuse osutamine

EstoniaPärnu Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids
€27,899
Contract awarded to .
AS Infragate Eestiomanikujärelevalve leping 16563€27,899

Tugimaantee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 91,303-96,004 teekatte taastusremondi omanikujärelevalve teostamine

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

19 days9 bidders
9 bids
€19,926
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOmanikujärelevalve käsundusleping 16616€19,926

Erihooldekodu eluhoonete tüüpprojekti projekteerimistööd, sidumisprojektide koostamine (2 tk) ja autorijärelevalve

EstoniaAS HOOLEKANDETEENUSED

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids
€92,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiPROJEKTEERIMISTÖÖDE JA PROJEKTEERIJA AUTORIJÄRELEVALVE TEOSTAMISE TÖÖVÕTULEPING 16657€92,000

Nõmme päästekomando hoone rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve

EstoniaRiigi Kinnisvara Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

14 days6 bidders
6 bids
€20,659
Contract awarded to .
AS Infragate EestiEHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING 16692€20,659

2019 Harju ja Rapla maakondade pindamistööde omanikujärelevalve

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

9 days8 bidders
8 bids
€13,292
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING 16809€13,292

Suurejõe, Pärnjõe ja Vihtra külade ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projektide elluviimiseks projektijuhi leidmine”

Estoniaaktsiaselts Mako

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€16,570
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTöövõtuleping 17280€16,570

Jõelähtme valla Uusküla küla ÜVK-süsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise uurimis-projekteerimistööd

EstoniaOÜ Loo Vesi

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€66,820
Contract awarded to .
AS Infragate EestiJõelähtme valla Uusküla küla ÜVK-süsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise uurimis-projekteerimistööd 17760€66,820

Tallinna Heleni Kooli A ja B korpuste rekonstrueerimise projekteerimine

EstoniaTallinna Linnavaraamet

Published and bidding deadline .

23 days1 bidder
1 bid
€74,100
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTallinna Heleni Kooli A ja B korpuste rekonstrueerimise projekteerimine 18110€74,100

Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2019-2031

EstoniaJärva Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

25 days5 bidders
5 bids
€14,500
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTöövõtuleping 18163€14,500

Tõrvandi alevik Ringtee 1 hoone renoveerimine lasteaiaks projekteerimistööd

EstoniaKambja Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
6 bids
€59,062.50
Contract awarded to .
AS Infragate EestiProjekteerimise töövõtuleping 18489€59,062.50

Sindi linna sademeveetrasside uuring

EstoniaTori Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

24 days1 bidder
1 bid
€26,400
Contract awarded to .
AS Infragate EestiKäsundusleping 18807€26,400

Sillamäe rannapromenaadi projekti ekspertiisi teenus

EstoniaSillamäe Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€3,800
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTÖÖVÕTULEPING 19708€3,800

Pikk tn (Rannamäe tee – Olevimägi tn) rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

EstoniaTallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Published and bidding deadline .

16 days9 bidders
8 bids
€87,670
Contract awarded to .
AS Infragate EestiPROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING 20214€87,670

Pindamistööde tasanduskihi paigaldamise omanikujärelevalve teostamine

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

20 days8 bidders
8 bids
€9,147.65
Contracts awarded to .
AS Infragate EestiOmanikujärelevalve käsundusleping_1 20408€1,562.85
AS Infragate EestiOmanikujärelevalve käsundusleping_3 20410€2,952.05

Narva EV100 avaliku pargi ehitustööde (II etapp) järelevalveteenused

EstoniaNarva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€28,355
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING 20637€28,355

Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse ning Uulu Lasteaia rekonstrueerimisprojekti koostamine 2

EstoniaHäädemeeste Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€58,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTöövõtuleping 21200€58,000

Ehitustööde omanikujärelevalve teostamine Haabneeme ja Viimsi soojusvõrkude rekonstrueerimisel

EstoniaAdven Eesti AS

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
5 bids
€1,680
Contract awarded to .
AS Infragate EestiKäsundusleping 21226€1,680

Sillamäe purskkaevu ehitustööde omanikujärelevalve teenus

EstoniaSillamäe Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

7 days4 bidders
4 bids
€6,560
Contract awarded to .
AS Infragate EestiEHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING 21316€6,560

Omanikujärelevalve teenus Pärnu Ravi-Metsa-Mai 8 kaugküttetorustiku ehitustöödele

EstoniaFortum Eesti AS

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€10,770
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOmanikujärelvalve käsundusleping 21337€10,770

Vilsandi tuletorni rekonstrueerimise omanikujärelevalve

EstoniaVeeteede Amet

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€24,089
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE LEPING nr V070519 21341€24,089

KredExi korterelamute rekonstrueerimistoetuse ehitusprojektide ekspertiis

EstoniaSihtasutus KredEx

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
5 bids
€200,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiRaamleping AS Infragate Eesti 21472€200,000

Ehitustööde omanikujärelevalve teostamine Saue soojusvõrgu rekonstrueerimisel

EstoniaAdven Eesti AS

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
5 bids
€1,710
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOmanikujärelevalve leping 21700€1,710

Simumäe vahtkonna tee ehitamise omanikujärelevalve

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids
€4,200
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHANKELEPING nr: 3-2.5.5/2019/25 21880€4,200

Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Uusküla küla ÜVK-süsteemi rekonstrueerimisel ning laiendamisel, 1. etapp

EstoniaOÜ Loo Vesi

Published and bidding deadline .

19 days5 bidders
5 bids
€23,480
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOmanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Uusküla küla ÜVK-süsteemi rekonstrueerimisel ning laiendamisel, 1. etapp 21948€23,480

Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Põhiprojekti ekspertiis

EstoniaLääneranna Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

6 days2 bidders
2 bids
€7,200
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTöövõtuleping 21960€7,200

Ehitusprojekti ekspertiisi teostamise raamhange

EstoniaTallinna Linnavaraamet

Published and bidding deadline .

34 days4 bidders
3 bids
€750,000
Contract awarded to .
AS Infragate EestiRaamleping Infragate Eesti 22185€750,000

Häädemeeste Hooldekodu juurdeehituse omanikujärelevalve

EstoniaHäädemeeste Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

8 days7 bidders
7 bids
€11,362
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHankeleping 22366€11,362

Tapa linnaku ja Kaitseväe keskpolügooni ühendustee ja riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru eritasandilise ristumise ehituse omanikujärelevalve

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

18 days9 bidders
9 bids
€20,490
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOmanikujärelevalve käsundusleping 22519€20,490

Nõmme Gümnaasiumi spordihoone (Põllu tn 68) projekteerimine

EstoniaTallinna Linnavaraamet

Published and bidding deadline .

40 days7 bidders
6 bids
€189,450
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTöövõtuleping 22526€189,450

Tee-ehitustööde omanikujärelevalve

EstoniaTapa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

9 days7 bidders
7 bids
€9,200
Contract awarded to .
AS Infragate EestiKäsundusleping 22802€9,200

Riigitee nr 11110 Nehatu-Loo-Lagedi km 2,1-3,9 rekonstrueerimise, Lagedi-Loo jalg- ja jalgrattatee valgustuse ehituse, 10kV maakaabli paigalduse omanikujärelevalve teostamine

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

9 days6 bidders
6 bids
€19,018.80
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING 22867€19,018.80

Reisiterminali pagasiala ja pagasisüsteemi laiendamise projekteerimine

EstoniaAktsiaselts Tallinna Lennujaam

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
1 bid
€373,010
Contract awarded to .
AS Infragate EestiProjekteerimise töövõtulepingu eritingimused 22993€373,010

Haapsalu Põhikooli hoone ehitustööde omanikujärelevalve

EstoniaHaapsalu Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

19 days6 bidders
5 bids
€45,566
Contract awarded to .
AS Infragate EestiEHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING 23314€45,566

Tõrva valla tänavavalgustuse renoveerimise projektijuhtimise teenuse osutamine

EstoniaTõrva Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€29,900
Contract awarded to .
AS Infragate EestiPROJEKTIJUHTIMISE TEENUSE LEPING 23371€29,900

Koruste tee, Salu ringtee ehitamise ja Vanaaseme tee rekonstrueerimise omanikujärelevalve

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

6 days3 bidders
3 bids
€4,880
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHANKELEPING nr: 3-2.5.5/2019/49 23380€4,880

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila sulgemistööde omanikujärelevalve teenus II

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€19,300
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHankeleping_Vaivara prügila sulgemistööde omanikujärelevalve 24132€19,300

Põlvas Aasa tn sademevee-, ühisveevärgi-, kanalisatsioonitorustiku ja jalgtee projekteerimis-ehitustööde FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus

Estoniaaktsiaselts PÕLVA VESI

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids
€8,347.50
Contract awarded to .
AS Infragate EestiPõlvas Aasa tn sademevee-, ühisveevärgi-, kanalisatsioonitorustiku ja jalgtee projekteerimis-ehitustööde FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus 24504€8,347.50

Omanikujärelevalve teenuse osutamine Riia-Vaksali tn ristmiku rekonstrueerimisel ning kergliiklustunnelite ja kergliiklussilla rajamise projekteerimisel ja ehitamisel rekonstrueerimisel

EstoniaTartu Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

30 days7 bidders
6 bids
€64,500
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOmanikujärelevalve teenuse osutamine Riia-Vaksali tn ristmiku rekonstrueerimisel ning kergliiklustunnelite ja kergliiklussilla rajamise projekteerimisel ja ehitamisel rekonstrueerimisel 24870€64,500

Kaleste telkimisala ja Tuhu matkaraja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

9 days6 bidders
6 bids
€6,879
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 1-18/2019/516 24895€5,344

Kõnnu metsandiku mahasõitude ehitamise omanikujärelevalve

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

3 days2 bidders
2 bids
€1,536
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHANKELEPING nr: 3-2.5.5/2019/61 24998€1,536

Pajaka mahasõitude ehitamise omanikujärelevalve

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

5 days2 bidders
2 bids
€1,920
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHANKELEPING nr: 3-2.5.5/2019/63 25087€1,920

Mahtra metsandiku mahasõitude ehitamise omanikujärelevalve

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

5 days2 bidders
2 bids
€1,870
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHANKELEPING nr: 3-2.5.5/2019/62 25089€1,870

Lüganuse valla Savala, Uniküla Vesi ja Maidla Kodu puurkaev-pumplate ümberehitamise projekteerimine

EstoniaOsaühing JÄRVE BIOPUHASTUS

Published and bidding deadline .

31 days1 bidder
1 bid
€53,710
Contract awarded to .
AS Infragate EestiSavala, Uniküla Vesi ja Maidla Kodu puurkaev-pumplate ümberehitamise projekteerimine 25179€53,710

Omanikujärelevalve teenus Räpina linna Nooruse, Sireli ja Jõe tänava ning Kooli tee vee- ja kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimisel

Estoniaaktsiaselts REVEKOR

Published and bidding deadline .

13 days6 bidders
5 bids
€7,880
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTöövõtuleping 25294€7,880

Lihula Gümnaasiumi spordihoone I etapp. Omanikujärelevalve teenus.

EstoniaLääneranna Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

15 days7 bidders
7 bids
€12,528
Contract awarded to .
AS Infragate EestiEHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING 26160€12,528

Turba aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise I etapi Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

EstoniaAktsiaselts KOVEK

Published and bidding deadline .

14 days6 bidders
6 bids
€15,846
Contract awarded to .
AS Infragate EestiLepingukokkulepe 26959€15,846

Sillamäe rannapromenaadi ehitustööde omanikujärelevalve teenus

EstoniaSillamäe Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

14 days6 bidders
6 bids
€16,850
Contract awarded to .
AS Infragate EestiEHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING 27145€16,850

Teaduse 4/6 administratiiv-laborihoone rekonstrueerimise projekteerimistööd

EstoniaRiigi Kinnisvara Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

28 days12 bidders
9 bids
€346,500
Contract awarded to .
AS Infragate EestiProjekteerimise töövõtuleping 27516€346,500

Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve ja Inseneri teenus

EstoniaNarva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Published and bidding deadline .

22 days5 bidders
4 bids
€70,350
Contract awarded to .
AS Infragate EestiLeping nr 5.1-6/8/2020 27523€70,350

Salme Kultuurikeskuse keldrikorruse kohvikuruumide rekonstrueerimise projekteerimine.

EstoniaTallinna Linnavaraamet

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€43,900
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHankeleping 28264€43,900

Tallinna mnt-Rääma tn-J.V.Jannseni tn ristmiku ÜVK renoveerimise omanikujärelevalve

Estoniaaktsiaselts PÄRNU VESI

Published and bidding deadline .

6 days3 bidders
3 bids
€6,080
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOmanikujärelevalve teenusleping 28591€6,080

Kindluse Kooli ehitustööde omanikujärelevalve

EstoniaRae Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

34 days5 bidders
5 bids
€75,290
Contract awarded to .
AS Infragate EestiKindluse Kooli ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamise käsundusleping 28857€75,290

Omanikujärelevalve teenus kunstlume tootmiseks veetorustiku rajamisel

EstoniaSihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus

Published and bidding deadline .

4 days3 bidders
3 bids
€1,661.67
Contract awarded to .
AS Infragate Eestiomanikujärelevalveleping 29215€1,661.67

Omanikujärelevalve teenuse tellimine Sindi postkontori hoone ümberehitustöödele raamatukoguks

EstoniaTori Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

5 days8 bidders
8 bids
€687
Contract awarded to .
AS Infragate EestiKäsundusleping 29341€687

Värska sadama rekonstrueerimise ja promenaadi välja ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamine

EstoniaSetomaa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

11 days8 bidders
8 bids
€7,288
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTöövõtuleping 29457€7,288

Aseri aleviku, Rannu küla ja Viru-Nigula aleviku tänavavalgustuse projektijuhi, FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus

EstoniaViru-Nigula vallavalitsus

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€28,801.50
Contract awarded to .
AS Infragate EestiLeping 29465€28,801.50

Kari tn 13 administratiivhoone püstitamise tööprojekti ekspertiis

EstoniaTallinna Linnavaraamet

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
2 bids
€11,200
Contract awarded to .
AS Infragate EestiTöövõtuleping 29596€11,200

Ühiselamu rekonstrueerimine sotsiaalkorterelamuks põhiprojekti ekspertiis

EstoniaTori Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€7,900
Contract awarded to .
AS Infragate EestiKäsundusleping 29874€7,900

Võru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

Estoniaaktsiaselts VÕRU VESI

Published and bidding deadline .

23 days6 bidders
4 bids
€27,142.50
Contract awarded to .
AS Infragate EestiVõru linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus 30087€27,142.50

Abja-Paluoja veetöötlusjaama ning vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimis- ehitustöödel omanikujärelevalve teenus

EstoniaOsaühing Abja Elamu

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids
€12,728
Contract awarded to .
AS Infragate EestiOmanikujärelevalve käsundusleping 30164€12,728

Meiuste telkimisala juurdepääsuteede ümberehitamise omanikujärelevalve

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

4 days3 bidders
3 bids
€780
Contract awarded to .
AS Infragate EestiHANKELEPING nr: 3-2.5.5/2019/95 31284€780

Moe küla veemajandusprojekti omanikujärelevalve teenus

EstoniaOÜ TAPA VESI

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
4 bids
€5,140
Contract awarded to .
AS Infragate EestiLepingukokkulepe 31494€5,140

Board-Level People

NameRole

Jüri Ligi

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member
Supervisory Board Member
Executive Board Member

Raivo Saidlo

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Helena Metspalu

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Executive Board Member

Urmas Aaskivi

Member of Sotsiaaldemokraatlik Erakond since .

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Raul Hansen

Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board

Liina Mürk

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Previous Board-Level People

NameRole

Neinar Seli

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Indrek Tamberg

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Illar Noot

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Jane Mets

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Toomas Kapp

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Marko Mitt

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Riivo Potter

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Sven-Erik Reiter

Was Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board

Margus Sorga

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Tõnis Tamm

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Margus Maripuu

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Urmas Prede

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Janno Kell

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member

Nils Kändler

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Kristjan Veges

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Tiit Altmäe

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Solveig Nordström

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member