Procurements

€12.83M
159 procurements
View Procurements

Board-Level People

8
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Kilingi-Nõmme 330kV alajaama ehitamine

Published and bidding deadline .

63 days4 bidders
3 bids
€0

Lainekuju mõõteseade madalsageduslike võnkumiste uurimiseks Eesti ülekandevõrgus

Published and bidding deadline .

24 days€0

Ühtse gaasi bilansipiirkonna reeglite väljatöötamine Balti(-Soome) sisend-väljund tsoonis

Published and bidding deadline .

21 days€0

Ranna-Mäe LP 110 kV kaabelliinide L166K/L168K kaablikaevude ja Mäe LP demontaaž

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€0

Lainekuju mõõteseade madalsageduslike võnkumiste uurimiseks Eesti ülekandevõrgus

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Alajaamade primaarseadmete ost

Published and bidding deadline .

78 days1 bidder
1 bid
€0

Procurement of renewable power forecasting service for Elering AS

Published and bidding deadline .

27 days5 bidders
5 bids
€0

Karksi maagaasi mõõtejaama ja Lilli liinikraanisõlme projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve teenused

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
4 bids
€0

Airborne laser scanning of HV overhead lines

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
3 bids
€0

Procurement of weather forecasting service for Elering AS

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€0

Microsofti tarkvara litsentside ostmine

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
3 bids
€0

Garanteeritud maagaasi kogus kaitstud tarbijatele

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
2 bids
€0

Rõuste - Tusti vahelise 110kV kaabelliini mereosa trassi geotehniline uuring

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Paldiski KJ, Puiatu KJ ja Kiili LKS/GRJ projekteerimis- ja ehitustööde tehniline järelevalve

Published .

€0

Ühtse gaasi bilansipiirkonna reeglite väljatöötamine Balti(-Soome) sisend-väljund tsoonis

Published and bidding deadline .

28 days3 bidders
3 bids
€0

Paldiski AJ ja Kiini AJ 110kV jõutrafode hankimine

Published and bidding deadline .

59 days4 bidders
3 bids
€0

Elektrilevi OÜ 110kV liitumine Metsakombinaadi alajaamas

Published and bidding deadline .

37 days6 bidders
5 bids
€0

Harku AJ laiendus II etapp 330 kV jaotla

Published and bidding deadline .

61 days3 bidders
3 bids
€0

Õigusteenus

Published and bidding deadline .

19 days12 bidders€0

Paldiski 110/35/20/6 kV alajaama laiendamine

Published and bidding deadline .

32 days1 bidder
1 bid
€0

Kiini 110 kV alajaama rajamine

Published and bidding deadline .

52 days3 bidders
3 bids
€0

Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliini projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

54 days3 bidders
3 bids
€0

Kiili – Paldiski gaasitoru, Paldiski ja Puiatu kompressorjaamade projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
5 bids
€0

ESRI tarkvara tugiteenuse pikendamise ja ArcGIS Desktop Advanced Concurrent Use litsentsi ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€0

Paldiski KJ ja Puiatu KJ projekteerimis- ja ehitustööde tehniline järelevalve

Published and bidding deadline .

84 days€0

Estfeed andmevahetusplatvormi ja E-Elering portaali administreerimise teenus

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€0

110 kV õhuliini L138B Alutaguse – Kiikla korrastamine

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€0

Uus-Tehase GJJ ehitus Gaasivõrgud AS liitumiseks

Published and bidding deadline .

49 days1 bidder
1 bid
€0

Rõuste - Tusti 35kV kaablite asendamine 110kV kaabliga

Published and bidding deadline .

102 days3 bidders
3 bids
€0

Väikese väina 110kV kaabelliini ehitamine

Published and bidding deadline .

113 days4 bidders
4 bids
€0

Alajaamade sekundaarseadmete ost

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
2 bids
€0

Elektriliinide ja gaasitrasside liinikoridoride hooldus 2018-2022

Published and bidding deadline .

38 days18 bidders
12 bids
€7.76M

Procurement of EMF tool for Baltic RSC

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€0

Andmemassiivi ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€0

Sihtotsingu teenus

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€0

Balticconnectori merealuse osa ehituseelne ja ehitusaegne keskkonnaseire

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
1 bid
€0

Juurdepääsutee ja sademevee torustiku ehitus

Published and bidding deadline .

52 days6 bidders
4 bids
€0

IT väikevahendite ostmine

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€0

ESRI ArcGIS Enterprise Advanced Staging Server litsentsi ostmine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€0

Project Server ja seonduvate tarkvaralitsentside ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€0

Elering AS välisveebi arendus- ja hooldustööd

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
3 bids
€0

Elering AS autode ost

Published and bidding deadline .

21 days7 bidders
7 bids
€0

IT taristu turvalahenduste laiendused

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid
€0

Elering AS projektijuhtimise lahendus

Published and bidding deadline .

38 days1 bidder
1 bid
€0

Alajaamade sekundaarseadmete ost

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Infotehnoloogilise taristu halduse ja kasutajatoe teenus

Published and bidding deadline .

25 days5 bidders
4 bids
€0

Sopi 330 kV õhuliini ehitustööde omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids
€0

Common IT system technical specification

Published and bidding deadline .

27 days1 bidder
1 bid
€0

Majandustarkvara MS Dynamics arendusteenuse osutamine

Published and bidding deadline .

45 days2 bidders
2 bids
€0

Ranna-Mäe LP 110 kV kaabelliinide L166K/L168K kaablikünade ja kaablite demontaaž

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
2 bids
€0

Purchase of Baltic RSC datacenter

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€0

Optilise kaabli ehitustööd Kiili vallas Harjumaal

Published and bidding deadline .

18 days5 bidders
3 bids
€0

AS Anne Soojus liitumine Ülejõe 110kV alajaamas

Published and bidding deadline .

34 days6 bidders
5 bids
€0

Paldiski KJ ja Puiatu KJ projekteerimis- ja ehitustööde tehniline järelevalve II

Published and bidding deadline .

60 days1 bidder
1 bid
€0

Uus-Tehase GJJ ehitus Gaasivõrgud AS liitumiseks

Published and bidding deadline .

31 days6 bidders
4 bids
€0

Kiisa AREJ tuleohutuspaigaldiste hooldus

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€0

Kiili-Paldiski gaasitorustiku projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
3 bids
€0

Elering AS uue siseveebi arendustööd

Published and bidding deadline .

24 days€0

Estonian power system's dynamic model validation

Published and bidding deadline .

27 days4 bidders
3 bids
€0

Elering AS PC arvutite, monitoride ja lisaseadmete ostmine 2018

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€0

Kadaka tee 42 reservruumi ümberehitus

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
3 bids
€0

110kV õhuliinide gabariitide korrastamine seoses liitumisega Põdra alajaamas

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€0

Common IT system technical specification II

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids
€0

Elektrilevi OÜ liitumine Topi 110 kV alajaamas

Published and bidding deadline .

29 days8 bidders
6 bids
€0

Kiisa avariireservelektrijaama uuring

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€0

Estfeed andmevahetusplatvormi ja selle kasutajaliideste, platvormi kasutamiseks ja sellega liidestumiseks vajalike rakenduste arendamine

Published and bidding deadline .

39 days6 bidders
6 bids
€2.90M

Veskimetsa-Kopli L161 ja Veskimetsa-Volta L160 asendamine kaabelliinidega

Published and bidding deadline .

231 days3 bidders
3 bids

Elering AS uue siseveebi arendustööd

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€0

Elektrilevi OÜ liitumine 110 kV pingel Paide alajaamas

Published and bidding deadline .

30 days8 bidders
6 bids

IT varunduslahendus

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Paide reservseadmete hoone ja laoplatsi ehitus

Published and bidding deadline .

51 days8 bidders
7 bids

Kiisa reservseadmete hoone ja laoplatsi ehitus

Published and bidding deadline .

50 days9 bidders
8 bids

Elering AS objektide ventilatsiooni ja jahutusseadmete hooldus

Published and bidding deadline .

18 days6 bidders
5 bids

Risti 110kV alajaama rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

37 days3 bidders
3 bids

Sindi 330kV jaotla laiendus, trafo A2T ja šuntreaktorite paigaldamine

Published and bidding deadline .

56 days5 bidders
3 bids

Microsoft SQL Serveri litsentsi ostmine

Published and bidding deadline .

11 days6 bidders
5 bids

Elering AS objektide ventilatsiooni ja jahutusseadmete hooldus II

Published and bidding deadline .

10 days5 bidders
5 bids

Harku Alajaamas MCF Group Estonia OÜ liitumine

Published and bidding deadline .

37 days5 bidders
4 bids

Gaasiobjektide RTU-de ostmine, paigaldamine ja seadistamine ning andmesideseadmete paigaldus

Published and bidding deadline .

37 days5 bidders
4 bids

Taastuvenergia infosüsteem Green arendus- ja hooldusteenused

Published and bidding deadline .

29 days5 bidders
4 bids

Serveriruumi seadmete laiendamine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Liitumiste kliendiportaal Egle arendustööd

Published and bidding deadline .

32 days4 bidders
3 bids

Kontoritarvete ost Elering AS-le

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids

Kompleksuuring Väikese Väina tammil paiknevate elektriliinide mõju kohta lindudele II

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

L300 Balti - Tartu 330/110kV õhuliini projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

51 days4 bidders
4 bids

Arvutivõrgu tulemüüri seadmete laiendused

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Closed drain vessel

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid

Sindi 330 kV jaotla laienduse, trafo A2T ja šuntreaktorite paigaldamise ehitustööde omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids

Lihula 110 kV alajaama renoveerimine

Published and bidding deadline .

41 days3 bidders
3 bids

Rakvere alajaama sidehoone ehitus

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
1 bid

Fittingud koos torudega

Published and bidding deadline .

27 days

Elektri ja gaasi andmelao infosüsteemide arendus- ja hooldusteenused II

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
3 bids

SIMONE Online integration

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Kompleksuuring Väikese Väina tammil paiknevate elektriliinide mõju kohta lindudele

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
1 bid

Bilansihaldustarkvara infosüsteemi arendamine ja hooldus

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Tasakaaluteenuse lepingu hange(II)

Published and bidding deadline .

31 days3 bidders
3 bids

Sindi alajaama uus 200MVA, 330kV trafo A2T

Published and bidding deadline .

71 days5 bidders
4 bids

Sondisõlme kamber II

Published and bidding deadline .

20 days

Kilingi-Nõmme – EE-LV 330kV õhuliini projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

28 days7 bidders
6 bids

Siseaudiitori teenus

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Gas line pipe DN500

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

Diiselgeneraatorite hooldus

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Bilansihaldustarkvara infosüsteemi testimistööd

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Liitumiste kliendiportaali Egle, elektri AVP ja gaasi AVP testimistööd

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Sulgeseadmed koos aktuaatoritega

Published and bidding deadline .

39 days1 bidder
1 bid

Veskimetsa alajaama sidehoone ehitus

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
1 bid

Airborne laser scanning of HV overhead lines

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
3 bids

Süsteemiteenuste otmine

Published and bidding deadline .

49 days

L300 Balti-Tartu õhuliini renoveerimise põhiprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

46 days

Kanepi 110 kV alajaama renoveerimine

Published and bidding deadline .

47 days1 bidder
1 bid

Elektrilevi OÜ liitumine Püssi 330/220/110/20/10 kV alajaamas

Published and bidding deadline .

34 days7 bidders
4 bids

Estfeed andmevahetusplatvormi ja sellega seotud rakenduste testimistööd

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
3 bids

Riisipere alajaama ehitamine

Published and bidding deadline .

40 days3 bidders
3 bids

Common IT platform development for gas transmission and balancing services

Published and bidding deadline .

20 days4 bidders
4 bids

Maaomanike, töövõtjate ja võrguteenuse klientide infosüsteem MTV arendus- ja hooldusteenused

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
2 bids

Kliendiportaali arendus- ja hooldusteenused

Published and bidding deadline .

20 days4 bidders
3 bids

Balancing service contract procurement

Published and bidding deadline .

32 days

Püssi 330/220/110/20/10kV ehitustööd

Published and bidding deadline .

52 days3 bidders
3 bids

Elektri ja gaasi andmelao infosüsteemide arendus- ja hooldusteenused

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
1 bid

IT taristu turvalahenduste laiendused

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid

Study to establish Estonian reliability standard

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids

Jäneda 110 kV alajaama ehitus

Published and bidding deadline .

52 days5 bidders
4 bids

Optilise taristu infosüsteem

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids

Elering AS autode ost

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids

Kiirsulgekraanid

Published and bidding deadline .

35 days1 bidder
1 bid

Elering Live dashboard ja muude Java põhiste rakenduste arendus- ja hooldustööd

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
4 bids

Elering AS PC arvutite, monitoride ja lisaseadmete ostmine 2019

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids

Suure ja Väikese väina 110 kV kaabelliini ehitustööde omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids

Suure-Jaani 110 kV alajaama renoveerimine ning Elektrilevi OÜ liitumispunkti rajamine

Published and bidding deadline .

35 days5 bidders
4 bids

Kiisa reservseadmete hoone ja laoplatsi ehitus II

Published and bidding deadline .

23 days18 bidders
13 bids

Sharepoint süsteemide arendus- ja hooldustööd II

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid

Integreeritud varahaldussüsteemi ärianalüüs

Published and bidding deadline .

9 days8 bidders
8 bids
€80,000

Kiisa R1 reaktor

Published and bidding deadline .

51 days1 bidder
1 bid

L134A Suure-Jaani alajaama 110kV sisestusvisangu ümberehitamine mastidel 1Y ja 2Y

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids

Sudiste liinikraanisõlme ehitus

Published and bidding deadline .

33 days2 bidders
2 bids

Maaomanike, töövõtjate ja võrguteenuse klientide infosüsteemi MTV testimistööd

Published and bidding deadline .

27 days2 bidders
2 bids

Elering AS geoinfosüsteemi arendus- ja hooldustööd

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

L300 Balti-Tartu õhuliini renoveerimise põhiprojekti koostamine II

Published and bidding deadline .

35 days3 bidders
3 bids

Alutaguse 110 kV alajaama renoveerimine

Published and bidding deadline .

41 days2 bidders
2 bids

Diiselgeneraatorid 330 kV alajaamadesse

Published and bidding deadline .

49 days4 bidders
3 bids

Serveriruumi seadmete laiendamine

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid

Elektriliinide ja gaasitrasside liinikoridoride hooldus lõuna piirkonnas 2019-2022

Published and bidding deadline .

35 days17 bidders
10 bids
€2.09M

Kiirsulgekraanid II

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders

Teabehalduse infosüsteemi arendus- ja hooldustööd

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Diiselgeneraatorid 330 kV alajaamadesse II

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders
3 bids

ESRI tarkvara litsentside tugiteenuse pikendamise ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Kindlustusmaakleri teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

27 days3 bidders
3 bids

Balticconnectori merealuse osa ehitusjärgne keskkonnaseire

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
1 bid

L100 Aruküla – Jüri gabariitide tõstmine

Published and bidding deadline .

34 days7 bidders
5 bids

Natural gas volume measurement instruments and conversion devices

Published and bidding deadline .

36 days2 bidders
2 bids

L004 Kadaka-Veskimetsa 110 kV õhuliini asendamine kaabelliiniga ning L011 Harku-Veskimetsa ja L012 Harku-Kadaka 110 kV õhuliinide osaline asendamine kaabelliinidega

Published and bidding deadline .

47 days4 bidders
3 bids

Väike-Maarja 110 kV alajaama renoveerimine

Published and bidding deadline .

49 days5 bidders
4 bids

Electricity market modelling and simulation software

Published and bidding deadline .

26 days2 bidders
2 bids

Sharepoint süsteemide arendus – ja hooldustööd

Published and bidding deadline .

13 days

Sulgeseadmed koos aktuaatoritega II

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders

Garanteeritud maagaasi kogus kaitstud tarbijatele

Published and bidding deadline .

10 days6 bidders
5 bids

Isoleerliitmikud

Published and bidding deadline .

38 days

Sondisõlme kamber

Published and bidding deadline .

33 days

Fittingud koos torudega II

Published and bidding deadline .

20 days

Board-Level People

NameRole

Indrek Kasela

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Timo Tatar

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Tarmo Porgand

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Riina Käi

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Taavi Veskimägi

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member
Executive Board Member

Janek Stalmeister

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Kalle Kilk

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

TIMO KYÖSTI RAJALA

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Previous Board-Level People

NameRole

Mati Jostov

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Toomas Põld

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Sandor Liive

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Gunnar Okk

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Lembit Vali

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member
Supervisory Board Member
Executive Board Member

Margus Kaasik

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Raine Pajo

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member
Supervisory Board Member

Tiit Nigul

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Tarmo Mänd

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Jüri Raatma

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Aivar Sõerd

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Ando Leppiman

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member

Priit Alamäe

Member of Erakond Eesti 200 since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Marko Allikson

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Kajar Lember

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member

Peep Soone

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Henn Jõe

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Heiki Tammoja

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Lauri Tammiste

Was Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board

Thomas Auväärt

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Timo Rajala

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member