Contracts

€12.39M
59 contracts
View Contracts

Board-Level People

3
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Kraavidest setete ja voolutakistuste eemaldamine 2018

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

16 days13 bidders
13 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr: 3-2.5.4/18501805 787€0

Meeksi maaparandussüsteemi ning Mägiotsa-Meeksi tee ja Kalsa-Nahavariku tee rekonstrueerimine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

27 days7 bidders
5 bids
€0
Contracts awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTU RAAMLEPING nr 3-2.6/18501809 1169€0
OÜ HANSO MKTellitud tööd 1170€1.14M

Sutesoo tee ja Sigaste-Massi-Välinõmme-Kanaküla tee rekonstrueerimine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

28 days5 bidders
5 bids
€0
Contracts awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTU RAAMLEPING nr 3-2.6/18501812 1463€0
OÜ HANSO MKTellitud tööd 1464€404,225

Jõgeva piirkonna peenmetsa raie. Hankeobjektilt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-183118-03 3920€0

Freesimise ja hooldusniitmise teenus

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

31 days4 bidders
4 bids
€900,000
Contracts awarded to .
OÜ HANSO MK455 5009€0
OÜ HANSO MK2-2/19/455-2 5010€67,691
OÜ HANSO MK2-2/19/455-3 5011€5,000

Sangla soo kraavi sulgemine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
5 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/60021802 5411€23,780

Männila tee rekonstrueerimine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids
€0
Contracts awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTU RAAMLEPING nr 3-2.6/18501820 5416€0
OÜ HANSO MKTellitud tööd 5417€99,936.60

Kuusiku-Ilmatsalu maaparandussüsteemi raadamine. Hankeobjektilt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus.

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-183118-06 5489€41,790.50

Kraavikaevetööd

EstoniaPõllumajandusamet

Published and bidding deadline .

26 days12 bidders
12 bids
€0
Contracts awarded to .
OÜ HANSO MKPMA - OÜ HANSO MK - 16 6028€11,432
OÜ HANSO MKPMA - OÜ HANSO MK - 6 6044€7,207

Rulli taimla laienduse ala kändude juurimise tellimine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

8 days6 bidders
6 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 1-18/216 8005€45,360

Jõgeva piirkonna peenmetsa raie. Hankeobjektilt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-183118-08 8515€0

Tartu piirkonna peenmetsa raie. Hankeobjektilt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-183118-09 9125€0

Selgise maaparandussüsteemi raadamine. Hankeobjektilt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus.

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-183118-10 9215€0

Laasme - Villemi maaparandussüsteemi raadamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

10 days4 bidders
4 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-183118-13 13028€0

Kärsa-Arniku Uhametsa maaparandussüsteemi raadamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

21 days5 bidders
5 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-183118-18 13029€0

Vidrike vahtkonna tee ja Juksi tee raadamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
4 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-183118-17 13030€0

Mahajäetud Vooreküla karjääri korrastamine Keskkonnaministeeriumile

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

21 days8 bidders
8 bids
€297,240
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKVooreküla karjääri korrastamine 15683€297,240

Tudusoo lka soode veerežiimi taastamine

EstoniaSihtasutus Eestimaa Looduse Fond

Published and bidding deadline .

30 days5 bidders
5 bids
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTöövõtuleping 14083€175,067

Verevi luha taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

24 days5 bidders
5 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/18011736-1870-28 14337€147,266

Sillaotsa poolloodusliku koosluse järeltaastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

38 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/18011736-1870-46 14431€1,444

Vaitka puisniidu järeltaastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

38 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/18011736-1870-47 14433€1,584

Käo tee ja Metsavenna tee raadamine. Hankeobjektilt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-183119-03 15436€0

Alu, Kõima ja Voore jääksoo veerežiimi taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

26 days9 bidders
9 bids
€299,730
Contracts awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 1-46.15.2/339 16236€92,212.30
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 1-46.15.2/340 16238€123,854

Maaparandussüsteemide hooldus ning kraavidest setete ja voolutakistuste eemaldamine 2019

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

26 days20 bidders
20 bids
€891,654
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTU RAAMLEPING Hanso MK OÜ 16990€219,373

Tudusoo looduskaitseala soode veerežiimi taastamise raietööd

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

22 days8 bidders
8 bids
€496,923
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/18011736-1870-51 17065€496,923

Laasme-Villemi maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

28 days6 bidders
5 bids
€279,277
Contracts awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTU RAAMLEPING 17536€271,247
OÜ HANSO MKTellitud tööd 17537€279,277

Koorküla-Läti, Mekru-Õhne, Metskonna-Pelgu ja Õhne ületuse teede raadamine. Hankeobjektilt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus.

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids
€12,850.50
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-183119-09 17883€12,850.50

Võru piirkonna peenmetsa raie. Hankeobjektilt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids
€32,620.50
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-183119-08 17884€32,620.50

Tihulaane metsakuivenduse maaparandusehitiste- ning teedevõrgu trassidelt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

6 days5 bidders
5 bids
€84,465
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-182119-6 17958€84,465

Laiuse jääksoo veerežiimi taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

37 days3 bidders
3 bids
€115,798
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2019/37 18702€115,798

Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendustööd

EstoniaPõllumajandusamet

Published and bidding deadline .

26 days17 bidders
17 bids
€452,614
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKPMA - OÜ HANSO MK (Konnaveski oja uuendustööd) 20053€58,421.80

Objektipõhiste raieteenuste raamleping 2019-2021

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

28 days24 bidders
24 bids
€5M
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE RAAMLEPING OÜ HANSO MK 20575€5M

Maaparandustööd

EstoniaPõllumajandusamet

Published and bidding deadline .

27 days19 bidders
19 bids
€131,430
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKPMA-OÜ HANSO MK 21295€11,863

Koruste tee, Salu ringtee ja Märdianni tee rekonstrueerimine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

28 days4 bidders
4 bids
€355,831
Contracts awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTU RAAMLEPING 21710€383,620
OÜ HANSO MKTellitud tööd 21711€355,831

Selgise TTP-301 maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

36 days8 bidders
6 bids
€655,896
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTU RAAMLEPING 22047€655,896

Mäetaguse maaparandussüsteemi uuendamine ja Tarumaa teede rekonstrueerimine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

26 days6 bidders
4 bids
€366,979
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTU RAAMLEPING 22548€366,979

Kallissaare ja Tõrvaaugu maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

27 days9 bidders
8 bids
€719,985
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTU RAAMLEPING 23970€719,985

Vooremäe suusatunneli tööprojekti koostamine ja ehitamine

EstoniaKastre Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

28 days5 bidders
5 bids
€84,785
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTöövõtuleping 24074€84,785

Nõmavere peakraavi ülepääsu ehitamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€5,800
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2019/67 24123€5,800

Kastolatsi poolloodusliku koosluse taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids
€5,319.40
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2019/83 25440€5,319.40

Kooli-Madsa poolloodusliku koosluse järeltaastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€4,927.40
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2019/84 25441€4,927.40

Tartu piirkonna peenmetsa raie, hankeobjektilt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days4 bidders
4 bids
€8,610
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/2019/41 26010€8,610

Kruusa ostmine.

EstoniaOSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL

Published and bidding deadline .

35 days5 bidders
4 bids
€5.90
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKRaamleping 26437€5.90

Killustiku ostmine

EstoniaOSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL

Published and bidding deadline .

38 days2 bidders
2 bids
€11
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKRaamleping nr 1 26488€12

Hullumäe tee, Männiku tee, Niidu tee ja Sulbiveski tee rekonstrueerimine ja ehitamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

27 days7 bidders
7 bids
€395,491
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKMETSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTU RAAMLEPING 26696€395,491

Võru piirkonna peenmetsa raie. Hankeobjektilt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

8 days8 bidders
8 bids
€30,786
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/2019/44 27026€30,786

Maaparandussüsteemide hooldus ning kraavidest setete ja voolutakistuste eemaldamine 2020

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

27 days28 bidders
25 bids
€901,881
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTU RAAMLEPING Hanso MK OÜ 29365€56,909

Vääna loopealsed - 2 taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

15 days6 bidders
6 bids
€12,133
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2020/1 30927€12,133

Valga piirkonna peenmetsa raie. Hankeobjektilt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

8 days8 bidders
8 bids
€12,600
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/2019/76 31257€12,600

Tartu piirkonna peenmetsa raie. Hankeobjektilt võsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

8 days7 bidders
7 bids
€27,540
Contract awarded to .
OÜ HANSO MKOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/2019/75 31258€27,540

Board-Level People

NameRole

Kait Arujõe

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Kaupo Jansen

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Rain Jansen

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Previous Board-Level People

NameRole

Jaak Parkel

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member