Procurements

€8.98M
106 procurements
View Procurements

Contracts

€0
1 contract
View Contracts

Board-Level People

8
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Konecranes kraanale tõstetrummli ostmine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid
€80,000

Konecranes kraanadele varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€35,000

LAB konveieritele reduktorite ostmine

Published and bidding deadline .

25 days2 bidders
2 bids
€0

Koppelevaatoritele varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

24 days1 bidder
1 bid
€0

Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokile tarvikute, varuosade ja kulumaterjalide ostmine

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Loo-Iru gaasitorustiku II hooldustööd

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
3 bids
€15,000

Konecranes kraana BLUG tuhagreiferile varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

3 days1 bidder
1 bid
€15,000

Iru elektrijaama 0,4 kV jaotusseadme reaktiivvõimsuse kompensaatorile uute kondensaatorite ostmine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€0

Aulepa tuulepargi Winwind 3MW tuulikutele nelja trafo ostmine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€0

Päikesepaneelid

Published .

€0

Inverterid

Published .

€0

Kinnitusvahendid

Published .

€0

Päikeseparkide projekteerimistööd

Published and bidding deadline .

11 days6 bidders
5 bids
€37,500

Iru elektrijaama seadmete hooldustreppide valmistamine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
3 bids
€0

Päikesepaneelid

Published and bidding deadline .

43 days7 bidders
5 bids
€0

Uue mõõtesüsteemi projekteerimine, ostmine ja Iru elektrijaama korstnas paikneva vastu välja vahetamine

Published and bidding deadline .

27 days2 bidders
2 bids
€40,000

KAESER kompressori ostmine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€40,000

Konecranes kraanadele greiferite ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€220,000

Koppelevaatorite varuosade ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€0

Soola ja kemikaalide ostmine

Published and bidding deadline .

14 days8 bidders
11 bids
€95,000

Iru elektrijaama uute kulumõõtjate ostmine ja olemasolevate asendamine

Published and bidding deadline .

35 days2 bidders
2 bids
€0

Iru elektrijaama veekatelde juhtimis- ja kaitseseadmete uuendamine

Published and bidding deadline .

42 days5 bidders
5 bids
€0

Iru elektrijaama võrguveepumpade kapitaalremont

Published and bidding deadline .

30 days1 bidder
1 bid
€0

Iru elektrijaama jäätmeenergiaploki koldetuha lintkonveieri asendamine

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
3 bids
€0

Iru elektrijaama JP jaotla laiendamine 1 uue jaotuslahtri võrra + JP jaotla rõhualandusšahti täiustamine

Published and bidding deadline .

-2 days1 bidder€0

Soolhappepaagi juhtimissüsteemi seadmete ostmine ja paigaldus

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
4 bids
€0

Ühe mõõtesüsteemi projekteerimine, ostmine ja Iru elektrijaama korstnas paikneva vastu välja vahetamine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€40,000

Aulepa tuulepargi tuulikute trafode vahetus

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
5 bids
€0

Ruhnu Taastuvenergialahenduse konteineriseeritud automaatikalahendus koos akudega

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
2 bids
€0

Aulepa tuulepargi korraliste hoolduste läbiviimise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
3 bids
€0

Reaktiivvõimsuse kompenseerimise seadmete projekteerimine, ostmine ja paigaldustööd

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
3 bids
€0

Iru elektrijaama UPS-le akude ostmine ja vahetamine

Published and bidding deadline .

28 days3 bidders
3 bids
€0

Tuuliku Pauwels trafo kontrollimine ja tehase remonttööd

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€0

Laaskõrve päikesepargi paigaldus- ja ehitushange

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
4 bids
€0

Päikesepaneelide inverterid

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
2 bids
€0

Paide koostootmisjaama aurukatlale gaasipõleti tarnimine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

27 days2 bidders
2 bids
€0

0,4 kV JSP komplektalajaama laiendus Iru elektrijaama territooriumil

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€0

Ruhnu päikeseelektrijaama kaeve- ja laadimistööd

Published and bidding deadline .

-4 days1 bidder€0

Enefit Green AS Aulepa ja Narva tuulepargi alajaamade kõrgepinge seadmete hooldustööd

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€0

Konecranes sildkraanade tehnohoolduse teostamine vastavalt valmistaja tehase hooldusjuhendite mahule ja hooldusgraafikule

Published and bidding deadline .

26 days1 bidder
2 bids
€0

Päikesepaneelid

Published and bidding deadline .

30 days7 bidders
7 bids
€0

Uuring Iru elektrijaama jäätmepõletusplokis põletatavate jäätmete liigilise koostise ja omaduste ning põletamisel tekkiva CO2 heitekoefitsendi määramiseks

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
1 bid
€0

Paldiski päikesepargi paigaldus- ja ehitustööd (Installation and construction of Paldiski solar park)

Published and bidding deadline .

25 days5 bidders
4 bids
€0

Tammiku põik 20, Kohtla-Järve päikesepargi paigaldus- ja ehitustööd (Installation and construction of Tammiku põik 20, Kohtla-Järve solar park)

Published and bidding deadline .

27 days3 bidders
6 bids
€0

Tammiku põik 19, Kohtla-Järve päikesepargi paigaldus- ja ehitustööd (Installation and construction of Tammiku põik 19, Kohtla-Järve solar park)

Published and bidding deadline .

27 days5 bidders
7 bids
€0

Laaskõrve päikesepargi paigaldus- ja ehitustööd (Installation and construction of Laaskõrve solar park)

Published and bidding deadline .

22 days6 bidders
5 bids
€0

Paide koostootmisjaama aurukatlale gaasipõleti tarnimine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

28 days3 bidders
3 bids
€0

Ruhnu tuulepargi renoveerimistööd koos töökindluse tagamisega (lepingus viitenumber 195363)

Published and bidding deadline .

-131 days1 bidder€0

Uuring Iru elektrijaama jäätmepõletusplokis põletatavate jäätmete liigilise koostise ja omaduste ning põletamisel tekkiva CO2 heitekoefitsendi määramiseks

Published and bidding deadline .

4 days2 bidders
1 bid
€0

Paldiski tuulepargi alajaama kõrgepinge seadmete hooldustööd

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€0

Ruhnu Taastuvenergialahenduse käiduteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
6 bids
€0

Tehnoloogiliste seadmete ja rajatiste puhastusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

36 days1 bidder
2 bids

Iru elektrijaama õlide ja määrdeainete ostmine

Published and bidding deadline .

23 days3 bidders
4 bids
€0

Iru elektrijaama seadmete remonttööd

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
4 bids
€120,000

Iru elektrijaama kemikaalide ostmine

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids

Aulepa tuulepargi tuulikute nr 2 ja nr 3 generaatori laagrite vahetus

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid

Iru elektrijaama turbiini ja generaatori (MAN Diesel &Turbo SE steam turbo-generator) hooldus- ja remonttööd 2019 aastal

Published and bidding deadline .

32 days3 bidders
3 bids

Iru elektrijaama aurukatla auruülekuumendi siugtorude vahetus

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids

Iru elektrijaama komplektalajaama 6,3/0,4 kV paigaldus koos 10 kV ühenduse loomisega

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids

Katlale koldekivide ostmine ja vahetamine

Published and bidding deadline .

60 days2 bidders
2 bids

Iru elektrijaama jäätmeenergiaploki koldetuha analüüside ja eksperthinnangute tellimine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
2 bids
€46,023

Paide elektrijaama kütuse etteande-, põletusseadmete- ja tuhaärastussüsteemide hooldustööd

Published and bidding deadline .

45 days4 bidders
4 bids

Iru elektrijaama seadmete hooldustreppide valmistamine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

26 days6 bidders
6 bids

Iru elektrijaama kiirrulluste, tõstuste ja voldikuste hooldus-, remont- ja avariitööd

Published and bidding deadline .

35 days4 bidders
4 bids

Iru jäätmeenergiaploki ohtlike jäätmete transpordi ja käitlemise teenuse osutamine

Published and bidding deadline .

28 days4 bidders
3 bids

Segaolmejäätmete tarne Iru Jäätmepõletusplokki aastatel 2020-2021 enampakkumine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Konsultandi teenus energialahenduse väljatöötamiseks ja EPC tehnilise ülesande koostamiseks / Consultant service to develop energy solution for Paide Dairy Industry and to prepare EPC technical task

Published and bidding deadline .

28 days5 bidders
3 bids

Iru elektrijaama pöörlevate mehhanismide remonttööd

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids

Iru elektrijaama jäätmepõletusbloki välisuste rekonstrueerimistööd

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids

Paide KTJ kütuse kraapkonveieri nr.3 remont

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

WinWind WWD3 tuulikutele kaughaldusteenuse ostmine (Remote monitoring and operation services for WWD-3 type turbines )

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid

Tuuleparkide seadmete avariiremont- ja hooldustööd

Published and bidding deadline .

34 days2 bidders
2 bids
€1.25M

Konecranes kraanale varuosa ostmine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

4 days1 bidder
1 bid

Paide elektrijaama pöörlevate seadmete hooldustööd

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
4 bids

Paide elektrijaama Wärtsilä katla remonttööd

Published and bidding deadline .

20 days4 bidders
4 bids

Veeldatud maagaasi mahutite, regasifitseerimis- ning abiseadmete projektlahenduse koostamine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids

WinWind WWD3 tuulikute peainverterite hooldus

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid

Lääne-Virumaa tuuleparkide tuulikute avarii- ja korralised hooldustööd

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
2 bids
€1.51M

Töörõivaste ostmine Enefit Green AS töötajatele

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids

Tööjõurent Enefit Green AS Iru elektrijaama jäätmete põletamisresti remonttööde teostamiseks

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids

The Switch“ main inverter 10`th year maintenance for four (4) WinWind WWD3 wind turbines (WT 5,6,7,8)

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€270,000

Iru elektrijaama jäätmeenergiakatlale tellingute paigaldamine

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids

Vanaküla tuulepargi aastahooldus

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€32,400

Aseriaru tuulepargi tuuliku WinWind WWD3 WT5 käigikasti vahetus (The gear unit replasement and lihting works for the WinWind WWD3 Windturbine WT5 of the Aseriaru windpark)

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Iru elektrijaama jäätmeenergiakatla puhastustööd tööstusliku alpinismi meetodil

Published and bidding deadline .

23 days2 bidders
2 bids

Iru elektrijaamas tööstuslikku tüüpi tõstukste (2 tk) asendamine

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids

Tööstusliku auru tootmise terviklahendus

Published and bidding deadline .

14 days6 bidders
5 bids
€2.40M

Keila-Joa hüdroelektrijaama territooriumi ja veemajanduse korrashoid

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
5 bids
€22,500

Päikesepaneelide inverterite hankimine / Procurement of Solar Inverters

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids

Tööjõurent Enefit Green AS Iru elektrijaama jäätmete põletamisresti remonttööde teostamiseks

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
4 bids

Iru elektrijaama jäätmepõletusbloki kanalisatsiooni rekonstrueerimis – ja puhastus tööd

Published and bidding deadline .

7 days

IRU Elektrijaama kaamerapargi, valve- ja läbipääsusüsteemi uuendamine ja täiendamine

Published and bidding deadline .

28 days7 bidders
7 bids

Iru jäätmeenergiaploki ohtlike jäätmete transpordi ja käitlemise teenuse osutamine

Published and bidding deadline .

29 days

Iru elektrijaama settebasseini nr 2 puhastamiseks teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

30 days3 bidders
3 bids

Iru elektrijaama jäätmeenergiakatla puhastustööd tööstusliku alpinismi meetodil

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€160,000

Konkurss Ruhnu diiselelektrijaama biodiisli ostmiseks koos transpordiga

Published and bidding deadline .

4 days2 bidders
3 bids

Paide elektrijaama (Raudtee tn 5 ja Ruubassaare tee 3) kinnistute detailplaneeringu koostamine

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids

Veeldatud maagaasi seadmestiku projekteerimine ja ehitamine

Published and bidding deadline .

92 days3 bidders
3 bids
€1.50M

Iru elektrijaama gradiiri remonttööd

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
3 bids

Iru elektrijaama ventilatsioonisüsteemide, jahutussüsteemide ja automaatika ehitus ja rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

32 days3 bidders
3 bids

Põlemissüsteemi MARTIN ja selle juhtimissüsteemi MICC tehnilise hoolduse ja remonditeenuste osutamine

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
3 bids
€1.05M

Iru elektrijaama jäätmeenergiaploki sisepindade puhastustööde teostamine

Published and bidding deadline .

32 days1 bidder
2 bids

Iru elektrijaama jäätmeenergiabloki prügišahti remonditööd

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids

Iru jäätmeenergiaploki koldetuha transpordi ja käitlemise teenuse osutamine

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
3 bids

Uue mõõtesüsteemi projekteerimine, ostmine ja Iru elektrijaama korstnas paikneva vastu väljavahetamine

Published and bidding deadline .

25 days2 bidders
2 bids

Päikesepaneelide inverterite hankimine / Procurement of Solar Inverters

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Põhja-Tallinna veopiirkondadest nr 6 ja 7 korraldatud jäätmeveo raames kogutud jäätmete käitlemine 2

EstoniaTallinna Ettevõtlusamet

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
1 bid
€0
Contract awarded to .
Enefit Green ASHankeleping 9529€0

Board-Level People

NameRole

Andres Vainola

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Hando Sutter

Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Chair of Supervisory Board

Margus Vals

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Andri Avila

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Aavo Kärmas

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Innar Kaasik

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Veiko Räim

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Linas Sabaliauskas

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Previous Board-Level People

NameRole

Raine Pajo

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Jüri Teemant

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Raivo Melsas

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Reena Säästla

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Toomas Niinemäe

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Ando Leppiman

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Randar Tamm

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Anatoli Petrov

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Henno Toiger

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Henri Dobrõš

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Jaan Mell

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Sven Aasa

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Katriin Loorents

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member