Contracts

€5.58M
24 contracts
View Contracts

Board-Level People

2
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Poollooduslike koosluste taastamine 2018

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

32 days5 bidders
6 bids
€0
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/60021831 8913€11,254.50

Linnulahe vaate avamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-1870-21 9348€0

Mujaste puisniidu taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-1870-21 9351€0

Nigu kadastiku ja Sääre sinihelmika niitude taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

24 days5 bidders
5 bids
€0
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/18011736-1870-33 14342€18,297.40

Vilsandi loopealsete taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

24 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/18011736-1870-34 14343€59,184.50

Kahtla-Kübassaare loopealsete taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

28 days6 bidders
6 bids
€0
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/18011736-1870-42 14397€11,383.40

Suurlaiu puiskarjamaa taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

38 days5 bidders
5 bids
€0
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/18011736-1870-43 14434€16,098.40

Oina loopealsete taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

38 days5 bidders
5 bids
€0
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/18011736-1870-44 14435€6,230.07

Loode Tammiku Taastamine

Estoniamittetulundusühing Saare Rannad

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids
€32,208.90
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallHankeleping 15714€32,208.90

Nässuma pärandkoosluste taastamine

EstoniaMittetulundusühing Rannaniidud ja metsad

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€40,622.30
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallHankeleping 16496€40,622.30

Maa-ameti poolt rendile antud katastriüksustelt 63401:001:0637, 63401:001:0601, 63401:001:0602, 43301:001:1008 ja 43301:001:1020 võsa ja peenmetsa raie

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

5 days3 bidders
3 bids
€22,770
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.1/18011736-182119-1 16984€22,770

Objektipõhiste raieteenuste raamleping 2019-2021

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

28 days24 bidders
24 bids
€5M
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallOBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE RAAMLEPING Osaühing Sikassaare Vanametall 20562€5M

Eterniidijäätmete kogumisring

EstoniaSaaremaa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€23,300
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallHankeleping 20927€23,300

Kaibaldi liiviku taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

22 days3 bidders
3 bids
€42,996.80
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2019/39 21571€42,996.80

Kallissaare madalsoo ja Kõlaja soo veerežiimi taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

25 days7 bidders
6 bids
€41,350.30
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2019/41 21633€16,664.40

Suurjäätmete kogumisringi läbiviimine Saaremaa vallas

EstoniaSaaremaa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€33,000
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTöövõtuleping 24687€33,000

Enima puiskarjamaa taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

14 days6 bidders
6 bids
€38,114
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2019/79 25437€38,114

Kändude juurimine Harilaiul

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

15 days5 bidders
5 bids
€14,998.70
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2019/89 26312€14,998.70

Muraja kadastiku taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

24 days7 bidders
7 bids
€15,000.50
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2020/10 30189€15,000.50

Hallikivi loopealse taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

30 days9 bidders
9 bids
€14,630
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2020/11 30192€14,630

Metsaküla puisniitude taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

30 days8 bidders
8 bids
€115,785
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2020/24 30194€115,785

Pukso ja Suur-Rahula puisniitude taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

30 days7 bidders
7 bids
€17,798
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2020/25 30195€17,798

Haaviku puiskarjamaa taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

30 days8 bidders
8 bids
€3,819.56
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2020/12 30196€3,819.56

Linnulahe poolloodusliku koosluse taastamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

2 days7 bidders
7 bids
€22,440
Contract awarded to .
Osaühing Sikassaare VanametallTÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2020/26 31344€22,440

Board-Level People

NameRole

Heivi Sai

Founder
FromRoleUntil
Founder
Executive Board Member

Herki Sai

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member