Procurements

€31.11M
327 procurements
View Procurements

Board-Level People

8
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Majandustarkvara Microsoft Dynamics AX ning personali- ja palgaarvestuse lahenduse tarkvaraarenduse hange

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
2 bids
€0

N1 kategooria sõidukite hange 2018

Published and bidding deadline .

36 days3 bidders
3 bids
€0

Raskeveoki hange 2018

Published and bidding deadline .

36 days2 bidders
1 bid
€0

AS Eesti Raudtee maa-alade koristamine ja niitmine

Published and bidding deadline .

33 days5 bidders
5 bids
€0

Tehnika 26 andmekeskuse ehitus

Published and bidding deadline .

35 days2 bidders
2 bids
€0

AS Eesti Raudtee rööpmestiku korrashoid 2018

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€0

Puitliiprid 2018

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders€0

Riisipere-Turba raudtee mulde, pealisehituse ja sildade projekteerimine

Published and bidding deadline .

27 days3 bidders
3 bids
€0

Pöörmeprussid 2018

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders€0

Km 91,550 – km 92,930 (Laagri – Pääsküla lõik) raudtee projekteerimine II

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids
€0

Rööpakeevituse agregaadi renoveerimine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
2 bids
€0

Varustusosakonna vagunite 53 tk depoo- ja kapitaalremont

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Graniitkillustik 2018

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Tapa-Tartu km 341,079 raudbetoonsilla talade vahetus ja kaldasammaste remont

Published and bidding deadline .

24 days4 bidders
3 bids
€0

Tartu-Valga km 471,088 raudbetoonsilla talade vahetus ja kaldasammaste remont

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
2 bids
€0

Tartu-Valga liinil km 488,337 raudbetoonsilla kaldasammaste remont

Published and bidding deadline .

28 days4 bidders
3 bids
€0

Diislikütus 2018

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€0

Elektronkooditransmitterite ostmine

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€0

Raudteeületuskohtade asfaltkatete parandamine 2018

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€0

Ballasti vahetus raudtee viaduktil (km 5,910) Lagedi- Maardu raudteelõigul koos kaasnevate töödega

Published and bidding deadline .

22 days3 bidders
3 bids
€0

Vasalemma-Riisipere km 64,69 metallsilla korrosioonitõrje ja värvimine

Published and bidding deadline .

28 days4 bidders
4 bids
€0

Tapa – Narva ja Tapa – Tartu raudteeliinide rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

50 days6 bidders
3 bids
€0

Koristus- ja hügieenitarbed 2018-2020

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€0

AS Eesti Raudtee rööbaste kokkukeevitus 2018

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Raudtee toppimistööd 2018

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€0

Pöörmeajamid Lääne-Harju trassile (Tallinn-Keila-Paldiski; Keila-Riisipere liinid) ostmine

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
2 bids
€0

Rööpad 2018-II

Published and bidding deadline .

39 days2 bidders€0

EVR aastapäevaüritus 2018

Published and bidding deadline .

27 days8 bidders
7 bids
€0

Tartu-Valga liinil km 488,337 raudbetoonsilla kaldasammaste remont - II

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
2 bids
€0

Terastruubid 2018

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

Ülesõidu- ja ülekäigukohtade remont 2018

Published and bidding deadline .

25 days3 bidders
3 bids
€0

R50 ja R65 pöörmeosad 2018

Published and bidding deadline .

23 days3 bidders
2 bids
€0

Valga piirkonna elektritööde teostamine

Published and bidding deadline .

43 days2 bidders
2 bids
€0

Puitliiprite üksikvahetus 2018

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Pöörmeprusside üksikvahetus 2018

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€0

Keila jaama teeäärse ooteplatvormi rajamine

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€0

Tapa veetorni katuse renoveerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Published and bidding deadline .

17 days€0

ЭМСУ-СП pöörmemootorite ostmine

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Töötajate veoteenus 2018 - 2021

Published and bidding deadline .

17 days€170,000

Eesti Raudtee liikluskorralduse infosüsteemi arendus- ja hooldusteenuse raamleping

Published and bidding deadline .

11 days5 bidders
5 bids
€0

Kontaktvõrgu ümberehitus seoses uue platvormi ehitusega Keilas

Published and bidding deadline .

23 days1 bidder
1 bid
€0

HR hooldussõidukite hooldus ja remont 2018-2020

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€0

10 kV õhuliinide puittraaversite asendamine (1634)

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
4 bids
€0

Töötajate veoteenus 2018 - 2021 - II

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids
€170,000

ЭМСУ-СП pöörmemootorite ostmine II

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€0

Kontorimööbli ostmine koos paigaldusega I etapp: kontoritöökohad

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€150,000

Tapa veetorni katuse renoveerimise projekteerimis- ja ehitustööd II

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids
€0

Riisipere veoalajaama projekteerimine ja ehitus

Published and bidding deadline .

62 days3 bidders
3 bids
€0

Projekteerimistööd raudbetoonist teerajatiste ümberehituseks 2018

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Raudbetoontruubi ümberehitus metalltruubiks (km 68,697)

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Treilerivedude teenus 2018-2020

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€0

IT tarvikute ja varade äriklientide veebipoodide raamlepingud

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€120,000

10 kV õhuliinide puittraaversite asendamine, Harjumaa (1656)

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

D365 platvormi tarkvara

Published and bidding deadline .

12 days5 bidders
4 bids
€0

Serverite hange

Published and bidding deadline .

12 days8 bidders
8 bids
€0

Tallinn-Kopli raudteejaama endise ülesõidukorraldaja post-hoone remonditööd II

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Keila jaama teeäärse ooteplatvormi rajamine II

Published and bidding deadline .

27 days2 bidders
2 bids
€0

Tehnika 26-Tehnika 16E sidekanalisatsiooni ehitus 2018

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

AS Eesti Raudtee jaamade pöörmete käsitsi lumetõrje 2018-2019

Published and bidding deadline .

35 days6 bidders
6 bids
€0

Tuumikvõrgu seadmed 2018

Published and bidding deadline .

33 days1 bidder
1 bid
€0

Kopli jaama piirdeaia ehitus (1665)

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Vaeküla - Kabala, km 222,931 Kunda jõe silla remonditööd

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti Raudtee AS infrastruktuuri hoone ja laadimisala rajamine

Published and bidding deadline .

22 days3 bidders
6 bids
€0

AS Eesti Raudtee raudteeinfrastruktuuri varade info haldamise ja kasutamise analüüs

Published and bidding deadline .

26 days4 bidders
4 bids
€0

Elektrienergia ost 2019-2020

Published and bidding deadline .

31 days6 bidders
6 bids
€0

Peamise andmemassiivi riistvara uuendus

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids
€0

Riisipere-Turba kontaktvõrk

Published and bidding deadline .

40 days5 bidders
3 bids
€0

Vedelkütuse ost 2019-2021

Published and bidding deadline .

38 days3 bidders
3 bids

Finantseerimisteenuse tellimine raskeveoki VOLVO FMX ostmiseks kapitalirendi korras

Published and bidding deadline .

34 days2 bidders
2 bids
€0

Raudbetoontruubi ümberehitus metalltruubiks (km 68,697) II

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Tehnoloogiliste sidelahenduste moderniseerimine 2018

Published and bidding deadline .

31 days1 bidder
1 bid
€0

Tapa veetorni katuse renoveerimise projekteerimis- ja ehitustööd III

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
4 bids
€0

M1 kategooria sõidukite hange 2018

Published and bidding deadline .

23 days4 bidders
4 bids
€0

Tapa vaksalihoone kommunikatsioonide projekteerimis- ja ehitustööde II etapp: veevarustus ja kanalisatsioon II

Published and bidding deadline .

16 days€0

Sõidukite hooldus, remont ja väiketarvikud 2019-2020

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids
€0

Võrguseadmed

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Sõidukite pesuteenus 2019-2021

Published and bidding deadline .

29 days5 bidders
5 bids
€30,000

Trükiteenused 2019 – 2022

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
2 bids
€40,000

Pääsküla raudteejaama endise alajaama nr 630 ja Muuga raudteejaama endise vagunimeeste garaaži lammutamine

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids

Turba peatuskoha teeäärse ooteplatvormi rajamine

Published and bidding deadline .

27 days5 bidders
4 bids

Riisipere-Turba raudtee ehitus

Published and bidding deadline .

35 days8 bidders
5 bids

Diislikütus 2019

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids

Tööriiete pesuteenus perioodil 2019-2020

Published and bidding deadline .

15 days5 bidders
5 bids

Eesti Raudtee Liiklus IS Jaamatöö mooduli arendus II

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Faasimõõtja F2-34

Published and bidding deadline .

10 days5 bidders
6 bids

Pöörmemootorite kontrollstendi ost

Published and bidding deadline .

15 days

Fekaali- ja reoveemahutite tühjendamine 2019 - 2020

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids

Maanduste mõõtjate ost

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

Töötervishoiuteenused 2019 - 2021

Published and bidding deadline .

18 days5 bidders
6 bids

Turvasüsteemide ostu, projekteerimise ja paigaldamise raamlepingu hange

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids

Teleskooplaaduri hange

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Kaabli- ja markeriotsija, kaabliotsijate ost TTA 2018

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Optika mõõteseadmete ost

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids

AS Eesti Raudtee kindlustusmaakleri teenus

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

„Eesti Raudtee siseleht "Raudselt koos"”.

Published and bidding deadline .

6 days2 bidders
2 bids

Rööbasahela parameetrite kontrollimiseks kaasaskantav multimeetrite 4306.2 ost

Published and bidding deadline .

7 days4 bidders
4 bids

Teleskooplaaduri hange II

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids

Võrgulülitid Extreme

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Tehnika 16E kaablite ümbertõstmine 2018

Published and bidding deadline .

28 days3 bidders
3 bids
€42,000

AS Eesti Raudtee kirjalik tõlketeenus 2019

Published and bidding deadline .

9 days8 bidders
8 bids

Manöövriraadioside moderniseerimine 2018

Published and bidding deadline .

0 days1 bidder

Kolimisteenuste osutamise raamleping 2019-2021

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids

Tallinna Paldiski mnt viadukti maaradari uuringud.

Published and bidding deadline .

26 days1 bidder
1 bid

Töötervishoiuteenused 2019 – 2021 - II

Published and bidding deadline .

24 days2 bidders
2 bids

Raudtee ja pöörmete mõõteseadmete tarne

Published and bidding deadline .

42 days2 bidders
2 bids

AS Eesti Raudtee büroohoone koristusteenus 2019-2020

Published and bidding deadline .

21 days10 bidders
10 bids

Tapa veetorni katuse renoveerimise projekteerimis- ja ehitustööd IV

Published and bidding deadline .

34 days7 bidders
7 bids

Siemens CTC hardware upgrade for Estonian Railways Ltd

Published and bidding deadline .

0 days1 bidder

Veduri TGM-23V depooremont

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€29,800

Aastapäevaüritus 2019

Published and bidding deadline .

14 days11 bidders
10 bids
€75,000

Trafoalajaama Tartu AJ-19 asendamine

Published and bidding deadline .

26 days9 bidders
8 bids
€47,600

Valga – Antsla valguskaabli ehitustööde tööprojekti koostamine 2019

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€38,600

Isoleerlukkude ost

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid

Paldiski raudteejaamas truubi ja tugimüüri projekteerimine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids

Eesti Raudtee infrastuktuuri hoone laoriiulite hange

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
4 bids
€56,356.60

Geoinfosüsteem (GIS)

Published and bidding deadline .

58 days2 bidders
2 bids
€283,500

Maagaasi ostmine

Published and bidding deadline .

26 days4 bidders
4 bids
€23,001

Mootorajamite ost 2020

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid
€5,600

Valga - Koidula raudteeülesõitude LED fooride paigaldamine

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
3 bids

Töökohtade tugiteenused II

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids

10kV õhuliini kaitsevööndis võsaraietööd 2020

Published and bidding deadline .

11 days9 bidders
9 bids
€7,684.75

Trafoalajaamade 0,4kV jaotlate asendamine 2019

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€58,404

Varustusosakonna töötajate vedu

Published and bidding deadline .

8 days6 bidders
6 bids
€11,088

Soldina raudteejaama kanalisatsiooni-, ehitus-, ja lammutustööd

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€16,170

AS Eesti Raudtee telefoni- ja mobiilsideteenuse tellimine II

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids

Tallinna Toompuiestee 35 kontori kolimine Telliskivi 60I, Tallinn

Published and bidding deadline .

5 days2 bidders
2 bids
€0

PR-nõustamise teenused

Published and bidding deadline .

13 days7 bidders
6 bids

Isolaatorite tugivarraste ost 2019

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids

Lumekoristusrongi CM-2 moderniseerimine ja kapitaalremont II

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
2 bids
€565,958

Rahvusvahelise raudteereisijateveo kompleksteenuse tellimine

Published and bidding deadline .

30 days1 bidder
2 bids

Töötajate veoteenus perioodiks 01.08.19-31.07.20

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€26,000

Klooga-Paldiski 10kV õhuliini ehitus

Published and bidding deadline .

26 days4 bidders
3 bids
€373,400

LJS konteinerite elektrivarustuse ehitus 2019

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€63,300

Graniitkillustik 2019

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Transformaatorite ost

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Põhja piirkonna lammutustööd

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids
€37,500

N3 kategooria kontaktvõrgu hooldussõiduk

Published and bidding deadline .

62 days3 bidders
2 bids
€784,000

LJS ülesõitude elektrivarustuse ja valgustuse ehitus 2019

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€36,000

Kopli jaamas asuva hoone osaline lammutamine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€19,800

Tapa-Kadrina km 194,713 ja Vaeküla-Kabala km 222,931 sildade rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

10 days7 bidders
7 bids

AS Eesti Raudtee vara-, tehnika rikke- ja äri katkemise kindlustus 2019/2020

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€51,112

Talvised heakorratööd (Lõuna piirkond)

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€351,556

Talvised heakorratööd (Ida- ja Lääne-Virumaa)

Published and bidding deadline .

24 days4 bidders
3 bids
€225,792

Liipripuru utiliseerimine 2019

Published and bidding deadline .

14 days8 bidders
7 bids
€14,500

Võrguseadmed

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€149,778

Reisiteenus 2019-2022

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
6 bids
€288,000

Sidelapid 2019

Published and bidding deadline .

15 days5 bidders
4 bids
€32,545.38

Rae tehnoloogilise raudteeülesõidukoha rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids

Pöörmetrosside tarne

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€13,043.90

AS Eesti Raudtee telefoni- ja mobiilsideteenuse tellimine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Väravaautomaatika paigaldus ja hooldus II

Published and bidding deadline .

5 days2 bidders
2 bids
€7,032

AS Eesti Raudtee kontoritarbed 2019-2022

Published and bidding deadline .

22 days6 bidders
6 bids
€52,000

Lumekoristusrongi CM-2 moderniseerimine ja kapitaalremont

Published and bidding deadline .

30 days2 bidders
2 bids

Prussid 2019

Published and bidding deadline .

43 days4 bidders
3 bids
€19,185.40

Elroni tellimusel välistoite ehitus Tartu jaamas

Published and bidding deadline .

12 days5 bidders
5 bids
€36,800

AS Eesti Raudtee kohustuslik ja vabatahtlik vastutuskindlustus 2019/2020

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€48,215

Pehkinud puitmastide asendamine 2019

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids
€13,410

Puitliiprite utiliseerimine (Lõuna)

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids
€37,065

Lõuna piirkonna lammutustööd I

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids
€23,500

Komplektalajaama asendamine 2019

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids
€8,950

Releede arvutipõhiste automaatkontrollstendide ost.

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
3 bids

Vagunite depoo- ja kapitaalremont 2019

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
1 bid

Raudbetoonsillal hüdroisolatsiooni vahetus koos ballasti vahetusega, Tartu-Koidula raudteeliin km 10,658

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
5 bids
€99,991.10

Paldiski raudteejaama geoloogia tellimine

Published and bidding deadline .

6 days1 bidder
1 bid
€7,200

Raudbetoontruubi ümberehitus metalltruubiks (km 68,697)-III

Published and bidding deadline .

20 days4 bidders
7 bids
€239,715

Tapa-Kadrina, km 194,713 Loobu jõe silla remonditööd

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids

Pöörmeprusside üksikvahetus 2019

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
3 bids
€13,300

Raasiku veoalajaama 110kV metallkonstruktsioonide värvimine

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids
€18,835

Kitseküla – Veerenni ohutuspiirdeaia ehitustööd

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€49,068.50

Koht- ja laivõrgu monitooring ja haldus

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€200,000

Kontaktvõrgu ümberehitus Keila platvormi osas

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids

Atlassian JIRA Software ja pistikprogrammide litsentside soetamine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€27,343.50

Paldiski mnt viadukti projekteerimine

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
1 bid

Tallinna Tehnika 16e kontori kolimine Telliskivi 60/2, Tallinn

Published and bidding deadline .

5 days3 bidders
3 bids
€0

10kV õhuliinide puittraaversite asendamine 2019 - II

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
5 bids
€41,234

Liikluskorralduse automatiseerimise süsteem

Published and bidding deadline .

120 days3 bidders
3 bids

Keila – Valingu jaamavahe km 78,727 Keila jõe silla remonditööd

Published and bidding deadline .

22 days5 bidders
4 bids
€177,754

Tõsteseadmete hooldus ja remont 2019-2021

Published and bidding deadline .

6 days1 bidder
1 bid
€40,000

Loendurite plokk БС-ДА ost

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids
€4,860

Võrguseadmed

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€46,882

Valgusfoori lambipirnide ЖС ost

Published and bidding deadline .

11 days7 bidders
7 bids
€1,804

Valga ETS-posti küttesüsteemi ja soojaveevarustuse rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids

Pöörmemootorite MSP- 0,25/160 täisremont.

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids

Tüüblite ost 2019

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
5 bids

Viadukti gabariidiväravate hankimine ning paigaldamine

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids
€8,385.84

Valga raudteejaama ETS posti (Valga linn Jaama pst 18) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) projekteerimine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€6,796.05

Jõhvi kergliiklustunneli projekteerimine

Published and bidding deadline .

29 days8 bidders
7 bids
€22,100

Liiklusmärkide ostmine 2019

Published and bidding deadline .

8 days6 bidders
6 bids

10kV õhuliinide puittraaversite asendamine 2019

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€82,050

Ülesõitude moderniseerimise raamleping

Published and bidding deadline .

63 days7 bidders
5 bids
€11.45M

Tõsteseadmete ja raudtee pöördringide hooldus ja remont 2019-2021

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid
€10,000

Heakorra- ja niitmisteenuse osutamine raudteejaamades (Lääne- ja Ida-Virumaa piirkonnad)

Published and bidding deadline .

15 days6 bidders
4 bids

10kV õhuliini kaitsevööndis võsaraietööd 2019

Published and bidding deadline .

14 days13 bidders
13 bids
€42,297.70

Terastruubid 2019

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€55,665

Puitliiprid 2019

Published and bidding deadline .

32 days5 bidders
4 bids
€12,042

Kraanateede remont 2019

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€30,673

Herbitsiidi ost 2019

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid

Sisekoristus- ja eripuhastustööd AS Eesti Raudtee hoonetes (Lääne- ja Ida-Virumaa piirkonnad)

Published and bidding deadline .

14 days6 bidders
5 bids
€59,724.60

Raudteeülesõidukohtade liikluskorraldus

Published and bidding deadline .

13 days5 bidders
5 bids
€8,000

Piiriteenuse kontsessiooni andmine II

Published and bidding deadline .

3 days4 bidders
3 bids

Pöörmepatjade määre 2019

Published and bidding deadline .

14 days6 bidders
5 bids

Raudtee spetsiaaltööriistade hooldus ja remont 2019-2022

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€210,000

Pukk-kraanade nr. 1 ja nr. 2 vooluvõtuliini ümberehitus

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€106,740

Ülesõidu- ja ülekäigukohtade remont 2019

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€650,150

Emajõe raudteesilla ja rööbastee õgvenduse mulde põhiprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

22 days10 bidders
7 bids
€200,000

Personali värbamisteenuse raamleping 2019 - 2022

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids

Fastclip tüüpi rööpakinnituste üldvahetus 2019

Published and bidding deadline .

23 days4 bidders
4 bids
€149,275

Keila – Pääsküla 2. peatee rajatiste projekteerimistööd

Published and bidding deadline .

30 days7 bidders
5 bids
€172,909

Veduriteenuse kontsessiooni andmine 2019

Published and bidding deadline .

35 days1 bidder
1 bid
€4.39M

Pöörmed 2020 - 2021 - II (Turnouts 2020 - 2021 - II)

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
3 bids
€1.04M

Releede TŠ-65V ja BS-DA varuosade ost

Published and bidding deadline .

10 days4 bidders
4 bids
€3,946.25

Emajõe raudteesilla ja rööbastee õgvenduse lahenduste võrdlev analüüs

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids

Traaversite tugede ost 2019

Published and bidding deadline .

7 days6 bidders
6 bids

Tapa-Narva raudteelõigu geoaluste koostamine

Published and bidding deadline .

9 days6 bidders
2 bids

Töörõivaste ja kaitsevahendite ost 2019 - 2021

Published and bidding deadline .

20 days4 bidders
4 bids
€58,179.40

Pääsküla-Keila vahele rajatava teise peatee lisamisega kaasneva müra modelleerimine ning vibratsiooni hinnang

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
3 bids
€3,600

Ratasekskavaator koos tööseadmetega (3 tk)

Published and bidding deadline .

33 days3 bidders
3 bids
€709,444

SCADA süsteemi seadmed 2019

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids

Eesti keele koolitus vene keele baasil

Published and bidding deadline .

9 days7 bidders
7 bids

KB tüüpi rööpakinnituste korrashoid 2019

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
4 bids

LJS konteineri elektrivarustuse ehitus Keila jaamas

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
4 bids
€26,800

Sild km 469,464 projekteerimine ja ehitamine

Published and bidding deadline .

34 days4 bidders
3 bids
€122,944

Sisekoolitajate arenguprogramm

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€15,600

Tallinna Tuisu 1 kontori kolimine Telliskivi 60/2, Tallinn

Published and bidding deadline .

5 days3 bidders
3 bids
€0

Freesitud asfalt 2019 - II

Published and bidding deadline .

5 days1 bidder
1 bid
€3,457.90

Tallinn-Kopli raudteejaama endise ülesõidukorraldaja post-hoone remonditööd III

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Elektroonika ja elektrikaupade raamleping 2019 – 2023

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids

Tallinna Toompuiestee 35 juhtimiskeskuse kolimine Telliskivi 60/2, Tallinn

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids

Rööpamääre 2019 (II)

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
4 bids

Töörõivaste ja kaitsevahendite ost 2019 – 2021 - II

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
4 bids
€79,360

Raasiku jaama kontaktvõrgu mootorajamite kaugjuhtimise ehitamine

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
3 bids
€16,800

Keila ja Aegviidu raudteeülesõidu videovalvesüsteemi tarne ja paigaldus

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€7,493.04

Väravaautomaatika paigaldus ja hooldus

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids

Sisekoristus- ja eripuhastustööd Lõuna piirkonnas

Published and bidding deadline .

16 days8 bidders
7 bids
€75,016

Raudteetranspordi Nõukogu ohutuskomisjoni koosolekuks konverentsi- ja majutusteenuse ning toitlustuse tellimine

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids
€20,000

Raudtee spetsiaaltööriistade hange 2019

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
2 bids
€69,300

Rööpamääre 2019

Published and bidding deadline .

18 days5 bidders
4 bids

N2 kategooria rööpamäärde sõiduk

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
1 bid
€106,600

Sõidukitele rehvide ostmine, vahetus ja hoiustamine perioodil 2019-2022

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Pehkinud puitmastide asendamine 2020

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€12,070

Pikkrööbaste üldvahetus 2019

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€44,625

AS Eesti Raudtee sõidukite kaskokindlustus ja masinakindlustus

Published and bidding deadline .

12 days6 bidders
6 bids

Pöörmerullikud 2019

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Arvutite ostmine

Published and bidding deadline .

10 days8 bidders
9 bids

Oracle andmebaaside tarkvara tugiteenus I 2019/2020

Published and bidding deadline .

6 days

Microsoft Exchange tarkvara tugiteenused 2019-2022

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€69,645.80

Pöörangute vahelduvvoolu elektrimootorite MCA ost

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids

Tapa-Narva raudteelõigul geoaluste koostamine II

Published and bidding deadline .

20 days7 bidders
3 bids
€167,649

Rööpakinnitused 2019

Published and bidding deadline .

16 days6 bidders
5 bids
€16,853

Katastermõõtmisteenus Tallinnas ja Tartu linnas

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€8,449

Lõuna piirkonna lammutustööd II

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
3 bids
€16,700

AS Eesti Raudtee rööbaste kokkukeevitus 2019

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€78,500

Eesti Raudtee Kesklao kontorihoone remont

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€45,982

Elektrooniliste kooditransmitterite ЭКПТ-УС hange

Published and bidding deadline .

24 days4 bidders
4 bids

Pingetasandajate ost

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids
€10,421.50

Andmemassiivi riistvara täiendus

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€91,911.80

Kohvimasinate rent ja tooraine ostmine (AS Eesti Raudtee kontorihoonesse)

Published and bidding deadline .

15 days10 bidders
10 bids
€53,505.70

Kaitsesidelappide UIC60 (60E1) ostmine

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€8,887

Juhtide arenguprogramm

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
4 bids
€18,900

Dresiin MPT-4 moderniseerimine ja kapitaalremont

Published and bidding deadline .

57 days2 bidders
2 bids

Tehnika 26 andmekeskuse tehnohooldus

Published and bidding deadline .

9 days

Kontaktvõrgu materjalide ost 2019

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids

Raudteeveeremi depoo- ja kapitaalremont 2020

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid
€106,272

Puitliiprite üksikvahetus 2019

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
13 bids
€143,221

Oracle HA keskkond

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Pöörmeosad 2019

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
1 bid
€235,384

Kontaktvõrgu ümberehituse projekteerimine

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
1 bid
€51,600

AS Eesti Raudtee ärianalüüsi lahenduse konsultatsiooni- ja arendusteenused

Published and bidding deadline .

8 days8 bidders
6 bids

Juubeliaasta üritused 2020

Published and bidding deadline .

24 days5 bidders
3 bids
€199,627

Kesksete turvaseadmete hange

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€99,806

Taristuülene kaablivõrgu tugiteenuste raamleping

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
4 bids
€440,000

Välislülitamise elektrikappide paigaldus 2019

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
2 bids
€28,521

Raudteeületuskohtade katte tasandus 2019

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€30,357.90

Tapa-Tartu ja Tallinn-Tapa raudteelõigul geoaluste koostamine

Published and bidding deadline .

15 days5 bidders
4 bids
€94,219

Paldiski jaama teeäärse ooteplatvormi rekonstrueerimine teede vaheliseks ooteplatvormiks

Published and bidding deadline .

35 days2 bidders
2 bids
€207,203

Tapa-Tartu geoaluste koostamine valguskaabli trassi projekteerimiseks

Published and bidding deadline .

22 days5 bidders
3 bids
€58,680

Pöörmed 2020 - 2021

Published and bidding deadline .

49 days4 bidders
5 bids

Microsoft Dynamics 365 arendus- ja hooldusteenus

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids
€375,000

Kesklao (Betooni põik 12) videojälgimise süsteemi seadmete tarne ja paigaldus

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€9,995

Kesklao töötajate vedu 2020

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids
€15,000

Raudteeületuskohtade asfaltkatete parandamine 2019

Published and bidding deadline .

25 days3 bidders
3 bids
€54,523.50

Raudtee demonteerimine 2019

Published and bidding deadline .

29 days5 bidders
5 bids
€340,898

Töörõivaste ja kaitsevahendite ost 2019 – 2021 - III

Published and bidding deadline .

31 days4 bidders
8 bids
€15,000

Erinevate jäätmete liigiti kogumise konteinerite rent, äravedu ja utiliseerimine 2019

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€6,000

AS Eesti Raudtee sõidukite liikluskindlustus

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
4 bids

Tapa vaksalihoone kommunikatsioonide projekteerimis- ja ehitustööde I etapp: veevarustus ja kanalisatsioon III

Published and bidding deadline .

19 days

Telekommunikatsioonikaupade raamleping 2019 – 2024

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€15,000

Töökohtade tugiteenused

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids

Teesõrestike demonteerimine 2019

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids

Rööpakinnitused 2019-II

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€31,570

Laevastiku, varustusjaoskonna, Raasiku ja Soldina raudteeülesõidukohtade raudbetoonist elementide tarne

Published and bidding deadline .

32 days1 bidder
1 bid
€37,800

Varahalduse konsultatsioon

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids

Paldiski jaama laiendamise kontaktvõrgu projekteerimine

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€40,386.10

Diislikütus 2020-2021

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€414,543

AS Eesti Raudtee teabehalduse infosüsteemi arendus- ja hooldustööd

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Oracle andmebaaside tarkvara tugiteenus I 2019/2020

Published and bidding deadline .

2 days1 bidder
1 bid

Pikkrööpa üldvahetus 2019 - II

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€49,765

Piiriteenuste kontsessiooni andmine

Published and bidding deadline .

37 days1 bidder
1 bid

Raudtee toppimistööd 2019

Published and bidding deadline .

35 days3 bidders
3 bids
€513,400

Multifunktsionaalide lahendus

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
3 bids
€9,100

Topo-geodeetiline uuring Paldiski linnas, Paldiski raudteejaam ja sellega piirneval maa-alal

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
6 bids
€7,950

Elva – Puka sillad km 455 ja 469 remonditööd

Published and bidding deadline .

40 days4 bidders
3 bids
€182,405

Raamlepingud tööriistade, tarvikute, materjalide jaemüügi ettevõtetega

Published and bidding deadline .

25 days8 bidders
8 bids

Topo-geodeetiline uuring, Balti jaam, Endla-Veerenni

Published and bidding deadline .

22 days3 bidders
3 bids
€13,020

Arvutikomplektid juhtimiskeskusele

Published and bidding deadline .

7 days5 bidders
5 bids
€6,854.19

CCS - suurhanke ettevalmistamine ja konsultatsioon

Published and bidding deadline .

57 days2 bidders
1 bid

Puittraaversite ost 2019

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids

AS Eesti Raudtee peakontori (Tallinn, Telliskivi 60/2) videovalvesüsteemi serveri tarne ja pigaldus.

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€7,989

Muuga raudteejaama õhukompressori (2 tk) hooldamine

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€1,662

Turvasüsteemide hooldusteenus 2019-2022

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids

Tallinna Tuisu 1 arhiivi kolimine Telliskivi 60/2, Tallinn

Published and bidding deadline .

6 days3 bidders
3 bids

Pöörmemootorite ankrute ümbermähkimine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€2,860

Aastaraamatu koostamine 2019

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€13,800

Tartu raudteejaama videovalvesüsteemi Avigilon platvormile üleviimine

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€5,114.63

Pöörangute elektrimootorite MSP hange

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids
€83,925

Fastclip rööpakinnitused 2019

Published and bidding deadline .

0 days1 bidder€339,411

Raudteetranspordi Nõukogu Tariifikonverentsiks konverentsi- ja majutusteenuse ning toitlustuse tellimine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€19,665.70

Valga piirkonna alajaamade elektripaigaldise mõõtmiste ja auditi teostamine

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids
€4,500

Raskeveoki hange 2020

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
1 bid
€198,800

Muuga jaama kontorihoone ja töökoja katuste remont

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
3 bids
€47,171.50

Dielektriliste kaitsevahendite katsetamisteenuse ost

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€2,429.25

Tööriiete rent, hooldamine ja parandamine

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid

Jõhvi kergliiklustunneli projekteerimine

Published and bidding deadline .

30 days

Värvide ja lahusti ost

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids

Raasiku veoalajaama veotrafo ja alaldi asendamine

Published and bidding deadline .

43 days4 bidders
3 bids
€227,433

Conformity and safety assessment of railway level crossing of Estonian Railways Ltd

Published and bidding deadline .

33 days1 bidder
2 bids
€29,500

Freesitud asfalt 2019

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

Rene Varek

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Andrus Kimber

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Sven Pertens

Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board

Kaido Simmermann

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member

Carri Ginter

Member of ISAMAA Erakond since .

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Kaie Karniol

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Erik Laidvee

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Indrek Laineveer

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Previous Board-Level People

NameRole

Siiri Lahe

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Ahti Asmann

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Enn Veskimägi

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Toomas Virro

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Urmas Sõõrumaa

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Priit Haller

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Tiit Riisalo

Member of Erakond Eesti 200 since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Arvo Smiltinš

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Jaanus Laas

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Parbo Juchnewitsch

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Raigo Uukkivi

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Priit Rohumaa

Was Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board
Supervisory Board Member
Chair of Supervisory Board

Peep Aru

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Ain Tatter

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member
Supervisory Board Member

Indrek Orav

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Raivo Vare

Was Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board

Jüri Raatma

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Aivar Sõerd

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Sulev Loo

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Janno Rokk

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Taavi Madiberk

Was Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board

Sergei Fedorenko

Was Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Oskar Kalmus

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Kristel Nelke

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Tamo Vahemets

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Indrek Paal

Was Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member