Procurements

€6.36M
67 procurements
View Procurements

Board-Level People

3
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Atlassian tarkvarade litsentside ostmine

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€0

Sõidukite liisimine

Published and bidding deadline .

30 days3 bidders
3 bids
€0

Ettepanek taotluse esitamiseks reklaamiteenuste hankes

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
3 bids
€0

Põllumajandusameti (PMA) ja Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) ärianalüüs

Published and bidding deadline .

11 days5 bidders
5 bids
€0

28. aprillil 2018. a toimuva üle-eestilise avatud kalasadamate päeva meediakampaania korraldamine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
2 bids
€0

Elektriseadmete käidujuhtimiseteenus ja jooksvate elektritööde teostamine

Published and bidding deadline .

12 days5 bidders
5 bids
€0

VPN seadmete ostmine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Joogivee ostmine ja veeseadmete rentimine Maaeluministeeriumile

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€0

Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveinfosüsteemi järelevalvemenetlusega seotud komponentide arendus ja andmevahetuse automatiseerimiseks Põllumajandusloomade registriga

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Maaeluministeeriumi pakkumuse esitamise ettepanek Eesti toidu kuu teavituskampaania läbiviimiseks

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€37,500

Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveinfosüsteemi järelevalvemenetlusega seotud komponentide edasiarenduseks ja andmevahetuse automatiseerimiseks Põllumajandusloomade registriga

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
1 bid
€0

Toidu märgistamise kampaania

Published and bidding deadline .

5 days1 bidder
1 bid
€0

Eesti toidu- ja joogisektori ettevõtetele suunatud ekspordi edendamise kontaktreiside korraldamine erinevatesse sihtriikidesse

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids

Loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo- ja kahjutustamisteenus

Published and bidding deadline .

30 days1 bidder
1 bid

Ettepanek pakkumuse esitamiseks Pitney Bowes Spectrum Spatial Analyst tarkvaralitsentsi ning selle hooldus- ja tugiteenuste ostmise hankes

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid

Põllumajandusameti infosüsteemis olemasolevate valdkondade lisaarenduste teostamine ning sordi, tuulekaera ja aianduse valdkondade funktsionaalsustest koosneva täiendava mooduli arendamine.

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€0

Sõidukite liisimine

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
2 bids

Kindlustusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

23 days6 bidders
6 bids

Eesti toidu- ja joogisektori ettevõtetele suunatud ekspordi edendamise kontaktreisi korraldamine Saksamaale

Published and bidding deadline .

12 days

Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ prioriteetide 1, 2,3, 4, 5 ja 6 hindamine 2019. aastal

Published and bidding deadline .

13 days

Ettepanek pakkumuse esitamiseks andmevähendustehnoloogiat pakkuva salvestuslahenduse ostmise hankes

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Kettamassiivi HUS110 laienduse ostmine

Published and bidding deadline .

7 days

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade turu- ja hinnainfo kogumine

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Kettamassiivi HUS110 laienduse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

"Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027“ ja „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava“ rahastamisvahendi eelhindamine

Published and bidding deadline .

10 days€33,333.30

Serverite garantiipikenduste ostmine raamlepingu alusel

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€7,245.10

Üle-eestiline avatud kalasadamate päeva teavituskampaania

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€32,646.40

Veterinaar- ja Toiduameti ärianalüüsi koostamine

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
6 bids
€23,999

2020. aastal Berliinis toimuva rahvusvahelise põllumajanduse, aianduse ja toiduainetööstuse valdkonna messil Roheline Nädal (Internationale Grüne Woche) osalemise korraldamine

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€88,029

Uuringu "Maaparandussüsteemide eesvoolude ja nende rajatiste dimensioonimise aluste täpsustamine seoses kliimamuutustega“ teostamise hange

Published and bidding deadline .

25 days2 bidders
2 bids
€23,500

Pitney Bowes Spectrum Spatial SSS (8 tuumaline) tarkvaralitsentsi ning selle hooldus- ja tugiteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

5 days1 bidder
1 bid
€44,000

Loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo- ja kahjutustamisteenus

Published and bidding deadline .

33 days1 bidder
1 bid
€724,157

Riikliku alkoholiregistri tarkvara arendus- ja hooldustööde teostamine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids

Eesti riikliku geneetiliselt muundatud organismide (GMO) referentlabori nimetamine toidu ja sööda valdkonnas

Published and bidding deadline .

42 days1 bidder
1 bid
€6,661.96

Ettepanek pakkumuse esitamiseks administratiivhoone turvateenuse osutamise hankes

Published and bidding deadline .

25 days4 bidders
4 bids
€129,068

Ettepanek pakkumuse esitamiseks rämpspostifiltri lahenduse ostmise hankes

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
2 bids

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ ja meetme „Koostöötegevused“ hindamise läbiviimise hange

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid
€37,900

Bussirenditeenus

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€13,333

Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks siseaudiitori kutsetegevuse osutamise hankes Veterinaar- ja Toiduametile

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€60,360

Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ning hallatavate riigiasutuste sõidukitele kütuse ostmine

Published and bidding deadline .

32 days3 bidders
3 bids
€1.82M

Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 eelhindamine

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€48,600

Hinnangu andmine Euroopa Komisjonile deklareeritud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulude seaduslikkusele ja eeskirjadele vastavusele

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids

Maaeluministeeriumile ja tema valitsemisala valitsusasutustele ja hallatavatele riigiasutustele koopiapaberi ostmise hange

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids
€37,500

Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes

Published and bidding deadline .

45 days2 bidders
2 bids
€1.72M

Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks kindlustusteenuse ostmise hankes

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€83,690.10

Ettepanek pakkumuse esitamiseks uute ekspordivõimaluste leidmiseks läbi viidavate tegevuste korraldamise hankes

Published and bidding deadline .

33 days3 bidders
4 bids
€62,135

Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027 rakenduskava eelhindamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

15 days

Avatud toidutööstuste nädala reklaami tootmise ja levitamise hange

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
2 bids
€5,000

Ettepanek pakkumuse esitamiseks uute ekspordivõimaluste leidmiseks läbi viidavate tegevuste korraldamise hankes

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€16,940

Eesti toidu kuu teavituskampaania läbiviimine

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
2 bids
€21,000

Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sisehoovi katendi uuendamise, hüdroisolatsioonitööde ja kahjustunud betoontalade remonttööde hankes

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid
€140,388

"E-andmekogu loomine loomaliigiti antimikroobsete ainete kasutamise aruandluseks" ärianalüüsi teostamine

Published and bidding deadline .

7 days4 bidders
4 bids
€17,600

Ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukitele kütuse ostmiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankes Rapla ja Hiiumaa piirkondades

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€82,000

"Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027“ ja „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava“ rahastamisvahendi eelhindamine

Published and bidding deadline .

0 days2 bidders€32,700

Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks ministeeriumi administratiivhoone korrashoiuteenuse osutamise hankes

Published and bidding deadline .

31 days4 bidders
4 bids
€160,000

Sideteenuste ostmine

Published and bidding deadline .

31 days1 bidder
1 bid
€180,000

Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks Põllumajandusuuringute Keskuse infosüsteemi arendamiseks ja hoolduse ostmiseks

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€451,200

Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027 rakenduskava eelhindamise teenuse ostmine

Published and bidding deadline .

10 days

Ettepanek pakkumuse esitamiseks uuringu „Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas“ läbiviimise hankes

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€28,700

Rämpspostifiltri lahenduse ostmine

Published and bidding deadline .

24 days2 bidders
2 bids
€49,520

Sõidukite lühirenditeenus

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€39,000

MapInfo Professional tarkvara litsentside ning hoolduslepingu ja tootetoe pikendamise hankimine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€12,625

Maaeluministeeriumi pakkumuse esitamise ettepanek minikonkursi raames reklaamiteenuste hankes üle-eestilise avatud talude päeva teavituskampaania läbiviimiseks

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€38,252.50

Toidu märgistamise teavituskampaania läbiviimine

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
3 bids
€7,907.98

Maaeluministeeriumi pakkumuse esitamise ettepanek Veterinaar- ja toiduameti Järelevalve Infosüsteemile turvatestimise minikonkursil osalemiseks

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€24,955

Lautade energiamahukuse määratlemise uuring

Published and bidding deadline .

54 days€16,666.70

"Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027“ ja „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava“ rahastamisvahendi eelhindamine

Published and bidding deadline .

0 days

Board-Level People

NameRole

Tiina Saron

Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative

Eveli Aruväli

Authorized Person
FromRoleUntil
Authorized Person

Jaana Tulk

Authorized Person
FromRoleUntil
Authorized Person

Previous Board-Level People

NameRole

Illar Lemetti

Member of Eesti Reformierakond since .

Was Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative

Siim Tiidemann

Was Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative