Procurements

€9.52M
51 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Lennuameti äriprotsesside ja tehnilise järelevalve infosüsteemi äriloogika võrdlev analüüs

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
2 bids
€41,600

Tehnilise järelevalve infosüsteemi ja raudteeliiklusregistri arendus ja tugiteenus

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
3 bids
€0

Majandustegevuse registri tegevuslubade menetlemine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€49,999

Riigi kinnisvara andmehõive analüüs

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
3 bids
€39,999

Kasvualade edenemise uuring

Published and bidding deadline .

23 days5 bidders
3 bids
€85,000

Raamatukogusüsteemide kaasajastamise analüüs

Published and bidding deadline .

26 days7 bidders
6 bids
€49,999

Pikaajalise säilitamise arhitektuuri ärianalüüs

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids
€59,999

E-ehituse visiooni koostamine

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
4 bids
€50,000

Ehitisregistri tugiteenus ja majutus

Published and bidding deadline .

31 days5 bidders
5 bids
€0

Ehitussektori tootlikkuse, lisandväärtuse ja majandusmõju analüüs

Published and bidding deadline .

24 days6 bidders
4 bids
€60,000

Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi loomine

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€143,900

Tegelike kasusaajate nimekirja funktsionaalsuste eelanalüüs ja arendus

Published and bidding deadline .

14 days€49,999

Tegelike kasusaajate nimekirja funktsionaalsuste eelanalüüs ja arendus

Published and bidding deadline .

94 days€59,999

Reisikorraldamisteenuste tellimine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja ministeeriumi valitsemisala asutustele

Published and bidding deadline .

35 days5 bidders
5 bids
€0

Ehitisregistri menetluste kaardistamine, optimeerimine ja e-ehituse juurutamiseks kohandamine

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€120,000

Kinnisvara sündmusteenuste pakkumise ärianalüüs

Published and bidding deadline .

32 days1 bidder
1 bid
€49,999

eIDAS nõuete rakendamine Lennuohutuse järelevalve infosüsteemis

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€0

Raadioseadmete andmekogu ja numbri broneerimise andmekogu arendus- ja hooldustööd

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€0

Elektroonilise mereinfosüsteemi arendus- ja tugiteenus

Published and bidding deadline .

27 days2 bidders
2 bids
€210,000

Muuseumite ülene aruandluse ja analüüsilahendus

Published and bidding deadline .

48 days7 bidders
6 bids
€41,600

Ehitisregistri andmebaasimootori uuendamine

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
2 bids
€50,000

Tulemüüri tarkvara litsentside, tugiteenuse, haldus-ja administreerimisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€0

Ehitisregistri andmete migreerimine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
3 bids
€15,000

Eesti ehitatud keskkonna digitaalse kaksiku 3D visualiseerimise komponendi loomise uuring

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
2 bids
€55,000

Perearstide digitaalse kirjaoskuse suurendamise koolitus

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids

Liiklusjärelevalve infosüsteemi hooldus- ja arendusteenus 2

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
3 bids
€59,999

Sündmusteenuste analüüs

Published and bidding deadline .

40 days7 bidders
4 bids
€199,999

Autoveoalaste dokumentide andmine

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€2.97M

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus teenuse „Osalemine Rahvusvahelise Energiaagentuuri ülesandes nr 37 „Energia biogaasist ja prügilagaasist““ tellimiseks

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid

Liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsiooni ja selle protokolliga õhusõidukite seadmetele eriomaste küsimuste kohta ühinemisega seotud mõjude väljaselgitamine

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€28,000

EHR-i elukondlike ehitiste ehitusaasta andmehõive

Published and bidding deadline .

31 days3 bidders
3 bids
€144,480

Transpordi ja liikuvuse arengukava aastateks 2021-2030 keskkonnamõjude strateegiline hindamine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
2 bids
€48,840

Halduskoormuse kaardistamise, mõõtmise, monitoorimise ja prognoosimise analüüsi ja tööriista väljatöötamise hange

Published and bidding deadline .

13 days5 bidders
3 bids
€34,950

Ehitise elukaare õigusruumi digitaliseerimiseks kohandamine

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
2 bids
€80,000

E-ehituse platvormi andmete ja teenuste analüüs

Published and bidding deadline .

24 days3 bidders
2 bids
€100,197

Metroloogia keskasutuse ning riigietalonide säilitamis ja arendusteenuse ülesannete täitmise teenuse tellimine

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€539,333

Kettamassiivi laienduse hankimine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€29,995

E-kursus "Tehnoloogia tarbijast loojaks"

Published and bidding deadline .

73 days2 bidders
2 bids
€298,456

Veebide tugi- ja arendusteenus

Published and bidding deadline .

28 days5 bidders
5 bids
€170,000

Perearstide digitaalse kirjaoskuse suurendamise koolitus

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€290,800

Liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsiooni ja selle protokolliga õhusõidukite seadmetele eriomaste küsimuste kohta ühinemisega seotud mõjude väljaselgitamine

Published and bidding deadline .

15 days€40,000

Atlassian toodete tugiteenuste tellimine

Published and bidding deadline .

23 days1 bidder
1 bid

Kohaliku omavalitsuse teenusportaali ja kohaliku omavalitsuse menetlusinfosüsteemi analüüs

Published and bidding deadline .

42 days2 bidders
2 bids
€38,080

Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi arendus

Published and bidding deadline .

43 days6 bidders
5 bids
€300,000

Riigihanke „Analüüs ja ettepanekud ehituse pika vaate loomiseks" korraldamine, komisjoni ja

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€64,500

Tegelike kasusaajate nimekirja täiendavate funktsionaalsuste detailanalüüs ja arendus

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€59,999

Reaalajamajanduse majandusliku mõju uuring

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€39,000

Ehitisregistri arendusteenus 3

Published and bidding deadline .

87 days8 bidders
7 bids
€1.75M

Andmeteaduse spetsialistide magistriõpe

Published and bidding deadline .

33 days1 bidder
1 bid
€958,300

Kasutajate õiguste prototüüp

Published and bidding deadline .

10 days€0

Check Point tulemüüri teenuste tellimine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€47,245

Board-Level People

NameRole

Ando Leppiman

Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative

Previous Board-Level People

NameRole

Merike Saks

Was Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative