Procurements

€3.84M
61 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Ruumiloome ekspertrühma assistendi teenus

Published and bidding deadline .

6 days1 bidder
1 bid
€0

Elatusmiinimumi mõju analüüs majandusliku toimetuleku tagamisele

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
3 bids
€50,000

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA rakendumise analüüs

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€24,000

Elaboration and implementation of the Innovation Programme for Public Service Top Executives

Published and bidding deadline .

24 days1 bidder
2 bids
€180,000

Strateegia “Eesti 2035“ metoodika ja juhtimismudeli väljatöötamine ning elluviimise toetamine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

Digitippkohtumise Tallinn Digital Summit 2018 ürituse korraldamisega seotud teenuste tellimine

Published and bidding deadline .

28 days6 bidders
5 bids
€500,000

Krati eksperdirühma juhtimise teenus

Published and bidding deadline .

10 days€0

Krati eksperdirühma juhtimise teenus

Published and bidding deadline .

12 days6 bidders
6 bids
€0

Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogrammi "Juhtimistalentide programm" baaskoolituse väljatöötamine ja läbiviimine

Published and bidding deadline .

34 days5 bidders
3 bids
€100,000

Tallinn Digital Summit 2018 kommunikatsiooniteenuse tellimine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti riigile kuuluvate energiavõrkude analüüs

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
3 bids
€60,000

Uuring „Täiendavate varjumiskohtade rajamise maksumuse hindamine“

Published and bidding deadline .

19 days€20,000

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 mõjude eelhindamine

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids
€60,000

Poliitikate kujundamise arenguprogrammi väljatöötamine ja läbiviimine

Published and bidding deadline .

64 days2 bidders
1 bid
€116,667

Uuring „Ehitiste varjumiskindluse hindamine kineetiliste ohtude korral“

Published and bidding deadline .

15 days€20,000

Uuring „Täiendavate varjumiskohtade rajamise maksumuse hindamine“

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€20,000

Uuring „Ehitiste varjumiskindluse hindamine kineetiliste ohtude korral“

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€20,000

Mõjude analüüs Euroopa Komisjoni ettepanekule keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise direktiivi muutmise kohta

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€60,000

Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu metoodika väljatöötamine

Published and bidding deadline .

33 days1 bidder
1 bid
€86,000

Kodanikuühiskonna arengukava mõjude hindamine

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
1 bid
€60,000

Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvu arenguprogrammi „Newton V“ väljatöötamine ja läbiviimine

Published and bidding deadline .

27 days3 bidders
5 bids
€150,000

Perioodika tellimine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Õhtuste teleuudiste ülevaade

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

Täitemenetluse reformi riiginõuete sissenõudmise ümberkorraldamise tulukulu analüüs

Published and bidding deadline .

24 days€50,000

Analüüs „Sotsiaalmaksu miinimumkohustus osaajaga töötamise takistusena“

Published and bidding deadline .

4 days€50,000

Autonoomsete intelligentsete tehnoloogiate kasutamisega seotud küsimuste reguleerimiseks vajalike õigusloome probleemide tuvastamine ja lahendusettepanekute tegemine

Published and bidding deadline .

22 days10 bidders
5 bids
€45,000

Analüüs „Sotsiaalmaksu miinimumkohustus osaajaga töötamise takistusena“

Published and bidding deadline .

20 days4 bidders
4 bids

Täitemenetluse reformi riiginõuete sissenõudmise ümberkorraldamise tulukulu analüüs

Published and bidding deadline .

5 days1 bidder
1 bid
€50,000

Prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ vahehindamine

Published and bidding deadline .

21 days

Infosüsteemide hooldus- ja arendustööd raamlepingu alusel

Published and bidding deadline .

41 days3 bidders
3 bids
€360,000

Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs arvestades Euroopa Komisjoni pikaajalise strateegilise visiooni „Puhas planeet kõigi jaoks“

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
1 bid
€49,980

Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs

Published and bidding deadline .

14 days8 bidders
3 bids
€37,416

Analüüs „Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise võimalikud mudelid Eestis“

Published and bidding deadline .

21 days7 bidders
5 bids
€46,800

Videokonverentsiseadmete soetamine kasutusrendiga

Published and bidding deadline .

19 days€42,000

Prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ vahehindamine

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
2 bids
€35,112

Võrguseadmete soetamine raamlepingu alusel

Published and bidding deadline .

7 days€76,250

Digitippkohtumise Tallinn Digital Summit 2019 ürituse korraldamisega seotud teenuste tellimine

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
3 bids
€401,988

Võrguseadmete soetamine raamlepingu alusel

Published and bidding deadline .

7 days€23,000

Riigiside kontseptsiooni eksperdirühma juhtimise teenus

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids

Eesti Välispoliitika mõju ja kuvand Euroopa Liidus: mõjude eelhindamine

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€49,750

Avaliku teenistuse tippjuhtide konkursiteavituste kujundamine ning avaldamine

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€70,000

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu võimalike muudatuste mõjude ja põhiseaduslikkuse hindamine

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
3 bids
€48,460

Kaasamissuutlikkuse arendamine Eesti teaduse- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021+ koostamisel

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid
€10,500

Serverite soetamine raamlepingu alusel

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids
€8,475

Võrguseadmete soetamine raamlepingu alusel

Published and bidding deadline .

7 days€23,000

Drupali sisuhaldusel baseeruvate infosüsteemide hooldus- ja arendustööde teenuste osutamine

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€120,000

Meediamonitooringu tellimine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€43,200

Arenguprogrammi väljatöötamine ja läbiviimine Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide digikompetentside arendamiseks

Published and bidding deadline .

49 days2 bidders
1 bid

Võrguseadmete soetamine raamlepingu alusel

Published and bidding deadline .

6 days1 bidder
1 bid
€71,555

Drupali sisuhaldusel baseeruvate infosüsteemide hooldus- ja arendustööde teenuste osutamine

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€120,000

Valitsusportaali visuaalne uuendamine

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€59,999

Strateegilise partnerluse tugevdamise arenguprogramm

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
1 bid
€49,080

Euroopa Liidu valdkonnaülese IT agentuuri juhtimismudel

Published and bidding deadline .

24 days1 bidder
1 bid
€50,000

Uuring „Teostatavuse analüüs riiklike mehitatud lennuteenuste võimalikuks siirdeks RPAS platvormile“

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Metsanduse arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegiline hindamine ja oluliste mõjude analüüs

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
1 bid
€132,000

Maksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüs, sh Eesti tööstusettevõtete tootmissisendi hindasid mõjutavate maksude ja tasude analüüs võrdluses naaberriikidega

Published and bidding deadline .

27 days2 bidders
2 bids
€48,890

Kohaliku kasu instrumentide analüüs (taluvushuvi mõjuanalüüs)

Published and bidding deadline .

25 days4 bidders
3 bids
€50,000

ISKE vastavusaudit dokumendihaldussüsteemile ning pitserite ja dokumendiplankide registrile

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€5,800

Analüüs „Euroopa Liidu õiguses sätestatud halduskaristuste kohaldamine Eesti õiguses“

Published and bidding deadline .

28 days6 bidders
6 bids
€29,546

Võrguseadmete soetamine raamlepingu alusel

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€17,300

Videokonverentsiseadmete soetamine kasutusrendiga

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€39,630.10

Board-Level People

NameRole

Taimar Peterkop

Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative

Krista Zibo

Authorized Person
FromRoleUntil
Authorized Person

Previous Board-Level People

NameRole

Heiki Loot

Was Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative

Kaidi Paju

Was Authorized Person
FromRoleUntil
Authorized Person