Procurements

€104.95M
474 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Psüühikahäirega patsientidele kriisikaardi ja ohumärkide plaani koostamise piloteerimine Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€0

Erivarustuse ostmine vanglatele

Published and bidding deadline .

53 days5 bidders
4 bids
€0

Maa-ameti lennuki kindlustus

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
2 bids
€11,000

Kinnise lasteasutuse teenuse osutamine Sotsiallkindlustusametile

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0

Kolimisteenuse tellimine (Sotsiaalkindlustusamet)

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€50,000

Elektromagnetkiirguse selektiivse mõõtesüsteemi ostmine koos spetsialistide koolitusega Terviseametile

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

Pikaajalise kaitstud töö teenuse tellimine Sotsiaalkindlustusametile (Saaremaa)

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€0

KT ja MRT seadmete hoolduse- ja remonditeenus ning olemasolevate seadmete uuendamine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
2 bids
€164,000

Maa-ameti lennukiga seotud lennutegevuse korraldamise teenus

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€40,000

Kala ja kalatoodete ostmine vanglatele

Published and bidding deadline .

5 days2 bidders
2 bids
€0

Sindi paisu avamise ja tehiskärestiku rajamise ehitustööd

Published and bidding deadline .

73 days13 bidders
8 bids
€7.50M

Jalatsite ostmine Keskkonnainspektsioonile

Published and bidding deadline .

23 days2 bidders
2 bids
€61,800

Seirekaamerate hankimine koos paigaldusega meteoroloogia- ja hüdroloogiajaamadesse

Published and bidding deadline .

34 days3 bidders
3 bids
€274,000

Riigi ametiasutuste ja hallatavate riigiasutuste ning osa teiste valitsussektori asutuste 2018. a ja 2019. a palgauuring ning teenistuskohtade klassifikaatori täiendamine

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€0

Loopealsete karjamaade taastamise ja karjaaedade rajamise hange projekti LIFE to alvars aladel

Published and bidding deadline .

10 days17 bidders
11 bids
€0

Võrdlusmikroskoobi ostmine Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€100,000

MTA kontorivormi õmblemine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0

Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastujatele Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

24 days3 bidders
3 bids
€0

Riikliku metsainventeerimise abivälitööd

Published and bidding deadline .

17 days€35,000

Sõiduautode ostmine Sotsiaalkindlustusametile ja Kaitseressursside Ametile

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids
€0

Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2018

Published and bidding deadline .

31 days23 bidders
23 bids
€0

Kolimisteenuse tellimine Harju Maakohtule, Põhja Ringkonnaprokuratuurile ning Registrite ja Infosüsteemide Keskusele

Published and bidding deadline .

22 days3 bidders
3 bids
€0

Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine

Published and bidding deadline .

71 days4 bidders
4 bids
€368,000

Liigitegevuskavade ja kaitsekorralduskavade rakendamine 2018 tellimine Keskkonnaametile

Published and bidding deadline .

16 days11 bidders
11 bids
€120,000

Inimkeskse tervisesüsteemi arendamise uuringu läbiviimine Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

27 days4 bidders
3 bids
€100,000

Rapiscan läbivalgustusseadmete hooldus- ja remonditeenuse ostmine MTA-le

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€0

Vormipluuside ostmine Maksu- ja Tolliametile

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€60,000

Maa-ameti lennuki jätkuva lennukõlblikkuse ja hooldustööde korraldamise teenus

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€15,000

Generaatorite ost koos paigaldustöödega

Published and bidding deadline .

20 days€50,000

Operatiivsõidukite kasutusrendile võtmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
2 bids
€0

Hüdroloogiliste ja meteoroloogiliste mõõteseadmete ja tarvikute ostmine

Published and bidding deadline .

49 days4 bidders
4 bids
€568,000

Hindamisteenuse tellimine kinnisasjade väärtuse leidmiseks

Published and bidding deadline .

23 days1 bidder
1 bid
€135,000

Mitmesuguste toiduainete (kuivained ja muud toiduained) ostmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale

Published and bidding deadline .

44 days3 bidders
3 bids
€0

Postiteenuse osutamine I ja II astme kohtutele

Published and bidding deadline .

25 days1 bidder
1 bid
€1.50M

Sõiduki kausutusrendile võtmine Riigikohtule

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€0

Sindi paisu avamise ja tehiskärestiku rajamise ehitustööde FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus

Published and bidding deadline .

37 days3 bidders
3 bids
€300,000

Sõidukite kasutusrendile võtmine Tartu Maakohtule ja Tartu Ringkonnakohtule

Published and bidding deadline .

24 days3 bidders
3 bids
€0

Sõiduautode finantseerimise minikonkurss Sotsiaalkindlustusametile ja Kaitseressursside Ametile

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
2 bids
€0

Ravimite ja meditsiinitarvikute ostmine

Published and bidding deadline .

31 days5 bidders
5 bids
€0

Hüdromeetria-ja meteoroloogiajaamade hooldusteenus Keskkonnaagentuurile

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskompleksi majandusliku auditi tellimine

Published and bidding deadline .

23 days3 bidders
1 bid
€0

Furgoonhaagised (Keskkonnainspektsioon)

Published and bidding deadline .

26 days1 bidder
1 bid
€44,500

Joogivee ostmine ja veeseadmete rent (RM, MTA, RMIT ja TLÜ)

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Riigiasutuste ühtse tööajaplaneerimise ja -arvestamise infosüsteemi juurutamise eelanalüüsi tellimine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
2 bids
€0

Projekti valikukriteeriumite hindamise tellimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

16 days€0

Eesti Rahvusraamatukogu teenuspõhise juhtimissüsteemi rakendamise tellimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
3 bids
€0

Ekspositsiooni "Eesti sood" valmistamine Loodusmuuseumile

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
1 bid
€143,000

Kastiga maasturite ostmine Keskkonnainspektsioonile

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€105,000

Ametnike vormirõivaste ostmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale

Published and bidding deadline .

33 days2 bidders
2 bids
€0

Peresõbraliku tööandja märgise teavitustegevuste hange Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

23 days7 bidders
5 bids
€30,000

Asendushooldusel kasvavate noorte järelhooldusteenuse korraldamise ja rakendamise juhendmaterjalide väljatöötamine

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€0

Voodivarustuse ostmine vanglatele

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
4 bids
€0

Rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse teenuse pakkumine ja rahvusvahelise kaitse saajate kohalikesse omavalitsustesse elama asumise toetamine Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€0

Katastrimõõdistamise teostamine olemasolevate katastriüksuste piiri asukoha ja piiriandmete täpsustamiseks (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

11 days6 bidders
6 bids
€11,667

Riikliku metsainventeerimise abivälitööd (Keskkonnaagentuur)

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€35,000

MTA läbivalgustusseadme RF6010DE hooldus- ja remonditeenus

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
2 bids
€0

Projekti „Kainem ja tervem Eesti“ vahehindamine Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

14 days€0

Poollooduslike koosluste inventeerimine (Keskkonnaamet)

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€26,000

Raadiosondide, sondeerimispallide ja pilootpallide ostmine Keskkonnaagentuurile / Purchase of radiosondes, weather balloons and pilot balloons for Estonian Environment Agency

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€0

Projekti valikukriteeriumite hindamise tellimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

25 days€0

Reisikorraldusteenuse tellimine

Published and bidding deadline .

62 days6 bidders
6 bids
€0

Elupaigatüüpide inventuur Keskkonnaametile

Published and bidding deadline .

31 days5 bidders
5 bids
€27,000

Rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse teenuse pakkumine ja rahvusvahelise kaitse saajate kohalikesse omavalitsustesse elama asumise toetamine Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

4 days1 bidder
1 bid
€0

Tallinna Vangla kaupluse jaemüügiteenuse kontsessiooni andmine

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€0

Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila nõrgvee ja saastatud sademevee käitlemine 2018-2019

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder€403,177

Eesti Rahvusraamatukogu teenuspõhise juhtimissüsteemi rakendamise tellimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti topograafilise kaardi 1:20 000 trükiks ettevalmistamine ja trükkimine (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€50,000

Lumekaalude aluste rajamine Keskkonnaagentuurile

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€0

Maksu- ja Tolliameti kujundusteenuste ning loovlahenduste tellimine

Published and bidding deadline .

14 days9 bidders
9 bids
€0

Piima ja piimatoodete ostmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale, Viru Vanglale ja Kaitseväele

Published and bidding deadline .

34 days3 bidders
3 bids
€0

Korraldusteenuse tellimine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€0

Kodanikukeskne e-riik (täna ja tulevikus) teemaline konverents juhtidele: programmi väljatöötamine ning konverentsi läbiviimine

Published and bidding deadline .

27 days€0

Viimsi valla kohaliku geodeetilise võrgu rekonstrueerimine (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
2 bids
€105,000

Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastujatele Sotsiaalkindlustusametile (lõuna piirkond ja "noorelt noorele" osa)

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€0

Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila nõrgvee ja saastatud sademevee käitlemine 2018-2019

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
3 bids
€403,177

Konverentsi „Riigi kesk- ja omavalitsuse partnerlus ühiste riigivalitsemise eesmärkide saavutamiseks“ programmi väljatöötamine ning konverentsi läbiviimine

Published and bidding deadline .

27 days€0

Maa-ameti hallatavatel maa-aladel hooldusteenuse tellimine

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids
€59,500

Sõiduautode ostmine Tallinna Vanglale, Harju Maakohtule, Riigi Infosüsteemi Ametile, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele ja Keskkonnaministeeriumile

Published and bidding deadline .

6 days3 bidders
3 bids
€0

Keskastmejuhtide järelkasvuprogramm 2018-2020

Published and bidding deadline .

28 days3 bidders
3 bids
€0

Karjatamistarvikute ostmine projekti LIFE to alvars aladele Keskkonnaametile

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€72,000

Suvevormi ostmine Keskkonnainspektsioonile

Published and bidding deadline .

34 days1 bidder
1 bid
€0

Välivormi ostmine Keskkonnainspektsioonile

Published and bidding deadline .

33 days€0

Kontorivormi ostmine Keskkonnainspektsioonile

Published and bidding deadline .

37 days1 bidder
1 bid
€0

Generaatorite ost ja paigaldus koos vajalike ehitustöödega

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€50,000

Vesikonna tunnuste, inimtegevuse, veekasutuse ja oluliste veemajandusprobleemide analüüsid ja ülevaated

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Dementsuse kompetentsikeskuse loomine Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
2 bids
€1.03M

Loopealsete karjamaade taastamise ja karjaaedade rajamise hange projekti LIFE to alvars aladel

Published and bidding deadline .

13 days5 bidders
2 bids
€0

Patjade ja tekkide ostmine vanglatele

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Pesupesemisteenuse tellimine (Tallinna Vangla)

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids
€0

Sõiduautode finantseerimise minikonkurss Harju Maakohtule, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele, Tallinna Vanglale ja Keskkonnaministeeriumile

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
2 bids
€0

Klientide vastuvõtuala ja nõupidamisruumide ehitus- ja siseviimistlustööde ning eritellimusmööbli hange Ravimiametile

Published and bidding deadline .

23 days1 bidder
1 bid
€80,000

Ballistiliste kaitsevestide ostmine vanglatele

Published and bidding deadline .

44 days1 bidder
1 bid
€0

Mahajäetud Vooreküla karjääri korrastamine Keskkonnaministeeriumile

Published and bidding deadline .

26 days2 bidders
2 bids
€317,000

Merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava majandusliku kasu mudeli täiendamise tellimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

18 days€40,000

Liigitegevuskavade ja kaitsekorralduskavade rakendamine 2018 tellimine Keskkonnaametile II

Published and bidding deadline .

17 days€0

Vanglavärvides sõiduauto kasutusrendile võtmine Tallinna Vanglas

Published and bidding deadline .

46 days2 bidders
2 bids
€0

Kodanikukeskne e-riik (täna ja tulevikus) teemaline konverents juhtidele: programmi väljatöötamine ning konverentsi läbiviimine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
3 bids
€0

Piimatoodete ostmine vanglatele

Published and bidding deadline .

6 days1 bidder
1 bid
€0

Sõidukite kasutusrendile võtmine Prokuratuurile

Published and bidding deadline .

35 days€0

Maa-ameti geodeetiliste märkide hooldustööd

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
1 bid
€100,000

Natura elupaigatüüpide inventuuri 2018-2019 (metsad, koopad, paljandid) tellimine Keskkonnaametile

Published and bidding deadline .

31 days1 bidder
1 bid
€26,000

Sõidukite kasutusrendile võtmine Maksu- ja Tolliametile

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
3 bids
€0

Maa-ameti hallatavatel maa-aladel suvise hooldusteenuse tellimine

Published and bidding deadline .

8 days4 bidders
4 bids
€17,300

Komplekslubade taotluste osaline sisestamine ja seotud konsultatsiooni osutamine Keskkonnaametile

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€0

Konverentsi „Riigi kesk- ja omavalitsuse partnerlus ühiste riigivalitsemise eesmärkide saavutamiseks“ programmi väljatöötamine ning konverentsi läbiviimine

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
3 bids
€0

Välitöö kaitsevestide ostmine Maksu- ja Tolliametile

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
1 bid
€0

Sõidukite kasutusrendile võtmine Keskkonnaametile

Published and bidding deadline .

39 days3 bidders
3 bids
€0

Töötuskindlustuse põhimõtete analüüs vaesuse ennetamiseks ja tööturul osalemise toetamiseks Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

30 days2 bidders
2 bids
€50,000

Projekti „Kainem ja tervem Eesti“ vahehindamine Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

34 days1 bidder
1 bid
€0

Söötmete, reaktiivide, diagnostikumide ja laboritarvikute ostmine Terviseametile

Published and bidding deadline .

32 days20 bidders
19 bids
€0

Kartulite ostmine vanglatele

Published and bidding deadline .

40 days3 bidders
3 bids
€0

Koolme maaüksuse jääkreostuse likvideerimise ehitustööd Keskkonnaametile

Published and bidding deadline .

26 days1 bidder
1 bid
€316,667

Analüüs "Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes" (Rahandusministeeriumile)

Published and bidding deadline .

26 days5 bidders
3 bids
€83,333

Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastujatele Sotsiaalkindlustusametile ("noorelt noorele" osa)

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€0

Avalike teenuste osutamine omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös

Published and bidding deadline .

58 days€0

Jõeummistuse likvideerimine Peetrijõe maastikukaitsealal, jõesootide puhastamine ja parema ligipääsu tagamine Koiva-Mustjõe maastikukaitsealal (Keskonnaametile)

Published and bidding deadline .

31 days1 bidder
1 bid
€151,200

Viimsi valla kohaliku geodeetilise võrgu rekonstrueerimine (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
2 bids
€140,000

Sõiduauto ostmine Rahandusministeeriumile (raamhanke osa nr 5)

Published and bidding deadline .

7 days€0

Köögiviljade ostmine vanglatele perioodil 01.11.2018-31.10.2019

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Liigitegevuskavade ja kaitsekorralduskavade rakendamine 2018 (Keskkonnaamet) III

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid
€0

Ph.Eur.artikli 2.9.19 (lahustes silmale nähtamatute osakeste loendamine) Meetod 1 rakendamiseks vajaliku seadme, tarkvara ja kasutajakoolituse hankimine Ravimiametile

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€40,000

Geodeetiliste märkide hooldustööd Harju maakonnas, Lääne-Viru maakonnas ja Ida-Viru maakonnas

Published and bidding deadline .

7 days€44,390

Füüsiliste isikute finantskohustuste andmevahetusmudelite uuringu läbiviimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€45,000

Avatud puuraukude likvideerimine ja konserveerimine Lääne- ja Ida-Viru maakondades (II etapp)

Published and bidding deadline .

16 days€79,008

Merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava majandusliku kasu mudeli täiendamise tellimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

14 days€40,000

Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise II etapp (Keskkonnaministeeriumile)

Published and bidding deadline .

26 days2 bidders
1 bid
€100,000

Sõiduauto ostmine Viru Maakohtule (raamlepingu osa 18)

Published and bidding deadline .

8 days11 bidders€0

Piima ja piimatoodete ostmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale, Viru Vanglale

Published and bidding deadline .

42 days4 bidders
4 bids
€0

Geodeetiliste märkide hooldustööd Harju maakonnas, Lääne-Viru maakonnas ja Ida-Viru maakonnas

Published and bidding deadline .

4 days3 bidders
1 bid
€44,390

Kastiga maasturite ostmine Keskkonnainspektsioonile

Published and bidding deadline .

33 days4 bidders
4 bids
€0

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 vahehindamine (Rahandusministeerium)

Published and bidding deadline .

39 days4 bidders
1 bid
€0

Ökosüsteemide ja nende teenuste baastasemete hindamine ja kaardistamine, sh metoodika väljatöötamine Keskkonnaagentuurile

Published and bidding deadline .

42 days4 bidders
2 bids
€0

Meediapindade vahendamine töökuulutuste avaldamiseks

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Haapsalu lahe rannikuveekogumi seisundi eksperthinnang (Keskkonnaamet)

Published and bidding deadline .

25 days2 bidders
2 bids
€54,000

Furgoonhaagised (Keskkonnainspektsioon)

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€44,500

Operatiivsõiduki kasutusrent (Tallinna Vangla)

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€18,500

Inimkeskse tervisesüsteemi seiremetoodika väljatöötamine Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
2 bids
€50,000

Viimsi valla kohaliku geodeetilise võrgu rekonstrueerimine (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

6 days4 bidders
2 bids
€140,000

Lennuki aastahooldus (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€25,000

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Harjumaal

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
9 bids
€0

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Ida-Virumaal

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
6 bids
€0

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Jõgevamaal

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
5 bids
€0

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Järvamaal

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
2 bids
€0

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Läänemaal ja Hiiumaal

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
4 bids
€0

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Lääne-Virumaal

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
6 bids
€0

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Põlvamaal

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
2 bids
€0

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Pärnumaal

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
1 bid
€0

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Raplamaal

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
6 bids
€0

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Saaremaal

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
1 bid
€0

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Tartumaal

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
2 bids
€0

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Valgamaal

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
4 bids
€0

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Viljandimaal

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
4 bids
€0

Naiste tugikeskuse teenuse osutamine Võrumaal

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
4 bids
€0

Traktori ja selle lisaseadmete ostmine Tallinna Vanglale

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
3 bids
€0

Meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ vahehindamine Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
2 bids
€0

Seirekaamerate hankimine ja paigaldamine meteoroloogia- ja hüdroloogiajaamadesse (Keskkonnaagentuur)

Published and bidding deadline .

47 days6 bidders
5 bids
€150,000

Riigi ühtse majandustarkvara SAP arendamine

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids
€0

Ballistiliste kaitsevestide ostmine vanglatele II

Published and bidding deadline .

42 days€0

Köögiviljade ostmine vanglatele perioodil 01.11.2018-31.10.2019

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids
€0

Tervishoiuteenused kinnipeetavatele Viru Vanglale, Tartu Vanglale, Tallinna Vanglale

Published and bidding deadline .

28 days4 bidders
4 bids
€1.01M

Eesti asustuse elujõu säilitamise uuringu tellimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
3 bids
€0

Liha ja lihatoodete ostmine vanglatele

Published and bidding deadline .

30 days5 bidders
5 bids
€729,000

Postiteenuse tellimine Tallinna ja Tartu Vanglale

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
1 bid

Avalike teenuste osutamine omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös

Published and bidding deadline .

23 days5 bidders
4 bids
€150,000

Väikelaev (Keskkonnainspektsioon)

Published and bidding deadline .

34 days1 bidder
1 bid
€84,900

Riigi ühtse majandustarkvara SAP arendamine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€0

Autode käsipesuteenuse tellimine Maksu- ja Tolliametile

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€20,000

Survey for assessing the fulfilment of the result indicators of the Estonia – Latvia Programme 2014-2020

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids
€59,999

Avaliku enampakkumise teadete avaldamine üleriigilise levikuga ajalehes (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

21 days3 bidders
3 bids
€23,000

Tõlketeenuse ostmine Maksu- ja Tolliametile

Published and bidding deadline .

29 days5 bidders
5 bids
€250,000

Sekveneerimislahendus kohtu DNA-analüüsideks (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut)

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€0

JCI standardile vastavuse hindamine Põhja-Eesti Regionaalhaiglas / JCI quality survey for North Estonia Medical Centre

Published and bidding deadline .

32 days1 bidder
1 bid
€0

Pikaajalise kaitstud töö teenuse tellimine 2019-2020

Published and bidding deadline .

31 days32 bidders
31 bids
€5.79M

Postiteenuse tellimine Maksu- ja Tolliametile

Published and bidding deadline .

27 days1 bidder
2 bids

Sõiduauto ostmine Rahandusministeeriumile (raamhanke osa nr 16)

Published and bidding deadline .

9 days11 bidders
1 bid
€0

Tõlketeenuse tellimine Sotsiaalministeeriumile, Ravimiametile, Riigi Tugiteenuste Keskusele ja Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Voliniku Kantseleile

Published and bidding deadline .

32 days11 bidders
11 bids
€0

Kontorimööbli ostmine (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
5 bids

Lindude peatumisalade analüüsi tellimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid

Merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava majandusliku kasu mudeli täiendamine (Rahandusministeerium)

Published and bidding deadline .

24 days3 bidders
1 bid
€35,000

Tugiisikuteenus vanglast vabanejatele

Published and bidding deadline .

39 days4 bidders
4 bids
€831,864

Tõlketeenuse tellimine Prokuratuurile

Published and bidding deadline .

30 days12 bidders
12 bids

Kohvimasinate rent ja tooraine (Registrite ja Infosüsteemide Keskusele)

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€59,999

Vedelikkromatograafi ostmine Terviseametile

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€50,000

Riigi ühtse majandustarkvara SAP arendamine

Published and bidding deadline .

6 days2 bidders
1 bid
€0

Postiteenuse tellimine Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

26 days1 bidder
1 bid

Eestis kehtivate detailplaneeringute hulga ning nende seletuskirja ja jooniste andmekandja formaadi väljaselgitamine (Rahandusministeerium)

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
2 bids

Mobiilsustoetuse tulemuslikkuse ja mõju hindamine Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

27 days6 bidders
6 bids
€40,000

Sõidukite kasutusrendile võtmine Maksu- ja Tolliametile II

Published and bidding deadline .

27 days4 bidders
4 bids

Mandri-Eesti hundipopulatsiooni arvukuse geneetiline uuring

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
2 bids
€95,000

Kinnise lasteasutuse teenuse osutamine Sotsiaalkindlustusametile II

Published and bidding deadline .

19 days

EKEI sõrmejäljeosakonna kriminalistikatööks sobiva kliimakapi ostmine

Published and bidding deadline .

8 days€15,000

Sõiduautode ostmine Sotsiaalkindlustusametile (raamhanke osa 4 ja 16)

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Pagaritoodete ostmine vanglatele perioodil 01.01.2019-31.12.2019

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€0

Nõustamisteenustega ajutine majutusteenus vanglast vabanejatele

Published and bidding deadline .

29 days8 bidders
6 bids
€1.79M

Maa-ameti hallatavatel maa-aladel talvise perioodi koristuse, lumekoristuse, libedusetõrje ja ühekordse kevadise koristuse tellimine (2018/2019)

Published and bidding deadline .

11 days7 bidders
7 bids

Sõiduauto ostmine Andmekaitse Inspektsioonile, raamhanke osa 5

Published and bidding deadline .

10 days€0

Liikide ohustatuse hindamine - II etapp (Keskkonnaamet)

Published and bidding deadline .

30 days5 bidders
5 bids

Majapidamistarvete ostmine vanglatele 2019-2020

Published and bidding deadline .

29 days6 bidders
8 bids
€96,300

Seadme FibroScan hange Tartu Vanglale

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
1 bid
€56,000

Sõiduautode liisimine

Published and bidding deadline .

32 days4 bidders
3 bids

Kala ja kalatoodete ostmine vanglatele

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€28,500

Riigi ühtse majandustarkvara SAP arendamine

Published and bidding deadline .

7 days4 bidders
3 bids
€0

Töönõustamine lastekaitsetöötajatele ja lastekaitse võrgustiku liikmetele

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids

Koristusteenuse tellimine (Keskkonnaministeeriumile)

Published and bidding deadline .

40 days5 bidders
5 bids
€95,000

Avatud puuraukude likvideerimine ja konserveerimine Lääne- ja Ida-Viru maakondades (II etapp)

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€79,000

H2O2 dekontaminatsiooniseadme ostmine Terviseametile

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€80,000

Tervishoiuteenused kinnipeetavatele Tallinna Vanglale ja Viru Vanglale

Published and bidding deadline .

26 days2 bidders
2 bids

Keskkonnaagentuuri ilmasamba tehniline lahendus

Published and bidding deadline .

27 days€37,500

Merealade valitud ökosüsteemiteenuste alusmaterjalid (KAUR)

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€25,000

Ballistiliste kaitsevestide ostmine vanglatele

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid

Radome for a radar in Harku station (KAUR)

Published and bidding deadline .

18 days

Sõiduauto ostmine Tartu Vanglale (raamhanke osa 18)

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid

Enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi ostmine (Sotsiaalministeerium)

Published and bidding deadline .

33 days4 bidders
4 bids
€3M

Mereseire 2019 (Keskkonnaagentuur)

Published and bidding deadline .

34 days2 bidders
1 bid
€430,000

Radome for a radar in Harku station

Published and bidding deadline .

37 days2 bidders
2 bids

Eesti pensioniregistri teenuse tellimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

101 days2 bidders
2 bids

Väärtpaberite registri teenuse tellimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

93 days1 bidder
1 bid

Keskkonnainspektsiooni väikelaevade ja väikelaevade mootorite hooldus- ja remonditeenuse tellimine

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
4 bids
€75,000

Kaugtõlketeenuse hange

Published and bidding deadline .

3 days1 bidder€24,420

Kaugtõlketeenuse osutamine

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€56,980

Kirjutustõlke teenuse osutamine Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€100,000

Sõiduauto liisimine Maanteeametile

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
1 bid
€27,244.80

Meetme "Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine" vahehindamine Sotsiaalministeeriumile II

Published and bidding deadline .

22 days3 bidders
3 bids
€42,482

Viru Vangla sõidukite kasutusrent

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€22,615.80

Sõiduautode liisimine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
1 bid
€107,857

C-hepatiidi ravimite ostmine Viru Vangla Apteegile

Published and bidding deadline .

19 days

Büroomööbli soetamine Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

28 days6 bidders
5 bids
€90,000

Uuring Keskkonnaministeeriumile „Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamise võimalused haljastustöid hõlmavates riigihangetes ja karjääride korrastamisel“

Published and bidding deadline .

21 days6 bidders
4 bids
€37,200

Enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi ostmine aastal 2020

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids
€1M

Nahkhiirte teemalise näituse valmistamine Eesti Loodusmuuseumile

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€33,900

Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kasutamiseks ja kaitseks 2019. a

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€44,940

Liha ja lihatoodete ostmine vanglatele perioodil 01.01 – 31.12.2020

Published and bidding deadline .

32 days

Sõiduautode liisimine Pärnu Maakohtule ja Tallinna Ringkonnakohtule

Published and bidding deadline .

17 days€85,000

Eeluuringud ja järelhindamine kalade elutingimuste parandamiseks (Keskkonnaamet)

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€21,760

Kolimisteenuse raamleping Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€143,000

Nelja robot-elektrontahhümeetri seadme komplekti ostmine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€104,989

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila sulgemistööd

Published and bidding deadline .

30 days2 bidders
2 bids
€200,000

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Vinni vallas

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€1,800

Ioniseeriva kiirguse mõõteseadmete ja gammaspektromeetriliste analüüside tarkvara soetamine

Published and bidding deadline .

27 days6 bidders
5 bids
€100,253

Töötervishoiuteenuse tellimine Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€50,000

Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Põhja- ja Lääne-Eestis 2019 aastal

Published and bidding deadline .

34 days17 bidders
16 bids
€77,154

Eesti kalandussektori riikliku töökava täitmine 2020.–2021. aastal (Keskkonnaministeerium)

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
1 bid
€1.79M

Žaboode ostmine Harju Maakohtule

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€24,850

Tõlketeenuse tellimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

28 days9 bidders
9 bids
€200,000

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Pärnu linnas

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€1,265

Kaitstud töö teenuse tulemuslikkuse hindamine ja rahvusvaheline võrdlus Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€34,625

Keskkonnahoidlike riigihangete kohustuslike valdkondade kehtestamise analüüsi tellimine ja juhendmaterjalide koostamine (Keskkonnaministeerium)

Published and bidding deadline .

19 days5 bidders
3 bids
€43,250

Pagaritoodete ostmine vanglatele perioodil 01.01.2020-31.12.2022

Published and bidding deadline .

31 days4 bidders
4 bids
€174,044

Sõiduauto liisimine Haapsalu Kutsehariduskeskusele

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
1 bid
€25,000

Jääkreostusobjektide seirepuuraukude registrisse kandmine ja projekteerimistööd

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€19,999

Sõiduauto liisimine Eesti Noorsootöö Keskusele

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
1 bid

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse maa-aluste torustike remonditööd II

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
1 bid

Sõiduauto liisimine Eesti Lennuakadeemiale

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
1 bid
€25,072.20

Pagaritoodete ostmine Viru Vanglale

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€62,257.50

Alkoholi nähtavuse uuring Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

15 days6 bidders
4 bids
€29,400

Projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tulemuslikkuse hindamine Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid
€37,300

Andmekaitse teenuse tellimine Sotsiaalkindlustusameti büroodele

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€50,000

Lennuki aastahoolduse tellimine (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€27,465

Käina lahe kanalite (Puulaiu kanali, Orjaku silma kanali ja Laisna kanali) puhastamine

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids
€10,900

Enim puudust kannatavatele isikutele toiduannetuste kogumise ja jagamise riigihange Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

23 days1 bidder
1 bid
€449,000

Raskmetallide ja halogeenitud orgaaniliste ühendite leidumine Eesti päritolu puidus

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€49,999

Sõiduautode liisimine Haridus- ja Teadusministeeriumile

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
1 bid
€34,576.80

Sõiduautode finantseerimise minikonkurss Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
1 bid
€167,728

Büroomööbli tellimine Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

16 days7 bidders
7 bids
€40,823.20

Sõiduki kasutusrent (Andmekaitse Inspektsioon)

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€20,018

Sõiduautode liisimine Riigi Infosüsteemi Ametile

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
1 bid
€43,867.40

Töötervishoiuteenuse uuring Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

28 days5 bidders
3 bids
€74,142.90

Sõiduauto liisimine Terviseametile

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
1 bid
€13,011

Särevere lailäviülevoolude ehitustööd

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€79,383.30

Riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukande teenuse tellimine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€1.63M

Sõiduautode liisimine Ravimiametile

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
1 bid
€16,390.10

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Konguta vallas Metsalaane külas

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€325

Kirjaliku tõlketeenuse tellimine Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

27 days11 bidders
11 bids
€30,000

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila sulgemistööd II

Published and bidding deadline .

28 days4 bidders
4 bids
€172,570

Avaliku enampakkumise teadete avaldamine üleriigilise levikuga ajalehes (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids
€30,000

Eesti põhikaardi 1:20 000 trükiks ettevalmistamine ja trükkimine Maa-ametile

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€50,000

Automaatse numbrituvastussüsteemi täiendava tuvastuspunkti ostmine MTA-le

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€30,104

Nõustamisteenustega ajutine majutusteenus vanglast vabanejatele Lõuna- Eestis

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
1 bid
€144,320

Interreg 2021-2027 programme ettevalmistava uuringu läbiviimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
4 bids
€31,800

Välivormi ostmine Keskkonnainspektsioonile

Published and bidding deadline .

66 days1 bidder
1 bid
€116,591

Sõiduautode liisimine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
1 bid

Toimikukaante ja klambrite ostmine

Published and bidding deadline .

51 days3 bidders
3 bids
€150,000

Maapealse laserskänneri ostmine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
2 bids
€49,857.60

Lennutegevuse korraldamise teenus (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€54,900

Kalade kudetingimuste parandamise ehitustööd veekogudel (Keskkonnaamet)

Published and bidding deadline .

43 days5 bidders
5 bids

MDFT terapeutide ja superviisorite koolituse ja litsentseerimise riigihange Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

0 days1 bidder€500,000

Mitmesuguste toiduainete (kuivained ja muud toiduained) ostmine vanglatele perioodil 01.07.2019- 30.06.2020

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids
€274,500

Sõiduautode kasutusrendile võtmine

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids
€107,583

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Keskkonnaametile

Published and bidding deadline .

27 days3 bidders
3 bids
€3,740

Testsüsteem inimese DNA profiili määramiseks kohtuekspertiisi rakendustes lühikeste tandeemsete kordusjärjestuste alusel autosoomsetes lookustes

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€220,000

Reisikorraldusteenuse tellimine

Published and bidding deadline .

35 days6 bidders
6 bids
€7.80M

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse maa-aluste torustike remonditööde omanikujärelevalve II

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids

Maa-ameti hallatavatel maa-aladel hooldusteenuse tellimine

Published and bidding deadline .

14 days16 bidders
16 bids
€40,419

Loopealsete karjamaade karjatamistaristu rajamine projekti LIFE to alvars aladel (Keskkonnaamet)

Published and bidding deadline .

9 days7 bidders
6 bids
€54,220

Kultuuriministeeriumi juhtimissüsteemi arendamine

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids
€56,000

Geodeetiliste märkide hooldustööd Järva maakonnas, Jõgeva maakonnas, Ida- Viru maakonnas, Lääne maakonnas ja Rapla maakonnas

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
1 bid
€43,450

Natura elupaikade inventuur 2019-2020 (metsad)

Published and bidding deadline .

40 days5 bidders
5 bids
€60,136

Piima ja piimatoodete ostmine vanglatele perioodil 01.11.2019- 31.10.2020

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€318,919

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 ettevõtlus- ja innovatsioonitoetuste tulemuslikkuse hindamine“ Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

42 days7 bidders
2 bids
€139,600

Kohtunike ja kohtukordnike ametiriiete ostmine Harju Maakohtule

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€25,842

Sõiduauto liisimine Rakvere Ametikoolile

Published and bidding deadline .

12 days€18,000

Kapillaarsekvenaatorite kuluvahendid Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile

Published and bidding deadline .

3 days1 bidder
1 bid
€500,000

Sõiduautode liisimine Viru Maakohtule

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
1 bid
€67,487.40

„Radome for a radar in Harku station“

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€119,500

Trikotaažtoodete ostmine Maksu- ja Tolliametile

Published and bidding deadline .

43 days5 bidders
5 bids

Kaitsekinnaste ostmine Viru Vanglale, Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale

Published and bidding deadline .

12 days5 bidders
8 bids
€36,856

Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguste uuring Keskkonnaministeeriumile

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€84,166.67

Postiteenuse osutamine I ja II astme kohtutele

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid
€1.45M

Veemajanduskavade ja üleujutusega seotud riskide maandamiskavade koostamine (Keskkonnaministeerium)

Published and bidding deadline .

64 days5 bidders
2 bids
€382,939

Vahendusteenus elektrooniliseks harrastuspüügiõiguse, kalastuskaardi ja jahipidamisõiguse soetamiseks

Published and bidding deadline .

62 days1 bidder
1 bid
€219,600

Kinnise lasteasutuse teenuse osutamine II Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

12 days

Tarbekeemiakaupade ostmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale

Published and bidding deadline .

40 days6 bidders
6 bids
€71,675

Euroopa territoriaalse ja piiriülese koostöö programmide (ETK ja ENI programmide) projektide esmatasandi kontrolli läbiviimine

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Setomaa vallas

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€1,650

Harku radarile magnetroni, juhtkonsooli ja toiteploki ostmine (Keskkonnaagentuur)

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€45,915

Ravimite ostmine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
10 bids
€12,000

Eesti põhikaardi 1:20 000 trükiks ettevalmistamine ja trükkimine Maa-ametile II

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€49,980

Hüdrometeoroloogiliste seirejaamade taristu uuendamine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€79,502

Sõiduautode liisimine Keskkonnaametile

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
1 bid
€172,961

Nelja robot-elektrontahhümeetri seadme komplekti ostmine ja tarkvara uuendusõigus 2 olemasolevale Leica Viva GS15 seadmele

Published and bidding deadline .

23 days2 bidders
2 bids
€91,666

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse maa-aluste torustike remonditööd

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
1 bid

Jalatsite ost Keskkonnainspektsioonile

Published and bidding deadline .

39 days6 bidders
6 bids
€9,681.60

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Ida-Virumaal Järveküla tee 7 kinnistu lähedusest

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€3,840

Sõiduautode ostmine Rahandusministeeriumile (raamlepingu osa 11)

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid
€183,000

Elupaikade inventuur 2019 (poollooduslikud kooslused)

Published and bidding deadline .

30 days1 bidder
1 bid
€18,890

Hüdrometeoroloogiliste seirejaamade mõõtetehnika uuendamine

Published and bidding deadline .

32 days3 bidders
3 bids
€266,813

EMKF meetme projektide projektijuhtimise teenus (Keskkonnaamet)

Published and bidding deadline .

25 days3 bidders
3 bids
€25,375

Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži sisseastumiskampaania reklaamide tootmine

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide ost Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€20,520

Lumekoristuse, libedustõrje ja kevadise koristuse tellimine 2019-2020 (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

17 days10 bidders
10 bids
€5,895

Kinnise lasteasutuse teenuse osutamine Sotsiaalkindlustusametile III

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€140,000

Sõiduautode liisimine Prokuratuurile ja Terviseametile

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
1 bid
€199,337

Heakorrateenuse tellimine Maksu- ja Tolliameti bürooruumidele

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€240,000

Sõiduautode liisimine Maanteeametile

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
2 bids
€34,206.50

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Paldiski linnas

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€18,250

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide ost

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€9,422

Ravimite, meditsiiniseadmete ja -vahendite tegevusvaru moodustamise ekspertanalüüs

Published and bidding deadline .

18 days€60,000

Kohtkütte teavituskampaania loovlahendus Keskkonnaministeeriumile

Published and bidding deadline .

12 days7 bidders
6 bids
€31,550

Kriminalistika-, labori- ja meditsiinitehnoloogia seadmete hooldus- ja remonttööde tellimine (EKEI)

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
1 bid

Sõiduautode liisimine Haridus- ja Teadusministeeriumile

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
1 bid
€20,822.40

Riigi tervishoiuvarude ekspertanalüüsi teostamine Terviseametile

Published and bidding deadline .

24 days1 bidder
1 bid
€59,500

Kalade rändetee avamine Nurme, Rõusa, Kullimaa ja Helmeti paisudel: projekteerimis-ehitustööde FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids
€28,800

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse maa-aluste torustike remonditööde omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

21 days5 bidders
5 bids

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Rae vallas Seli külas

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€2,875

Kindlustusmaakleri teenus

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€9,900

Maamaksuteadete kättetoimetamisega seotud tööde tellimine Maksu- ja Tolliametile

Published and bidding deadline .

29 days1 bidder
1 bid
€92,328

Maa-ameti hallatavatel maadel suuremahuline jäätmete koristamine

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
5 bids
€51,735

Mahtuniversaali kasutusrendile võtmine Viru Vanglale

Published and bidding deadline .

30 days1 bidder
1 bid
€46,897.20

Maadevahe endise asfaltbetoonitehase jääkreostuse ohutustamistööde II etapp (Keskkonnaministeerium)

Published and bidding deadline .

33 days3 bidders
2 bids
€1.39M

Liigitegevuskavade ja kaitsekorralduskavade rakendamine (Keskkonnaamet)

Published and bidding deadline .

21 days9 bidders
10 bids
€38,283

Sõiduautode kasutusrendile võtmine Keskkonnaametile

Published and bidding deadline .

58 days2 bidders
2 bids
€55,200

Uuring kogu Eesti toidutarneahelas 2020. aastal tekkivate toidujäätmete ja toidukadude kohta (Keskkonnaministeerium)

Published and bidding deadline .

42 days3 bidders
2 bids
€98,750

Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe ning seotud jõgede kalda- ja veealade kasutamise uuring Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€55,555

Radiatsioonimonitoride hooldus- ja remonttööde tellimine (Maksu- ja Tolliamet)

Published and bidding deadline .

27 days1 bidder
1 bid
€151,800

Ravimite ja meditsiinitarvikute ostmine Viru Vangla apteegile, vanglatele kasutamiseks

Published and bidding deadline .

46 days11 bidders
15 bids
€2.16M

Hügieenitarvete ostmine kinnipeetavatele

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€47,500

Geodeetiliste võrkude täiendav sidumine riikliku kõrgusvõrguga (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders
2 bids
€125,000

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ vahehindamine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

24 days3 bidders
3 bids
€28,850

Teavituskampaania vanemaealistest tööjõuturul Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

23 days3 bidders
3 bids
€82,949.70

Sõiduauto kasutusrendile võtmine Tartu Ringkonnakohtule

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€18,000

Sõiduauto kasutusrendile võtmine Tartu Vanglale

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€21,000

Mahtuniversaali kasutusrendile võtmine Riigikohtule

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€49,239

Sõidukite kasutusrent (Maksu- ja Tolliamet)

Published and bidding deadline .

32 days3 bidders
3 bids
€308,914

Merestrateegia seire- ja andmekogumisprogrammi ajakohastamine (Keskkonnaministeerium)

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
1 bid
€150,000

Sõiduki kasutusrendile võtmine Tallinna Vanglale

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€25,200

Maamaksuteadete kättetoimetamisega seotud tööde tellimine Maksu- ja Tolliametile

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€54,896.40

Võrdse kohtlemise alane teavituskampaania Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

27 days9 bidders
6 bids
€94,508.90

Sõiduauto liisimine Kehtna Kutsehariduskeskusele

Published and bidding deadline .

10 days

Töötoolide kasutusrent Statistikaametile

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids
€99,205.20

Köögiviljade ostmine vanglatele perioodil 01.11.2019-31.10.2022

Published and bidding deadline .

32 days4 bidders
4 bids
€140,596

Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2019

Published and bidding deadline .

37 days22 bidders
23 bids
€306,470

Elektrimootoriga kahveltõstukite ostmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€43,680

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse hindamise uuring ja rahvusvaheline võrdlus Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Mahajäetud Vooreküla karjääri korrastamine Keskkonnaministeeriumile

Published and bidding deadline .

21 days8 bidders
8 bids
€297,240

MTA automaatse numbrituvastussüsteemi (ANTS) hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

27 days1 bidder
1 bid

Laserskanneri tugiteenused (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid
€93,092

INTERREG VI-A Eesti-Läti programmi 2021-2027 strateegia koostamine

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€33,333.30

C-hepatiidi ravimite ostmine Viru Vangla apteegile

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
2 bids
€30.36M

Maa-ameti hallatavatel maadel ohtlike ja lagunevate ehitiste lammutamine

Published and bidding deadline .

15 days11 bidders
11 bids
€26,330

Kütuse ostmine

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
3 bids
€6.25M

Lahemaa ja Alutaguse RP mobiilpositsioneerimise meetodil külastusuuring ja külastusmõjude hindamine

Published and bidding deadline .

18 days€29,000

Kütuse ostmine Sotsiaalkindlustusametile Saare- ja Hiiu maakonnas

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€3,783.16

Põhjavee seire puurkaevude hooldus- ja remonttööd (Keskkonnaagentuur)

Published and bidding deadline .

27 days2 bidders
2 bids
€25,100

Sõiduautode liisimine Haridus- ja Teadusministeeriumile ja Ravimiametile

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€29,896.30

Nõustamisteenustega ajutine majutusteenus vanglast vabanejatele

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
5 bids
€681,525

Riigi ühtse majandustarkvara SAP arendamine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
2 bids
€17,600

Sõiduauto liisimine Kehtna Kutsehariduskeskusele

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
1 bid
€22,000

Rakendusuuringu läbiviimine "Klaasseinad ja klaaslagi Eesti IKT-s: müksud naiste osakaalu suurendamiseks IKT valdkonnas hariduses ja tööturul" Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

47 days4 bidders
3 bids
€66,666

Põhja-Eesti Regionaalhaiglale riigi ühtse majandustarkvara SAP logistikamooduli juurutamise eelanalüüs

Published and bidding deadline .

27 days1 bidder
1 bid

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila sulgemistööde omanikujärelevalve teenus II

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€19,300

Põhja-Eesti Regionaalhaiglale riigi ühtse majandustarkvara SAP logistikamooduli juurutamise eelanalüüs

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid

Maa-ameti hallatavatel maadel suuremahuline jäätmete koristamine (korduv)

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€30,633

Harku aeroloogijaama automaatne sondeerimisjaam

Published and bidding deadline .

45 days2 bidders
2 bids
€236,800

Keskkonnaagentuuri ilmasamba tehniline lahendus

Published and bidding deadline .

26 days€40,000

Kinnipeetavate rõivaste ostmine vanglatele perioodil 01.03.2020-01.03.2022

Published and bidding deadline .

30 days5 bidders
5 bids
€83,946

Sõiduauto kasutusrendile võtmine Tallinna Vanglale

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids

Kalade kudetingimuste parandamise ehitustööd veekogudel

Published and bidding deadline .

27 days4 bidders
4 bids
€38,100

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila sulgemistööde omanikujärelevalve teenus

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids

Raskete kuritegude toimepanijate retsidiivsusriski hindamisvahendi valiidsuse ja hindamisvahendi täiendamisvõimaluste uuring Justiitsministeeriumile

Published and bidding deadline .

32 days3 bidders
2 bids
€23,000

Natura elupaigatüüpide inventuur 2019 (metsad, koopad, paljandid)

Published and bidding deadline .

28 days4 bidders
4 bids
€19,294

Sõiduautode kasutusrendile võtmine Maa-ametile

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
5 bids
€206,961

Sõiduautode liisimine Prokuratuurile

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
1 bid
€22,081.20

Riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukande teenuse tellimine

Published and bidding deadline .

36 days

Sõiduautode liisimine Pärnu Maakohtule, Tallinna Ringkonnakohtule, Tartu Ringkonnakohtule, Maanteeametile, Lennuakadeemiale, Haapsalu Kutsehariduskeskusele ja Rakvere Ametikoolile

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
1 bid

Kinnise lasteasutuse teenuse osutamine II Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Lõuna-Eestis 2019 aastal

Published and bidding deadline .

34 days11 bidders
11 bids
€50,977.70

Pärnu jõestiku paisude avamine kalade rändeks: projekteerimis- ja ehitustööd Nurme, Rõusa, Kullimaa ja Helmeti paisudel

Published and bidding deadline .

34 days3 bidders
2 bids
€589,470

Sõiduauto finantseerimise minikonkurss Tartu Vanglale

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
2 bids
€30,700

Sõiduautode liisimine Haapsalu Kutsehariduskeskusele ja Maanteeametile

Published and bidding deadline .

11 days

Lapsendamise ja hooldusperre paigutamise järgse seiresüsteemi väljatöötamine Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

32 days3 bidders
3 bids
€30,000

Koolme maaüksuse jääkreostuse likvideerimine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€129,995

Kindlustusteenuse ostmine (Keskkonnainspektsioon)

Published and bidding deadline .

29 days7 bidders
7 bids
€48,425.30

Järvede uurimuslik seire 2019-2020 (Keskkonnaamet)

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
3 bids
€138,229

Hüdromeetriliste ja meteoroloogiliste mõõteseadmete ostmine, etapp 2 (Keskkonnaagentuurile)

Published and bidding deadline .

39 days5 bidders
4 bids
€633,393

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Rae vallas Pajupea külas

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€1,230

Hindamisteenuse tellimine kinnisasjade väärtuse leidmiseks (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

37 days2 bidders
2 bids
€39,994

Sõiduauto liisimine Tartu Ringkonnakohtule

Published and bidding deadline .

13 days€18,000

Kaitsevarustuse soetamine vanglatele

Published and bidding deadline .

25 days4 bidders
4 bids
€41,848

Bussi kasutusrendile võtmine Viru Vanglale

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid

Kantseleitarvete ostmine

Published and bidding deadline .

39 days4 bidders
4 bids
€1M

Sõiduautode liisimine Pärnu Maakohtule ja Tallinna Ringkonnakohtule

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
1 bid
€67,032

Maa-ameti lennuki kindlustus

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€14,000

Transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüsi tellimine II Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€41,500

Kriminalistika-, labori- ja meditsiinitehnoloogia seadmete hooldus- ja remonttööde tellimine (EKEI)

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€71,139

Majutus-, toitlustus- ja konverentsiteenuste tellimine Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

21 days6 bidders
6 bids
€350,000

Väikejärvede batümeetriline seire 2019 Keskkonnaagentuurile

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€48,477

Metsanduse arengukava 2030 keskkonnamõju strateegiline hindamine ja muude oluliste mõjude hindamine

Published and bidding deadline .

17 days€83,333

Näokujutiste hõivamise ja kasutamisega seotud juriidiliste regulatsioonide analüüs EL liikmesriikides

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€34,000

Mitmekesisuse märgise mudeli rakendamise tellimine Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€70,000

Näokujutiste hõivamise ja kasutamisega seotud juriidiliste regulatsioonide analüüs EL liikmesriikides

Published and bidding deadline .

27 days7 bidders
5 bids

Sõiduautode kasutusrendile võtmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale

Published and bidding deadline .

24 days3 bidders
3 bids
€72,540

Jalatsite ostmine Maksu- ja Tolliametile

Published and bidding deadline .

37 days6 bidders
7 bids
€110,317

Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2020

Published and bidding deadline .

34 days25 bidders
26 bids
€291,441

Sõiduauto ostmine Rahandusministeeriumile

Published and bidding deadline .

27 days1 bidder
1 bid
€33,350

Kütuse ostmine Sotsiaalkindlustusametile

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€18,685.20

Kirjalikud ja suulised tõlked kohtuistungitel

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids
€140,000

Sõiduautode liisimine Tartu Maakohtule

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
1 bid
€28,622.60

Sõiduautode ostmine Rahandusministeeriumile (raamhanke osa 11)

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid
€0

Laste sünniregistri andmete võrdlusuuring kokkupuute kohta põlevkivisektori saastega Terviseametile

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€55,000

Koopiapaber A3, A4 ja A5 ostmine

Published and bidding deadline .

44 days5 bidders
5 bids
€400,000

Sõiduauto liisimine Tartu Ringkonnakohtule

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
1 bid
€15,658.50

Sõidukite kasutusrendile võtmine Maksu- ja Tolliametile

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€269,434.56

Automaatsed ilmajaamad sensoritega Keskkonnaagentuurile / Automatical weather stations with sensors for Environment Agency

Published and bidding deadline .

31 days1 bidder
1 bid
€138,800

Gammaspektromeetrilise mõõtesüsteemi soetamine (KeA)

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
1 bid
€102,962

Transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüsi tellimine (Sotsiaalministeerium)

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Sõiduauto liisimine Tartu Vanglale

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€17,820

Geodeetiliste märkide hooldustööd (Maa-amet)

Published and bidding deadline .

27 days5 bidders
3 bids
€76,320

Sõiduautode liisimine Konkurentsiametile ja Keskkonnaagentuurile

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
1 bid
€12,024.50

Lapse vajaduspõhise miinimumelatise analüüsi tellimine Justiitsministeeriumile

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
2 bids
€41,317.70

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Lääne-Harju vallas Lemmaru külas

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€1,241.67

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Põlvamaal Räpina külas

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€4,741.67

Vee reguleerimissüsteemi ehitamine Audru poldril (Keskkonnaamet)

Published and bidding deadline .

33 days3 bidders
3 bids
€84,000

Sõiduautode liisimine Maanteeametile

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
1 bid
€52,958.20

Heakorrateenuse tellimine Sotsiaalkindlustusameti bürooruumidele

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€86,038.30

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Kohtla-Järvel Oktoobri tn lähedusest

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€5,000

Narkootikumide ja kotiniini tuvastamise ühekordsete kiirtestide ostmine

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids
€24,744.90

Sõiduauto kasutusrendile võtmine Tartu Vanglale

Published and bidding deadline .

22 days€21,000

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse reovee puhastushoone projekteerimistööd

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€7,200

Riikliku metsainventeerimise abivälitööd (Keskkonnaagentuur)

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid
€34,671

Keskkonnaagentuuri ilmasamba tehniline lahendus

Published and bidding deadline .

34 days1 bidder
1 bid
€40,000

Põhjavee seire puurkaevude andurite ost Keskkonnaagentuurile

Published and bidding deadline .

23 days2 bidders
2 bids
€32,220

EMKF meetme projektide projektijuhtimise teenus (Keskkonnaamet)

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids
€20,700

Uuringu „Inimeste hoiakud otsustusvõimetus seisundis oleva patsiendi eest teavitatud nõusoleku andmisel tervishoiuteenuse osutamiseks ning rakkude, kudede ja elundite doonorluse suhtes” läbiviimine.

Published and bidding deadline .

40 days1 bidder
1 bid
€55,232

Sõidukite kasutusrent (Maksu- ja Tolliamet)

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids
€58,567.70

ELME Loodusveebi sisuartiklite tellimine (Keskkonnaagentuur)

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€30,931.93

Jäätmete koristamine reformimata riigimaalt Tartu vallas Tila külas

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€6,655.83

Peresõbraliku tööandja märgise teavitustegevused Sotsiaalministeeriumile

Published and bidding deadline .

32 days4 bidders
4 bids
€31,960

Kartulite ostmine vanglatele perioodil 01.11.2019-31.10.2020

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€83,750

Pinnaveekogumite uuringute tellimine (Keskkonnaamet)

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€50,000

Büroomööbli tellimine Riigi Tugiteenuste Keskusele

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€143,999

Toimikukaante ja klambrite ostmine kohtutele, prokuratuurile ja vanglale

Published and bidding deadline .

29 days

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide ost

Published and bidding deadline .

8 days

Merestrateegia seire- ja andmekogumisprogrammi ajakohastamine (Keskkonnaministeerium)

Published .

€150,000

Keskkonnaagentuuri ilmasamba tehniline lahendus

Published and bidding deadline .

20 days€40,000

Board-Level People

NameRole

Tarmo Leppoja

Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative