Procurements

€54.03M
197 procurements
View Procurements

Contracts

€276,663.30
2 contracts
View Contracts

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Marja tn kergliikluse silla arhitektuurivõistlus

Published and bidding deadline .

85 days21 bidders€0

Lääne 11a mänguväljaku ehitus

Published and bidding deadline .

26 days4 bidders
4 bids
€215,000

Tartus, Sepa 18, lasteaed Rukkilill rühmaruumide remonditööd III etapp

Published and bidding deadline .

17 days9 bidders
9 bids
€145,000

Tartu lillepeenarde rajamine ja hooldus 2018

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0

L.Koidulale ja J.V. Jannsenile pühendatud väljaku rajamine

Published and bidding deadline .

28 days6 bidders
5 bids
€180,000

Ujula tn 63, 65, 67 juurdepääsutee ehitus

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
6 bids
€0

Tartu Lasteaed Kannike rühmade remont

Published and bidding deadline .

16 days14 bidders
13 bids
€75,000

Tartus, Jaamamõisa piirkonnas linnale kuuluvate kinnistute ühekordne korrastamine 2018 aastal

Published and bidding deadline .

8 days7 bidders
7 bids
€0

Tartu linna avalik rattaringlussüsteem

Published and bidding deadline .

69 days6 bidders
4 bids
€2M

Tartu Raatuse Kooli IT vahendite ost

Published and bidding deadline .

20 days4 bidders
4 bids
€150,000

Virtualiseeritud andmekeskuse soetamine

Published and bidding deadline .

25 days1 bidder
1 bid
€0

Tartu Maarja peremajade ehitustööd

Published and bidding deadline .

26 days6 bidders
4 bids
€1.48M

Tartu Maarja peremaja Kure 10 ehitustööd

Published and bidding deadline .

26 days8 bidders
7 bids
€300,000

Raja tn, Tamme pst ja Mureli tn rekonstrueerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

6 days4 bidders
4 bids
€0

Microsoft Dynamics AX hooldus- ja arendustööd ja tootetugi

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid
€0

Teenuse osutamise kontsessioon Tartu linna koolidele toitlustamisteenuse osutajate leidmiseks

Published and bidding deadline .

30 days6 bidders
6 bids
€0

Tartu Raatuse Kooli tööõpetuse seadmed

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€50,000

Tartu Raatuse Kooli spordivahendite ost

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€50,000

Tartu linna elanike liikuvusuuring

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€35,000

Ihaste kergliiklusteede ehitamine ja Kasesalu tn rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

41 days7 bidders
6 bids
€0

Pirogovi platsi moodultualeti ost

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0

Tartu Kesklinna Kooli ehitustööd

Published and bidding deadline .

26 days8 bidders
8 bids
€270,000

Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

Published .

€0

Tartu linna kooli- ja haldushoonete koristusteenuse ostmine 01.09.2018. a kuni 31.08.2021. a

Published and bidding deadline .

36 days8 bidders
8 bids
€0

Tartu Raatuse Kooli aula valgus- ja helisüsteem

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€50,000

Omanikujärelevalve teostamine Ihaste kergliiklusteede ehitamisel ja Kasesalu tn rekonstrueerimisel

Published and bidding deadline .

19 days7 bidders
7 bids
€0

Tartus, Raekoja plats 14 IT ruumide projekteerimine

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
2 bids
€50,000

Tartu Forseliuse kooli osalised remonditööd

Published and bidding deadline .

26 days8 bidders
8 bids
€250,000

Tähe 101 hoone osaline rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

27 days7 bidders
7 bids
€300,000

Elektrivõrgu käidu-, haldus- ja remonditeenuse osutamine Tartu linnas, endisel Tähtvere valla territooriumil

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
3 bids
€0

Tartu lasteaed Krõll kahe rühmaruumi remonditööd

Published and bidding deadline .

16 days11 bidders
10 bids
€80,000

Asfalttänavate remontimine pritskillustikuga 2018.a

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0

Kruusatänavate pindamine 2018.a

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
5 bids
€0

Rattaringluse jalgrattaparklate ning nende aluste projekteerimine ja ehitamine

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
2 bids
€200,000

Asfalttänavate pindamine 2018. a

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids
€0

Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

Published and bidding deadline .

46 days9 bidders
8 bids
€7.93M

Turu tänava äärse ala täitmine püsijäätmetega

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€0

Omanikujärelevalve teenuse osutamine Ihaste kergliiklusteede ehitamisel ja Kasesalu tn rekonstrueerimisel

Published and bidding deadline .

8 days8 bidders
8 bids
€0

Välisterritooriumite korrashoiuteenuse ostmine suveperioodiks 01.06.2018– 01.10.2018

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids
€0

Tartu linna omandis olevate eluruumide Nisu tn 2a-3, Nisu tn 2a-6, Nisu tn 2a-11, Mõisavahe tn 67-24, Rahu tn 15-127, Vaksali tn 29-3, Tartu remonttööd

Published and bidding deadline .

16 days6 bidders
6 bids
€60,000

Elektriautode laadijad koos paigaldusega

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders
4 bids
€110,000

Annelinna Gümnaasiumi (Kaunase pst 68) rekonstrueerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

19 days8 bidders
8 bids
€200,000

Tartus Turu 49 asuva jäätmejaama haldamine 2019-2021

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€0

Laseri ja Raudtee tn rekonstrueerimise eelprojekti projekteerimine

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
3 bids
€0

Liiklusloendurite rentimine

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid
€80,000

Liinivedu elektribussiga

Published .

€200,000

Jaamamõisa T24 juurdepääsutee ehitus

Published and bidding deadline .

38 days5 bidders
5 bids
€0

Tartu Kesklinna Kooli klassimööbli hankimine

Published and bidding deadline .

9 days4 bidders
4 bids
€58,000

Parkimisautomaatide rentimine ja hooldus

Published and bidding deadline .

32 days1 bidder
1 bid
€250,000

Liinivedu elektribussiga

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€190,000

Narva mnt taastusremont lõigus Võidu sild kuni Mäe tn

Published and bidding deadline .

32 days4 bidders
4 bids
€0

Tartu linna olmejäätmete sortimisuuringu läbiviimine

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0

Rahu 8 elamu rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

27 days3 bidders
3 bids
€1.40M

Tartu Maarja peremajade Ujula 65/67 ehitustööd

Published and bidding deadline .

27 days7 bidders
6 bids
€1.05M

Tartu Maarja peremajade Jaamamõisa 22 ja 22a ehitustööd

Published and bidding deadline .

28 days8 bidders
7 bids
€980,000

Tartu Maarja peremaja Kure 10 ehitustööd

Published and bidding deadline .

27 days9 bidders
8 bids
€320,000

Omanikujärelevalve teenuse osutamine 2018.a arendajate poolt ehitatavatel teedeehituslikel objektidel.

Published and bidding deadline .

8 days6 bidders
6 bids
€0

Tamme pst rekonstrueerimine lõigus Raja tn kuni Kesk kaar tn

Published and bidding deadline .

27 days5 bidders
5 bids
€0

Narva mnt taastusremont lõigus Puiestee tn - linna piir

Published and bidding deadline .

27 days4 bidders
4 bids
€0

Tartus Turu 49 asuva jäätmejaama haldamine 2019-2021 II

Published and bidding deadline .

34 days2 bidders
2 bids
€0

Tartu Variku Kooli ja spordihoone ehitustööde omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

8 days6 bidders
6 bids
€50,000

Võru ja Tehase tn rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids
€0

Tartu Forseliuse kooli eriklasside mööbel

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€35,000

Liiklusloendurite rentimine II

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€80,000

Nutikad ülekäigurajad

Published and bidding deadline .

29 days3 bidders
6 bids
€300,000

Tartu linna omandis olevate eluruumide Puiestee tn 114a-4, Puiestee 114a-24, Kalda tee 40-22, Mõisavahe tn 19-27, Jaama tn 195-68, Purde tn 39-30, Staadioni tn 34-14, Kastani tn 149-6, Tartu remont

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€90,000

Tamme pst (Raja-Pirni tn) ja Tamme pst tupiktänava remonttööd

Published and bidding deadline .

26 days7 bidders
6 bids
€0

Arvutite rentimine Tartu linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele

Published and bidding deadline .

44 days4 bidders
3 bids
€0

Hulkuvate loomadega läbiviidavad toimingud aastatel 2019-2023

Published and bidding deadline .

38 days1 bidder
1 bid
€1.10M

M. Reiniku Kooli hoovi arendamine

Published and bidding deadline .

26 days1 bidder
1 bid
€250,000

Arhitekti tn tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€0

Sõiduautode ostmine ja liisimine

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€75,000

Valgustite vahetus Ülejõe pargis ja Raatuse tn pikendusel

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Ohtlike jäätmete kogumispunktide haldamine Tartus 2019-2021

Published and bidding deadline .

23 days1 bidder
1 bid
€0

Avalike jäätmekogumispunktide ümbruste koristamine Tartus 2019-2021

Published and bidding deadline .

34 days4 bidders
4 bids
€0

Vanalinna tüüpi valgustite ümberehitamine

Published and bidding deadline .

24 days1 bidder
1 bid
€0

Riia-Vaksali tn ristmiku rekonstrueerimise ja kergliiklustunnelite ning kergliiklussilla rajamise eelprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

23 days5 bidders
4 bids
€0

Tartu Lasteaed Hellik osaline tugevvoolu rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€100,000

Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu 11A õppehoone rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
4 bids
€522,000

Tartu Maarjamõisa Lasteaia sisustus

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€175,000

Kilbikontrollerite vahetus

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0

Vanalinna tüüpi valgustite ümberehitamine Tartu linnas

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids
€0

Tartu Mart Reiniku Kooli õueala ehitustööd

Published and bidding deadline .

28 days4 bidders
4 bids
€280,000

Tartu Variku spordihoone kohtkindla spordiinventari ost

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€59,000

Tartu linna elamute, haldushoonete ja rajatiste korrashoiuteenuse ostmine perioodiks 01.01.2019. a kuni 31.12.2021. a

Published and bidding deadline .

42 days2 bidders
2 bids
€0

Tartu linna tänavate säilitusremont ajavahemikul 01.01.2019-31.12.2021

Published and bidding deadline .

34 days5 bidders
5 bids

Tartu lasteaed TriinuTaavi kolme rühmaruumi remonditööd

Published and bidding deadline .

17 days8 bidders
7 bids
€90,000

Tartu lasteaed Piilupesa kahe rühmaruumi remonditööd

Published and bidding deadline .

17 days9 bidders
8 bids
€80,000

Tartu Variku spordihoone spordiinventari ost

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€95,000

Korraldatud jäätmevedu endise Tähtvere valla terrirooriumil

Published and bidding deadline .

32 days2 bidders
2 bids
€0

Korraldatud jäätmeveo hankelepingu kordamine Tartus veopiirkonnas 3

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€0

Korraldatud jäätmeveo hankelepingu kordamine Tartus veopiirkonnas 1

Published and bidding deadline .

42 days1 bidder
1 bid
€0

Tartu Variku Kooli ja spordihoone sisustus

Published and bidding deadline .

38 days4 bidders
4 bids
€830,000

Vanemuise tn rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

7 days7 bidders
7 bids
€0

Teenuse osutamise kontsessioon Tartu Lasteaed Lotte toitlustamisteenuse osutaja leidmiseks

Published and bidding deadline .

32 days3 bidders
3 bids
€0

Laste päevakeskuseteenuse ost Tartu linnas 2019-2020. aastatel

Published and bidding deadline .

27 days5 bidders
10 bids

Vaksali-Fr.Tuglase-Fr.R.Kreutzwaldi tn kergliiklustee ehitamise põhiprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids

Vahi tn rekonstrueerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

18 days6 bidders
6 bids

Iskliku abistaja teenus 2019-2020

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€650,000

Tartu Herbert Masingu Kooli remonttööd

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€137,000

Tamme pst rekonstrueerimine lõigus Raja tn kuni Kesk kaar tn

Published and bidding deadline .

34 days7 bidders
7 bids

Toitlustamisteenuse ost Karoliine ja Rukkilille lastehoiule ja Tartu Maarjamõisa lasteaiale

Published and bidding deadline .

6 days2 bidders
2 bids

Tartu linna veebirakendustele tugiteenuste ostmine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid

Kastani tn (Riia-J.Kuperjanovi tn) rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

29 days7 bidders
7 bids

Aianduse, Piima ja Kopli tn rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

32 days6 bidders
6 bids

ESRI ArcGIS ELA (Enterprise Licence Agreement) omavalitsuslitsentsi pikendamine

Published and bidding deadline .

22 days1 bidder
1 bid

Riia tn (Soinaste-Raja tn) taastusremont

Published and bidding deadline .

29 days5 bidders
5 bids

Microsofti tarkvaralitsentside rentimine

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
3 bids

Viipekeele tõlketeenus 2019 – 2020

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid

Tartu linna ühistranspordi elektroonilise tasukogumissüsteemi ja piletimüügiteenuse opereerimine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid

Tartu linna infosüsteemile Geoarhiiv tugiteenuste ostmine

Published and bidding deadline .

14 days

Annelinna tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
4 bids

Transporditeenuse osutaja Variku Kooli õpilaste veoks 2018/2019.õa kevadperioodil

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Ülikooli tn rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

31 days3 bidders
2 bids

Omanikujärelevalve teenuse osutamine Ülikooli tn rekonstrueerimisel

Published and bidding deadline .

18 days5 bidders
5 bids

Tartu linna elamute ja eluruumide korrashoiuteenuse ostmine perioodiks 01.04.2019. a kuni 31.12.2021. a

Published and bidding deadline .

41 days2 bidders
2 bids

Tartu Tähtvere hajaasustusala kõrvalteede talihooldus

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€59,000

Tartu linna haldushoonete koristusteenuse ostmine 01.01.2020 kuni 31.12.2022

Published and bidding deadline .

42 days5 bidders
5 bids
€371,185

Tartu Annelinna mänguväljaku katte paigaldamine

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
2 bids
€64,396.80

Teenuse osutamise kontsessioon Tartu Maarjamõisa Lasteaed ja Tartu Lasteaed Karoliine toitlustamisteenuse osutaja leidmiseks

Published and bidding deadline .

41 days3 bidders
3 bids

Tartu Maarja peremajade sisustus

Published and bidding deadline .

35 days1 bidder
1 bid
€324,625

Tartu-Rahinge jalg- ja jalgrattatee rajamise projekteerimine

Published and bidding deadline .

24 days8 bidders
8 bids
€38,640

Riia tn tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

27 days7 bidders
12 bids
€61,977

Tartu lillepeenarde rajamine ja hooldus 2019

Published and bidding deadline .

22 days3 bidders
3 bids
€79,636.30

Tänavavalgustuse juhtimiskilpidesse kontrollerite paigaldus ja juhtimissüsteemiga ühendamine

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
5 bids
€83,162

Rataslaaduri ostmine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€483

Tartu Linnavalitsuse e-arvete vastuvõtmise ja väljasaatmise teenus

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids
€22,800

Tartus, Jaamamõisa piirkonnas linnale kuuluvate kinnistute ühekordne korrastamine

Published and bidding deadline .

8 days6 bidders
6 bids
€21,910

Laseri ja Raudtee tn rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

10 days10 bidders
9 bids
€38,740

Autokütuse ostmine 01.01.2020. a kuni 31.12.2022. a

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€143,000

Tartu Annelinna Gümnaasiumi rekonstrueerimistööd

Published and bidding deadline .

48 days6 bidders
5 bids
€8.32M

Tartus, Raekoja plats 14 IT ruumide rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

32 days4 bidders
4 bids
€780,560

MHG loodusklasside remonttööd

Published and bidding deadline .

18 days8 bidders
8 bids
€106,490

Aleksandri tn rekonstrueerimine lõigus Soola kuni Aida tn

Published and bidding deadline .

35 days4 bidders
4 bids
€153,000

Mõisavahe tn 34-47 ala parklate ja juurdepääsude rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

17 days6 bidders
5 bids
€51,160

Omanikujärelevalve teenuse osutamine Tartu linnas 2019.a arendajate poolt ehitatavatel tee-ehituslikel objektidel

Published and bidding deadline .

16 days8 bidders
8 bids
€30,000

Turu tn ja Ropka tee ristmiku rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

53 days8 bidders
8 bids
€688,886

Tartu linna haridus- ja kultuurihoonete koristusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

39 days6 bidders
6 bids
€507,996

Tartu Linnamuuseumi hoone projekteerimistööd

Published and bidding deadline .

17 days

Vahi tn rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

29 days5 bidders
5 bids
€463,327

Tüve tänava sotsiaalmajade projekteerimine

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
3 bids
€99,168

Inseneri tänava rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

11 days6 bidders
6 bids
€16,650

Esmaabikoolitus Tartu linna põhikoolilõpetajatele

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€40,480

Tartu Variku Kooli esitlus- ja helitehnika ost

Published and bidding deadline .

42 days3 bidders
3 bids
€249,320

Toitlustamisteenuse ost Tartu Rukkilille lastehoiule

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€22,950

N1 kategooria autodele jalgrataste transportimise pealisehitis

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€63,085

Vanemuise ja Uueturu tn rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

24 days7 bidders
7 bids
€1.48M

Tartu Maarja peremaja Kure 10 sisustuse ost

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€54,578.70

Tartu Tamme staadioni kunstmuruväljaku rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

26 days6 bidders
6 bids
€382,514

Tartu Maarja peremaja Kure 10 sisustuse ost

Published and bidding deadline .

25 days2 bidders
2 bids
€60,000

Tartu lasteaia Pääsupesa rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

28 days8 bidders
7 bids
€2.36M

Omanikujärelevalve teenuse osutamine Riia-Vaksali tn ristmiku rekonstrueerimisel ning kergliiklustunnelite ja kergliiklussilla rajamise projekteerimisel ja ehitamisel rekonstrueerimisel

Published and bidding deadline .

30 days7 bidders
6 bids
€64,500

Tartu linna teede ja tänavate pindamine

Published and bidding deadline .

16 days6 bidders
6 bids
€105,891

Tartu linna haridushoonete elektripaigaldise hooldusteenuse ostmine 01.01.2020 kuni 31.12.2022

Published and bidding deadline .

40 days7 bidders
6 bids

Tartu linna jalgteede ja rattateede skeemi koostamine

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
3 bids
€36,360

Tartu Anne Noorsootöö Keskuse ruumide remonttööd

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid

Tüve, Ladva, Lääne tn ja Põhja pst rekonstrueerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

8 days6 bidders
6 bids
€27,045

Teenuse osutamise kontsessioon Tartu Maarjamõisa Lasteaed ja Tartu Lasteaed Karoliine toitlustamisteenuse osutaja leidmiseks

Published and bidding deadline .

31 days3 bidders
3 bids
€478,240

Tartu Kivilinna Kooli võimla rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

26 days9 bidders
8 bids
€246,258

Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ning planeerimistööde teostamine

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
5 bids
€36,500

Riia-Vaksali tn ristmiku rekonstrueerimine ja kergliiklustustunnelite ja kergliiklussilla rajamise projekteerimine ja ehitamine

Published and bidding deadline .

56 days7 bidders
5 bids
€4.39M

Tartu Maarja peremaja Kure 10 sisustus

Published and bidding deadline .

24 days2 bidders
2 bids
€65,000

Turu tn ja Ropka tee ristmiku rekonstrueerimise projekterimine

Published and bidding deadline .

11 days11 bidders
9 bids
€24,970

Arvutite rentimine Tartu linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele

Published and bidding deadline .

36 days4 bidders
3 bids
€640,092

Mõisavahe tn parklate ja juurdepääsuteede rajamine

Published and bidding deadline .

40 days13 bidders
12 bids
€431,254

LED valgustite ost Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks

Published and bidding deadline .

67 days7 bidders
6 bids
€350,000

Tarbesõidukite liisimine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid

Nõlvaku Kodu projekteerimine

Published and bidding deadline .

24 days9 bidders
6 bids
€77,653

"Vanalinna" tüüpi valgustite ümberehitamise II etapp

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€110,874

Emajõe kaldapealse valgustuse rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

19 days8 bidders
7 bids
€50,912

Kalda tee taastusremont lõigus Sõpruse ringliiklussõlm-Luha tn

Published and bidding deadline .

32 days6 bidders
6 bids
€333,333

Tartu Variku kooli kardinate ost koos paigaldusega

Published and bidding deadline .

10 days5 bidders
5 bids
€30,354.10

Omanikujärelevalve teenuse osutamine Vanemuise ja Uueturu tn rekonstrueerimisel

Published and bidding deadline .

19 days6 bidders
6 bids
€30,000

Tartu linnas parkimise korraldamise tugiteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
1 bid
€330,000

Põik ja Fortuuna tn taastusremont

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€137,306

Küüni 1, 3, 5 fassaadide remonttööd

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€139,030

Tartu Lasteaed Hellik konstruktiivsed rekonstrueerimistööd

Published and bidding deadline .

3 days1 bidder
1 bid
€132,727

Kesklinna Kooli liikuma kutsuv õueala

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€90,000

Tartu linna omandis olevate eluruumide Puiestee tn 114a-25, Mõisavahe tn 67-1, Mõisavahe tn 34-34 remont.

Published and bidding deadline .

16 days15 bidders
15 bids
€29,821.20

Tartu linna omandis olevate eluruumide Nisu tn 2a-14, Nisu tn 2a-35, F. Tuglase 13-42, Tartu remont

Published and bidding deadline .

23 days10 bidders
10 bids
€19,511.80

Lodjakoja ehitamine

Published and bidding deadline .

59 days8 bidders
7 bids
€2.03M

Tartu Anne Noorsootöö Keskuse ruumide remonttööd

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids
€106,992

Saalungi tn rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

16 days10 bidders
10 bids
€81,097.50

Tartus, Sõpruse pst 12, lasteaed Pääsupesa köögiseadmete hankimine

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€36,661.80

Tartu Lasteaed Sass remonditööd

Published and bidding deadline .

15 days9 bidders
9 bids
€109,994

Ilmatsalu Põhikooli (Kooli tee 5) küttesüsteemi rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

18 days5 bidders
5 bids
€134,925

Maasika, Variku ja Roopa tn kõnniteede projekteerimine ja ehitamine

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
3 bids
€133,455

Tartu linnale vara- ja üldise tsiviilvastutuskindlustuse ostmine 01.01.2020 kuni 31.12.2021

Published and bidding deadline .

41 days3 bidders
3 bids
€211,249

Tartu Kesklinna Kooli õueala ehitustööd

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids
€122,949

Tartu linna haridushoonete elektripaigaldise hooldusteenuse ostmine 01.01.2020. a kuni 31.12.2021. a

Published and bidding deadline .

16 days9 bidders
8 bids
€189,072

Erivajadusega isikute sotsiaaltransporditeenus 2020-2021

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
1 bid
€358,333

Tartu linna tänavate remontimine pritskillustikuga 2019. a

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€75,000

Tarbesõidukite ostmine

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€126,400

Lepiku tn rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids
€150,179

Tartu linna haridushoonete automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) korraline hooldus ja häiresignaalide juhtimine Häirekeskusesse 01.01.2020 kuni 31.12.2022

Published and bidding deadline .

23 days4 bidders
4 bids
€107,420

Tartu Annelinna Gümnaasiumi sisustus

Published and bidding deadline .

33 days4 bidders
4 bids
€614,526

Tulbi ja Nisu tn ristmiku piirkonna kõnniteede ja parkimiskohtade ehitus

Published and bidding deadline .

27 days9 bidders
9 bids
€83,831.70

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

EstoniaEesti Noorsootöö Keskus

Published and bidding deadline .

25 days27 bidders
22 bids
€1.60M
Contracts awarded to .
Tartu LinnavalitsusRaamleping Tartu Linnavalitsusega 8575€178,330
Tartu LinnavalitsusHankeleping nr 4-7.1/19/22 8576€98,333.30

Board-Level People

NameRole

Urmas Klaas

Member of Eesti Reformierakond since .

Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative

Jüri Mölder

Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Person
Authorized Representative