Procurements

€3.83M
62 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Tamsalu 100 tamme pargi ehitustööd

Published and bidding deadline .

26 days6 bidders
5 bids
€0

Tapa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Published and bidding deadline .

17 days7 bidders
5 bids
€0

Eesti lubjatööstuse ajalugu ning paekivi kasutamise võimalusi tutvustava ekspositsiooni rajamine Tamsalu 100 tamme parki

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€0

Tapa valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus

Published and bidding deadline .

15 days8 bidders
8 bids
€0

Tapa Vene Põhikooli rekonstrueerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
3 bids
€0

Tamsalu Sääse lasteaia ventilatsiooni ehitustööd

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids
€0

Tapa-Moe jalg- ja jalgrattatee projekteerimine ja ehitamine

Published and bidding deadline .

26 days9 bidders
8 bids
€0

Tamsalu Tööstuse tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

26 days8 bidders
6 bids
€0

Tamsalu 100 tamme pargi ehitustööd

Published and bidding deadline .

26 days6 bidders
5 bids
€0

Tapa valla haljasalade hooldus 2018

Published and bidding deadline .

9 days7 bidders
7 bids
€0

Tapa valla haridusasutuste toitlustusteenus

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
4 bids
€0

Tapa valla teede pindamine

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€0

Karja tänava rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

26 days11 bidders
8 bids
€0

Tapa Kultuurikoja projekteerimis- ja ehitustööd

Published and bidding deadline .

26 days6 bidders
4 bids
€0

Omanikujärelevalve teenuse osutamine Moe kergliiklustee ehitamisel ning Tamsalu Tööstuse tänava ja Tapa Karja tänava rekonstrueerimisel

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids
€0

Tapa valla teeäärte ja rohumaade niitmine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
6 bids
€0

Tamsalu Gümnaasiumi staadioni projekteerimine

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids
€0

Üleviste tänava rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

26 days6 bidders
6 bids
€0

Tamsalu Paide mnt rekonstrueerimise projekt

Published and bidding deadline .

9 days6 bidders
5 bids
€0

Tapa Kultuurikoja rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

9 days7 bidders
6 bids
€0

Rulapargi rajamine Tamsalu 100 tamme parki

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids
€0

Tapa Vene Põhikooli rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

27 days3 bidders
3 bids
€0

Tapa valla õpilasliinid 2018/2019

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€0

Elektrienergia ostmine endise Tamsalu valla tarbimiskohtadele 2018. aastaks

Published and bidding deadline .

7 days4 bidders
4 bids
€0

Läpi-Aru-Ojaküla tee rekonstrueerimise projekt

Published and bidding deadline .

25 days6 bidders
6 bids
€0

Jäneda õpilasliin 2018/2019

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0

Lehtse, Jäneda ja Vajangu katlamajadele küttepelletite ostmine

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€0

Tamsalu Kultuurimaja rekonstrueerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Tapa Muusika- ja Kunstikooli ehitusprojekti korrigeerimine

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

Tapa valla välisvalgustuse hooldus 2019-2021

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids
€85,000

Elektrienergia ostmine Tapa vallale 2019.aastaks

Published and bidding deadline .

6 days5 bidders
5 bids
€0

Tapa valla soojusmajanduse arengukava koostamine

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids

Tamsalu kompostimisväljakul biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtmine ning nõuetekohane käitlemine

Published and bidding deadline .

13 days

Tapa vallale audiitorteenuse tellimine

Published and bidding deadline .

9 days5 bidders
5 bids
€24,000

Tapa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine

Published and bidding deadline .

27 days7 bidders
7 bids

Tapa linnakeskuse arhitektuurivõistlus

Published and bidding deadline .

79 days7 bidders€9,000

Väikeveoki ostmine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€31,995

Väikekaubiku ostmine

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
4 bids
€14,000

Tapa valla teede ja tänavate talihooldus

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
5 bids
€210,000

Tamsalu Kultuurimaja rekonstrueerimise I etapi omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids
€10,660

Õhtu pst rekonstrueerimise projekti koostamine

Published and bidding deadline .

9 days10 bidders
9 bids
€10,675

Kindlustusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€26,765.80

Lembitu pst jalgratta- ja jalgtee projekteerimine ja ehitamine

Published and bidding deadline .

26 days6 bidders
9 bids
€59,960.30

Tapa valla teede ja tänavate talihooldus

Published and bidding deadline .

28 days8 bidders
8 bids
€534,000

Tehniline valveteenus

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€12,775

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ja valvesüsteemide hooldus

Published and bidding deadline .

13 days14 bidders
14 bids
€13,403.50

Tee-ehitustööde omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

9 days7 bidders
7 bids
€9,200

Tapa valla õpilasliinid 2019/2020

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€75,648

Tugiisikuteenuse osutamine

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
3 bids
€65,000

Küttepelletite ostmine

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€47,700

Elektrienergia ostmine 2020-2022

Published and bidding deadline .

25 days6 bidders
6 bids
€100,000

Tapa linnas Karja 2 asuva hoone ümberehituse II etapp

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids
€60,753.50

Tapa jäätmete kogumispunkti teenuse tellimine

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€74,900

Välitreeningseadmete ostmine ja paigaldamine Tamsalu linna

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
6 bids
€15,828

Tapa valla teeäärte ja rohumaade niitmine 2019-2021

Published and bidding deadline .

8 days10 bidders
10 bids
€26,378.80

Tapa valla teede pindamine 2019

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids
€187,772

Tamsalu Tööstuse tänava jalgratta- ja jalgtee ehitamine

Published and bidding deadline .

27 days11 bidders
10 bids
€241,162

Tapa Kultuurikoja mööbel ja sisustus

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids
€74,959.70

Tapa valla haljasalade hooldus 2019 -2021

Published and bidding deadline .

8 days13 bidders
13 bids
€45,000

Tamsalu Kultuurimaja rekonstrueerimine I etapp

Published and bidding deadline .

27 days5 bidders
4 bids
€1.53M

Jäneda õpilasliin 2019/2020

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€17,560

Karja tänava rekonstrueerimine II etapp

Published and bidding deadline .

27 days8 bidders
8 bids
€221,044

Board-Level People

NameRole

Riho Tell

Member of Eesti Reformierakond since .

Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative

Previous Board-Level People

NameRole

Alari Kirt

Member of ISAMAA Erakond since .

Was Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative