Procurements

€14.50M
39 procurements
View Procurements

Contracts

€65,606
1 contract
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Aru mõisa väetisehoidla ja jääkreostuse likvideerimine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€157,000

Elva vallas elektrienergia ostmine perioodiks 01.07.2018 – 31.12.2021 a (kaasa arvatud)

Published and bidding deadline .

33 days4 bidders
4 bids
€390,000

Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Elva vallas

Published and bidding deadline .

30 days3 bidders
3 bids
€1.27M

Konguta sotsiaalmaja "Tareke" rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

17 days7 bidders
7 bids
€123,000

Elva valla teede ja tänavate pindamine

Published and bidding deadline .

26 days5 bidders
5 bids
€200,000

Puhja kooli kaasajastamine

Published and bidding deadline .

36 days4 bidders
4 bids
€1.35M

Elva valla kruusateede katendite parandamine

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
4 bids
€100,000

Elva valla asutustele kütteõli ostmine 2018-2019 kütteperioodiks.

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Elva valla kergliiklusteede ehitus

Published and bidding deadline .

33 days13 bidders
11 bids
€600,000

Elva Kesk tn ja lähiümbruse rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

45 days10 bidders
8 bids
€2.10M

Elva huviala- ja koolituskeskuse ventilatsioonisüsteemide ehitamine

Published and bidding deadline .

20 days3 bidders
3 bids
€0

Lumetõrje Elva valla teedel 2018 - 2022

Published and bidding deadline .

16 days7 bidders
8 bids
€192,000

Elva valla kahe piirkonna koolitransport ja reisijate juhuveod ning Elva linnaliini ühistransport 2019.aastast kuni 2020/2021 õ-a lõpuni

Published and bidding deadline .

39 days2 bidders
2 bids
€0

Varakindlustus ja omaniku vastutuskindlustus

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids

Kesk tn ja lähiümbruse rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

8 days7 bidders
7 bids
€30,000

Rõngu kogukonnakeskuse hoone projekteerimine

Published and bidding deadline .

9 days4 bidders
4 bids
€51,700

Sõiduautode kasutusrendile võtmine

Published and bidding deadline .

34 days2 bidders
2 bids
€89,053.40

Kahe mahtuniversaal-sõiduki kasuturendile võtmine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€23,609.20

Elva Kesk 32 hoone ehitustööd

Published and bidding deadline .

12 days7 bidders
7 bids
€122,879

Lumetõrje Elva valla teedel (Palupera, Puhja ja Konguta piirkondades)

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids
€59,760

Elva valla asutustele kütteõli ostmine 2019-2021 kütteperioodiks

Published and bidding deadline .

36 days2 bidders
2 bids
€227,169

Verevi järve rannavalve teenus 2019 – 2021

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€46,666.70

Lumetõrje Elva valla teedel (Konguta piirkonnas)

Published and bidding deadline .

0 days1 bidder€52,200

Kentsi paisjärve taastamine

Published and bidding deadline .

25 days18 bidders
14 bids
€532,760

Elva valla kruusateedele kõvakatte ehitamine

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids
€169,463

Ulila ujuvkai ja paadisilpi ehitustööd

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids
€28,791.50

Elva valla kruusateede katendite parandamine

Published and bidding deadline .

27 days3 bidders
3 bids
€85,063.50

Rannu aleviku kaugküttepiirkonnas soojuse ostmine

Published and bidding deadline .

31 days1 bidder
1 bid
€855,748

Puhja koolihoone rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

27 days7 bidders
6 bids
€1.35M

Tartu mnt. tänava asfaltkatte uuendamine

Published and bidding deadline .

25 days7 bidders
7 bids
€166,896

Elva spordihoone ehituse omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

9 days8 bidders
7 bids
€26,520

Elva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Published and bidding deadline .

41 days4 bidders
3 bids
€95,400

Kentsi paisjärve taastamine

Published and bidding deadline .

27 days

Elva vallas Peedu tee, J. Kärneri tn ja Lootuse tn ning Pika tänava põhiprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

18 days7 bidders
7 bids
€52,700

Rannu koolihoone ümberehituse põhiprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

12 days6 bidders
6 bids
€23,900

Konguta koolihoone ümberehituse põhiprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€22,925

Sõiduki kasutusrendile võtmine

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
2 bids

Elva valla teede ja tänavate pindamine

Published and bidding deadline .

27 days4 bidders
4 bids

Elva spordihoone ehitustööd

Published and bidding deadline .

26 days18 bidders
12 bids
€3.90M

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

EstoniaEesti Noorsootöö Keskus

Published and bidding deadline .

25 days27 bidders
22 bids
€1.60M
Contract awarded to .
Elva VallavalitsusRaamleping Elva Vallavalitsusega 8577€65,606

Board-Level People

NameRole

Toomas Järveoja

Member of Eesti Reformierakond since .

Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative