Procurements

€5.18M
63 procurements
View Procurements

Contracts

€513,508
2 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Terviseteenuste osutamine Paldiski linnas 2018 - 2022

Published and bidding deadline .

30 days1 bidder
1 bid
€0

Tänavavalgustuse renoveerimise projektijuhtimise teenus

Published and bidding deadline .

11 days9 bidders
6 bids
€0

Keila - Lehola vahelise kergliiklustee ehitus

Published and bidding deadline .

28 days11 bidders
8 bids
€0

Padise kloostri ja valitsejamaja konserveerimis- rekonstrueerimistööde teostamine

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
2 bids
€0

Laulasmaa Kooli juurdeehituse rajamine ehitustööde kontsessiooni andmise korras

Published and bidding deadline .

31 days1 bidder
1 bid
€0

Rae tänava osaline rekostrueerimine

Published and bidding deadline .

32 days3 bidders
2 bids
€0

Moodulmaja rent Laulasmaa koolile

Published and bidding deadline .

30 days2 bidders
2 bids
€0

Asfalt- ja mustkatete ehitus

Published and bidding deadline .

26 days1 bidder
1 bid
€0

Raja tee mahasõidu ehitus

Published and bidding deadline .

18 days5 bidders
4 bids
€0

Laulasmaa kooli juurdeehituse projekteerimistööd

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids
€55,000

Lääne-Harju valla tänavavalgustuse taristu projekteerimis - ehitustööd

Published and bidding deadline .

27 days7 bidders
5 bids
€0

Karjaküla Sotsiaalkeskuse projekteerimis- ja ehitustööd

Published and bidding deadline .

26 days2 bidders
2 bids
€0

Moodulmaja rent Laulasmaa koolile

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€220,000

Sõiduautode kasutusrent

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€0

Transporditeenuse ostmine õpilasliinide teenindamiseks 2018/2019 õppeaastal

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Sõiduautode kasutusrent

Published and bidding deadline .

13 days3 bidders
3 bids
€0

Paldiski linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise omanikujärelevalve teenuse osutamine

Published and bidding deadline .

12 days8 bidders
7 bids
€0

Audiitorteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders
4 bids
€0

Lumetõrje Lääne-Harju valla Vasalemma piirkonnas 2018/2019

Published and bidding deadline .

17 days€0

Klooga ja Keila-Joa puhkealade mänguväljakute projekteerimis-ehitustöö

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Lumetõrje Lääne-Harju valla Padise piirkonnas 2018/2019

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€0

Sõiduautode kasutusrent

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Klooga ja Keila-Joa puhkealade mänguväljakute projekteerimis-ehitustöö

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids
€0

Padise kloostri ja valitsejamaja konserveerimis- rekonstrueerimistööde omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve

Published and bidding deadline .

7 days4 bidders
4 bids

B - kategooria mootorsõidukijuhi koolitusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid

Padise kloostri ja valitsejamaja konserveerimis- rekonstrueerimistööde arheoloogilise järelevalve teostamine

Published and bidding deadline .

4 days1 bidder
1 bid

Harju-Risti multifunktsionaalse spordiväljaku projekteerimis-ehitustöö

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€40,494.50

Kibru tee rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€52,480.60

Vasalemma aleviku tänavate asfalteerimine

Published and bidding deadline .

17 days9 bidders
9 bids
€50,278.50

Elektripaigaldiste käidukorraldusteenus 2019 aastal

Published and bidding deadline .

8 days6 bidders
6 bids
€5,040

Padise kloostrikompleksi ekspositsiooni teostus ja paigaldus

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders
2 bids
€130,679

Laulasmaa kooli juurdeehituse projekteerimistööd

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder€50,000

Laulasmaa Kooli sisendelektrivarustuse ümberkorraldamine

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Paldiski linnas Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavate asutuste tehnilise valveteenuse ja seadmete hooldusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€15,066

Paldiski linna keskväljaku ehitamine - omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

8 days8 bidders
8 bids
€5,490

Rummu aleviku mänguväljaku projekteerimis-ehitustöö

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids
€32,052.40

Lumetõrjetööd Lääne-Harju valla Madise piirkonnas 2019/2020, 2020/2021 ja 2021/2022 talvel

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€45,000

Rae tänava osaline rekonstrueerimine - omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

12 days7 bidders
7 bids
€2,700

Klooga raudteepeatuse parkla ehitustööd II etapp

Published and bidding deadline .

27 days11 bidders
11 bids
€114,944

Haridusteenuste haldamise süsteemi Arno ja toetuste taotlemise ning menetlemise süsteemi Spoku arendustööd

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder

Tehnohooldusteenuse ostmine Lääne-Harju valla Padise ja Vasalemma piirkonna objektidele

Published and bidding deadline .

16 days

Kibru tee rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
5 bids

Tehnohooldusteenuse ostmine Paldiski linna objektidele

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€3,780

Ämari koolimaja hoone tugikeskuseks rekonstrueerimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
1 bid

Paldiski linna keskväljaku ehitamine

Published and bidding deadline .

29 days8 bidders
8 bids
€322,661

B – kategooria mootorsõidukijuhi koolitusteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€7,980

Lääne-Harju valla Padise võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2019 - 2029 koostamine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€2,820

Infostendide ja suunaviitade valmistamine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
2 bids

Padise kloostrikompleksi ekspositsiooni täiendavad projekteerimistööd

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
2 bids
€16,240

Elektripaigaldiste käidukorraldusteenus 2020 aastal

Published and bidding deadline .

8 days7 bidders
6 bids
€4,188

Lääne-Harju valla koolide ühine mobiilne multimeediaklass

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids
€124,787

Lumetõrjetööd Lääne-Harju vallas 2019/2020, 2020/2021 ja 2021/2022 talvel

Published and bidding deadline .

35 days3 bidders
3 bids
€660,000

Keila-Joa aleviku soojatrassi rekonstrueerimise projekteerimis- ehitustööd

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€96,400

Transporditeenuse ostmine juhuvedude teostamiseks Lääne-Harju Vallavalitsusele

Published and bidding deadline .

28 days3 bidders
3 bids
€330,000

Hoone ost Laulasmaa kooli Lehola raamatuhoidlaks

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€59,990

Infostendide ja suunaviitade valmistamine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

21 days4 bidders
3 bids
€59,400

Lääne-Harju valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€118,000

Lääne-Harju valla ohtlike jäätmete kogumisringid

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€20,342.40

Laulasmaa Kooli juurdeehitus

Published and bidding deadline .

47 days18 bidders
14 bids
€2.18M

Paldiski metanoolitehase eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Published and bidding deadline .

43 days2 bidders
2 bids

Paldiski linna keskväljaku ehitamine

Published and bidding deadline .

33 days4 bidders
4 bids

Keila-Karjaküla kergliiklustee ehitus

Published and bidding deadline .

25 days15 bidders
15 bids
€294,500

Transporditeenuse ostmine juhuvedude teostamiseks Lääne-Harju Vallavalitsusele 2019 aastal

Published and bidding deadline .

9 days4 bidders
6 bids
€59,500

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

EstoniaEesti Noorsootöö Keskus

Published and bidding deadline .

25 days27 bidders
22 bids
€1.60M
Contracts awarded to .
Lääne-Harju VallavalitsusRaamleping Lääne-Harju Vallavalitsusega 8572€303,990
Lääne-Harju VallavalitsusHankeleping nr 4-7.1/19/118 8574€209,518

Board-Level People

NameRole

Jaanus Saat

Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative