Procurements

€5.88M
49 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine

Published and bidding deadline .

19 days€0

Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine 2

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€0

K.Pätsi mälestussamba ümbruse rekonstrueerimine ja kõnniteed

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders€0

TLAK trassid

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders€0

TLAK parkla

Published and bidding deadline .

18 days5 bidders€0

Häädemeeste valla teede mustkatted ja pindamine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders€0

Tänavavalgustuse rajamine

Published and bidding deadline .

20 days6 bidders€0

K.Pätsi mälestussamba ümbruse rekonstrueerimine ja kõnniteed

Published and bidding deadline .

55 days5 bidders€0

Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine

Published and bidding deadline .

26 days€0

Lumetõrje ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonna teedel 2018-2021

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
5 bids
€60,000

Häädemeeste Hooldekodu laiendus. Ehitustööd

Published and bidding deadline .

37 days8 bidders
5 bids
€1.30M

Lumetõrje Häädemeeste valla Rannametsa piirkonnas 2018-2021

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder€10,000

Lumetõrje Häädemeeste valla Massiaru piirkonnas 2018-2021

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder€10,000

Häädemeeste valla tänavavalgustuse hooldustööd

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids

Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

33 days4 bidders
4 bids

Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids

Häädemeeste Keskkooli tehnoloogiaklassi tsentraalse aspiratsioonisüsteemi soetamine ja paigaldamine

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€19,880

Häädemeeste Muusikakooli rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

27 days4 bidders
4 bids
€96,750

Laenu võtmine Häädemeeste valla investeeringuteks

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€1.24

Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Häädemeeste valla territooriumil

Published and bidding deadline .

39 days2 bidders
2 bids
€470,000

Mõisa teele mustkatte rajamine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€47,557.10

Pärnu linna ja Uulu küla sidumine, II etapp - kergliiklustee Pärnu linna piirilt Posti teeni. Ehitustööd

Published and bidding deadline .

25 days€400,000

Häädemeeste Hooldekodu mööbli ostmine

Published and bidding deadline .

10 days6 bidders
6 bids

Häädemeeste valla teede pindamised

Published and bidding deadline .

13 days
2 bids
€45,000

Häädemeeste Hooldekodu renoveerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Published and bidding deadline .

27 days7 bidders
6 bids
€501,238

Uulu Põhikooli juurdeehituse projekteerimine

Published and bidding deadline .

19 days5 bidders
4 bids
€37,800

Häädemeeste Hooldekodu hooldusinventari ja abivahendite ostmine

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€28,716

Mustkatete rajamine 2019- 2

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders€58,826.50

Sõiduauto kasutusrent I

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€250

Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse ning Uulu Lasteaia rekonstrueerimisprojekti koostamine 2

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€58,000

Suurküla Rannatee - ligipääs kallasrajale

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid

Sõiduauto kasutusrent II

Published and bidding deadline .

15 days€250

Uulu Põhikooli garderoobikapid

Published and bidding deadline .

23 days3 bidders
3 bids
€14,990

Häädemeeste lasteaia mänguväljak

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€43,500

Häädemeeste Teenuskeskuse rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

28 days3 bidders
3 bids
€103,608

Häädemeeste Hooldekodu mööbel

Published and bidding deadline .

10 days5 bidders
5 bids

Uulu Põhikooli Staadioni rekonstrueerimine 2

Published and bidding deadline .

27 days5 bidders
5 bids
€287,368

Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee rajamine

Published and bidding deadline .

33 days6 bidders
6 bids
€359,545

Häädemeeste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Published and bidding deadline .

11 days3 bidders
3 bids
€19,100

Häädemeeste Hooldekodu hooldusinventar ja abivahendid

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid

Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse ning Uulu Lasteaia rekonstrueerimisprojekti koostamine

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid

Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€15,830

Häädemeeste Lasteaia siseviimistlustööd

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids
€51,344

Häädemeeste Hooldekodu juurdeehituse omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

8 days7 bidders
7 bids
€11,362

Pärnu linna ja Uulu küla sidumine, II etapp - kergliiklustee Pärnu linna piirilt Posti teeni. Ehitustööd

Published and bidding deadline .

32 days13 bidders
12 bids
€418,837

Mustkatete rajamine 2019

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder€46,225.60

Häädemeeste Hooldekodu laiendus 2

Published and bidding deadline .

30 days7 bidders
5 bids
€1.31M

Häädmeeste valla teede pindamine

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
4 bids
€34,939.40

Häädemeeste valla üldplaneeringu konsultatsiooniteenus ja kaardikujundus

Published and bidding deadline .

28 days4 bidders
4 bids
€19,800

Board-Level People

NameRole

Karel Tölp

Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative