Procurements

€5.51M
59 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Omanikujärelevalve Koonga ja Lõpe katlamajade renoveerimisel

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€8,000

Lihula erihooldekodu projekteerimise ja ehitustööde omanikujärelevalve teenus

Published and bidding deadline .

8 days9 bidders
9 bids
€0

M1 kategooria sõiduki täisteenusrent

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

M1 kategooria sõiduki täisteenusrent

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€0

Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Projekteerimistööd

Published and bidding deadline .

9 days4 bidders
3 bids
€0

Sootsa, Saari ja Ura supluskohtade juurdepääsuteede rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€22,800

Kõmsi rahvamaja lavaseadmed

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
4 bids
€25,000

Lääneranna valla mustkattega teede remont (pindamine)

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€0

Koonga katlamaja hakkelao ehitus

Published and bidding deadline .

26 days1 bidder
1 bid
€40,000

Kõmsi rahvamaja lavaseadmed osa 2

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€10,000

PREMIUM-pelleti ost

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€59,999

Sootsa, Saari ja Ura supluskohtade rajamine

Published and bidding deadline .

17 days€22,800

Tuleohutusprojekti "500 kodu korda" tegevuste elluviimine Lääneranna vallas

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€30,000

Lääneranna valla kruuskattega teede remont

Published and bidding deadline .

26 days5 bidders
5 bids
€0

Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala projekteerimistöö

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€24,000

Koonga katlamaja hakkelao ehitus

Published and bidding deadline .

30 days3 bidders
3 bids
€40,000

Varbla keskusehoone pelletikatlamaja ehitus

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€40,000

Koonga tänavavalgustuse ehitustööd

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
2 bids
€180,000

Lihula Kultuurikeskuse avatäidete vahetus

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
1 bid
€110,000

Sootsa, Saari ja Ura supluskohtade rajamine

Published and bidding deadline .

5 days1 bidder€22,800

Koonga tänavavalgustuse ehitustööde omanikujärelevalve

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids
€6,000

Lääneranna valla lumetõrjetööd 5-s piirkonnas

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders

Lihula tänavavalgustuse ehitustööd

Published and bidding deadline .

26 days4 bidders
3 bids

Hakkpuidu ost

Published and bidding deadline .

32 days

Lihula Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimine eelprojekti staadiumis

Published and bidding deadline .

11 days7 bidders
4 bids

Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Ehitustööd

Published and bidding deadline .

27 days12 bidders
7 bids
€964,932

Lääneranna Vallavalitsuse arhiivi korrastamise tööd

Published and bidding deadline .

6 days1 bidder
1 bid
€12,140

Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine. Ehituse omanikujärelevalve teenus

Published and bidding deadline .

15 days7 bidders
7 bids

Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine. Ehituse omanikujärelevalve teenus

Published and bidding deadline .

10 days8 bidders
8 bids
€7,500

Lääneranna valla teede talihooldus

Published and bidding deadline .

19 days9 bidders
9 bids
€70,000

Lääneranna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
3 bids
€20,185

Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuring

Published and bidding deadline .

26 days2 bidders
2 bids
€16,850

Lihula jäätmejaama projekteerimistööd

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
5 bids
€18,740

Lihula Pärnu mnt kergliiklustee ehitus

Published and bidding deadline .

15 days5 bidders
5 bids
€134,119

Lääneranna valla teede talihooldus: kordushange osadele I, II, III, VI, XII

Published and bidding deadline .

16 days6 bidders
6 bids
€50,000

Lihula Gümnaasiumi spordihoone I etapp. Omanikujärelevalve teenus.

Published and bidding deadline .

15 days7 bidders
7 bids
€12,528

Lääneranna valla teede mustkatte ehitamine ja korduspindamine

Published and bidding deadline .

27 days3 bidders
3 bids
€269,884

Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine

Published and bidding deadline .

44 days11 bidders
8 bids
€898,954

PREMIUM-pelleti ost

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€65,000

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni osade projekteerimine

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€26,788

Lihula tänavavalgustuse ehitustööde järelevalve teenused

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
2 bids
€37,050

Ratastraktori 26-30 kW täisteenusrent

Published and bidding deadline .

19 days4 bidders
3 bids
€32,806.20

Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Põhiprojekti ekspertiis

Published and bidding deadline .

6 days2 bidders
2 bids
€7,200

Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine

Published and bidding deadline .

28 days1 bidder
1 bid

Lääneranna valla teede suvehooldus

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€200,000

Lihula Jaama 1 büroohoone ehitustööd

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
4 bids
€141,800

Lääneranna valla teede mustkatte ehitamine ja korduspindamine

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids

Virtsu kalasadama rekonstrueerimise IV etapp

Published and bidding deadline .

24 days4 bidders
4 bids
€155,070

Lääneranna valla korduva üleujutusega ala piiri määramine ja Virtsu riskipiirkonnas üleujutuste leevendamise põhimõtete väljatöötamine

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid
€25,450

Puiduhakke ost

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€164,000

Lihula peatänava ja seda ümbritseva linnaruumi arhitektuurivõistlus

Published and bidding deadline .

77 days8 bidders
7 bids
€25,000

Piha tuulepargi detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine

Published and bidding deadline .

13 days6 bidders
4 bids
€13,800

Lääneranna valla üldplaneeringu konsultatsiooniteenus ja kaardikujundus

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
3 bids

Lihula Gümnaasiumi spordihoone I etapp. Projekteerimis-ehitustööd.

Published and bidding deadline .

27 days3 bidders
2 bids
€1.19M

Lääneranna valla kruuskattega teede remont

Published and bidding deadline .

27 days4 bidders
4 bids
€200,032

Lihula mõisa ekspositsiooniruumide remont

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€41,409

Lääneranna valla üldplaneeringu konsultatsiooniteenus ja kaardikujundus

Published and bidding deadline .

11 days6 bidders
4 bids
€25,000

N1 kategooria sõiduki kasutusrent

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids
€20,001

Autonoomse toitega tänavavalgustite paigaldamine bussipeatustesse

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
3 bids
€22,800

Board-Level People

NameRole

Mikk Pikkmets

Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative