Procurements

€4.42M
95 procurements
View Procurements

Contracts

€92,757
2 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Sauga aleviku tänavavalgustuse renoveerimise ehitustööd

Published and bidding deadline .

42 days8 bidders
7 bids
€0

Sauga aleviku tänavavalgustuse renoveerimise ehitustööde raames omanikujärelevalve teenuse osutamine

Published and bidding deadline .

29 days11 bidders
9 bids
€0

Tori muuseumi aidahoone katuse renoveerimine

Published and bidding deadline .

18 days7 bidders
5 bids
€40,000

Sauga Jänesselja lasteaia projekteerimis-ehitustööd

Published and bidding deadline .

28 days3 bidders
2 bids
€0

Tori valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus

Published and bidding deadline .

19 days5 bidders
5 bids
€0

Sauga aleviku tänavavalgustuse renoveerimise ehitustööd

Published and bidding deadline .

26 days6 bidders
5 bids
€0

Tori valla tänavavalgustuse hooldustööd

Published and bidding deadline .

21 days5 bidders
5 bids
€0

Tori valla haljasalade hooldustööd

Published and bidding deadline .

18 days7 bidders
5 bids
€0

Tori valla tänavate ja teede suvine hooldus

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€0

Sindi kergliiklusteede võrgustiku ehitamine ja renoveerimine I etapp

Published and bidding deadline .

27 days2 bidders
2 bids
€0

Tori valla teede pindamine

Published and bidding deadline .

26 days4 bidders
4 bids
€0

Sindi ühiselamute projekteerimine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€0

Suigu küla keskuse tänavavalgustuse väljaehitamise II etapp

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€0

Tori-Selja jalg- ja jalgrattatee II osa ehitamine

Published and bidding deadline .

34 days6 bidders
6 bids
€0

Suigu lasteaia projekteerimistööd

Published and bidding deadline .

27 days4 bidders
4 bids
€0

2018 - 2019 a. lumetõrjetööde teostamine Tori valla kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€0

2018 - 2019 a. lumetõrjetööde teostamine Tori valla Sauga ja Are piirkondade kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids

Tori Põhikooli spordiväljaku rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
4 bids

Tori Sotsiaalmaja ja Rahvamaja maakütte ehitamine

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
2 bids

Tori valla noorsootöö projekti IT riistvara soetamine

Published and bidding deadline .

38 days2 bidders
2 bids

Tori valla noorsootöö projekti helitehnika soetamine

Published and bidding deadline .

31 days2 bidders
2 bids

Suigu välijõusaal

Published and bidding deadline .

15 days4 bidders
4 bids
€6,607

Toiduainete ost Tori valla haridusasutustele

Published and bidding deadline .

42 days5 bidders
5 bids
€326,305

Omanikujärelevalve teenus „Riigihanke nr 202109 „Tori Põhikooli spordiväljaku rekonstrueerimine“ töödel

Published and bidding deadline .

11 days11 bidders
11 bids
€5,100

Tori Lasteaia vihmaveesüstemid

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€9,177.76

Tori valla ajalehe väljaandmine ja kojukanne

Published and bidding deadline .

15 days7 bidders
11 bids
€652.61

Lumetõrjetööde teostamine Tori valla kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel 2019 - 2021 a.

Published and bidding deadline .

19 days6 bidders
6 bids
€346.94

Tori valla Suigu lasteaed-algkooli rekonstrueerimistööd

Published and bidding deadline .

26 days6 bidders
4 bids
€558,675

Tänavavalgustuse rajamine Tori vallas, Jõesuu külas

Published and bidding deadline .

14 days8 bidders
8 bids
€12,892

Tori valla lillede ost ja hooldus aastateks 2019-2021

Published and bidding deadline .

8 days

Tori Sotsiaalmaja ja Rahvamaja maakütte ehitamine

Published and bidding deadline .

25 days5 bidders
5 bids
€80,540.80

Tori valla Sauga teenuskeskuse ruumide koristusteenus

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€32,575.40

Sindi Lasteaia akende vahetus

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
4 bids
€6,732.54

Sõiduauto ostmine sotsiaalteenuste osutamiseks.

Published and bidding deadline .

14 days3 bidders
3 bids
€14,958.30

OJV teenus Tori valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitusel

Published and bidding deadline .

9 days5 bidders
5 bids
€2,688

IT riistvara soetamine

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids
€11,560

Sindi laululava lammutustööd.

Published and bidding deadline .

30 days10 bidders
10 bids
€4,600

Sauga ja Sindi piirkonna koolivõrgu analüüs

Published and bidding deadline .

20 days7 bidders
6 bids
€9,790

Põrandakatete vahetus Sauga põhikoolis

Published and bidding deadline .

13 days4 bidders
4 bids
€12,865

„Hädaolukorra lahendamise kompleksteenus“

Published and bidding deadline .

12 days4 bidders
4 bids
€7,890

„Tänavavalgustuse maakaabli uuendamine Sindi linnas, Tori vallas“

Published and bidding deadline .

14 days6 bidders
6 bids
€6,920

Sauga Põhikooli koolisöökla sisustuse soetamine

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids
€25,483.10

Tori valla Tammiste küla Tarekese tee ehitustööd koos tänavavalgustuse rajamisega.

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€47,509.30

Sindi linnas asuvate korterite remonttööd

Published and bidding deadline .

13 days10 bidders
10 bids
€24,300

Kondiitritoodete ostmine Tori valla haridusasutustele

Published and bidding deadline .

42 days€390,000

Tänavavalgustuse rajamine Tori vallas, Tammiste külas

Published and bidding deadline .

11 days11 bidders
11 bids
€21,938

OJV teenus Tori aleviku bussijaamaala ja jalgtee ehitusel

Published and bidding deadline .

9 days6 bidders
6 bids
€2,920

Omanikujärelevalve teenus Tori Sotsiaalmaja ja Rahvamaja maakütte ehitustöödel.

Published and bidding deadline .

10 days4 bidders
4 bids
€5,000

Lammutustööd Tori vallas

Published and bidding deadline .

18 days7 bidders
7 bids
€61,900

Korterelamu rekonstrueerimine sotsiaalkorterelamuks (projekteerimine)

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€26,900

Sindi postkontori hoone ümberehitamine raamatukoguks

Published and bidding deadline .

32 days3 bidders
3 bids

Sauga Põhikooli remonttööd

Published and bidding deadline .

24 days2 bidders
2 bids

Sindi linna sademeveetrasside uuring

Published and bidding deadline .

24 days1 bidder
1 bid
€26,400

Sauga Tehnopargi kommunikatsioonide väljaehitamise ehitustööd

Published and bidding deadline .

68 days11 bidders
9 bids
€572,715

OJV teenus Sauga Tehnopargi siseteede ja kommunikatsioonide väljaehitamise ehitustöödel

Published and bidding deadline .

18 days

Juurviljade ostmine Tori valla haridusasutustele

Published and bidding deadline .

42 days2 bidders
2 bids
€30,819

Tori valla teede kruusakatete uuendamine 2019

Published and bidding deadline .

28 days4 bidders
4 bids
€258,723

Korterelamu sotsiaalkorterelamuks rekonstrueerimise põhiprojekti ekspertiis.

Published and bidding deadline .

12 days5 bidders
5 bids
€4,200

Tori valla noorsootöö projekti helitehnika soetamine II

Published and bidding deadline .

27 days1 bidder
1 bid
€5,777

Tori valla lillede ost ja hooldus aastateks 2020-2021

Published and bidding deadline .

23 days3 bidders
3 bids
€7,729.50

Sindi Gümnaasiumi võimla suure saali sanitaarremont.

Published and bidding deadline .

10 days

Keskuse tn ja Jänesselja tn ristmiku projekteerimine

Published and bidding deadline .

17 days14 bidders
13 bids
€13,880

OJV teenus Sauga Tehnopargi kommunikatsioonide väljaehitamise ehitustöödel

Published and bidding deadline .

29 days7 bidders
7 bids
€5,760

Sindi raamatukogu tehniliste lahenduste projekteerimine

Published and bidding deadline .

6 days4 bidders
4 bids
€6,260

Are kooli põranda lihvimine ja lakkimine

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€5,700

Pelletkütuse ost Are koolile.

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid

Tori Põhikooli IT riistvara kasutusrent

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€5,186.16

OJV teenus Tori valla, Tammiste küla, Tarekese tee ehitustöödel koos tänavavalgustuse rajamisega

Published and bidding deadline .

5 days6 bidders
6 bids
€1,176

Tori Vallavalitsuse 2018.-2020. aastaaruande audiitorteenus

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids
€8,950

Sauga põhikooli ventilatsioonisüsteemi põhiprojekti koostamine.

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid
€18,000

Hakkepuidu ostmine 2019-2021

Published and bidding deadline .

12 days

Projekteerimistööd ja autorijärelevalve Sindi ühiselamu osaliseks lammutamiseks ja rekonstrueerimiseks sotsiaalkorterelamuks.

Published and bidding deadline .

26 days3 bidders
2 bids
€39,900

Ühiselamu rekonstrueerimine sotsiaalkorterelamuks põhiprojekti ekspertiis

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€7,900

Sindi postkontori hoone ümberehitamine raamatukoguks

Published and bidding deadline .

25 days7 bidders
6 bids
€159,715

Sauga Tehnopargi siseteede ja kommunikatsioonide väljaehitamise ehitustööd

Published and bidding deadline .

25 days

Tori valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitus 2019

Published and bidding deadline .

35 days1 bidder
1 bid
€199,262

Pelletgraanuli ost Are Koolile ja Are Huvikeskusele

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€165

Tori valla haljasalade hooldustööd (kaks perioodi)

Published and bidding deadline .

28 days6 bidders
6 bids
€211,632

Tori valla Jänesselja tänava jalg- ja jalgrattatee ning Pulli raudteepeatuse jalg- ja jalgrattatee ehitustööd

Published and bidding deadline .

46 days2 bidders
2 bids
€520,568

Tori aleviku bussijaamaala ja jalgtee ehitus

Published and bidding deadline .

23 days5 bidders
5 bids
€184,645

Moodul-liivakastide soetamine Sindi lasteaiale

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€8,179.60

Raske kütteõli ostmine

Published and bidding deadline .

24 days1 bidder
1 bid
€865.84

Tori valla liinidele vedaja leidmine

Published and bidding deadline .

31 days3 bidders
3 bids
€12.60

Sauga Põhikoolile IT õppevahendite ostmine

Published and bidding deadline .

18 days11 bidders
11 bids
€10,370

Sindi kergliiklusteede võrgustiku ehitamise II etapi projekteerimine

Published and bidding deadline .

20 days14 bidders
13 bids
€12,540

Autokütuse ostmine jaemüügi korras

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid
€40,115.60

Omanikujärelevalveteenuse osutamine Tori valla Jänesselja tänava jalg- ja jalgrattatee ning Pulli raudteepeatuse jalg- ja jalgrattatee ehitustöödel

Published and bidding deadline .

31 days7 bidders
7 bids
€3,320

Tori valla noorsootöö projekti IT riistvara soetamine II

Published and bidding deadline .

29 days4 bidders
4 bids
€7,664.26

Omanikujärelevalve teenuse tellimine Sindi postkontori hoone ümberehitustöödele raamatukoguks

Published and bidding deadline .

5 days8 bidders
8 bids
€687

Tori valla ohlike jäätmete kogumine

Published and bidding deadline .

18 days2 bidders
2 bids
€6,646.50

Traktori (koos lisavarustusega) kasutusrent

Published and bidding deadline .

53 days2 bidders
1 bid
€47,940

OJV Tori vallas, Sauga alevikus, Keskuse ja Jänesselja tänavate ristmiku rekonstrueerimistöödel

Published and bidding deadline .

36 days7 bidders
7 bids
€5,660

Omanikujärelevalve teenuse tellimine Suigu lasteaia rekonstrueerimistööd

Published and bidding deadline .

6 days8 bidders
7 bids
€5,700

Tori vallas, Sauga alevikus, Keskuse ja Jänesselja tänavate ristmiku rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

36 days9 bidders
9 bids
€218,235

Tori valla lillede ost ja hooldus aastateks 2019-2021

Published and bidding deadline .

13 days

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

EstoniaEesti Noorsootöö Keskus

Published and bidding deadline .

25 days27 bidders
22 bids
€1.60M
Contracts awarded to .
Tori VallavalitsusRaamleping Tori Vallavalitsusega 8582€53,004
Tori VallavalitsusHankeleping nr 4-7.1/19/6 8583€39,753

Board-Level People

NameRole

Lauri Luur

Member of ISAMAA Erakond since .

Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative