Contracts

€383,908.60
26 contracts
View Contracts

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

„Dažādu laboratorijas reaģentu un laboratorijas piederumu iegāde un piegāde”

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Mikroorganismu identifikācija un skaitīšana 46902€828
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"M/organismu izolēšana no steriliem materiāliem 46903€826
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Enterobaktēriju izolēšana un identifikācija 46905€956
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"MRSA identifikācija 46906€130
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Narkotisko vielu un zāļu noteikšana urīnā ar imūnhromatogrāfijas metodi 46912€316
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Infekciozās mononukleozes noteikšana serumā un plazmā ar lateksa daļiņu aglutinācijas reakcijas metodi 46895€132
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Mikroorganismu seroloģiskā identifikācija 46898€1,104
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Streptokoku grupu noteikšana (pēc Lansfelda) 46899€701

Reaģentu un materiālu iegāde ERAF projekta “Izmeklētas uz modeli bāzētas substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas ar prognozi izstrāde rekombinantu un ne-rekombinantu mikroorganismu fermentācijas procesu produktivitātes uzlabošanai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/186 izpildei

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Sensori un aprīkojums 41037€4,714

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 47564€74,405.70
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 47585€74,405.70

Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Gatavās barotnes platēs antibakteriālās jutības noteikšanai 69610€18,285
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Gatavās savairošanas barotnes flakonos salmonellu izdalīšanai no fēcēm 69625€1,872
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Gatavās savairošanas barotnes flakonos mikroorganismu izdalīšanai no cerebrospinālā šķidruma 69626€975
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Sēņu diagnostikai nepieciešamās barotnes 69628€5,544
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Hromogēnie agari mikroorganismu identifikācijai 69629€9,672
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Reaģentu komplektu un aprīkojuma piegāde infekciju izraisītāju DNS un rezistences asociēto genu noteikšanai ar multiplex polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) 69665€102,024
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Tiešās imūnfluorescences reaģentu komplekti Chlamydia Trachomatis antigēna noteikšanai ar imūnfluorescences metodi 69725€2,376

„ Dažādu laboratorijas reaģentu un laboratorijas piederumu iegāde un piegāde”

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Narkotisko vielu un zāļu noteikšana urīnā ar imūnhromatogrāfijas metodi 86639€320
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Infekciozās mononukleozes noteikšana serumā un plazmā ar lateksa daļiņu aglutinācijas reakcijas metodi 86624€126
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Mikroorganismu identifikācija un skaitīšana 86629€816
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"M/organismu izolēšana no steriliem materiāliem 86630€821

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 72093€13,076
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 72079€13,076

Papildus laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"Reaģentu komplekti un piederumi minimālās inhibējošās koncentrācijas (MIK) noteikšanai ar buljona mikroatšķaidījuma metodi 88285€52,887.20
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interautomatika"HIV 1/2 antivielu eksprestesti 88289€3,520