Procurements

€0
10 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Mācību līdzekļu iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Iepirkuma līgums Nr.PIKC DT 2018/69

Published and bidding deadline .

40 days

Darba apģērba un apavu iegāde

Published and bidding deadline .

15 days

Iepirkuma līgums Nr.PIKC DT 2018/31

Published and bidding deadline .

11 days

Iepirkuma līgums Nr.PIKC DT 2018/31

Published .

Iepirkuma līgums Nr.PIKC DT 2018/39

Published and bidding deadline .

14 days

Divststņu hidrauliskā pacēlēja un aprīkojumu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Darba apģērba un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

12 days

Mācību līdzekļu iegāde PIKC "Daugavpils tehnikums" profesionālo programmu nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

19 days

Darba apģērba un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācības un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.8.5.1.0/16/I/001

Published and bidding deadline .

19 days