Procurements

€4.66M
102 procurements
View Procurements

Contracts

€406,350.59
9 contracts
View Contracts

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Vides aizsardzība modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€108,945.68

Zinātniskā aprīkojuma un piederumu iegāde projekta “DU Dīķu akvakultūras zinātnisko laboratoriju pārvietojamais komplekss” ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days€133,953

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days€475,944.01

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€137,809.92

Robotu apmācības komplekta iegāde INTERREG Latvijas-Lietuvas programmas projekta Nr. LLI – 075 “Cooperation Network for Fostering 21st Century (engineering) Upgraded Skills and Workforce Mobility” ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days€22,239

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena IT, datortehnika un datorzinātne modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€69,427.44

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€130,196.30

Fotoluminiscences un Ramana spektrofotometra pusvadītāju nanostruktūru pētījumiem un augstas izšķirtspējas elektronmikroskopa nanostrukturēto materiālu pētniecībai piegāde ERAF projekta „Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē” ietvaros

Published and bidding deadline .

38 days€425,234.02

Mikro/nano izšķirtspējas rentgenmikroskopa piegāde ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days€1.50M

Zinātniskā aprīkojuma un laboratorijas piederumu iegāde projekta “DU dīķu akvakultūras zinātnisko laboratoriju pārvietojamais komplekss” ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days€91,065

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Ķīmija, Ķīmijas tehnoloģijas un Biotehnoloģijas modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days€16,530

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena "Veselības aprūpe" modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days€67,859.24

Ventilatoru sistēma (ārējā/iekšējā) laboratorijām mikroklimata nodrošināšanai Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days€8,264.46

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Mākslas modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days€35,139

Degvielas un transportlīdzekļu ikdienas apkopei nepieciešamo preču un pakalpojumu iegāde Daugavpils Universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Vides aizsardzība modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Mazlietotās automašīnas ilgtermiņa noma

Published and bidding deadline .

13 days

Laboratorijas trauku, ķīmisko vielu, materiālu iegāde nanostruktūru sintēzei un prototipam

Published and bidding deadline .

21 days

Zinātniskā aprīkojuma un piederumu iegāde projekta “DU Dīķu akvakultūras zinātnisko laboratoriju pārvietojamais komplekss” ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Izejvielu, laboratorijas materiālu un piederumu iegāde projekta “Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem” ietvaros

Published and bidding deadline .

23 days

Zinātniskā aprīkojuma un laboratorijas piederumu iegāde projekta “DU dīķu akvakultūras zinātnisko laboratoriju pārvietojamais komplekss” ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Laboratorijas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde projekta „Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem” ietvaros

Published .

Rūpniecības robotika un CNC programmēšanas laboratorijas aprīkojuma iegāde INTERREG Latvijas-Lietuvas programmas projekta Nr. LLI - 075 “Cooperation Network for Fostering 21st Century (engineering) Upgraded Skills and Workforce Mobility” ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Fotoluminiscences un Ramana spektrofotometra pusvadītāju nanostruktūru pētījumiem un augstas izšķirtspējas elektronmikroskopa nanostrukturēto materiālu pētniecībai piegāde ERAF projekta „Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē” ietvaros

Published and bidding deadline .

38 days

Zivsaimnieciskā aprīkojuma iegāde projekta “Inovatīvas biotehnoloģijas izstrāde dzīvotspējīgu zandartu mazuļu ieguvei ūdens recirkulācijas iekārtās” ietvaros

Published and bidding deadline .

16 days

Daugavpils Universitātes darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Daugavpils Universitātes dīķu akvakultūras zinātnisko laboratoriju pārvietojamā kompleksa projektēšana un būvniecība

Published and bidding deadline .

14 days

Robotu apmācības komplekta iegāde INTERREG Latvijas-Lietuvas programmas projekta Nr. LLI - 075 “Cooperation Network for Fostering 21st Century (engineering) Upgraded Skills and Workforce Mobility” ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Sporta ielā 6, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

17 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Vaļņu ielā 29, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

18 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Sporta ielā 8, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

19 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Sporta ielā 6, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

17 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Sporta ielā 6, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

16 days

Zivsaimnieciskā aprīkojuma un piederumu iegāde projekta „DU dīķu akvakultūras zinātnisko laboratoriju pārvietojamais komplekss” ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Biodaudzveidības pētījumu mobilās laboratorijas piegāde ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

36 days€89,273

“Mobilās” laboratorijas – konteinera ar laboratorijas aprīkojumu paraugu sagatavošanai un vienkāršām analīzēm piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days€20,661.16

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena IT, datortehnika un datorzinātne modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days€18,407.19

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

39 days€72,039.21

“Mobilās” laboratorijas – konteinera ar laboratorijas aprīkojumu paraugu sagatavošanai un vienkāršām analīzēm piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€20,661.16

Mikroautobusa ar laboratorijas aprīkojumu un automašīnas kravas piekabes piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days€27,479.34

Zinātniskā aprīkojuma un laboratorijas piederumu iegāde projekta “DU Dīķu akvakultūras zinātnisko laboratoriju pārvietojamais komplekss” ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days€23,975

Mikroautobusa ar laboratorijas aprīkojumu un automašīnas kravas piekabes piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days€27,479.34

Kutera piekrastes novērojumiem un paraugu ievākšanai piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days€206,611.57

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Mākslas modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days€11,295.13

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Mākslas modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Mikroautobusa ar laboratorijas aprīkojumu un automašīnas kravas piekabes piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Ventilatoru sistēma (ārējā/iekšējā) laboratorijām mikroklimata nodrošināšanai Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Mikro/nano izšķirtspējas rentgenmikroskopa piegāde ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

36 days

Zinātniskā aprīkojuma un laboratorijas piederumu iegāde projekta “DU dīķu akvakultūras zinātnisko laboratoriju pārvietojamais komplekss” ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

“Mobilās” laboratorijas – konteinera ar laboratorijas aprīkojumu paraugu sagatavošanai un vienkāršām analīzēm piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Ķīmija, Ķīmijas tehnoloģijas un Biotehnoloģijas modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Mikroautobusa ar laboratorijas aprīkojumu un automašīnas kravas piekabes piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Vaļņu ielā 29, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

19 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Veselības aprūpe modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena IT, datortehnika un datorzinātne modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes sporta kompleksam Kandavas ielā 1, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

17 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

17 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes mācību korpusam Parādes ielā 1, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

19 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Vides aizsardzība modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Studiju un pētniecības centra “Ilgas” iekļaušana Akadēmiskajā pētniecības un izglītības datu pārraides tīklā ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

19 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Elektroenerģijas iegāde Daugavpils Universitātes objektiem

Published and bidding deadline .

17 days

Biodaudzveidības pētījumu mobilās laboratorijas piegāde ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

39 days

Pārvaldības struktūru procesu izvērtējums projekta “Daugavpils Universitātes pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošana” ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Vaļņu ielā 29, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

20 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena IT, datortehnika un datorzinātne modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes mācību korpusam Parādes ielā 1, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

19 days

Daugavpils Universitātes darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

19 days

Daugavpils Universitātes darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

18 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

39 days

Kutera piekrastes novērojumiem un paraugu ievākšanai piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Zinātniskā aprīkojuma un laboratorijas piederumu iegāde projekta “DU Dīķu akvakultūras zinātnisko laboratoriju pārvietojamais komplekss” ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Mākslas modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes sporta kompleksam Kandavas ielā 1, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

20 days

“Mobilās” laboratorijas – konteinera ar laboratorijas aprīkojumu paraugu sagatavošanai un vienkāršām analīzēm piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Sporta ielā 6, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

17 days

Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Sporta ielā 8, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

24 days

Kutera piekrastes novērojumiem un paraugu ievākšanai piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days€206,611.57

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Veselības aprūpe modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days€10,411.61

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days€65,973.34

Mikroautobusa ar laboratorijas aprīkojumu un automašīnas kravas piekabes piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days€27,479.34

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Veselības aprūpe modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€10,411.61

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Mākslas modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days€11,295.13

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days€19,070

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days€269,052.44

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days€263,152.44

Mobilās laboratorijas – konteinera ar laboratorijas aprīkojumu paraugu sagatavošanai un vienkāršām analīzēm piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€20,661.16

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Vides aizsardzība modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days€15,084.68

Materiālu iegāde luminiscentu krāsvielu pētījumiem projekta “Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem” ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days€4,025

Materiālu iegāde luminiscentu krāsvielu pētījumiem projekta “Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem” ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Kutera piekrastes novērojumiem un paraugu ievākšanai piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Veselības aprūpe modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Veselības aprūpe modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Mākslas modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

“Mobilās” laboratorijas – konteinera ar laboratorijas aprīkojumu paraugu sagatavošanai un vienkāršām analīzēm piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Mikroautobusa ar laboratorijas aprīkojumu un automašīnas kravas piekabes piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Bezmugurkaulnieku fona un invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings (2018.–2019. gads)

LatviaDabas aizsardzības pārvalde

Published and bidding deadline .

31 days
Contract awarded to .
Daugavpils UniversitāteBezmugurkaulnieku fona un invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings (2018.–2019. gads) 33954€126,896.70

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (3. konkurss)

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

34 days
Contract awarded to .
Daugavpils UniversitāteFizisko aktivitāšu – vingrošanas grupu nodarbības 37998€101,120

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (2. konkurss)

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

34 days
Contracts awarded to .
Daugavpils Universitāte21. daļa „Informatīvais masu pasākums iedzīvotāju izglītošanai par veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi” 32404€2,470
Daugavpils Universitāte19. daļa „Fizisko aktivitāšu – vingrošanas grupu nodarbības” 32423€56,627.20

Sešu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde

LatviaDabas aizsardzības pārvalde

Published and bidding deadline .

33 days
Contracts awarded to .
Daugavpils UniversitāteDabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Ventas un Šķerveļa ieleja" 32394€27,857.44
Daugavpils UniversitāteDabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam "Riežupe" 32395€28,717.50
Daugavpils UniversitāteDabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam "Numernes valnis" 32397€28,869.75

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (4. konkurss)

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

32 days
Contract awarded to .
Daugavpils Universitāte2. daļa — "Garīgās veselības veicinošie informatīvie pasākumi” 64340€16,896

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (4.konkurss)

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

32 days
Contract awarded to .
Daugavpils Universitāte2.DAĻA "Garīgās veselības veicinošie informatīvie pasākumi” 80803€16,896