Contracts

€4.59M
193 contracts
View Contracts

Board-Level People

3
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Hromatogrāfijas materiālu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days€435,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Hromatogrāfijas piederumi no "Waters" kataloga 38982€44,519

Laboratorijas iekārtu iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

38 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"7. daļa 35118€1,305
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"9. daļa 35116€2,600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"8. daļa 35117€2,680

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 6. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days€60,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Dažādi laboratorijas materiāli un medicīnas preces – Nr. 2 39391€3,750

Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde — 2. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Vertikāla elektrofrēze 33048€998

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

28 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Vairāku režīmu UV/Vis sorbcijas/fluorescences noteikšanas sistēma 38247€21,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Koku urbumu mikrotoms 38223€5,287

Precīzās mežsaimniecības un mežkopības aprīkojuma piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Analītiskie svari 39144€4,389

Laboratorijas medicīnas iekārtu tehniskās apkopes

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ražotāja "GONOTEC" laboratorijas medicīnas iekārtas 38398€840
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ražotāja "CAMSPEC" laboratorijas medicīnas iekārtas 38400€639
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ražotāja "MEMMERT" laboratorijas medicīnas iekārtas 38391€540
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ražotāja "TECAN" laboratorijas medicīnas iekārtas 38392€26,085

Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai Daugavpils filiāles, Ventspils filiāles un EEF VASSI vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Svaru kalibrēšanas komplekts 36384€995
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Pārnēsājama siltumvadītspējas mēriekārta 36385€5,940

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU BIF un MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Rotācijas viskozimetrs 39774€2,180

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

29 days€137,809.92
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Spektrofluorimetrs – mikroplašu lasītājs 36210€24,793.39

Klimatiskās kameras un dažādu ierīču komplekta piegāde LLU PTF un TF zinātniski tehniskās bāzes papildināšanai

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"1. daļa: konstantās klimatiskās kameras ar apgaismojumu piegāde 36947€8,056

Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde, 6. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Vortekss 37684€156
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Densitometrs 37685€714
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"DNS/RNS UV attīrīšanas bokss 37686€2,858

RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 1. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"UV iekārtas plānslāņa hromatogrammu detektēšanai 31690€3,485

Laboratorijas un biroja iekārtu, mēbeļu, aprīkojuma un dokumentu pārvietošanas pakalpojumi

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Multifunkcionāla mikroplašu lasītāja/spektrofotometra "Tecan M200 Pro" demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 38884€1,980
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Slāpekļa monooksīda analizatora "Noa-280-I" demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 38877€2,620
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Potenciostata "Pgstat302N" demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 38878€1,820
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Cirkulējošā dihroisma sistēmas "Chirascan Cs/3D" demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 38879€5,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Pulsējoša lauka elektroforēzes sistēmas demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 38880€2,350

Ekstrakcijas sistēmas augu izcelsmes materiāla apstrādei iegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām

LatviaAtvasināta publiska persona "Dārzkopības institūts"

Published and bidding deadline .

34 days€90,083
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ekstrakcijas sistēmas augu izcelsmes materiāla apstrādei iegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām 39772€89,800

Gēlu gatavošanas reaktora un saistīto iekārtu noma

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Gēlu gatavošanas reaktora un saistīto iekārtu noma 38774€9,776

Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros (IV. kārta)

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

36 days€157,028
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Izsmidzināšanas žāvētava 38530€25,973
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Filtrprese 38532€9,641

Iekšzemes ūdeņu monitoringa iekārtu piegāde ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 ietvaros /Supply of inland water monitoring equipment for the EU Cohesion Fund project No. 5.4.2.2.17/I/002

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

26 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"7. daļa: autonoma ūdens paraugu ievākšanas iekārta / Part 7: Autonomous water sampler 31607€3,148

Laboratorijas materiālu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Filtrēšanas materiāli 33034€12,620

Dažādu laboratorijas preču un ierīču iegāde

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Koniskais mikseris 39287€23,156
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Pannas tipa betona maisītājs 39288€3,158

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Tandēma kvadrupols ar universālu ievadīšanas mezglu komplektu, kas ļauj strādāt LC-MS/MS un GC-MS/MS režīmā 33323€248,900
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Gāzu hromatogrāfs ar automātisko paraugu inžektoru un kolonu komplektu 33334€37,059.38
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ultra augstefektīvā šķidruma hromatogrāfijas sistēma (UHPLC) ar kolonu komplektu 33336€71,306.68
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Paraugu žāvēšanas iekārtu komplekts 33329€40,636.54

Laboratorijas preču iegāde ERAF projekta "Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai", līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/077 ietvaros

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Analītiskie svari 35487€1,316

Dažādu iekārtu iegāde

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Dzesējošais recirkulācijas termostats 39312€2,942

Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days€9,999
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Laboratorijas žāvskapis 39402€1,038

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI "Silava"

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Mikrotoms koka gadskārtu paraugu pilna garuma griezuma ieguvei 38470€5,221
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ūdens paraugu duļķainības mērītājs 38477€920
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Kalorimetrs ar paraugu sagatavošanas presi, analītiskajiem svariem, sadedzināšanas tvertni un dzirnavām paraugu smalcināšanai 38478€26,535
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Laboratorijas žāvskapji 38483€6,462
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Oglekļa, ūdeņraža, slāpekļa, sēra, skābekļa un hlora elementanalizators 38487€113,498.40
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Iekārtu un datorprogrammu komplekts gadskātu platumu mērīšanai un analīzei 38494€38,441
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Manuālais mikroplašu mazgātājs 38503€1,500.26
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Molekulārās bioloģijas materiālu vizualizācijas sistēma 38504€7,767
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Laboratorijas svari 38449€485

Dažādas hromatogrāfijas un masspektrometrijas aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

38 days€440,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Preparatīvās hromatogrāfijas sistēmas 39063€126,512
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ultra-augstas,efektīvas šķidruma hromatogrāfijas iekārtas ar diožu matrices un masspektrometriskajiem detektoriem 39065€225,994.60

Dažādas aparatūras ķīmijas laboratorijai piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

33 days€279,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"3. daļa. Cimdu kaste darbam inertā atmosfērā 39174€38,300

Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

38 days€146,539
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Nepārtrauktās darbības smalkais vibrosijātājs 32595€16,432

Ģenētiskā analizatora un citu zinātniskās laboratorijas aparatūras piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Neorganisko jonu analizators 37337€43,408.40

Oksidatīvās stabilitātes analizatora ar taukskābju ēteru pagatavošanas iekārtu piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Oksidatīvās stabilitātes analizatora ar taukskābju ēteru pagatavošanas iekārtu piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros 65553€23,910

Zinātniskā aprīkojuma piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Mazais laboratorijas aprīkojums 64435€4,387.83

Spektrofotometra iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

28 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Spektrofotometra iegāde 64946€4,410.02

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Paraugu griešanas iekārta nanomehānisko un nanotriboloģisko īpašību pētījumiem 65580€4,239

Reaktora kalcija fosfāta sintēzei iegāde

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Reaktora kalcija fosfāta sintēzei iegāde 83979€28,128

Piliena formas analizatora kontakta leņķa, virsmas un robežvirsmas spraiguma mērījumiem, virsmas brīvās enerģijas aprēķinam iegāde

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Piliena formas analizatora kontakta leņķa, virsmas un robežvirsmas spraiguma mērījumiem, virsmas brīvās enerģijas aprēķinam iegāde 83991€24,073

Zinātnisko laboratorijas iekārtu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ogļhidrātu analizators ar toksīnu paraugu sagatavošanas iekārtu 65137€43,422.87

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ultrazemas temperatūras saldētava 64547€6,867

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Daļiņu skaitītājs 66307€11,903
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Optiskais analizators šūnu un biomolekulu bojājumu pētījumiem 66295€46,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Pipetēšanas robots 66296€14,918.60

Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

33 days€197,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"7. daļa — augstas efektivitātes šķidrumu hromatogrāfijas iekārta 65349€23,443.81

Laboratorijas materiālu un rezerves daļu iegāde pētniecības projektu vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days€39,600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Materiāli hromatogrāfijai 65654€6,600

Papildu laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

29 days€2M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Svītru kodu uzlīmes un piederumi paraugu identifikācijai printerim "TPL 2844" 64694€50,951.25
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Audu smalcināšanas sistēma 64695€17,807
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Piederumi paraugu identifikācijai printerim "TPL 245C" un "TPL 2824 Plus" 64693€15,538.50

Papildiekārtu fermentācijas līnijai iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

36 days€9,570
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Papildiekārtu fermentācijas līnijai iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros 65252€9,045.15

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

34 days€200,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Analītiskās/preparatīvās hromatogrāfijas iekārta proteīnu un citu makromolekulu attīrīšanai 65709€106,100

Augstas ražības rupjā sijātāja iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

36 days€21,113
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Augstas ražības rupjā sijātāja iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros 65711€20,390

Materiālu un reaģentu piegāde ķīmiskajiem pētījumiem

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days€270,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Hromatogrāfijas piederumi no "Waters" kataloga 65742€19,800

Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde 58681€12,000

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Galda termostats 50011€1,050

Dažādu laboratorijas preču un ierīču iegāde

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Laboratorijas preces termiskās analīzes, mehāniskās analīzes un paātrinātas novecināšanas iekārtām 61482€23,156
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Pannas tipa betona maisītājs 61484€3,158
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Javas mikseris 61485€1,620

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Gāzu hromatogrāfs ar automātisko paraugu inžektoru un kolonu komplektu 44767€37,059.38
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ultra augstefektīvā šķidruma hromatogrāfijas sistēma (UHPLC) ar kolonu komplektu 44769€71,306.68
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Paraugu žāvēšanas iekārtu komplekts 44779€40,636.54
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Tandēma kvadrupols ar universālu ievadīšanas mezglu komplektu, kas ļauj strādāt LC-MS/MS un GC-MS/MS režīmā 44790€248,900

Laboratorijas materiālu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Filtrēšanas materiāli 49230€12,620

Hromatogrāfijas centra apkope, remonts un rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu piegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

26 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Hromatogrāfijas centra apkope, remonts un rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu piegāde 50835€49,724

Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Laboratorijas žāvskapis 60897€1,038

Automatizēta segmentētas plūsmas analizatora piegāde amonija jonu NH4 un nitrātjonu NO3 noteikšanai, izmantojot spektrofotometrisko detekciju augsnes paraugos

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Automatizēta segmentētas plūsmas analizatora piegāde amonija jonu NH4 un nitrātjonu NO3 noteikšanai, izmantojot spektrofotometrisko detekciju augsnes paraugos 41623€33,930

Dažādas hromatogrāfijas un masspektrometrijas aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

38 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Preparatīvās hromatogrāfijas sistēmas 52644€126,512
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ultra-augsti efektīvas šķidruma hromatogrāfijas iekārtas ar diožu matrices un masspektrometrisko detektoriem 52646€225,994.60

Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

LatviaLatvijas Universitāte

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ražotāja ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts 42016€7,900

"Laboratorijas preču iegāde ERAF projekta "Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai", līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/077 ietvaros"

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Laboratorijas palīgmateriāli 52981€1,316

Materiālu un reaģentu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Vispārīgā vienošanās 19 51304€15,789

Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

38 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Nepārtrauktās darbības smalkais vibrosijātājs 58808€16,432

Ģenētiskā analizatora un citu zinātniskās laboratorijas aparatūras piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Neorganisko jonu analizators 58798€43,408.40

„Ūdens piesārņojuma paraugu noņemšanas komplektu iegāde vides kontroles funkcijas optimizācijai jūras akvatorijā ”

LatviaValsts vides dienests

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ūdens piesārņojuma paraugu noņemšanas komplektu iegāde 51210€9,800

Dažādas aparatūras ķīmijas laboratorijai piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"2. Lote. Vakuumsistēma 2 (divu) rotācijas ietvaicētāju pieslēgšanai 49079€38,300

Hromatogrāfijas materiālu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Hromatogrāfijas piederumi no Waters kataloga 46744€44,519

Laboratorijas iekārtu iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

38 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"7.daļa 60135€1,305
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"9.daļa 60133€2,600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"8.daļa 60134€2,680

Iekārtas ar dozēšanas šķīduma automātisko padevi piegāde Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Iepirkuma līgums par Iekārtas ar dozēšanas šķīduma automātisko padevi piegādi Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai 59944€45,000

Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde - 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Vertikāla elektrofrēze 61198€998

Lielas intensitātes UV-VIS-NIR starojuma avota piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

17 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Lielas intensitātes UV-VIS-NIR starojuma avota piegāde 62621€35,400.15

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI Silava

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Laboratorijas svari 49568€485
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Mikrotoms koka gadskārtu paraugu pilna garuma griezuma ieguvei 49603€5,221
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ūdens paraugu duļķainības mērītājs 49611€920
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Kalorimetrs ar paraugu sagatavošanas presi, analītiskajiem svariem, sadedzināšanas tvertni un dzirnavām paraugu smalcināšanai 49613€26,535
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Laboratorijas žāvskapji 49619€6,462
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Oglekļa, ūdeņraža, slāpekļa, sēra, skābekļa un hlora elementanalizators 49623€113,498.40
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Iekārtu un datorprogrammu komplekts gadskātu platumu mērīšanai un analīzei 49631€38,441
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Manuālais mikroplašu mazgātājs 49640€1,500.26
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Molekulārās bioloģijas materiālu vizualizācijas sistēma 49641€7,767

Zinātnisko mēriekārtu iegāde 2

LatviaDaugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts"

Published and bidding deadline .

39 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Skābekļa analizātors ar sensoriem neinvazīvai skābekļa koncentrācijas noteikšanai 45822€5,438

Gēlu gatavošanas reaktora un saistīto iekārtu noma

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Gēlu gatavošanas reaktora un saistīto iekārtu noma 48366€9,776

Dažādu analīžu veikšana LLU projekta Nr.Z4 darbības nodrošināšanai

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"B grupas vitamīnu satura noteikšana enterālajos zondes un sportistu uztura produktos 43820€810
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Vitamīnu satura noteikšana enterālajos zondes un sportistu uztura produktos 43821€536

Precīzās mežsaimniecības un mežkopības aprīkojuma piegāde ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Portatīva iekārta atmosfēras spiediena, temperatūras un gaisa mitruma noteikšanai 42954€4,389

Klimata kameras piegāde

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Iepirkuma līgums par klimata kameras piegādi 43358€16,774

Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Vispārīgās vienošanās līgums 15 48208€16,666

Klimatiskās kameras un dažādu ierīču komplekta piegāde LLU PTF un TF zinātniski tehniskās bāzes papildināšanai

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"2.daļa: Mērījuma datu ieguves un reģistrēšanas ierīču komplekta piegāde 66947€8,056

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūta vajadzībām ERAF projekta ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Saldētava (dziļajai sasaldēšanai, pie -85°C) 68054€24,793.39

Papildus laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Svitru kodu uzlīmes un piederumi paraugu identifikācijai printerim TPL 2844 79423€50,951.25
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Audu smalcināšanas sistēma 79424€17,807
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Piederumi paraugu identifikācijai printerim TPL 245C un TPL 2824 Plus 79421€15,538.50

Laboratorijas materiālu un rezerves daļu iegāde pētniecības projektu vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Materiāli hromatogrāfijai 72820€6,600

CO2 inkubatoru iegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"CO2 inkubatoru iegāde 66504€7,662

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 6.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Dažādi laboratorijas materiāli un medicīnas preces – Nr.1 67961€3,750

Zinātniskajā darbībā izmantojamo iekārtu diagnostika, remonti un apkopes

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Vispārīgā vienošanās 12 82298€12,000

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Komplekts spektrālajiem mērījumiem 68920€5,287
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Monitors nepārtrauktai hemodinamikas parametru reģistrācijai ar sensoriem 68902€21,000

Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde 6.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"DNS/RNS UV attīrīšanas bokss 68069€2,858
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Rotators 68070€714
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Vortekss 68071€156
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Densitometrs 68072€395

Laboratorijas medicīnas iekārtu tehniskās apkopes

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ražotāja GONOTEC laboratorijas medicīnas iekārtas 67043€840
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ražotāja CAMSPEC laboratorijas medicīnas iekārtas 67048€639
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ražotāja MEMMERT laboratorijas medicīnas iekārtas 67026€540
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ražotāja TECAN laboratorijas medicīnas iekārtas 67030€26,085

Laboratorijas un biroja iekārtu, mēbeļu, aprīkojuma un dokumentu pārvietošanas pakalpojumi

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Multifunkcionāla Mikroplašu Lasītāja / Spektrofotometra Tecan M200 Pro demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 67107€1,980
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Slāpekļa Monooksīda Analizatora Noa-280-I demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 67100€2,620
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Potenciostata Pgstat302N demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 67101€1,820
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Cirkulējošā Dihroisma Sistēmas Chirascan Cs/3D demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 67102€5,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Pulsējoša Lauka Elektroforēzes Sistēmas demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 67103€2,350

Rotācijas slīpētāja ar vienu galvu iegāde

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Rotācijas slīpētāja ar vienu galvu iegāde 78168€7,322

Ekstrakcijas sistēmas augu izcelsmes materiāla apstrādei iegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām

LatviaAtvasināta Publiska Persona"Latvijas Valsts Augļkopības Institūts"

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ekstrakcijas sistēmas augu izcelsmes materiāla apstrādei iegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām 67472€89,800

Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai Daugavpils filiāles, Ventspils filiāles un EEF VASSI vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Pārnēsājams spiediena kalibrēšanas komplekts 67831€995
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Pārnēsājama siltumvadītspējas mēriekārta 67832€5,940

Zinātnisko laboratorijas iekārtu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ogļhidrātu analizators ar toksīnu paraugu sagatavošanas iekārtu 79298€43,422.87

Potenciostata/galvanostata piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Potenciostata/galvanostata piegāde 67960€48,792

Laboratorijas reaģentu, materiālu un aprīkojuma iegāde projekta “FORinPOL” Nr. LZP FLPP 2018/2 izpildei

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Laboratorijas aprīkojums (mazais inventārs) 79545€3,000

Polikristālisko paraugu pagatavošanas/apstrādes aprīkojuma piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Slīpēšanas/pulēšanas iekārta 83726€4,740

Dažādu kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju noteikšana pārtikas produktos LLU PTF vajadzībām

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"9.daļa: Vitamīni II 70448€11,000

Vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Dažāda tipa laboratorijas iekārtas 72958€1,666

Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros (IV. kārta)

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Filtrprese 73058€9,641
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Izsmidzināšanas žāvētava 73059€25,973

Zinātniskā aprīkojuma piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Mazais laboratorijas aprīkojums 75013€4,387.83

Projektiem nepieciešamo pētniecības materiālu piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Projektiem nepieciešamo pētniecības materiālu piegāde 73192€6,343.69

Valsts policijā Kriminālistikas pārvaldes uzskaitē esošo laboratorijas iekārtu tehniskā apkope un remonts (uz trīs gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Laboratorijas iekārtu - 4, kas tiek izmantotas darbam DNS ekspertīžu veikšanai, tehniskā apkope un remonts 73399€5,000

Bateriju testa stacija

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Bateriju testa stacija 79931€62,500

Laboratorijas plastmasas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Vispārīgā vienošanās 87063€19,000

Spektrofotometra iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Spektrofotometra iegāde 81216€4,410.02

Kaulu allotransplantātu medicīnisko ierīču piegāde

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Filtrēšanas sistēma ar vakuumsūkni 74524€843

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Paraugu griešanas iekārta nanomehānisko un nanotriboloģisko īpašību pētījumiem 76447€4,239

Superkritiskā CO2 ekstraktora noma Eiropas Savienības fonda projekta “Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem”, vienošanās Nr. KC-PI-2017/60 ietvaros

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Superkritiskā CO2 ekstraktora noma Eiropas Savienības fonda projekta “Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem”, vienošanās Nr. KC-PI-2017/60 ietvaros 70623€54,599.40

Papildiekārtu fermentācijas līnijai iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Papildiekārtu fermentācijas līnijai iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros 74629€9,045.15

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Daļiņu skaitītājs 76422€11,903
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Pipetēšanas robots 76427€14,918.60
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Optiskais analizators šūnu un biomolekulu bojājumu pētījumiem 76431€46,500

Sarunu procedūra par vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegādi

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Dažādas iekārtas 74496€6,833

RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"UV iekārtas plānslāņa hromatogrammu detektēšanai 74687€3,485

Pētniecības materiālu un laboratorijas piederumu piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Pētniecības materiālu un laboratorijas piederumu piegāde 87465€3,465

Automatizēta augsnes paraugu pH analizatora ar reaģentu dozēšanu un maisīšanu piegāde

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Automatizēta augsnes paraugu pH analizatora ar reaģentu dozēšanu un maisīšanu piegāde 87728€49,073

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Analītiskās/preparatīvās hromatogrāfijas iekārta proteīnu un citu makromolekulu attīrīšanai 75075€106,100

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ultrazemas temperatūras saldētava 75161€6,867

Reaktora kalcija fosfāta sintēzei iegāde

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Reaktora kalcija fosfāta sintēzei iegāde 85107€28,128

Iekšzemes ūdeņu monitoringa iekārtu piegāde ES Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.2.2/17/I/002 ietvaros /Supply of inland water monitoring equipment for the EU Cohesion Fund project No.5.4.2.2.17/I/002

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"5.daļa: Dažādas ūdeņu monitoringa iekārtas / Part 5: Multiple water monitoring equipment 75134€3,148

Materiālu un reaģentu piegāde ķīmiskajiem pētījumiem

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Hromatogrāfijas piederumi no Waters kataloga 72128€19,800

Rezerves daļu iegāde zinātniskajai aparatūrai RTU vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Rezerves daļas aparatūrai III 85930€3,000

Oksidatīvās stabilitātes analizatora ar taukskābju ēteru pagatavošanas iekārtu piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Oksidatīvās stabilitātes analizatora ar taukskābju ēteru pagatavošanas iekārtu piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros 79510€23,910

Plazmas tīrītājs

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Plazmas tīrītājs 79894€104,692

Laboratorijas iekārtu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Rotācijas ietvaicētājs ar ūdens vannu 72411€7,670.70

Mēbeļu un iekārtu transportēšanas pakalpojumi

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Mēbeļu un iekārtu transportēšanas pakalpojumi 87877€17,751

Piliena formas analizatora kontakta leņķa, virsmas un robežvirsmas spraiguma mērījumiem, virsmas brīvās enerģijas aprēķinam iegāde

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Piliena formas analizatora kontakta leņķa, virsmas un robežvirsmas spraiguma mērījumiem, virsmas brīvās enerģijas aprēķinam iegāde 88736€24,073

Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"7. Lote. Augstas efektivitātes šķidrumu hromatogrāfijas iekārta 81979€23,443.81

Augstas ražības rupjā sijātāja iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Augstas ražības rupjā sijātāja iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros 79304€20,390

Medicīnas iekārtu servisa un tehniskās apkopes pakalpojumi

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Medicīnisko iekārtu serviss 89653€7,500

Laboratorijas tehnikas un aprīkojuma piegāde LVMI Silava Ģenētisko resursu centram

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Mikropipešu komplekti 89693€735.20

Ķimikāliju un materiālu piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Ķimikāliju un materiālu piegāde 86333€5,419.45

Šķidrumu hromatogrāfiskās (AEŠH) iekārtas ar fotodiožu matricas detektoru (FDA) un šķidrumu hromatogrāfiskās (UAEŠH) iekārtas ar fotodiožu matricas detektoru (FDA) iegāde un esošo hromotogrāfisko iekā

LatviaZāļu valsts aģentūra

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Šķidrumu hromatogrāfiskās (AEŠH) iekārtas ar fotodiožu matricas detektoru (FDA) un šķidrumu hromatogrāfiskās (UAEŠH) iekārtas ar fotodiožu matricas detektoru (FDA) iegāde un esošo hromotogrāfisko iekā 89356€92,400

Par šķīšanas testēšanas iekārtas iegādi

LatviaZāļu valsts aģentūra

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Par šķīšanas testēšanas iekārtas iegādi 89857€17,593

Laboratorijas iekārtu rezerves daļu piegāde

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

23 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Vakuuma iekārta Water Pico Tags Tm-4 ar vakuuma sūkni Edwards 12 80766€150

Board-Level People

NameRole

Julijs Šatcs

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Viktors Šatcs

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board

Jurijs Šatcs

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member