Procurements

€103.90M
292 procurements
View Procurements

Board-Level People

3
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Autoceļa E22 austrumu ievada Rīgā, posma autoceļš A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers–Saulkalne) – Tīnūži (Kranciema karjers) būvniecības būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde

Published and bidding deadline .

39 days

Tehniskā projektēšana, pirmsinstalācijas darbi un ceļa inteliģento transporta sistēmu elementu uzstādīšana, modernizācija un pielāgošana uz autoceļa E67 ceļa posma Latvijā

Published and bidding deadline .

34 days€887,616.10

Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona (posma Vecpiebalga – Inķēnkalns) no km 49,06 līdz km 61,13 pārbūve

Published and bidding deadline .

40 days€6.53M

Publiskās – privātās partnerības līgums par E67/A7 Rīga – Bauksa – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu

Published and bidding deadline .

39 days

Valsts galvenā autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni–Tilti) posma 0,06.–8,30. km segas pastiprināšana (pārbūve)

Published and bidding deadline .

33 days

Valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele–Lestene–Tukums posma 21,70–35,00 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

38 days

Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne–Gulbene pārbūve posmā 12,25–20,90 km

Published and bidding deadline .

40 days€4.81M

Valsts autoceļu seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

40 days

Lāzeru profilometra iekārtas iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana

Published and bidding deadline .

30 days

Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) km 88,10 – 95,20 pārbūve.

Published and bidding deadline .

37 days€7.67M

Valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) posma km 28,36–43,55 segas pārbūve

Published and bidding deadline .

34 days€8.09M

Valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma km 43,20 – 63,00 pārbūve.

Published and bidding deadline .

35 days€8.87M

Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža posma km 25,50–39,40 (abas brauktuves) un valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera posma km 0,00–1,65 segas pārbūve (pastiprināšana)

Published and bidding deadline .

37 days€34.34M

Elektrificētā autoceļu aprīkojuma kompleksā uzturēšana un attīstība 3 gadu periodā.

Published and bidding deadline .

41 days

Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) km 2,14 – 12,68 pārbūve.

Published and bidding deadline .

34 days€6.49M

Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma km 57,56 – 65,10 seguma pārbūve

Published and bidding deadline .

35 days€5.74M

Vienota datu un balss sakaru tīkla infrastruktūras izveidošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

33 days

Valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga–Saldus posma km 3,93–24,26 segas pastiprināšana (pārbūve)

Published and bidding deadline .

36 days€10.44M

Laukumu un karogu mastu ar Latvijas valsts karogu valsts robežpunktos pie valsts galvenajiem autoceļiem projektēšana, izbūve un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

34 days€199,500

Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma km 57.56 – 65.10 seguma pārbūve

Published .

Valsts reģionālā autoceļa P98 Jelgava (Tušķi) - Tukums km 0.00 - 5.30 pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) posma km 40,20 – 41,58 (nobrauktuves uz V1068) seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

26 days

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un brīvprātīgās apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

22 days

2+1 joslas izveides iespējamības izpēte maršrutā VIA Baltica

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts vietējo autoceļu segumu atjaunošana (Zemgale)

Published and bidding deadline .

21 days

AVOTA ŪDENS PIEGĀDE

Published and bidding deadline .

20 days

Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana (Kurzeme)

Published and bidding deadline .

22 days

Valsts reģionālā autoceļa P98 Jelgava (Tušķi) - Tukums posma km 5,300-23,920 seguma atjaunošana

Published .

Tiltu atjaunošana (2 līgumi)

Published and bidding deadline .

22 days

Abavas tilta a/c P120 Talsi – Stende – Kuldīga 33,18 km pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Tiltu pārbūve

Published and bidding deadline .

29 days

Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve uz autoceļa P80 (E22)

Published and bidding deadline .

13 days

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu apmēra noteikšana

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma km 4,52 – 4,82 atjaunošana

Published and bidding deadline .

11 days

Publiskās - privātās partnerības līgums par E67/A7 Rīga - Bauksa - Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9 - 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu

Published and bidding deadline .

41 days

Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža posma km 25,50-39,40 (abas brauktuves) un valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera posma km 0,00-1,65 segas pārbūve (pastiprināšana)

Published and bidding deadline .

40 days

"Daudzfunkcionālo iekārtu (kopētāju) noma un servisa pakalpojumi"

Published and bidding deadline .

16 days

Valsts galveno autoceļu ceļu drošības inspekcijas veikšana

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts reģionālo autoceļu seguma atjaunošana (2 līgumi)

Published and bidding deadline .

19 days

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

26 days

Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi posma km 14,29 - 30,30 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

26 days

Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona (posma Vecpiebalga – Inķēnkalns) no km 49,06 līdz km 61,13 pārbūve

Published and bidding deadline .

40 days

Kujas tilta autoceļa P84 Madona - Varakļāni 13,94 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Gājēju tilta autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) 13.00 km atjaunošana

Published and bidding deadline .

19 days

Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) krustojumā ar Pīlādžu ielu, km 52,84 Siguldā

Published and bidding deadline .

13 days

Informācijas izvietošana drukātajos medijos krievu valodā

Published and bidding deadline .

13 days

AUTOCEĻU AVĪZES DRUKAS PAKALPOJUMI

Published and bidding deadline .

14 days

Automašīnu mazgāšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

20 days

Daudzfunkcionālo iekārtu (kopētāju) noma un servisa pakalpojumi

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts reģionālā autoceļa P119 Kuldīga - Alsunga - Jūrkalne posma km 16,440-39,826 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

27 days

Tiltu projektēšana un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

26 days

Apgaismojuma stabu un to elementu ap Latvijas valsts karogiem valsts robežpunktos pie valsts galvenajiem autoceļiem projektēšana, izbūve un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Autotransportam paredzētās sašķidrinātās naftas gāzes iegāde

Published and bidding deadline .

22 days

Autobusu pieturu būvniecība uz valsts reģionālā autoceļa P113 Grobiņa - Bārta - Rucava pie krustojuma ar Pētera un Melnmeža ielām

Published and bidding deadline .

14 days

Valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs posma 41,20 - 49,20 km pārbūve (segas pastiprināšana)

Published and bidding deadline .

21 days

Autobusu pieturas uz autoceļa P36 Rēzekne - Gulbene km 48.80 (Ozolnes) būvniecība

Published and bidding deadline .

13 days

Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems - Sigulda - Ķegums posma km 8,30 - 12,50 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

26 days

Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana (3 līgumi)

Published and bidding deadline .

21 days

Tiltu atjaunošana uz autoceļiem P28 (km 15,70), V968 (km 6,60), V338 (km 1,10) un P33 (km 13,30)

Published and bidding deadline .

26 days

Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga – (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) posma km 48,10 – 81,28 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

Apgaismota gājēju-velosipēdistu celiņa ierīkošanas pabeigšana gar autoceļu P17 Valmiera-Rūjiena-Igaunijas robeža (Unguriņi) km 1,697-2,265

Published and bidding deadline .

18 days

Valsts reģionālo autoceļu seguma atjaunošana (Kurzeme)

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts reģionālā autoceļa P80 Tīnūži - Koknese posma km 0.00 - 5.10 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

22 days

Valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži posma km 18,35-26,15 pārbūves būvprojekta papildus elektroapgādes daļas projektēšanas darbi

Published .

Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana

Published and bidding deadline .

30 days

Gājēju - velosipēdistu celiņa gar autoceļu P97 Jelgava - Dobele - Annenieki, posmā no Dobeles līdz Gardenei km 34.00 - 37.16, izbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava) posma km 10.428 - 27.377 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

24 days

Tiltu projektēšana un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele – Lestene – Tukums posma km 11,267 – 19,000 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

“Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumi”

Published .

Valsts reģionālo autoceļu P112 Kuldīga-Aizpute-Līči posma km 15,300 – 21,430 un P119 Kuldīga-Alsunga-Jūrkalne posma km 2,500 – 16,440 seguma atjaunošana

Published .

Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana (Vidzeme)

Published and bidding deadline .

21 days

Informācijas izvietošana tematiskajā sporta izdevumā

Published and bidding deadline .

12 days

Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma km 129,33 - 132,60 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

23 days

Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma km 66,740-76,600 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

LVC autotransporta tehnisko apkopju un remontdarbu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Vienota datu un balss sakaru tīkla infrastruktūrasa izveidošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

33 days

Laukumu un karogu mastu ar Latvijas valsts karogu valsts robežpunktos pie valsts galvenajiem autoceļiem projektēšana, izbūve un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

34 days

Valsts reģionālā autoceļa P49 Kārsava – Ludza – Ezernieki posma km 16,790-25,290 (posma Pušmucova – Ludza) segas pastiprināšana

Published .

Nestandarta laboratorijas iekārtu un rezerves daļu izgatavošana no nerūsējošā tērauda

Published and bidding deadline .

14 days

Valsts reģionālā autoceļa P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) posma km 56,09 - 60,50 un valsts vietējā autoceļa V961 Nereta – Sleķi posma km 0,00 - 1,20 atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts reģionālo autoceļu seguma atjaunošana

Published .

Tiltu projektēšana un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

27 days

Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

26 days

Tiltu un caurteku inspekcijas

Published and bidding deadline .

22 days

Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma km 17,000-17,430 (nobrauktuves uz A5 un A5 sākums) un posma km 29,370-33,785 (abas brauktuves) seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava - Staļģene - Code posma km 17,300 - 21,700 un krustojuma ar valsts vietējo autoceļu V28 atjaunošanas vienkāršota būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

26 days

Autoceļa E22 AUSTRUMU IEVADA RĪGĀ posma autoceļš A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) - Tīnūži (Kranciema karjers) būvniecības būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde

Published and bidding deadline .

39 days

Valsts vietējā autoceļa V85 Jūdaži - Nītaure posma km 1.60 - 7.40 seguma atjaunošana un Sudas caurtekas pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Tiltu pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Aiviekstes tilta uz autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) km 132,51 atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

Autoriepu iegāde un montāža

Published .

Ventas tilta autoceļa P123 Zlēkas - Ugāle 1.28 km atjaunošana

Published and bidding deadline .

22 days

Tiltu atjaunošana (Tumšupes tilts, Tilts pār Lieparu)

Published and bidding deadline .

27 days

Sietu kolonnu komplekta piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Laboratorijas iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Informācijas izvietošana drukātajos medijos latviešu valodā

Published and bidding deadline .

12 days

Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi un valsts vietējā autoceļa V36 Juglas papīrfabrikas ciemats - Ulbroka krustojuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

18 days

Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma km 57.56 – 65.10 pārbūves būvdarbu autoruzraudzība

Published .

Prožektoru iegāde un uzstādīšana LVC Ceļu muzeja vajadzībām

Published and bidding deadline .

20 days

Automašīnu mazgāšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

15 days

Gājēju - velosipēdistu celiņa gar autoceļu P76 Aizkraukle - Jēkabpils posmā no Salas ciemata līdz Jēkabpilij būvprojekta minimālā sastāvā (skiču projekts) izstrāde

Published and bidding deadline .

21 days

Autobraucēju informācijas sistēmas (iepriekšējie virzienrādītāji un virziena rādītāji) atjaunošana uz valsts reģionālā autoceļa P129 Talsu apvedceļš

Published and bidding deadline .

13 days

Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posma km 115,74 – 129,56 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

27 days

Valsts reģionālā autoceļa P96 Pūri - Auce - Grīvaiši posma km 0,00-11,97 atjaunošanas vienkāršota būvprojekta, Dorupītes tilta km 1,85 un Auces tilta km 9,20 atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

24 days

Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem uz autoceļa P34 Sinole – Silakrogs apdzīvotā vietā Strautiņi km 34,97 - 35,16

Published and bidding deadline .

18 days

Universālās dinamikas testēšanas sistēmas vienass stiepes testa iekārtas piegāde

Published and bidding deadline .

22 days

Biroja telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

22 days

Valsts vietējo autoceļu pārbūve (Kurzeme)

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) posma km 84.700 - 85.593 pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri posma km 47,20-60,29 ģeotehniskās projektēšanas risinājumu izstrāde

Published and bidding deadline .

19 days

Valsts vietējā autoceļa V960 Pievedceļš Pļaviņu dolomīta šķembu ražotnei posma km 0,000-1,000 un valsts vietējā autoceļa V956 Daudzeva – Viesīte – Apserde posma km 49,060-49,660 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

22 days

Autoriepu iegāde un montāža

Published and bidding deadline .

12 days

Valsts vietējā autoceļa V1457 Annenieki - Jaunpils posma km 0,025 - 4,400 pārbūve

Published and bidding deadline .

16 days

Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) krustojumā ar Pīlādžu ielu, km 52,84 Siguldā

Published and bidding deadline .

12 days

Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts galvenā autoceļa A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, km 15,31 Ķekavā

Published and bidding deadline .

11 days

Valsts vietējā autoceļa V175 Rūjiena - Igaunijas robeža posma km 3.079 - 12.135 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

16 days

Valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele - Lestene - Tukums posma km 21,70 - 35,00 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

38 days

Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

24 days

Valsts reģionālā autoceļa P79 Koknese - Ērgļi posma km 34,30 - 35,00 pārbūves (nogāzes un ceļa klātnes nostiprināšana) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

22 days

Ķeguma HES tilta atjaunošana autoceļa P8 Inciems - Sigulda - Ķegums 73,75 km

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts vietējo autoceļu V173 Virķēni - Meizakila posma km 14.323 - 22.379, V229 Vecbilska - Cirgaļi posma km 1.184 - 8.525 un V175 Rūjiena - Igaunijas robeža posma km 3.079 - 12.135 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

17 days

Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

27 days

Apgaismota gājēju-velosipēdistu celiņa ierīkošanas pabeigšana gar autoceļu P17 Valmiera-Rūjiena-Igaunijas robeža (Unguriņi) km 1,697-2,265

Published and bidding deadline .

16 days

Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā km 184.300 - 191.100

Published and bidding deadline .

16 days

Autoriepu iegāde un montāža

Published and bidding deadline .

13 days

Lāzeru profilometra iekārtas iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Sudas caurtekas autoceļa V85 Jūdaži - Nītaure 7.10 km pārbūves būvdarbu autoruzraudzība

Published .

Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem uz autoceļa P34 Sinole – Silakrogs apdzīvotā vietā Strautiņi km 34,97 - 35,16

Published and bidding deadline .

13 days

Nestandarta laboratorijas iekārtu un rezerves daļu izgatavošana no nerūsējošā tērauda

Published and bidding deadline .

15 days

Betona drošības barjeru piegāde un uzstādīšana valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā km 49,90 - 50,00

Published and bidding deadline .

11 days

Ēku un telpu remontdarbi

Published and bidding deadline .

21 days

Autobusu pieturas uz autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene km 48,80 (Ozolnes) būvniecība

Published and bidding deadline .

13 days

Grāmatu sērijā “Latvijas autoceļu nozarei 100” izdevniecības pakalpojumi

Published and bidding deadline .

13 days

Valsts autoceļa būvprojektu ekspertīze

Published and bidding deadline .

15 days

Autobusu pieturu "Beberbeķi" pārbūves valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) km 35,33 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Informācijas izvietošana reģionālajos medijos

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas iegāde

Published and bidding deadline .

30 days€481,760

Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga–Ventspils posma km 13,41–19,25 segas pastiprināšana (pārbūve)

Published and bidding deadline .

30 days

Ceļa nodalījuma joslu sakopšana, sadzīves atkritumu konteineru un biotualešu (sanitāro kabīņu) uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils, Ludzas un Dagdas teritorijā

Published and bidding deadline .

17 days

Valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava - Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojuma pārbūve Ozolniekos, km 4.90

Published and bidding deadline .

19 days

Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posma km 97,68 - 99,39 pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Cērtenes tilta ietves izbūve valsts vietējā autoceļa V234 Smiltene - Rauna km 2,59

Published and bidding deadline .

16 days

Tiltu atjaunošana (2 līgumi)

Published and bidding deadline .

22 days

Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils posma km 41,30 - 52,74 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle posma km 61,200-63,360 pārbūves autoruzraudzība

Published .

Rušenicas tilta autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža km 88,36 pārbūve

Published and bidding deadline .

19 days

Valsts galvenā autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tilti) posma km 0,06 – 8,30 segas pastiprināšana (pārbūve)

Published and bidding deadline .

34 days

Tiltu atjaunošana

Published and bidding deadline .

22 days

Valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare) posma km 28.36 - 43.55 segas pārbūve

Published and bidding deadline .

36 days

Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts galvenā autoceļa A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) krustojumā ar Ziemeļu ielu, km 15,31 Ķekavā

Published and bidding deadline .

12 days

Drošības barjeru un informatīvo plakātu uzstādīšana SMART E67 projekta ceļu objektos

Published and bidding deadline .

13 days

Bikstupes tilta autoceļā V1457 Annenieki - Jaunpils 7.510 km pārbūve

Published and bidding deadline .

19 days

Valsts autoceļa P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža (Vītiņi) posma km 55,68 - 60,80 pārbūve

Published and bidding deadline .

26 days

Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) posma km 43,615 - 47,010 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

17 days

Valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka - Kārsava posma km 41,96 - 49,32 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

26 days

Nestandarta laboratorijas iekārtu un rezerves daļu izgatavošana no nerūsējošā tērauda.

Published and bidding deadline .

14 days

Valsts vietējā autoceļa V187 Valmiera - Rauna posma km 10,435 - 26,850 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

Tiltu projektēšana un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils posma km 13.41 - 19.25 segas pastiprināšana (pārbūve)

Published and bidding deadline .

32 days

Meļļupes caurtekas autoceļa V300 Drusti – Dzērbene – Skujene km 21,80 pārbūves autoruzraudzība

Published .

Meļļupes caurtekas autoceļa V 300 Drusti – Dzērbene – Skujene km 21,80 pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Drošības barjeru un informatīvo plakātu uzstādīšana SMART E67 projekta ceļu objektos

Published and bidding deadline .

12 days

Valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile posma km 35.59 - 40.58 pārbūve

Published and bidding deadline .

24 days

Valsts reģionālā autoceļa P89 Ķekava - Skaistkalne posma km 0.094 - 2.100 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

27 days

Degvielas iegāde

Published and bidding deadline .

32 days

Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana Kurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

25 days

Daudzfunkcionālo iekārtu (kopētāju) noma un servisa pakalpojumi

Published and bidding deadline .

17 days

Valsts reģionālā autoceļa P127 Talsi - Upesgrīva posma km 1,350-7,110 pārbūve

Published and bidding deadline .

26 days

Valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus posma km 3,93 – 24,26 segas pastiprināšana (pārbūve)

Published and bidding deadline .

39 days

Valsts reģionālā autoceļa P101 Kalnciems - Kūdra posma km 0.075 - 5.600 un posma km 6.030 - 11.510 segas atjaunošana un posma km 5.600 - 6.030 segas pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts vietējā autoceļa V175 Rūjiena - Igaunijas robeža posma km 3.079 - 12.135 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

20 days

Izpēte par satiksmes drošības uzlabošanu valsts vietējās nozīmes autoceļa V15 Rīgas robeža-Silnieki-Puķulejas (Kantora iela) un Lielās ielas krustojumā

Published and bidding deadline .

13 days

Valsts autoceļu seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

40 days

Automašīnu mazgāšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

13 days

Valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava - Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojuma pārbūves Ozolniekos, km 4.90 būvdarbu autoruzraudzība

Published .

Laboratorijas iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Mērinstrumentu piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Valsts autoceļu V36 Juglas papīrfabrikas ciemats – Ulbroka posma km 0,015-2,165 un P4 Rīga – Ērgļi posmu km 8,176-8,900 un km 9,300-9,524 seguma atjaunošana un krustojuma pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Telpu remontdarbi

Published and bidding deadline .

14 days

Ziemeļsusējas tilta autoceļa P76 Aizkraukle - Jēkabpils km 38,59 brauktuves atjaunošana

Published and bidding deadline .

15 days

Valsts vietējā autoceļa V695 Daugavpils - Birkineļi - Smeline posma km 2.11 - 2.79 pārbūve

Published and bidding deadline .

19 days

Valsts vietējā autoceļa V841 Madona (Lazdona) - Ļaudona - Jēkabpils posma km 1.080 - 3.000 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

19 days

Valsts reģionālā autoceļa P72 Ilūkste (Virsaiši) - Bebrene - Birži posma km 5.07 - 8.12 pārbūve

Published and bidding deadline .

20 days

Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posma km 97,68 - 99,39 pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Svētes tilta a/c P95 Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) 7,91 km pārbūve un gājēju–velosipēdistu celiņa izbūve gar autoceļu P95 Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) km 6,10-8,10 (Svētē)

Published .

Valsts reģionālā autoceļa P103 Dobele - Bauska posma km 28,968 - 39,948 seguma atjaunošana

Published .

Tiltu un caurteku inspekcijas

Published and bidding deadline .

23 days

Piķurgas tilta pārbūve valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi km 7,600

Published and bidding deadline .

25 days

Tiltu projektēšana un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) posma km 59,60-63,04 pārbūve

Published and bidding deadline .

18 days

Visaptveroša pētījuma izstrāde par velosatiksmi valstī

Published and bidding deadline .

22 days

Valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava - Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojuma pārbūve Ozolniekos, km 4.90

Published and bidding deadline .

17 days

Maizītes tilta autoceļā P32 Augšlīgatne - Skrīveri 73,18 km pārbūve

Published and bidding deadline .

18 days

Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

23 days

Autotransportam paredzētās sašķidrinātās naftas gāzes iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Vaidavas tilta pārbūve valsts vietējā autoceļa V386 Alūksne – Ziemeri – Veclaicene km 8,800

Published and bidding deadline .

23 days

Pērses tilta autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža 98.10 km atjaunošana

Published and bidding deadline .

17 days

Drošības barjeru un informatīvo plakātu uzstādīšana SMART E67 projekta ceļu objektos

Published and bidding deadline .

11 days

Valsts vietējā autoceļa V1028 Bauska – Bērzi – Ādžūni – Lietuvas robeža posma km 0,900-7,226 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

23 days

Valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele – Lestene – Tukums posma km 2,931-11,256 pārbūve

Published .

Pērses tilta autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža 98.10 km atjaunošana

Published and bidding deadline .

16 days

Cērtenes tilta ietves izbūve valsts vietējā autoceļa V234 Smiltene - Rauna km 2,59

Published and bidding deadline .

21 days

Autotransportam paredzētās sašķidrinātās naftas

Published and bidding deadline .

15 days

LVC automašīnu mazgāšana, mazgāšanas veids -pašapkalpošanās

Published and bidding deadline .

15 days

Valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle posma km 61,200-63,360 pārbūve

Published .

Autobusu pieturu būvniecība uz valsts reģionālā autoceļa P113 Grobiņa - Bārta - Rucava pie krustojuma ar Pētera un Melnmeža ielām

Published and bidding deadline .

11 days

Autoceļa E22 posma Tīnūži - autoceļš P32 pārbūves, IV kārta (Valsts reģionālā autoceļa P80 blakusceļu posmu Lielvārdes novadā jauna būvniecība) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

23 days

LVC autotransporta tehnisko apkopju un remontdarbu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

22 days

Informatīvās kampaņas par drošu manevru veikšanu uz autoceļiem, kā arī ceļu marķējuma nozīmi radošās koncepcijas izstrāde un realizācija

Published and bidding deadline .

11 days

Valsts reģionālā autoceļa P61 Krāslava–Dagda posma 18,22–27,14 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

30 days

Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana

Published and bidding deadline .

34 days

Būvdarbu uzraudzība uz valsts autoceļiem (būvdarbu līgumiem, kuru līgumcena 1,5 milj. euro vai lielāka)

Published and bidding deadline .

36 days

Veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

35 days€355,000

Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona posma km 61,13–83,81 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

36 days

Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene) posma km 19,20–29,95 (kreisā brauktuve) segas pārbūve (pastiprināšana)

Published and bidding deadline .

35 days€9M

Tehnisko līdzekļu (signālstabiņu un dzīvnieku atbaidītāju) uzstādīšana autoceļa posmā, kur savvaļas dzīvnieki šķērso autoceļu

Published and bidding deadline .

12 days

Informācijas izvietošana ikmēneša dzīves stila žurnālā vīriešiem, latviešu valodā

Published and bidding deadline .

13 days

Informācijas izvietošana iknedēļas Latvijas un pasaules slavenību dzīves stila žurnālā latviešu valodā

Published and bidding deadline .

14 days

Informācijas izvietošana tematiskajā sporta izdevumā

Published and bidding deadline .

14 days

Informācijas izvietošana iknedēļas sabiedriski politiskajā žurnālā

Published and bidding deadline .

13 days

Valsts vietējā autoceļa V1401 Stende - Lauciene - Mērsrags posma km 48,93 - 49,42 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

25 days

Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts reģionālā autoceļa P88 Bauska-Linde

Published and bidding deadline .

13 days

LVC autotransporta tehnisko apkopju un remontdarbu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

23 days

Valsts galveno autoceļu ceļu drošības inspekcijas veikšana

Published and bidding deadline .

12 days

Ceļa zīmju nomaiņa uz valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) km 0,000 - 101,737

Published and bidding deadline .

12 days

Meža dzīvnieku detektēšanas sistēmas uzstādīšana autoceļa posmā, kur savvaļas dzīvnieki šķērso autoceļu

Published and bidding deadline .

15 days

Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Ceļa zīmju nomaiņa uz valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) km 0,000 - 101,737

Published and bidding deadline .

11 days

Svētes tilta autoceļa P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) 7,91 km pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts galveno autoceļu ceļu drošības inspekcijas veikšana

Published and bidding deadline .

11 days

Ceļu elektrificētā aprīkojuma elektrotīklu un balstu būvprojektu izstrāde

Published and bidding deadline .

15 days

Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene posma km 7,370-26,880 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

Kujas tilta autoceļa P84 Madona – Varakļāni 13,94 km atjaunošana

Published and bidding deadline .

23 days

Meža dzīvnieku detektēšanas sistēmas uzstādīšana autoceļa posmā, kur savvaļas dzīvnieki šķērso autoceļu

Published and bidding deadline .

15 days

Autoriepu iegāde un montāža

Published and bidding deadline .

20 days

Tiltu projektēšana un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Piķurgas tilta pārbūve valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi km 7,600

Published and bidding deadline .

23 days

Salacas tilta atjaunošana valsts vietējā autoceļa V169 Austrumi – Vecate – Rimeikas km 3,900

Published and bidding deadline .

25 days

Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi posma km 33,821-42,935 pārbūves ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu “Lielie Kangari” novērtējums

Published and bidding deadline .

22 days

Lineārās referencēšanas sistēmas ieviešana valsts autoceļu tīklā

Published and bidding deadline .

14 days

Veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

37 days

Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Ceļa pārvads A6, Mazās Juglas tilts P10, Vijas tilts P24)

Published and bidding deadline .

20 days

Gaujas tilta atjaunošana valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene – Velēna – Gulbene km 27,08 un Cērtenes tilta ietves izbūve valsts vietējā autoceļa V234 Smiltene – Rauna km 2,59

Published and bidding deadline .

25 days

Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana

Published and bidding deadline .

16 days

Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve gar autoceļu A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova), km 124.56 - 125.08 Ludzā

Published and bidding deadline .

11 days

Valsts vietējā autoceļa V1401 Stende - Lauciene - Mērsrags posma km 48,93-49,42 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

20 days

Gājēju pāreju apgaismojuma projektēšana un izbūve (3 līgumi)

Published and bidding deadline .

12 days

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā) (2 līgumi)

Published and bidding deadline .

13 days

Valsts reģionālā autoceļa P61 Krāslava - Dagda posma km 18,22 - 27,14 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

30 days

Valsts vietējā autoceļa V1162 Saldus – Kūdras posmu km 4,880-5,030 un km 6,900-7,330 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

24 days

Valsts reģionālā autoceļa P82 Jaunkalsnava - Lubāna posma km 15,60 - 23,80 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

25 days

Informācijas izvietošana drukātajos medijos latviešu valodā

Published and bidding deadline .

13 days

Informācijas izvietošana drukātajos medijos krievu valodā

Published and bidding deadline .

13 days

Valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene - Gulbene posma km 34,87 - 45,60 un 60,95 - 61,22 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

27 days

Informācijas izvietošana iknedēļas žurnālā sievietēm, latviešu valodā

Published and bidding deadline .

13 days

Ozolkoka dēļu piegāde

Published and bidding deadline .

18 days

Informācijas izvietošana iknedēļas Latvijas un pasaules slavenību dzīves stila žurnālā un portālā latviešu valodā

Published and bidding deadline .

13 days

Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma km 0,000 – 7,269 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

20 days

Valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija - Vārnukrogs posma km 0,70 - 3,82 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

27 days

Valsts reģionālā autoceļa P60 Dagda – Aglona posma km 28,06 - 35,26 seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

18 days

Tehnisko līdzekļu (signālstabiņu un dzīvnieku atbaidītāju) uzstādīšana autoceļa posmā, kur savvaļas dzīvnieki šķērso autoceļu

Published and bidding deadline .

20 days

Ozolkoka dēļu pirkums ar piegādi

Published and bidding deadline .

13 days

Nestandarta laboratorijas iekārtu un rezerves daļu izgatavošana no nerūsējošā tērauda.

Published and bidding deadline .

16 days

Valsts galveno autoceļu ceļu drošības inspekcijas veikšana

Published and bidding deadline .

17 days

Valsts reģionālo autoceļu P118 Kuldīgas apvedceļš posma km 6,98 - 8,05 (iekļaujot rampas) un P108 Ventspils - Kuldīga - Saldus posma km 58,50 - 59,38 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

32 days

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā)

Published and bidding deadline .

24 days

Informatīvās kampaņas par drošu braukšanu mainīgajos un ziemas laika apstākļos turpinājuma radošās koncepcijas izstrāde un realizācija

Published and bidding deadline .

13 days

Valsts reģionālā autoceļa P3 Garkalne - Alauksts posma km 0.00 - 0.85 un valsts vietējā autoceļa V46 Ādaži - Garkalne posma km 8.40 - 11.54 pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums posma km 13,96 – 21,00 seguma atjaunošana un posma km 21,00 – 21,40 pārbūve

Published and bidding deadline .

20 days

Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona posma km 61,13 - 83,81 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

38 days

Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) posma km 7,30 - 7,78 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

35 days

Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (3 līgumi)

Published and bidding deadline .

20 days

Ceļa pārvada autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš 6,32 km atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana

Published and bidding deadline .

34 days

Tehnisko līdzekļu (signālstabiņu un dzīvnieku brīdināšanas iekārtu) uzstādīšana autoceļa posmā, kur savvaļas dzīvnieki šķērso autoceļu

Published and bidding deadline .

14 days

Klīves kanāla tilta autoceļa P99 Jelgava - Kalnciems km 13,67 atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Aronas tilta pārbūve valsts vietējā autoceļa V895 Trušļi - Mārciena km 4,62

Published and bidding deadline .

24 days

Tumšupes tilta autoceļa V74 Ropaži - Raunas km 5,70 atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

Apdrošināšanas brokeru pakalpojumi

Published and bidding deadline .

12 days

LVC automašīnu mazgāšana, mazgāšanas veids - automātiskā

Published and bidding deadline .

11 days

Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Ceļa pārvads A15, Ceļa pārvads P86, Bērzaunes tilts V898)

Published and bidding deadline .

21 days

Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana Centra reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Satiksmes organizācijas pasākumi valsts galvenā autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) posmā pie Medemciema, km 11.170 un km 12.130

Published and bidding deadline .

13 days

Tumšupes tilta autoceļa V74 Ropaži - Raunas km 5,70 atjaunošana

Published and bidding deadline .

35 days

Būvdarbu uzraudzība uz valsts autoceļiem (būvdarbu līgumiem, kuru līgumcena 1,5 milj. euro vai lielāka)

Published and bidding deadline .

36 days

Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) posma km 19,20-29,95 (kreisā brauktuve) segas pārbūve (pastiprināšana)

Published and bidding deadline .

35 days

VAS Latvijas Valsts ceļi tīmekļa vietnes lvceli.lv dizains, programmēšana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Lobes tilta atjaunošana valsts vietējā autoceļa V973 Cebēni - Lēdmane km 5.80

Published and bidding deadline .

22 days

Autoceļa P133 Lidostas "Rīga" pievedceļš krustojuma ar Ziemeļu un Dzirnieku ielām pārbūves Mārupes novadā būvdarbu uzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Jānis Lange

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board

Gundars Kains

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Mārtiņš Lazdovskis

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member