Procurements

€160,000
5 procurements
View Procurements

Contracts

€792,439.73
17 contracts
View Contracts

Board-Level People

3
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par autobusu nomu

Published and bidding deadline .

31 days

Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par autobusu nomu braucieniem pa Eiropas Savienību

Published and bidding deadline .

31 days

Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

38 days

Veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana LLKC darbiniekiem

Published and bidding deadline .

27 days€160,000

Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par autobusu nomu braucieniem pa Eiropas Savienību

Published .

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana lopkopības nozarē

LatviaLatvijas Republikas Zemkopības ministrija

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Dažādu līniju vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvāku jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā 31622€48,567.22
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Proteīna nodrošināšana bioloģiskajās piensaimniecībās 31631€25,583.45
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Govju precīzā ēdināšana piesietajā turēšanā, izmantojot dažādus proteīna avotus ekonomiski pamatotas barības devas ieguvei, izmantojot pašaudzēto lopbarību siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanai 31632€40,796.69
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes ķēvju salīdzinājums ģenētiskās efektivitātes uzlabošanai populācijā 31623€32,382.74
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Dažādu ēdināšanas sistēmu ietekme uz gaļas šķirņu vaislas teļu atbilstību līdz lecināšanas uzsākšanai bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā 31624€49,972.77
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Videi draudzīgas, daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu 31625€42,633.29
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Slaucamo govju pirmās atnešanās vecuma ietekme uz dzīvnieku veselību, produktivitāti, pēcnācēju kvalitāti 31626€47,709.90
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Paaugstināta somatisko šūnu skaita cēloņi pienā un to novēršanas iespējas slaucamo govju ganāmpulkā 31627€47,852.61
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Slaucamo govju apsaimniekošanas un ēdināšanas nozīme piensaimniecībā, kurā izmanto slaukšanas robotus 31628€33,444.03
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Sabalansētas ēdināšanas nozīme piena sausnas palielināšanā piena lopkopības saimniecībā 31629€48,482.84
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Slaucamo govju auguma izmēru ietekme uz veselību un produkcijas ieguvi ražojošā saimniecībā 31630€47,189.31

Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana.

LatviaLatvijas Republikas Zemkopības ministrija

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos 34356€63,218.87
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte 34370€66,582.43
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Augu maiņas ietekme uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos 34358€35,760.87
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos 34360€41,860.26
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos 34361€60,640.05

Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana lopkopības nozarē

LatviaLatvijas Republikas Zemkopības ministrija

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Nelimitētas jaunpiena (at libidum) izēdināšanas metodes ietekme uz teļa augšanu un attīstību 35262€59,762.40

Board-Level People

NameRole

Mārtiņš Cimermanis

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board

Edgars Linde

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Kaspars Žūriņš

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member