Contracts

€2.12M
41 contracts
View Contracts

Board-Level People

3
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

LatviaJūrmalas pilsētas dome

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde 39754€114,850

Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūras elementu uzskaites aktualizācija

LatviaJūrmalas pilsētas dome

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūras elementu uzskaites aktualizācija 39305€139,773.13

Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

32 days€2.60M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 32648€2,812.10
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Kadastrālā uzmērīšana, zemes vienību daļu uzmērīšana, datu aktualizācija, zemes vienību daļu uzmērīšana, atmežojamo platību uzmērīšana Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales reģionos 32651€75,000

Mērniecības darbu veikšana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Published and bidding deadline .

27 days€326,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Mērniecības darbu veikšana Zemgales reģionā 64399€21,200

Militārā lidlauka "Lielvārde", apvidus (reljefa) un šķēršļu uzmērīšana

LatviaLatvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo Bruņoto Spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 2.Reģionālais nodrošinājuma centrs

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Par militārā lidlauka "Lielvārde", apvidus (reljefa) un šķēršļu uzmērīšanu 53540€272,000

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Saldus novada pašvaldības vajadzībām

LatviaSaldus novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Zemes ierīcības pakalpojumi 63570€10,000

Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

LatviaGulbenes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām 58135€3,600

Mērniecības pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām

LatviaALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Mērniecības pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām 63758€41,999.99

Kadastrālās, topogrāfiskās uzmērīšanas veikšana nekustamajos īpašumos, derīgo izrakteņu ieguves vietās, derīgo izrakteņu ieguves apjoma aprēķināšana un citi ģeodēziskie pakalpojumi

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Kadastrālās, topogrāfiskās uzmērīšanas veikšana nekustamajos īpašumos, derīgo izrakteņu ieguves vietās, derīgo izrakteņu ieguves apjoma aprēķināšana un citi ģeodēziskie pakalpojumi 52776€70,000

Mērniecības pakalpojumi Bauskas novada pašvaldības vajadzībām

LatviaBauskas novada administrācija

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Mērniecības pakalpojumi Bauskas novada pašvaldības vajadzībām 49833€41,999.99

“AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošas vai pērkamās zemes vienības ierīcības projekta izstrāde, zemes lietošanas mērķa noteikšana un kadastrālā uzmērīšana”

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"“AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošas vai pērkamās zemes vienības ierīcības projekta izstrāde, zemes lietošanas mērķa noteikšana un kadastrālā uzmērīšana” 53391€143,999.99

Mērniecības pakalpojumu nodrošināšana Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām

LatviaCARNIKAVAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Mērniecības pakalpojumu nodrošināšana Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām 55142€41,999

Detālplānojuma izstrāde Saulkrastu novada teritorijā no "Saules tiltiņa" līdz Ķīšupei

LatviaSaulkrastu novada dome

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Detālplānojuma izstrāde Saulkrastu novada teritorijā no “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei 63293€35,280

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

LatviaJūrmalas pilsētas dome

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde 45995€114,850

AMDB paplašināšana dinamisko datu apstrādes vajadzībām

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"AMDB paplašināšana dinamisko datu apstrādes vajadzībām 43413€119,500

Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

LatviaGulbenes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām 79091€60,000

Mērniecības pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības vajadzībām

LatviaSmiltenes novada dome

Published and bidding deadline .

15 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Mērniecības pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības vajadzībām 73233€41,000

AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošo meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošana un reģistrācija

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošo meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošana un reģistrācija Rietumvidzemes reģionā 81289€17,998.75
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošo meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošana un reģistrācija Austrumvidzemes reģionā 81290€17,998.75
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošo meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošana un reģistrācija Vidusdaugavas reģionā 81293€17,998.75

Nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Priekuļu novada pašvaldības vajadzībām

LatviaPriekuļu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Kopplatība 39.54 ha 87332€10,089.60

Zemes vienību pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana

LatviaRīgas domes Īpašuma departaments

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Zemes vienību pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana 75963€2,348.99

Mērniecības pakalpojumi Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām

LatviaJūrmalas pilsētas dome

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Mērniecības pakalpojumu Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām 74365€41,999

Zemes ierīcības darbi

LatviaRīgas domes Īpašuma departaments

Published and bidding deadline .

23 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Zemes ierīcības darbi 76023€28,799.80

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Ogres novada pašvaldībai

LatviaOgres novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

18 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Par topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumu sniegšanu Ogres novada pašvaldības vajadzībām 71088€4,479.72

Mērniecības darbu veikšana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Mērniecības darbu veikšana Zemgales reģionā 71148€21,200
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Mērniecības darbu veikšana Latgales reģionā 71133€25,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Mērniecības darbu veikšana Vidzemes reģionā 71138€8,000

LOKĀLPLĀNOJUMA KULDĪGAS VECPILSĒTAI VENTAS SENLEJĀ, KAS GROZA TERITORIJAS PLĀNOJUMU, IZSTRĀDE

LatviaKuldīgas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"LOKĀLPLĀNOJUMA KULDĪGAS VECPILSĒTAI VENTAS SENLEJĀ, KAS GROZA TERITORIJAS PLĀNOJUMU, IZSTRĀDE 70850€42,000

Detālplānojuma izstrāde Preiļu pilsētas centra teritorijai

LatviaPreiļu novada dome

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Detālplānojuma izstrāde Preiļu pilsētas centra teritorijai 79501€17,690

AMDB paplašināšana informācijas nodrošināšanai Dronu lidojumiem

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"AMDB paplašināšana informācijas nodrošināšanai Dronu lidojumiem 85155€114,900

Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā

LatviaJūrmalas pilsētas dome

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā 86489€18,878

Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 76689€3,125
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 76679€3,015
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Robežu atjaunošana Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes reģionos 76697€74,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Robežu atjaunošana Vidusdaugavas un Zemgales reģionos 76703€74,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Robežu atjaunošana Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales reģionos 76708€74,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana 76713€74,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 76718€74,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 76725€4,200

Board-Level People

NameRole

Edgars Šīns

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Māris Krievs

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Mārtiņš Trukšāns

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board