Contracts

€3.06M
116 contracts
View Contracts

Board-Level People

3
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Kriogēnie stobriņi 37429€397
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Kriogēnais konteiners 37430€248

Laboratorijas iekārtu iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

38 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"6. daļa 35119€15,760
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"5. daļa 35120€4,888

Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai — 2. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days€4,892.57
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Medicīnas kamertoni 39501€1,110

Laboratoriju aparatūras un aprīkojuma iegāde Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas STEM studiju programmu īstenošanai

LatviaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Published and bidding deadline .

34 days€472,396.69
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Ķīmijas aprīkojums un reaģenti 35146€5,047.20

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

28 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"UPLC hromatogrāfa masspektrometrs 38240€113,890

Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta „BIOR” pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

34 days€210,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"PTV opcija gāzu hromatogrāfam 37469€11,190

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

34 days€1.74M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 34053€74,405.70

CO2 inkubatora iegāde

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

31 days€8,700
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"CO2 inkubatora iegāde 37913€8,628

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Laboratorijas svari 37373€1,496

Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Elektrods un pagatavoto barotņu vides pH merīšanai, saderīgs ar WTW ph 315i ph-metru 32271€1,545
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Palīgierīces ērču sasmalcināšanai saderīgi ar ražotāja "QIAGENE" homogenizatoru Tissue Lyser 32181€1,345
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Uzgaļi universālie 32240€13,421.80

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

33 days€250,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 31604€13,076

Dažādu laboratorijas materiālu un preču iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

30 days€169,421.49
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Laboratorijas materiāli ķīmisko ekspertīžu veikšanai – I 36252€15,401.96

Laboratorijas un biroja iekārtu, mēbeļu, aprīkojuma un dokumentu pārvietošanas pakalpojumi

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Masas spektrometra "Agilent" un "Hplc" hromatogrāfa ar "Pc" demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 38888€2,150
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija""Till Photonics" digitālā fluorescences invertmikroskopa "Imic" ar piederumiem demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 38882€1,500

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes STEM studiju programmu modernizēšanai

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Komplekts augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfa "Agilent Technologies 1200 series" pielāgošanai puspreparatīvās hromatogrāfijas vajadzībām 39075€21,845

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde — 7. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days€60,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr. 1 31588€6,000

Laboratorijas materiālu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Uzgaļi "Eppendorf" pipetēm 33046€4,468.75

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Mikroviļņu plazmas atomu emisijas spektrometrs ar piederumiem 33341€65,750
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Induktīvi saistītās plazmas trīskāršā kvadrupola masspektrometrs ICP-QQQ ar piederumiem 33326€279,525

Dažādu iekārtu iegāde

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Žāvēšanas krāsns 39310€985

Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU LF un VBF vajadzībām ERAF projekts “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Pasūtītāja rīcībā esošas akustiko mērījumu caurules papildaprīkojums 36991€21,190

Dažādas hromatogrāfijas un masspektrometrijas aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

38 days€440,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Gāzu hromatogrācijas sistēma 39062€29,270

Hromatogrāfiskās un masspektrometriskās analīzes sistēmas ar palīgiekārtām piegāde

LatviaValsts tiesu ekspertīžu birojs

Published and bidding deadline .

31 days€308,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Hromatogrāfiskās un masspektrometriskās analīzes sistēmas ar palīgiekārtām piegāde 39453€249,830

Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

38 days€146,539
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Homogenizētājs 32597€52,952

Vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Daudzfunkcionāla centrifūga ar dzesētāju V, ar maināmiem rotoriem un temperatūras kontroli, un piederumiem 66145€15,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Daudzfunkcionāla centrifūga bez dzesētāja II, ar maināmiem rotoriem un temperatūras kontroli, un piederumiem 66146€15,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Vertikālā poliakrilamīda gela elektroforēzes kamera un piederumi 66140€15,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Horizontālās elektroforēzes kamera un piederumi III 66141€15,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Horizontālās elektroforēzes kamera un piederumi II 66142€15,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Horizontālās elektroforēzes kamera un piederumi I 66143€15,000

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Augstas veiktspējas šķidruma hromatogrāfs 66308€69,570

Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 2. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

13 days€12,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde 65250€6,000

Laboratorijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Termostata iegāde, piegāde un uzstādīšana 65515€1,104.35

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

34 days€200,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Analītiskās/preparatīvās hromatogrāfijas iekārta proteīnu un citu makromolekulu attīrīšanai 65710€93,900

Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU VBF vajadzībām ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"2.daļa: Pasūtītāja rīcībā esošas akustisko mērījumu caurules papildaprīkojums Nr.1 52892€19,601

Laboratorijas piederumu iegāde

LatviaVALSTS TIESU MEDICĪNAS EKSPERTĪZES CENTRS

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Līgums par laboratorijas piederumu iegādi (8.daļa) 40090€6,252.70

Augstas veiktspējas spektrofotometra piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

40 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Augstas veiktspējas spektrofotometra piegāde 60399€85,260

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Mikroviļņu plazmas atomu emisijas spektrometrs ar piederumiem 44762€65,750
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Induktīvi saistītās plazmas trīskāršā kvadrupola masspektrometrs ICP-QQQ ar piederumiem 44782€279,525

Laboratorijas materiālu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Materiāli analizatoram Clinitek Status+ 49232€4,468.75

Reaģentu un materiālu iegāde ERAF projekta “Jaunas metodes izpēte nanocelulozes izdalīšanai no biomasas un tās atlikumiem” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/211 izpildei

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

28 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Reaģentu un materiālu iegāde ERAF projekta “Jaunas metodes izpēte nanocelulozes izdalīšanai no biomasas un tās atlikumiem” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/211 izpildei 50715€1,054.85

Reaģentu un materiālu iegāde ERAF projekta “Izmeklētas uz modeli bāzētas substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas ar prognozi izstrāde rekombinantu un ne-rekombinantu mikroorganismu fermentācijas procesu produktivitātes uzlabošanai” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/186 izpildei

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Hromatogrāfijas iekārtas materiāli un aprīkojums 41038€1,345.78

Dažādas hromatogrāfijas un masspektrometrijas aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

38 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Gāzu hromatogrācijas sistēma 52643€29,270

Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU LF un VBF vajadzībām ERAF projekts “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Pasūtītāja rīcībā esošas akustiko mērījumu caurules papildaprīkojums 57993€21,190

Hromatogrāfiskās un masspektrometriskās analīzes sistēmas ar palīgiekārtām piegāde

LatviaValsts tiesu ekspertīžu birojs

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Hromatogrāfiskās un masspektrometriskās analīzes sistēmas ar palīgiekārtām piegāde 49103€249,830

Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

38 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Augstas ražības smalkais sijātājs 58804€52,952

Laboratorijas reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu iepirkums

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Laboratorijas reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu iepirkums 46070€8,750

Laboratorijas reaģenti un materiāli

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

26 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Pipešu uzgaļi Eppendorf pipetēm 57237€2,600

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Fotokamera Stendes pētniecības centram 56878€680

Laboratorijas iekārtu rezerves daļu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

28 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Iekārtu rezerves daļas no "Agilent" uzņēmuma kataloga 62092€10,049.62

Laboratorijas iekārtu iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

38 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"6.daļa 60136€15,760
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"5.daļa 60137€4,888

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 4.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.2 60239€7,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.1 60245€9,166.66

„Laboratoriju aparatūras un aprīkojuma iegāde Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas STEM studiju programmu īstenošanai”

LatviaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Ķīmijas aprīkojums un reaģenti 61263€5,047.20

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 47578€74,405.70
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 47599€74,405.70

Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai - 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Medicīnas kamertoni 60268Non-disclosed

Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un remonts 59752€10,000

Gāzu hromatogrāfijas sistēmas piegāde

LatviaValsts ieņēmumu dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Gāzu hromatogrāfijas sistēmas piegāde 63138€38,975

Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Elektroniskā pipete 59946Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Kriogēnais konteiners 59948€248

CO2 inkubatora iegāde

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"CO2 inkubatora iegāde 42914€8,628

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Laboratorijas ierīces 44213€1,496

Dažādu laboratorijas materiālu un preču iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Laboratorijas materiāli ķīmisko ekspertīžu veikšanai - I 44734€15,401.96

Iekārtu un pipešu iegāde laboratorijas vajadzībām

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Vortekss – minicentrifūga 43992€671.70
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"DNS/RNS UV attīrīšanas bokss 43993€1,308

Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Vispārīgās vienošanās līgums 15 48217€16,666

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 6.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Dažādi laboratorijas materiāli un medicīnas preces – Nr.1 67963€3,750

Zinātniskajā darbībā izmantojamo iekārtu diagnostika, remonti un apkopes

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Vispārīgā vienošanās 12 82303€11,600

Laboratorijas un biroja iekārtu, mēbeļu, aprīkojuma un dokumentu pārvietošanas pakalpojumi

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Masas Spektrometra Agilent un Hplc Hromatogrāfa ar Pc demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 67112€2,150
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Till Photonics Digitālā Fluorescences Invertmikroskopa Imic ar piederumiem demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 67105€1,500

Medicīnas iekārtu piegāde Patoloģijas centra vajadzībām

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Biopsijas materiāla izgriešanas darba stacija 67824€15,720
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Operācijas materiāla paraugu izgriešanas darba stacijas ar iebūvētu attēlu/video uztveršanas digitālo sistēmu. 67825€59,900

Dažādu restrikcijas enzīmu un to buferu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Dažādu restrikcijas enzīmu un to buferu iegāde Nr.2 79399€10,000

Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Elektrods un pagatavoto barotņu vides pH merīšanai, saderīgs ar WTW ph 315i ph-metru 69597€1,545
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Palīgierīces ērču sasmalcināšanai saderīgi ar ražotāja "QIAGENE" homogenizatoru Tissue Lyser 69490€1,345
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Uzgaļi universālie 69557€13,421.80

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde 5.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.2 69002€9,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.1 69007€9,000

Jonizācijas palīgiekārtas (jonizācijas avota) piegāde ultra augsti efektīvā šķidrumu hromatogrāfa lidojuma laika masspektrometram Agilent 6530C Accurate Mass Q-TOF LC/MS

LatviaValsts tiesu ekspertīžu birojs

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Jonizācijas palīgiekārtas (jonizācijas avota) piegāde ultra augsti efektīvā šķidrumu hromatogrāfa lidojuma laika masspektrometram Agilent 6530C Accurate Mass Q-TOF LC/MS 83538€47,750

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes STEM studiju programmu modernizēšanai

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Komplekts augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfa "Agilent Technologies 1200 series" pielāgošanai puspreparatīvās hromatogrāfijas vajadzībām 71321€21,845

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde - 7.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.2 72805€10,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.1 72808€6,000

Vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Dažāda tipa laboratorijas iekārtas 72962€1,666
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Daudzfunkcionāla centrifūga ar dzesētāju V ar maināmiem rotoriem un temperatūras kontroli un piederumiem 72969€15,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Daudzfunkcionāla centrifūga bez dzesētāja II ar maināmiem rotoriem un temperatūras kontroli un piederumiem 72972€15,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Vertikālā poliakrilamīda gela elektroforēzes kamera un piederumi 72977€15,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Horizontālās elektroforēzes kamera un piederumi III 72978€15,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Horizontālās elektroforēzes kamera un piederumi II 72979€15,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Horizontālās elektroforēzes kamera un piederumi I 72980€15,000

Projektiem nepieciešamo pētniecības materiālu piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Projektiem nepieciešamo pētniecības materiālu piegāde 73193€2,716.37

Valsts policijā Kriminālistikas pārvaldes uzskaitē esošo laboratorijas iekārtu tehniskā apkope un remonts (uz trīs gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Laboratorijas iekārtu, kas tiek izmantotas darbam pēdu vizualizēšanai, tehniskā apkope un remonts 73397€10,000

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 72087€13,076

Laboratorijas plastmasas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Vispārīgā vienošanās 87070€19,000

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Augstas veiktspējas šķidruma hromatogrāfs 76414€69,570

Sarunu procedūra par vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegādi

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Centrifūga 1 74491€6,833
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Centrifūga 2 74492€6,833
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Centrifūga 4 74493€6,833
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Centrifūga 6 74494€6,833

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Pilienu digitālās polimerāzes ķēdes reakcijas (ddPCR) sistēma 75074€93,900

Diagnostisko reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Molekulārā bioloģija 70081€67,862.07

Rezerves daļu iegāde zinātniskajai aparatūrai RTU vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Rezerves daļas hromatogrāfijas aparatūrai 85928€10,000

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.2 75295€13,000

Ķīmisko reaģwentu un laboratorijas piederumu piegāde

LatviaVSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Reaģenti un laboratorijas piederumi plānslāņu hromatogrāfijai 75322€4,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Reaģenti abstrahēšanai no biomateriāla 75326€100
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Reaģenti un laboratorijas piederumi, kas saderīgi ar gāzu hromatogrāfu “Unicam"un temperatūras režīma nodrošināšanai 75318€2,000

Laboratorijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Termostata iegāde, piegāde un uzstādīšana 80164€1,104.35

Laboratorijas iekārtu piegāde

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Petri plašu rotators 85731€418.15
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Termostats laboratorijas II 85735€4,245

Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde - 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

15 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde 81315€6,000

Laboratorijas tehnikas un aprīkojuma piegāde LVMI Silava Ģenētisko resursu centram

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija"Ledusskapis - vitrīna 89697€495

Board-Level People

NameRole

Toomas Arike

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Mart Uuskula

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board

Ivar Varsi

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member