Procurements

€229.17M
997 procurements
View Procurements

Board-Level People

10
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana, slēdzot līgumu uz trīs gadiem

Published and bidding deadline .

29 days

Mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšana no 2018.–2021. gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

40 days€1.80M

Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Dienvidlatgales reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Published and bidding deadline .

32 days€2.60M

Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

37 days

Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2018.–2022. gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2018.–2022. gadā

Published and bidding deadline .

32 days

Programmatūras izstrādes resursu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

31 days

Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

33 days

Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu materiāla piegāde 2019. gadā

Published and bidding deadline .

28 days€250,800

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Ziemeļkurzemes reģionā 2018.–2021. gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Drošības pārbaužu veikšana informācijas sistēmām un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām

Published and bidding deadline .

27 days

Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

31 days€5.62M

Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Kūdras ģeoloģiskās izpētes darbu veikšana

Published and bidding deadline .

33 days€300,000

Derīgo izrakteņu (smilts, smilts–grants) meklēšanas darbi

Published and bidding deadline .

29 days€375,000

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Austrumvidzemes, Rietumvidzemes, Dienvidlatgales, Zemgales, Ziemeļlatgales un Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

34 days

Augsnes gatavošanas pakalpojumu sniegšana 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

35 days

Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2023. gadā

Published and bidding deadline .

30 days

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2019.–2023. gadā

Published and bidding deadline .

30 days

Augsnes gatavošanas un meža dabiskās atjaunošanas pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022. gadā iepirkuma daļu sarakstā noteiktajā apjomā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Published and bidding deadline .

28 days

AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana

Published and bidding deadline .

34 days

Frēzkūdras piegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2019. gadā

Published and bidding deadline .

39 days

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2018.–2022. gadā

Published and bidding deadline .

34 days€88.60M

Frēzkūdras piegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2018. gadā

Published and bidding deadline .

33 days

Repelentu piegāde 2018.–2020. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

35 days

Smilts un līmes maisījuma "Conniflex" iegāde — ietvarstādu apstrādei ar automātisko līniju Mazsilu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

31 days

Meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegāde Mazsilu un Podiņu kokaudzētavām 2018. gadam

Published and bidding deadline .

33 days

Autotransporta riepu piegāde 2018.–2022. gadam

Published and bidding deadline .

29 days

Ietvarstādu kastu krautnēšanas robotizācija Mazsilu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

28 days

Kūdras substrātu iegāde 2019. gadam

Published and bidding deadline .

34 days

Viena poligona laistāmā iekārta ar garās nakts tehnoloģisko aprīkojumu Mazsilu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

31 days

Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana, slēdzot vispārīgo vienošanos.

Published and bidding deadline .

34 days

Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana 2019. gadā

Published and bidding deadline .

33 days€260,165.22

Laukdatoru piegāde

Published and bidding deadline .

28 days

Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2018.–2022. gadā

Published and bidding deadline .

33 days€17.97M

Šķeldu uzglabāšanas, pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas reģionā 2018.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

29 days

Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019.–2020. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

31 days€620,100

Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana, slēdzot līgumu uz 3 (trīs) gadiem.

Published and bidding deadline .

40 days

Eko vaska iegāde

Published and bidding deadline .

31 days

Gofrēta kartona mitrumizturīgas kastes meža stādu uzglabāšanai un pārvadāšanai 2018. gadam

Published and bidding deadline .

33 days

Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Zemgales reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2018.–2020. gadā

Published and bidding deadline .

31 days€93.11M

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Austrumvidzemes, Rietumvidzemes, Dienvidlatgales, Ziemeļlatgales, Zemgales un Dienvidkurzemes reģionā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Loģistikas optimizācijas risinātāja izstrāde

Published and bidding deadline .

48 days

Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2017.–2018. gadā

Published and bidding deadline .

33 days€549,000

Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Sertificētu industriālo laukdatoru un to aprīkojuma komplektu piegāde

Published and bidding deadline .

27 days

Elektroenerģijas piegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Biznesa informācijas analīzes un finanšu plānošanas risinājumu uzturēšana un pilnveidošana

Published and bidding deadline .

31 days

Šķeldu uzglabāšanas, pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas reģionā 2018.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

30 days

Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana DIIV “Deviņziedu kalns”

Published and bidding deadline .

17 days€240,000

AS “Latvijas valsts meži” Rīgas klientu apkalpošanas centra telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana

Published and bidding deadline .

27 days

Pildīšanas-sēšanas līnijas izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Strenču kokaudzētavā ar vecās līnijas atpirkšanu

Published and bidding deadline .

32 days

Kokvedēju automātiskas maršrutu plānošanas un optimizācijas informācijas sistēmas uzturēšanas un papildināšanas pakalpojumi

Published .

AS “Latvijas valsts meži” korporatīvā tīkla attīstība un uzturēšana.

Published and bidding deadline .

34 days

Personāla vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana.

Published and bidding deadline .

33 days

Meža ietvarstādu audzēšanas metāla paliktņu iegāde 2018. gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana Kurzemes reģionā 2018. un 2019. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

33 days€330,000

Datorsistēmu apkalpošanas pakalpojumi.

Published and bidding deadline .

34 days

Transportlīdzekļu apdrošināšana 2018.–2022. gadam

Published and bidding deadline .

29 days

Koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2018. gadā

Published and bidding deadline .

31 days

Mašinizētas meža stādīšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā 2019.–2021. gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Mineralizēto joslu kopšanas pakalpojumu sniegšana 2018. – 2019.gadā

Published and bidding deadline .

22 days

Lauka laistīšanas iekārtas iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022.gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Meža meliorācijas sistēmu “Gandri-2”, “Kaņepa masīvs” un “Karavīru masīvs” pārbūve LVM Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2018. - 2020.gadā

Published and bidding deadline .

31 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2018.-2020.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža autoceļa “Masta ceļš” atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

12 days

Laboratorijas iekārtu un nestandarta aprīkojuma no nerūsējošā tērauda izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

12 days

Jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

22 days

Oracle standartprogrammatūras tehniskā atbalsta pakalpojumi

Published .

Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana Dienvidlatgales reģionā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

22 days

Iepirkums "Audu kultūru audzēšanas trauku un izejvielu piegāde 2018-2019.gadam"

Published .

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

26 days

Meža autoceļa “Medībmājas ceļš” remontdarbi LVM Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa "Zeidaku ceļš" būve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Transportlīdzekļu apdrošināšana 2018.-2022. gadam

Published and bidding deadline .

29 days

„Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Vidzemes reģionā”

Published and bidding deadline .

22 days

Meža autoceļa "Stendzkalēju dambis" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Dienvidkurzemes reģionā 2018.gadā

Published .

Meža meliorācijas sistēmas “Smirdas masīvs” pārbūve LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Jaunaudžu kopšana,atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība Vidusdaugavas,Austrumvidzemes un Rietumvidzemes reģionā 2018.-2021.gadā,slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

21 days

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves "Briežusalas ceļš" ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

14 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Ziemeļlatgales reģionā 2018. – 2021.gadā

Published and bidding deadline .

22 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Dienvidkurzemes reģionā 2018. – 2021.gadā

Published and bidding deadline .

22 days

Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu materiāla piegāde 2019.gadā

Published and bidding deadline .

30 days

Meža meliorācijas sistēmas "Meņģele" pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Par komplekso meža autoceļa “Paksītes ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Paksītes” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Zemgales reģionā 2018. – 2021.gadā

Published and bidding deadline .

23 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Meža meliorācijas sistēmas "Vadas masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Par komplekso meža autoceļa “Strazda ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Strazdu objekts” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

18 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Vidusdaugavas reģiona Ogres meža iecirknī un daļā Jaunjelgavas meža iecirkņa

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Ziemeļlatgales reģiona Ludzas meža iecirknī

Published and bidding deadline .

11 days

Latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Dienvidlatgales reģionā 2018. – 2021.gadā

Published and bidding deadline .

22 days

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2019.-2023.gadā

Published and bidding deadline .

32 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Ziemeļkurzemes reģionā 2018. – 2021.gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā un Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

23 days

Krūmu un koku izciršana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos; koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos; stigu tīrīšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Apauguma novākšana un augošu koku atzarošana Ziemeļkurzemes reģionā 2019

Published and bidding deadline .

11 days

LVM Ziemeļkurzemes klientu apkalpošanas centra Dundagā telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils novadā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

16 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

20 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2019

Published and bidding deadline .

18 days

Koka vairogu (1111 gab.) izgatavošana, uzglabāšana un piegāde

Published and bidding deadline .

19 days

Frēzkūdras piegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2019.gadā

Published and bidding deadline .

39 days

Meža meliorācijas sistēmas "Popuļu masīvs" būvprojekta izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

25 days

Meža meliorācijas sistēmu "Augšciems pēdējā kārta", "Painītes 2" būvprojektu izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

23 days

Vermikulīta piegāde 2019.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019. – 2023.gadā

Published and bidding deadline .

33 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Koka vairogu (741 gab.) izgatavošana un uzglabāšana

Published and bidding deadline .

18 days

Par meža autoceļa “Ķauķu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Mašinizētas meža stādīšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā 2019. – 2021. gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana, slēdzot līgumu uz trīs gadiem

Published and bidding deadline .

31 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

27 days

AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana

Published and bidding deadline .

34 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

27 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

27 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

28 days

Autotransporta riepu piegāde 2018.-2022.gadam

Published and bidding deadline .

29 days

Meža meliorācijas sistēmas “Lambārtes masīvs” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

27 days

Sašķidrinātās naftas gāzes iegāde Strenču, Mazsili un Podiņu kokaudzētavās 2019.gadā

Published and bidding deadline .

26 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Kurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

26 days

Koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2018. gadā

Published .

Bioloģisko pasākumu - putnu būru izvietošanas un tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Datorsistēmu apkalpošanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

34 days

Meža meliorācijas sistēmas “Zemgaļi” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Par meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu – atvašu un zāles pļaušana - veikšanu Dienvidkurzemes reģionā

Published .

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2018.-2022.gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Par meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu – atvašu un zāles pļaušana - veikšanu Zemgales reģiona Misas meža iecirknī

Published and bidding deadline .

16 days

Mini traktora - raidera iegāde Kalsnavas arborētumam

Published and bidding deadline .

19 days

Meža meliorācijas sistēmas “Dudkiņas 2” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Strenču iecirknī

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, risu izlīdzināšanas, kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas pakalpojuma sniegšana Zemgales reģio

Published and bidding deadline .

12 days

Koksnes granulu piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa “Micpapi - Rožukalns” būvprojekta izstrāde LVM Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļa “Kinkausku ceļš” būvdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Meža meliorācijas sistēmas “Skaldas” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Dudkiņas” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Strenču meža iecirknī

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmas "Dzeltsalas masīvs" un meža autoceļa "Dzeltsalas ceļš" būvprojektu izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmas “Bebrulīcis” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī

Published and bidding deadline .

13 days

Mitrumizturīgi kartona maisi stādmateriāla iepakošanai 2019.gada sezonai

Published and bidding deadline .

14 days

Nekustamā īpašuma un kustamās mantas apdrošināšana AS „Latvijas valsts meži” īpašumā, valdījumā un apsaimniekošanā esošajām ēkām, 2019. un 2020.gads

Published and bidding deadline .

11 days

Tērvetes piedzīvojumu veloparka būvniecība

Published .

Meža meliorācijas sistēmas “Pastapurvs” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Četru atpūtas mājiņu un saimniecības ēkas jaunbūve LVM atpūtas un tūrisma centrā “Spāre”

Published and bidding deadline .

23 days

Programmatūras izstrādes resursu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

31 days

Par komplekso meža autoceļa “Gobas ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Buku mežs” būvdarbu veikšanu Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Meža meliorācijas sistēmas “Spaļenieki” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

29 days

Meža meliorācijas sistēmas “Strazdu objekts” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu RIETUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

27 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Meža meliorācijas sistēmas "Vīnkalni 3" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Polietilēna maisi stādmateriāla iepakošanai 2019.gada sezonā

Published and bidding deadline .

26 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos; stigu tīrīšana Madonas, Žīguru un Balvu iecirkņos 2019.gadā

Published and bidding deadline .

19 days

Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un to sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS un stigu tīrīšana Zemgales reģionā 2

Published and bidding deadline .

14 days

Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019. – 2020.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Zemgales reģiona Tērvetes meža iecirknī

Published and bidding deadline .

11 days

Augošu koku atzarošana Dienvidkurzemes reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Kūdras ģeoloģiskās izpētes darbu veikšana

Published .

Augošu koku atzarošana Zemgales reģiona 2019.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Published .

Par meža autoceļa "Eiķenu karjers" būvdarbu veikšanu Vidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

27 days

Divu garās nakts poligonu Nr.10 un Nr.11 renovācija Strenču kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

35 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Gaiļvalks” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē ekspozīcijas objektu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

Sašķidrinātās naftas gāzes iegāde Strenču, Mazsilu un Podiņu kokaudzētavās 2018.gadā

Published and bidding deadline .

26 days

Atjaunoto meža platību papildināšana Zemgales reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

22 days

Stādu un tehnikas novietnes būvniecība Jelgavas kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

15 days

Gofrēta kartona mitrumizturīgas kastes meža stādu uzglabāšanai un pārvadāšanai 2018.gadam

Published and bidding deadline .

33 days

Apauguma novākšana Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2018.-2020.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa “Bramaņu ceļš” būvdarbi Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

22 days

Meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegāde Mazsilu un Podiņu kokaudzētavām 2018.gadam

Published and bidding deadline .

33 days

Liela diametra caurtekas "Maltečkas caurteka" atjaunošana Ziemeļlatgales reģiona Rēzeknes meža iecirknī

Published and bidding deadline .

18 days

“Kafejnīcas “Lutauša galds” divu terašu izbūve”

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa "Galenieku ceļš" būves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Augošu koku atzarošanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana Zemgales reģionā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

22 days

Meža meliorācijas sistēmas ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Ziemeļkurzemes reģionā 2018

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļu "Autobusa ceļš" un "Vilciņu trase" atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

14 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana Vidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

26 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Meža autoceļa “Cirmas ceļš” būvdarbi LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Koksnes konstrukciju (926 koka vairogi un apgriešanās laukums) izgatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

26 days

Meža autoceļa “Upes ceļš” remontdarbi LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Polietilēna maisu iegāde stādmateriāla iepakošanai 2018.gada sezonā

Published and bidding deadline .

27 days

„ Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanu Zemgales reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

15 days

Sabiedrībai nozīmīgu vietu uzturēšana Ziemeļkurzemes reģionā 2018.-2020. gados

Published and bidding deadline .

14 days

Mitrumizturīgi kartona maisi stādmateriāla iepakošanai

Published and bidding deadline .

12 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanas, augsnes gatavošanas, veidojot pacilas un risu līdzināšanas pakalpojuma sniegšana Vēru iecirknī 2018.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Par meža autoceļa “Briežu trase” remontdarbiem Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Dēstu podi dekoratīvo stādu audzēšanai 2018.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Par meža autoceļu remontdarbiem Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

37 days

Pagaidu nobrauktuves būve un īslaicīgas lietošanas koka vairogu ceļa “Kundziņu ceļš” ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Par meža autoceļa “Piebalgu ceļš” remontdarbiem Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Sabiedrībai nozīmīgu vietu labiekārtošana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta “Zemgales reģiona klientu centrs” ekspertīzes pakalpojuma sniegšana

Published and bidding deadline .

12 days

Sabiedrībai nozīmīgu vietu labiekārtošanas un uzturēšanas darbi Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Bioloģisko pasākumu veikšana Dienvidlatgales reģionā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Ģeoloģiskās izpētes un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas pakalpojuma sniegšana

Published .

Aizsargcimdu iegāde 2018.gadā

Published and bidding deadline .

15 days

Drošības pārbaužu veikšana informācijas sistēmām un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām

Published and bidding deadline .

30 days

Meža infrastruktūras objektu “Tīro caurteka”, “Dzērves caurteka” pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Meža meliorācijas sistēmu pārbūve LVM Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

23 days

Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana, slēdzot līgumu uz 3 (trīs) gadiem

Published and bidding deadline .

40 days

Meža autoceļu būvprojektu izstrāde Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

Meža autoceļu Fjodorki-Andrejevka, Locīšu ceļš, Hercoga ceļš un Dominieku ceļš būvprojektu izstrāde Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

18 days

Sabiedrībai nozīmīgu vietu uzturēšana Dienvidkurzemes reģionā 2018. gadā

Published .

Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Minerālo materiālu iekraušanas, pārvadājumu un izkraušanas pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

21 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, augsnes gatavošana veidojot pacilas un risu izlīdzināšanas pakalpojuma sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža koku sēklu iegāde eksporta stādu audzēšanai 2018.gada sezonā

Published and bidding deadline .

22 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Preiļu, Aknīstes un Sventes iecirknī 2018. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Kūdras substrātu iegāde 2019.gadam

Published and bidding deadline .

34 days

Meža meliorācijas sistēmas "Rūguma masīvs" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas “Īvandes” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmas “Ances” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Saimniecības ēkas ar tehnikas novietni būvdarbi

Published .

Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2018.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2018. – 2022.gadā

Published and bidding deadline .

32 days

Par meža autoceļa “BAM ceļš” remontdarbiem LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Jaunaudžu stumbru aizsardzība Ziemeļkurzemes reģionā 2018

Published and bidding deadline .

21 days

Laukdatoru piegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošana un reģistrācija

Published and bidding deadline .

22 days

Divu teleskopisko ierāvēju iegāde un viena teleskopiskā iekrāvēja atpirkšana Strenču kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

26 days

Koku, krūmu ciršanas, stigu tīrīšanas un augošu koku atzarošanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2018

Published and bidding deadline .

14 days

Atjaunoto meža platību papildināšana Ziemeļkurzemes reģionā 2018

Published and bidding deadline .

21 days

Audu kultūru audzēšanas trauku un izejvielu piegāde 2018.-2019.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Zemgales reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža ietvarstādu audzēšanas metāla paliktņu iegāde 2018.gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Personāla vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana

Published and bidding deadline .

34 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Dienvidlatgales reģionā 2018.-2020.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Par meža autoceļa “BAM ceļš” remontdarbiem LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Dienvidkurzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

15 days

Par meža autoceļu remontdarbiem Kurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

37 days

Meža meliorācijas sistēmas "Kociņi 2" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – pielīdzināšanas, planēšanas, profilēšanas veikšana Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

26 days

Minerālmēslu šķīduma koncentrāta Vito Silva vai ekvivalents iegāde 2018.gadam

Published and bidding deadline .

27 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Vidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Meža meliorācijas sistēmas "Vīnkalni-2" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Karjeru sagatavošanas un rekultivācijas darbi

Published and bidding deadline .

21 days

Siltumnčas Nr.9 (25m x100m) renovācija Mazsilu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa “Slīpā stiga” atjaunošanas būvdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Apauguma novākšanas pakalpojumi Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2018

Published and bidding deadline .

11 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Liela diametra caurtekas "Maltečkas caurteka" atjaunošana Ziemeļlatgales reģiona Rēzeknes meža iecirknī

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Austrumvidzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

“AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošas vai pērkamās zemes vienības ierīcības projekta izstrāde, zemes lietošanas mērķa noteikšana un kadastrālā uzmērīšana”

Published and bidding deadline .

21 days

Jaunaudžu kopšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģiona Ludzas iecirknī 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Smilts un līmes maisījuma Conniflex iegāde - ietvarstādu apstrādei ar automātisko līniju Mazsilu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

33 days

Lāzeru augstummēru piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Augošu koku atzarošana 2018.gadā Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmu pārbūve LVM Vidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Meža meliorācijas sistēmu pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Meža produktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2018. - 2020. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža infrastruktūras objekta "Bama tilts" atjaunošana

Published and bidding deadline .

11 days

Frēzkūdras iegāde 2018.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Nekustamā īpašuma un darījumu ar to tirgus novērtējuma pakalpojumi

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmas "Ploce" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniegšana 2018. – 2019.gadā

Published and bidding deadline .

25 days

Mežsaimnieciskie darbi sēklkopības nozarei 2018.gadā

Published and bidding deadline .

25 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidkurzemes reģiona Krīvukalna un Zvārdes iecirknī 2018. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Pacēlājtraktors ar gāzes dzinēju Podiņu kokaudzētavai

Published and bidding deadline .

15 days

Augu aizsardzības līdzekļu iegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2018.gadā

Published and bidding deadline .

25 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.-2019.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Ceļa pieslēguma izbūve no pašvaldības autoceļa Aburti – Upesdzīšļi pie smilts-grants atradnes “Apšēni”

Published and bidding deadline .

11 days

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana

Published .

Ceļa pieslēguma izbūve no pašvaldības autoceļa Aburti – Upesdzīšļi pie smilts-grants atradnes “Apšēni”

Published and bidding deadline .

14 days

Kokvedēju automātiskas maršrutu plānošanas un optimizācijas informācijas sistēmas uzturēšanas un papildināšanas pakalpojumi

Published .

Enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2018.-2022.gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Darba uzdevumu vadības informācijas sistēmas pielāgošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Ūdensnecaurlaidīgu apavu piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmas “Čegu masīvs 2” un meža autoceļa “Avotiņu ceļš” būvprojektu izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Meža autoceļa “Tabiņas-Zaļkalns” atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas “Sarkanvalks” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Metāla žoga izbūve Kalsnavas arborētumā

Published and bidding deadline .

19 days

Meža meliorācijas sistēmas "Veckārķi" atjaunošanas būvprojekta izstrāde Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Augošu koku atzarošanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2018.gadā

Published .

Meža autoceļa "Stomera ceļš" būve LVM Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Krātiņu stiga” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Meža autoceļu “Kļaviņi-Sēnīte”, “Piri ceļš” būvprojektu izstrāde Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Minerālo materiālu paraugu testēšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

12 days

„Lāzeru augstummēru piegāde”

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidkurzemes reģiona Krīvukalna un Zvārdes iecirknī 2018. gadā

Published .

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa “Latvāņu koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

11 days

Stompaku purva takas labiekārtošana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

„Polipropilēna maisu piegāde”

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas "Laužu kanāls" būvprojekta izstrāde LVM Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Par meža autoceļa “Aiznoras ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Bīstamo atkritumu savākšana un utilizācija - Mazsilu kokaudzētava

Published .

Meža autoceļa “Cēsaku ceļš” būve LVM Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Starprindu kultivatora - rušinātāja iegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.-2020.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Dzeramā avota ūdens piegāde un ūdens sadales iekārtu noma

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu, augsnes gatavošana, veidojot pacilas un risu līdzināšanas pakalpojuma sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

"Pretlietus jaku un bikšu piegāde"

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas "Rušķi" atjaunošanas būvprojekta izstrāde Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, augsnes gatavošana veidojot pacilas un risu izlīdzināšanas pakalpojuma sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Par meža autoceļa “BAM ceļš” remontdarbiem LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža autoceļa “Kraukļu ceļš” būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža autoceļa “Savenieku ceļš” būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa “Vacumu koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

15 days

Liela diametra caurtekas "Vorubkas caurteka" pārbūve Ziemeļlatgales reģiona Žīguru meža iecirknī

Published and bidding deadline .

18 days

Par meža autoceļa "Golovkinas ceļš" būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Liela diametra caurtekas "Devītās barakas caurteka" pārbūve Ziemeļlatgales reģiona Žīguru meža iecirknī

Published and bidding deadline .

20 days

Meža autoceļa “Tīrā purva trase” remontdarbi LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Par meža autoceļu “Vidus ceļš” un “Baltābolu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmas "Liepnieku masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa “Ošānu ceļš” būvprojekta izstrāde Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Par meža autoceļa “Teitupītes ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža autoceļa "Silenieku ceļš" atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmas "Gulāni" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Īslaicīgas lietošanas koka vairogu ceļu ierīkošana un uzturēšana Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas “Meņģele 2” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Vēru un Rūjienas iecirknī 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Platības sagatavošana sēklu plantācijā Kurmale

Published and bidding deadline .

12 days

Pacēlājtraktors ar gāzes dzinēju Podiņu kokaudzētavai

Published and bidding deadline .

19 days

Bioloģiski vērtīgo pļavu apsaimniekošana Austrumu iecirknī

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa "Kāķīšu ceļš" atjaunošanas būvdarbi LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Objekta “Tualešu bloks” izbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Dienvidkurzemes reģiona Akmensraga iecirknī 2018. gadā

Published .

Meža meliorācijas sistēmas "Vēžu masīvs-1" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļa “Karateru ceļš” būve LVM Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmu atjaunošanas būvprojektu izstrāde LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Pildīšanas - sēšanas līnijas izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Strenču kokaudzētavā ar vecās līnijas atpirkšanu

Published and bidding deadline .

32 days

Siltumnīcu renovācija Strenču, Podiņu un Kalsnavas kokaudzētavās

Published and bidding deadline .

15 days

Granulēto minerālmēslu iegāde un piegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2018.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Krūmu un koku ciršana grāvjos, nogāzēs un meža autoceļu joslās; koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos 2018.gadā Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Sabiedrībai nozīmīgu vietu uzturēšana Dienvidkurzemes reģionā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

22 days

Par meža autoceļu remontdarbiem Vidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

37 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2018. - 2020. gadā

Published .

Meža autoceļa “Romulīšu ceļš” atjaunošanas būvdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana Kurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

26 days

Apauguma novākšanas pakalpojumi Austrumvidzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Frēzkūdras piegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2018.gadā

Published and bidding deadline .

34 days

„LVM atpūtas un tūrisma centra pārbūve”

Published and bidding deadline .

13 days

Augsnes gatavošanas un meža dabiskās atjaunošanas pakalpojumu sniegšana 2018. - 2022. gadā iepirkuma daļu sarakstā noteiktajā apjomā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām

Published and bidding deadline .

30 days

Koksnes konstrukciju (926 koka vairogi) izgatavošana

Published and bidding deadline .

21 days

Derīgo izrakteņu ieguves vietu sagatavošanas darbi

Published and bidding deadline .

13 days

Elektroenerģijas piegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšanu Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Dolomīta šķembu iegāde ar iekraušanu

Published and bidding deadline .

12 days

Meža autoceļa “Golovkinas ceļš” būve LVM Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

25 days

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves "Ķuršu gārša" ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Sabiedrībai nozīmīgu vietu atjaunošanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmu “Velna kakta masīvs”, “Kurjanovas masīvs” un “Žogotu purva masīvs” būvprojektu izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Frēzkūdras piegāde Popes kokaudzētavai

Published and bidding deadline .

15 days

Meža meliorācijas sistēmu pārbūve LVM Zemgales un Vidusdaugavas reģionos

Published and bidding deadline .

21 days

Projektēšanas darbi: derīgo izrakteņu ieguves projektu izstrāde (Liepieni - LVM, Mucenieki - LVM un Rubiķi)

Published and bidding deadline .

12 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Meža meliorācijas sistēmu “Gandri-1” un “Jersika” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Par meža autoceļu remontdarbiem Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

37 days

Par meža autoceļa “Tiltiņu ceļš” būvdarbu veikšanu

Published and bidding deadline .

26 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Dienvidlatgales reģionā 2018.-2020.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

AS “Latvijas valsts meži” iegādājamo īpašumu meža zemju atbilstības izvērtēšana

Published and bidding deadline .

21 days

Liela diametra caurtekas "Maltečkas caurteka" atjaunošana Ziemeļlatgales reģiona Rēzeknes meža iecirknī

Published and bidding deadline .

18 days

Par meža autoceļu “Augstkalnu ceļš” un “Ezera ceļš” būvdarbu veikšanu Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Augu aizsardzības līdzekļa Merit Forest WG iegāde 2018.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Meža autoceļa “Lāči-Babri” remontdarbi LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Putnu būru izvietošanas un tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļa "Priežu ceļš" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Lauksaimniecības traktora iegāde ar lietota traktora atpirkšanu

Published and bidding deadline .

21 days

Par meža autoceļa "Žubišķu ceļš" būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Austrumvidzemes klientu centra ieeju vējtveru izbūve

Published and bidding deadline .

12 days

Par meža autoceļa "Ķauķu ceļš" būvdarbu veikšanu

Published and bidding deadline .

15 days

Meža autoceļa "Vecdundagas ceļa atzars" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Stādu transportēšanas pakalpojumi LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2018.gada pavasara - rudens sezonā

Published and bidding deadline .

26 days

Par meža autoceļa “Iņķēnu ceļš” būvdarbu veikšanu Rietumvidzemes reģionā

Published .

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Vidusdaugavas reģiona Ogres, Seces, Bauskas un Ērberģes iecirknī 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

AS “Latvijas valsts meži” iegādājamo īpašumu meža zemju atbilstības izvērtēšana

Published and bidding deadline .

18 days

Karjeru sagatavošanas un rekultivācijas darbi, slēdzot līgumu uz 2.5 gadiem

Published and bidding deadline .

21 days

Par komplekso meža meliorācijas sistēmas “Tēvgārša” un meža autoceļa “Tēvgāršas ceļa turpinājums” būvdarbu būvuzraudzību

Published and bidding deadline .

17 days

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Lēdurgas koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Austrumvidzemes, Rietumvidzemes, Dienvidlatgales, Ziemeļlatgales, Zemgales un Dienvidkurzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Sabiedrībai nozīmīgu vietu labiekārtošana/uzturēšana Dienvidlatgales reģionā 2019.-2021. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē objekta “Sabata vieta” būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Apauguma novākšanas pakalpojumi Austrumvidzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Koku, krūmu atvašu un zāles pļaušanu meliorācijas grāvjos Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Rietumvidzemes reģionā 2018. – 2021.gadā

Published and bidding deadline .

26 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Austrumvidzemes reģionā 2018. – 2021.gadā

Published and bidding deadline .

26 days

Meža meliorācijas sistēmas “Žļaugas” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

17 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Vidusdaugavas reģionā 2018. – 2021.gadā

Published and bidding deadline .

23 days

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana

Published and bidding deadline .

12 days

Šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana Kurzemes reģionā 2018. un 2019.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

33 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Kurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Šķeldu uzglabāšanas, pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas reģionā 2018. - 2022.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published .

Šķeldu uzglabāšanas, pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas reģionā 2018.-2022.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

30 days

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Austrumvidzemes, Rietumvidzemes, Dienvidlatgales, Zemgales, Ziemeļlatgales un Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

36 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Dienvidkurzemes reģiona Akmensraga iecirknī 2018. gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Cietā organiskā mēslojuma izkliedētāja iegāde Podiņu kokaudzētavai

Published and bidding deadline .

13 days

Derīgo izrakteņu (smilts, smilts-grants) meklēšanas darbi

Published and bidding deadline .

29 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

27 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Meža autoceļu atjaunošanas būvdarbi Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Zemgales reģionā 2018./2019.gadā.gad

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Zemgales reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

15 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Published .

Apauguma novākšanas pakalpojumi Austrumvidzemes reģionā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Par meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu – atvašu un zāles pļaušana - veikšanu Austrumvidzemes reģionā

Published .

Par meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu – atvašu un zāles pļaušana - veikšanu Vidusdaugavas reģionā

Published .

Par meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu – atvašu un zāles pļaušana - veikšanu Dienvidlatgales reģionā

Published .

Kokskaidu granulas LVM Sēklas un stādi ražotnēm

Published and bidding deadline .

26 days

Par meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu – atvašu un zāles pļaušana - veikšanu Ziemeļlatgales reģionā

Published .

Par meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu – atvašu un zāles pļaušana - veikšanu Ziemeļkurzemes reģionā

Published .

Šķeldas uzglabāšanas laukuma pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Minerālo materiālu iekraušanas, pārvadājumu un izkraušanas pakalpojumu sniegšana

Published .

Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts – grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē

Published and bidding deadline .

20 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Kurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Vidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Par komplekso meža autoceļa “Tēvgāršas ceļa turpinājums” un meža meliorācijas sistēmas “Tēvgārša” būvdarbu veikšanu

Published and bidding deadline .

22 days

Par meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu – atvašu un zāles pļaušana - veikšanu Rietumvidzemes reģionā

Published .

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Preiļu, Nīcgales un Sventes iecirknī 2018. gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Traktora iegāde ar lietota traktora atpirkšanu

Published and bidding deadline .

40 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Ietvarstādu kastu krautnēšanas robotizācija Mazsilu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

30 days

Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana DIIV “Deviņziedu kalns”

Published and bidding deadline .

17 days

Eko vaska iegāde

Published and bidding deadline .

31 days

Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē objekta “Sabata vieta” būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Ziemas jauku piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Derīgo izrakteņu ieguves vietu informatīvo un krautņu zīmju izgatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļu būvprojektu izstrāde Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Meža meliorācijas sistēmas "Zemeņu" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Par meža autoceļa “Ķempju ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmas "Silamala" pārbūves būvprojekta izstrāde Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļa “Mālvalku ceļš-2” remontdarbi LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē tematiskās daļas “Rūķu ciems” ekspozīcijas objektu “Meža rūķu sēta” un “Dzirnavnieku sēta” atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē ekspozīcijas objektu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas “Lokmane” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Par meža autoceļa “Ziediņu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Aizsargapavu piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Dekoratīvu ozolkoka paliktņu izgatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Par meža autoceļa “Kumeļkalna ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Piejūras iecirknī 2018.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves "Ķuršu gārša" ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Ziemas jaku piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa "Mežsardziņu ceļš" būve LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļa "Leišu ceļa atzars" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Kafijas automātu noma un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža autoceļa “Kurzemnieku ceļš” būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža autoceļa "Ambaiņu ceļš" būve LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģiona Vecumnieku iecirknī 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Par meža autoceļa “Saliņu ceļš” būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģionā

Published .

Meža autoceļa "Vasejkalna ceļš" būve LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Kalendāru dienasgrāmatu izgatavošana un piegāde 2019.gadam

Published and bidding deadline .

11 days

Par meža autoceļa “Garā purva ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Derīgo izrakteņu ieguves vietu informatīvo un krautņu zīmju izgatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas "Sviķu masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšana kūdras atradnei “Jegorovas purvs”

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas "Žulnieku masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Liela diametra caurtekas "Debesnieku caurteka" atjaunošana Dienvidlatgales reģiona Aknīstes meža iecirknī

Published and bidding deadline .

13 days

Ziemas darba kombinezona bikšu piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Koku, krūmu ciršana, stigu tīrīšana, atvašu un zāles pļaušana Ziemeļkurzemes reģionā 2018

Published and bidding deadline .

11 days

Apauguma novākšana Piebalgas iecirknī 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Tipogrāfijas papīra piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Posolnīcas masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē objekta “Sabata vieta” būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Dienvidkurzemes mežsaimniecības Zvārdes meža iecirknī 2018. – 2021.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļu būvprojektu izstrāde Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves "Lēdurgas koka ceļš" ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas “Guldas 2” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Minerālo materiālu iekraušanas, pārvadājumu un izkraušanas pakalpojumu sniegšana no derīgo izrakteņu ieguves vietas Renda - 3

Published .

Tirdzniecības kioska izgatavošana un uzstādīšana

Published .

Meža meliorācijas sistēmas “Brūklenāji 2” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

BCC AB kasešu mazgāšanas līnijas pārbūve

Published .

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Kalupes koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Līvāni” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā

Published .

Meža autoceļa "Sīpolu trase" atjaunošanas būvdarbi LVM Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

QPR ProcessAnalyzer pakalpojuma nodrošināšana

Published .

Meža ietvarstādu pārskolojamās mašīnas iegāde

Published and bidding deadline .

18 days

Meža autoceļa “Lomu ceļš” būvdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Zemgales reģionā 2018.-2020.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļa “Grāveri-Neicenieki” remontdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža autoceļa "Muižuļu stiga" atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmas “Pelečāre” pārbūves darbu veikšanu Dienvidlatgales reģion

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļa “Augstrozes ceļš” atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

11 days

Stādu un tehnikas novietnes būvniecība Jelgavas kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

11 days

Vārupes ceļa pārgāžņa remontdarbi LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published .

Nesankcionēti novietotu atkritumu savākšana mežā Zemgales reģionā 2017./2018.gadā

Published .

Meža autoceļu "Ciņu ceļš" pārbūve un "Korsīšu ceļa atzars" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Augošu koku atzarošanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Par meža autoceļa “Rezaka - Strautiņi” remontdarbiem LVM Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Meža meliorācijas sistēmu "Buku mežs", "Dibensala" būvprojektu izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Varmikulīta piegāde 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa "Dugānes skolas ceļš" atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

14 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

Published .

LVM atpūtas un tūrisma centra pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļu "Pļavsargu ceļš", "Vidusceļš" pārbūve un "Ventspils-Kolka ceļa nobrauktuve" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa “Trikopci” remontdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Satura pārvaldības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmas “Kīvmežs” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Meža meliorācijas sistēmas “Vabole” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmas “Medņu būda” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Akaviņa” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī

Published and bidding deadline .

15 days

Resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšana un pilnveidošana

Published .

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2019.–2023. gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Dokumentu vadības sistēmas uzturēšanas un pilnveidošanas pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

28 days

Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019.–2020. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

29 days

Mobilu minerālo materiālu sijāšanas un drupināšanas iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

32 days€530,000

Augu aizsardzības līdzekļa "Imprid Skog" stādu aizsardzībai pret smecernieka bojājumiem iegāde 2019. gadā

Published and bidding deadline .

35 days

Meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegāde 2019. gadam Mazsilu un Podiņu kokaudzētavai

Published and bidding deadline .

34 days€370,000

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019.–2020. gadā ar kokvedējiem, kas aprīkoti ar riepu spiediena kontroles sistēmu, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

33 days

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, 2019.–2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

33 days

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana cirsmās uz zemas nestspējas augsnēm 2019.–2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Mašinizēta enerģētiskās koksnes ražošanas pakalpojumu sniegšana 2019.–2024. gadā

Published and bidding deadline .

32 days

Jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019. gadā

Published and bidding deadline .

37 days€308,886.44

Riteņu frontālā iekrāvēja un kāpurķēžu ekskavatora piegāde

Published and bidding deadline .

32 days€430,000

Gofrēta kartona mitrumizturīgas kastes meža stādu uzglabāšanai un pārvadāšanai 2019. gadam

Published and bidding deadline .

39 days

Koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

32 days

Meža ietvarstādu audzēšanas metāla paliktņu iegāde

Published and bidding deadline .

32 days€158,000

Enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas/drupināšanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2019.–2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

28 days

Augsnes gatavošana un dabiskās atjaunošanas veicināšana ar disku arklu un augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2019.–2023. gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Enerģētisko šķeldu uzglabāšanas, krautnēšanas un iekraušanas kuģī vai autotransportā pakalpojumu sniegšana Rīgā un Skultē 2019.–2021. gadā, slēdzot vispārīgās vienošanās

Published and bidding deadline .

32 days

Kūdras substrātu iegāde "LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2020. gadam

Published and bidding deadline .

36 days

Enerģētisko šķeldu kraušana Kuldīgā un transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2019.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

29 days

Darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

27 days

Meža autoceļa "Dundurmeža ceļš" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Biznesa informācijas analīzes un finanšu plānošanas risinājumu uzturēšana un pilnveidošana

Published and bidding deadline .

31 days

Meža meliorācijas sistēmas “Kārļmuižas masīvs” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas “Upenieki” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

18 days

Meža meliorācijas sistēmas “Bērzu purvs” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Par meža autoceļa "Biksēja ceļš" būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģiona Silvas iecirknī

Published and bidding deadline .

13 days

Viena poligona laistāmā iekārta ar garās nakts tehnoloģisko aprīkojumu Mazsilu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

31 days

Polipropilēna maisu piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Austrumvidzemes reģiona Ērģemes, Strenču, Silvas, Lejasciema iecirkņos 2019. gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Elektrotīklu izbūve Indrānu ceļā

Published and bidding deadline .

13 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

AS “Latvijas valsts meži” Rīgas klientu apkalpošanas centra telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana

Published and bidding deadline .

29 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu AUSTRUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Par komplekso meža autoceļa “Niedras - Kniediņš” un meža meliorācijas sistēmas “Kūcietu mežs” būvdarbu veikšanu

Published and bidding deadline .

16 days

Oracle standartprogrammatūras tehniskā atbalsta pakalpojumi

Published .

Tūrisma vietu uzturēšana Dienvidkurzemes reģionā 2019.-2021.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Koka vārtu izgatavošana un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Apjoma izmaiņu aprēķināšana un topogrāfiskā uzmērīšana ar fotogrammetrijas vai lāzerskenēšanas metodēm

Published and bidding deadline .

21 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu RIETUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Meža meliorācijas sistēmu “Lubānas masīvs-1” un “Lubānas masīvs-2” pārbūve LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Elektrotīklu izbūve Indrānu ceļā

Published and bidding deadline .

13 days

Augu aizsardzības līdzekļu iegāde 2019.gadam

Published and bidding deadline .

17 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Polipropilēna maisu piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa "Kangara ceļš" atjaunošanas būvdarbi LVM Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.-2021.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Rekultivācijas frēzes iegāde Kalsnavas sēklkopības iecirknim

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmas “Purva ceļa sistēma” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Spaļenieki 2” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Stādu transportēšanas pakalpojumi LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2019.gada pavasara - rudens sezonai

Published and bidding deadline .

21 days

Meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegāde 2019.gadam Mazsilu un Podiņu kokaudzētavai

Published and bidding deadline .

34 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Mobilu minerālo materiālu sijāšanas un drupināšanas iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

32 days

Meža ietvarstādu audzēšanas metāla paliktņu iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Meža meliorācijas sistēmas "Laimas masīvs" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Tūrisma vietas "Skrīveru dendroloģiskais parks" uzturēšana Vidusdaugavas reģionā 2019.-2021.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana 2019. gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Meža autoceļa "Vecupes-Vači" atjaunošanas būvdarbi LVM Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Pārvietojamas dzīvojamās piekabes piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Lokālā datortīkla paplašināšana un apkope

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas "Rūguma masīvs" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

17 days

Meža meliorācijas sistēmas "Knātervalka masīvs" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published .

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Zemgales reģionā 2019.gadā

Published .

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Vidusdaugavas reģiona Bauskas iecirknī 2019.-2021.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu (atvašu un zāles pļaušana) veikšana Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

26 days

Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu (atvašu un zāles pļaušana) veikšana Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

26 days

Meža meliorācijas sistēmas "Putnu meža masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Pārvietojamas dzīvojamās piekabes piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Vienas 2 500 kvm siltumnīcas Nr.6 ar dubultās plēves segumu būvniecība Podiņu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

27 days

Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019. – 2020.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

29 days

Enerģētisko šķeldu kraušana Kuldīgā un transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2019. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

30 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Vidusdaugavas reģiona Kokneses, Seces, Skaistkalnes un Ērberģes iecirknī 2019.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļu remontdarbi Kurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Meža autoceļa "Stabu dambis" atjaunošanas būvdarbi LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža autoceļu remontdarbi Kurzemes reģiona Remtes meža iecirknī

Published and bidding deadline .

11 days

AS “Latvijas valsts meži” iegādājamo nekustamo īpašumu atbilstības izvērtēšana

Published and bidding deadline .

24 days

Universālā iekrāvēja ekskavatora iegāde Strenču kokaudzētavai

Published and bidding deadline .

22 days

Meža meliorācijas sistēmas "Augšciems 5.kārta" pārbūve LVM Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Dēstu podi dekoratīvo stādu audzēšanai 2019.gadā

Published and bidding deadline .

25 days

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana cirsmās uz zemas nestspējas augsnēm 2019. – 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

36 days

Meža meliorācijas sistēmas “Drabiņu purva mala” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā.

Published and bidding deadline .

14 days

Sertificētu industriālo laukdatoru un to aprīkojuma komplektu piegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Gofrēta kartona mitrumizturīgas kastes meža stādu uzglabāšanai un pārvadāšanai 2019.gadam

Published .

Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Zemgales reģionā 2019./2020.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļu atjaunošanas būvdarbi Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

Nekustamā īpašuma un darījumu ar to tirgus novērtējuma pakalpojumi

Published and bidding deadline .

12 days

“Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu RIETUMVIDZEMES reģionā”

Published and bidding deadline .

21 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

“Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu AUSTRUMVIDZEMES reģionā”

Published and bidding deadline .

19 days

Zemes, kuras izmantošanas mērķis ir derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve, tirgus nomas maksas novērtējuma pakalpojuma sniegšana, slēdzot līgumu uz diviem gadiem

Published and bidding deadline .

14 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2019. – 2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

35 days

Meža meliorācijas sistēmas “Krampja masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Meža autoceļa "Bānīša stiga" atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

14 days

Repelentu piegāde 2018. – 2020. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

35 days

Kūdras substrātu iegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2020.gadam

Published and bidding deadline .

38 days

Resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšana un pilnveidošana

Published .

Meža autoceļu atjaunošanas būvdarbi Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa "Mētru ceļš" būve LVM AUSTRUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Eko vaska iegāde

Published and bidding deadline .

41 days

Meža meliorācijas sistēmas "Kociņi 2" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Zemgales reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

15 days

“Platības sagatavošana sēklu plantācijā “Garoza””

Published and bidding deadline .

13 days

Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017.- 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published .

Koku un krūmu atvašu un zāles pļaušana meža meliorācijas grāvjos Rietumvidzemes reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa "Griezes - Robežas" remontdarbi Zemgales reģiona Misas meža iecirknī

Published and bidding deadline .

15 days

Meža autoceļa "Lapsas-Kažoki"remontdarbi Zemgales reģiona Misas meža iecirknī

Published and bidding deadline .

17 days

Par meža autoceļu Mindaugu ceļš, Mandaugu ceļš, Slīpā līnija un Gāršas ceļš remontdarbiem Austrumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Aknīstes iecirknī 2019.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

Meža meliorācijas sistēmas "Vārme 2" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Fiziskās apsardzes nodrošināšana derīgo izrakteņu ieguves vietā

Published and bidding deadline .

13 days

Austrumvidzemes klientu centra ieeju vējtveru izbūve

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmas “Čegu masīvs” pārbūve LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Meža autoceļa "Vītiņi - Tilti" remontdarbi LVM Dienvidkurzemes reģiona Grobiņas meža iecirknī

Published and bidding deadline .

12 days

Derīgo izrakteņu ieguves vietu projektu izstrāde objektos “Klīve DA iecirknis”, “Riekstu meži”, “Ķeikas II”, “Lapsukalns”, “Reinieki” un “Meža Dūkas”

Published and bidding deadline .

21 days

Sēklu atspārnotāja iegāde Kalsnavas sēklkopības iecirknim

Published and bidding deadline .

15 days

Saimniecības ceļa seguma remontdarbi Kalsnavas arborētumā

Published and bidding deadline .

18 days

Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu (atvašu un zāles pļaušana) veikšana Austrumvidzemes reģionā"

Published and bidding deadline .

26 days

Tilta “Vidagas upes tilts” atjaunošana LVM Austrumvidzemes reģiona Silvas meža iecirknī

Published and bidding deadline .

14 days

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2019. - 2023.gadā

Published .

Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu (atvašu un zāles pļaušana) veikšana Zemgales reģiona Kandavas meža iecirknī

Published and bidding deadline .

15 days

Meža meliorācijas sistēmas ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Augsnes gatavošana un dabiskās atjaunošanas veicināšana ar disku arklu un augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2019. – 2023. gadā

Published and bidding deadline .

35 days

AS “Latvijas valsts meži” darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana

Published and bidding deadline .

14 days

Meža autoceļa "Liepienu karjera pievadceļš" būve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Apauguma novākšana Austrumvidzemes reģionā 2019. gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļa “Smaragda ceļš” būvdarbi LVM Dienvidlatgales reģiona Aknīstes meža iecirknī

Published and bidding deadline .

12 days

Kafijas automātu noma un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Enerģētisko šķeldu uzglabāšanas, krautnēšanas un iekraušanas kuģī vai autotransportā pakalpojumu sniegšana Rīgā un Skultē 2019. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgās vienošanās

Published and bidding deadline .

32 days

Dokumentu vadības sistēmas uzturēšanas un pilnveidošanas pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

30 days

Meža meliorācijas sistēmas "Liepnieku masīvs" atjaunošana LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Jauna četrvietīga kvadracikla UTV iegāde Kalsnavas arborētumam

Published and bidding deadline .

12 days

Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Loģistikas optimizācijas risinātāja izstrāde

Published and bidding deadline .

51 days

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, 2019. - 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2017. - 2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Published and bidding deadline .

32 days

Mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšana no 2018. – 2021.gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

41 days

Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019. – 2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published .

Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

37 days

Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Meža meliorācijas sistēmas “Ārciems” pārbūve LVM Rietumvidzemes reģiona Limbažu iecirknī

Published and bidding deadline .

13 days

Meža koku sēklu iegāde eksporta stādu audzēšanai 2019.gada sezonā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmas "Videnieku" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļa “Buka ceļš” atjaunošanas būvdarbi LVM Ziemeļlatgales reģiona Balvu meža iecirknī

Published and bidding deadline .

11 days

Stādu audzēšanas poligona izbūve Mazsilu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

17 days

Meža meliorācijas sistēmas "Nullenes grāvis" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Tūrisma vietas "Kokneses parks" uzturēšana Vidusdaugavas reģionā 2019.-2021.gadā

Published .

Lāzera augstummēru piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Trīsriteņu elektroiekrāvēja iegāde Strenču kokaudzētavai

Published and bidding deadline .

18 days

Divu straprindu kultivatoru – rušinātāju ar granulēto minerālmēslu iestrādi iegāde Smiltenes un Pļaviņu kokaudzētavām

Published and bidding deadline .

15 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā Piebalgas iecirknī 2019.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmas "Čegu masīvs 2" pārbūve Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2019.-2021.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Plēves seguma siltumnīcu Nr. 2 un 1 renovācija Kalsnavas kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

15 days

Stādu izcēlājskavas iegāde Popes kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

15 days

Ovālu ozolkoka paliktņu ar roktura urbumu izgatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Ceļa pieslēguma izbūve no pašvaldības autoceļa Aburti – Upesdzīšļi pie smilts-grants atradnes “Apšēni”

Published and bidding deadline .

11 days

Asenizācijas mucas iegāde Kalsnavas arborētumam

Published and bidding deadline .

11 days

Aizsargžogu ierīkošana Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Meža meliorācijas sistēmas "Ploce" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas “Vabole” atjaunošana LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Stādu audzēšanas poligona izbūve Podiņu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

15 days

Meža meliorācijas sistēmas "Āboliņu meža masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļa “Sila ceļš” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Meža autoceļu remontdarbi Zemgales reģiona Misas meža iecirknī

Published and bidding deadline .

12 days

Meža mulčera - rekultivācijas frēzes iegāde Kalsnavas sēklkopības iecirknim

Published and bidding deadline .

11 days

Noliktavas ēkas jaunbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas "Sarkanvalku 2" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas “Vecziedāni” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Meža infrastruktūras objekta "Jāņtomu caurteka" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Par meža autoceļu “Briežu trase”, “Robežas ceļš” un “Ubagu kalniņa ceļš” remontdarbiem Vidusdaugavas reģionā

Published .

Meža meliorācijas sistēmas “Tumšais mežs” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā

Published .

Meža reproduktīvā materiāla uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2019. – 2020. gadā

Published .

Meža meliorācijas sistēmas "Rukstuļu masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Koku un krūmu izciršanas meliorācijas grāvjos pakalpojuma sniegšana Vidusdaugavas reģiona Vecumnieku un Ērberģes iecirknī 2019.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļa “Fedotova iela” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža autoceļu atjaunošanas būvdarbi Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Jauna četrvietīga kvadracikla iegāde Kalsnavas arborētumam

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmu "Kurjanovas masīvs" un "Žogotu purva masīvs" būvdarbi LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Nekustamā īpašuma un darījumu ar to tirgus novērtējuma pakalpojumi

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Brūklāju masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas/drupināšanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2019. – 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

31 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Austrumvidzemes reģiona Strenču iecirknī 2019. gadā

Published and bidding deadline .

15 days

Meža autoceļa “Žīguri-Nokalne” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmas "Mālvalku meža masīvs" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

17 days

Meža autoceļa “Niedrupītes ceļš” būvdarbi LVM Ziemeļlatgales reģiona Žīguru meža iecirknī

Published and bidding deadline .

14 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

18 days

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana

Published and bidding deadline .

17 days

Kokskaidu granulu iegāde LVM Sēklas un stādi ražotnēm

Published and bidding deadline .

43 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

Siltumnīcas Nr.2 un Nr.9 grīdas betonēšana Strenču kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

13 days

Minerālo materiālu iekraušanas, pārvadājumu un izkraušanas darbu veikšana Rēzeknes un Rendas meža iecirkņos

Published .

Meža autoceļu remontdarbi Vidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Meža infrastruktūras objekta "Žīda tilts" atjaunošana LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Augu aizsardzības līdzekļa Imprid Skog stādu aizsardzībai pret smecernieka bojājumiem iegāde 2019.gadā

Published and bidding deadline .

37 days

Caurtekas “Bama caurteka” ikdienas uzturēšanas darbu veikšana LVM Austrumvidzemes reģiona Ērģemes meža iecirknī

Published and bidding deadline .

12 days

Minerālmēslu šķīduma koncentrāta Vito Silva vai ekvivalents iegāde 2019.gadam

Published and bidding deadline .

27 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Kurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā

Published .

Meža autoceļu remontdarbi Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Meža autoceļu remontdarbi Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Čiekuru žāvēšanas skapja iegāde un uzstādīšana Kalsnavas sēklkopības iecirknim

Published and bidding deadline .

22 days

Mežvidu kokaudzētavas platības attīrīšana no apauguma un platības nolīdzināšana

Published and bidding deadline .

18 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu VIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

Meža meliorācijas sistēmas "Vārme 2" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Traktora iegāde Popes kokaudzētavai

Published and bidding deadline .

19 days

Par meža autoceļa “Čagu ceļa atzars” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

17 days

Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu (atvašu un zāles pļaušana) veikšana Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

26 days

Jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019. gadā

Published and bidding deadline .

39 days

Par meža autoceļa "Krāces ceļš" pārbūves veikšanu LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu (atvašu un zāles pļaušana) veikšana Ziemeļlatgales reģionā"

Published and bidding deadline .

26 days

Darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

30 days

Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu (atvašu un zāles pļaušana) veikšana Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

26 days

Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu (atvašu un zāles pļaušana) veikšana Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Par meža autoceļa “Skambiņu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmas “Karavīru masīvs” pārbūve LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

Par meža autoceļa “Slagūnes ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmas ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Ziemeļkurzemes reģionā 2019

Published and bidding deadline .

19 days

Būvju tehniskā apsekošana

Published and bidding deadline .

11 days

Apauguma novākšana Rietumvidzemes reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

23 days

Tūrisma vietu labiekārtošana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Siltumnīcas Nr.9 dubultās plastplēves nomaiņa Strenču kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

11 days

AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošo meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošana un reģistrācija

Published and bidding deadline .

24 days

Dubultās plastplēves seguma siltumnīcas renovācija Kalsnavas arborētumā

Published and bidding deadline .

14 days

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019. – 2020.gadā ar kokvedējiem, kas aprīkoti ar riepu spiediena kontroles sistēmu, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Platības sagatavošana sēklu plantācijā "Garoza"

Published and bidding deadline .

14 days

Aizsargcimdu iegāde 2019.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Divu lauksaimniecības traktoru iegāde ar lietota traktora atpirkšanu Podiņu kokaudzētavai

Published and bidding deadline .

21 days

Meža reproduktīvā materiāla uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2019. – 2020. gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Mašinizēta enerģētiskās koksnes ražošanas pakalpojumu sniegšana 2019.-2024.gadā

Published and bidding deadline .

33 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Zemgales reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Tūrisma vietu uzturēšana Zemgales reģionā 2019.-2021.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Mežsaimnieciskie darbi sēklkopības nozarei 2019.gadā

Published and bidding deadline .

19 days

Tūrisma vietu uzturēšana Dienvidkurzemes reģionā 2019.-2021.gadā

Published .

Meža meliorācijas sistēmas “Mucukolna masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Riteņu frontālā iekrāvēja un kāpurķēžu ekskavatora piegāde

Published and bidding deadline .

32 days

Lauka poligona un siltumnīcas laistīšanas stieņu iegāde Podiņu kokaudzētavai

Published and bidding deadline .

19 days

Meža meliorācijas sistēmas “Gulbīšu masīvs” pārbūve LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Granulēto minerālmēslu iegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2019.gadā

Published and bidding deadline .

18 days

Minerālo materiālu iekraušanas, pārvadājumu un izkraušanas darbu veikšana Rēzeknes un Rendas meža iecirkņos

Published and bidding deadline .

11 days

Universālā iekrāvēja ekskavatora iegāde Strenču kokaudzētavai

Published and bidding deadline .

12 days

Augošu koku atzarošana Dienvidkurzemes reģionā 2019.gadā

Published .

Augsnes gatavošanas pakalpojumu sniegšana 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

35 days

Eko vaska iegāde

Published and bidding deadline .

40 days

AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana

Published and bidding deadline .

28 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Ziemeļlatgales reģionā 2019.–2022. gadā

Published and bidding deadline .

32 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Ziemeļkurzemes reģionā 2019.–2022. gadā

Published and bidding deadline .

32 days

Ostas piestātnes operatoru (stividoru) pakalpojumu sniegšana Liepājā, slēdzot vispārīgās vienošanās

Published and bidding deadline .

32 days

Derīgo izrakteņu ieguves vietu ģeoloģiskās izpētes darbi

Published and bidding deadline .

34 days

Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2020.–2024. gadā

Published and bidding deadline .

30 days

Koksnes granulu piegāde, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

27 days

Apaļo kokmateriālu un enerģētisko šķeldu tilpuma uzmērīšanas, kvalitātes noteikšanas un citu saistīto pakalpojumu sniegšana 2020. gadā

Published and bidding deadline .

30 days

Kokmateriālu ar garumu līdz 16 metriem pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2020.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

29 days

Frēzkūdras piegāde LVM "Sēklas un stādi" kokaudzētavām 2020. gadā

Published and bidding deadline .

35 days

Repelentu piegāde 2019.–2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days€3.14M

Augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2019.–2021. gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Derīgo izrakteņu atlikušo krājumu apjoma aprēķināšana

Published and bidding deadline .

35 days

Personāla vadības sistēmas uzturēšanas un pilnveidošanas pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

31 days

Mašinizētas meža stādīšanas un augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2020.–2022. gadā

Published and bidding deadline .

30 days

Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2020.–2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

31 days

Mašinizēta enerģētiskās koksnes un kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana no 2019. gada līdz 2023. gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

28 days€11.60M

Smilts un līmes maisījuma "Conniflex" iegāde – ietvarstādu apstrādei ar automātisko līniju Mazsilu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

36 days

Programmatūras “Remsoft Solution Suite” esošo licenču uzturēšana, pilnveidošana un papildu licenču piegāde, kā arī to saistīto pakalpojumu sniegšana

Published .

Darba apavu piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Stādu pārkraušanas un uzglabāšanas laukuma izbūve

Published and bidding deadline .

33 days

Par pārvietojamas dzīvojamās piekabes piegādi

Published .

Meža autoceļa "Ošstrauta ceļš" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves "Sviestagāršas" ierīkošana, uzturēšana un demontāža

Published and bidding deadline .

11 days

Par meža autoceļu "Lapsukalna karjera ceļš" un "Kurpiņu karjera ceļš" būvdarbu veikšanu LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Gandru” ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

19 days

Meža autoceļa "Lāči - Čūbas" remontdarbi Dienvidkurzemes reģiona Rendas meža iecirknī

Published and bidding deadline .

15 days

Par meža autoceļa “Vimbu apgriešanās laukums” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Apauguma novākšana Vidusdaugavas reģiona Ogres, Kokneses un Bauskas iecirknī 2019. gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Apauguma novākšana Vidusdaugavas reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Apauguma novākšana un augošu koku atzarošana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Vēderis” pārbūves būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Vēderis” pārbūves būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas "Lipšu masīvs" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Infrastruktūras objekta "Upes ceļš" ikdienas uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

14 days

Topogrāfiskās uzmērīšanas pakalpojumu veikšana AS “Latvijas valsts meži” vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

““Stādu šķirošanas un apstrādes komplekss” būvprojekta izstrāde”

Published and bidding deadline .

19 days

Mašinizēta enerģētiskās koksnes un kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana no 2019. gada līdz 2023. gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

31 days

Gāzes apkures sistēmas ierīkošana siltumnīcai Nr.6 Podiņu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

14 days

Apauguma novākšana Vidusdaugavas reģiona Ogres, Kokneses un Bauskas iecirknī 2019. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana

Published and bidding deadline .

11 days

Derīgo izrakteņu atlikušo krājumu apjoma aprēķināšana

Published and bidding deadline .

35 days

Ģeodēzisko punktu ierīkošana derīgo izrakteņu ieguves vietās

Published and bidding deadline .

19 days

Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2020.-2024.gadā

Published and bidding deadline .

30 days

Drukas risinājuma uzturēšana

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas “Līvāni” atjaunošanas būvdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Koksnes granulu piegāde, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

29 days

Par meža autoceļa “Kapu ceļš" būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā.

Published and bidding deadline .

15 days

Apaļo kokmateriālu un enerģētisko šķeldu tilpuma uzmērīšanas, kvalitātes noteikšanas un citu saistīto pakalpojumu sniegšana 2020.gadā

Published and bidding deadline .

30 days

Kalendāru dienasgrāmatu izgatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Meža infrastruktūras objekta "Ječupes tilts" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

18 days

Par meža autoceļa "Krieviņa ceļš" būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Meža meliorācijas sistēmas “Serēnu masīvs” atjaunošanas būvdarbi LVM Zemgales reģionā.

Published and bidding deadline .

17 days

Meža meliorācijas sistēmas "Purmaļu masīvs" atjaunošanas būvdarbi LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Meža meliorācijas sistēmas “Čegu masīvs” pārbūve LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

17 days

Mašinizētas meža stādīšanas un augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2020. – 2022. gadā

Published and bidding deadline .

32 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM AUSTRUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

Meža meliorācijas sistēmu būvdarbi LVM AUSTRUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Meža meliorācijas sistēmu “Ristes masīvs” un “Līčagala masīvs” atjaunošanas būvprojektu izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Meža autoceļa "Barotavas ceļš" būve LVM AUSTRUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Meža autoceļa "Melturu ceļš" būve LVM RIETUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Meža autoceļa "Grīnberga dambja apgriešanās vieta" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Kokmateriālu ar garumu līdz 16 metriem pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2020. – 2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

29 days

Tūrisma vietu (esošu) labiekārtošanas darbi Dienvidlatgales reģionā 2020. gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmas “Rudulis” atjaunošanas būvdarbi LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

18 days

Par meža autoceļa "Rūjas purva pirmais ceļš" būvdarbu veikšanu LVM RIETUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

17 days

Meža meliorācijas sistēmu būvdarbi LVM RIETUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

Meža meliorācijas sistēmu "Laužu kanāls", "Karogi", "Mežgals" būvdarbi LVM Vidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Meža autoceļa "Rudiķvalka ceļš" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Īpaši aizsargājamo dendroloģisko stādījumu “Kalsnavas dendrārijs” (LVM Sēklas un stādi Kalsnavas arborētums) inventarizācijas, dabas aizsardzības plāna un apsaimniekošanas rekomendāciju izstrāde

Published and bidding deadline .

20 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

“AS “Latvijas valsts meži” atpūtas un tūrisma centra “Spāre” papildu ēku un Zemgales reģiona klientu centra būvniecība”

Published and bidding deadline .

35 days

Laukuma izveidošana meža reproduktīvā materiāla audzēšanai un meliorācijas sistēmas izbūve Podiņu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

21 days

Meža meliorācijas sistēmas “Ogriņi” pārbūves būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

20 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

17 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

17 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

17 days

Polietilēna maisi stādmateriāla iepakošanai 2020.gada sezonā

Published and bidding deadline .

21 days

Meža meliorācijas sistēmas "Dzeltsalas masīvs" atjaunošanas būvdarbi LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

17 days

Meža meliorācijas sistēmas "Žulnieku masīvs" atjaunošana LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Ostas piestātnes operatoru (stividoru) pakalpojumu sniegšana Liepājā, slēdzot vispārīgās vienošanās

Published and bidding deadline .

32 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM RIETUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Mineralizēto joslu kopšana 2020. – 2022.gadā

Published and bidding deadline .

32 days

Latvāņu ierobežošana 2020. - 2022.gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Apauguma novākšana un augošu koku atzarošana Ziemeļkurzemes reģionā 2020

Published and bidding deadline .

21 days

Meža autoceļa “Melnmeža stiga” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Granulu apkures katla iegāde un esošā katla nomaiņa Strenču kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmas “Strūžānu purva masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Par meža meliorācijas sistēmu “Žogotu purva masīvs” un “Kurjanovas masīvs” būvdarbu būvuzraudzību

Published and bidding deadline .

13 days

Topogrāfiskās uzmērīšanas pakalpojumu veikšanu AS “Latvijas valsts meži” vajadzībām

Published .

Meža autoceļa “Lāči - Čūbas” remontdarbi Dienvidkurzemes reģiona Rendas meža iecirknī

Published and bidding deadline .

18 days

Meža meliorācijas sistēmas "Jura masīvs" pārbūves un meža autoceļa "Jura ceļš" būves būvprojektu izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

Cukurbiešu piegāde Austrumu medību reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmas "Liepiņa masīvs" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde piecu siltumnīcu izbūvei

Published and bidding deadline .

11 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Dienvidkurzemes reģiona Pampāļu meža iecirknī 2019. - 2022.gadā

Published and bidding deadline .

18 days

Meža infrastruktūras objekta "Žīda tilts" atjaunošana LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Lopbarības graudu piegāde Rietumu medību reģionam

Published and bidding deadline .

11 days

“Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Vidusdaugavas reģiona Vecumnieku meža iecirknī 2019. – 2022.gadā”

Published and bidding deadline .

12 days

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšana kūdras atradnei “Skudru purvs”

Published and bidding deadline .

12 days

Repelentu piegāde 2019. – 2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

37 days

Par meža autoceļa “Lielais Gandru ceļš” remontdarbiem Dienvidlatgales reģiona Aknīstes meža iecirknī

Published and bidding deadline .

11 days

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Rākovas” ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

17 days

Par meža autoceļa “Lazdiņu riesta ceļš” remontdarbiem Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

20 days

Siltumnīcas Nr.11 un Nr.12 apkures sistēmas rekonstrukcija Strenču kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

41 days

Meža meliorācijas sistēmas “Odze” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2019.-2021.gadā

Published and bidding deadline .

36 days

Meža autoceļa "Pigu ceļa atzars" būve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Autostāvvietas izbūve Jelgavas kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

33 days

Meža meliorācijas sistēmas "Zemeņu" atjaunošana LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Smilts un līmes maisījuma Conniflex iegāde – ietvarstādu apstrādei ar automātisko līniju Mazsilu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

39 days

Meža meliorācijas sistēmas "Spārnu masīvs" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

18 days

Derīgo izrakteņu ieguves vietu sagatavošanas, apsaimniekošanas un rekultivācijas darbi

Published and bidding deadline .

19 days

Koku marķējamās krāsas piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Programmatūras “Remsoft Solution Suite” esošo licenču uzturēšana, pilnveidošana un papildus licenču piegāde, kā arī to saistīto pakalpojumu sniegšana

Published .

Bioloģiski vērtīgo pļavu apsaimniekošana Austrumu iecirknī

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas "Zemgaļi" pārbūve LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Meža meliorācijas sistēmas "Smerdūklis 2" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Ķuzeņu mms” atjaunošanas būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

14 days

Par meža autoceļu “Popu kalna ceļš” un “Mangulsona ceļš” remontdarbiem Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana un risu līdzināšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Par meža autoceļa “Tilta ceļš” remontdarbiem Ziemeļlatgales reģiona Rēzeknes meža iecirknī

Published and bidding deadline .

15 days

Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un laivu bāzes pārbūves I kārtas būvdarbu pabeigšana

Published and bidding deadline .

24 days

Par meža autoceļa “Brūklāji-Ozolsala” remontdarbiem Ziemeļlatgales reģiona Balvu meža iecirknī

Published and bidding deadline .

11 days

Gājēju ceļa "Kurbada taka" būvniecība

Published and bidding deadline .

11 days

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Siliņu” ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas “Alainīte” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšana kūdras atradnei “Skudru purvs”

Published and bidding deadline .

12 days

Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā 2019./2020.gadā Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Brūklenāji - 2” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Velna kakta masīvs” pārbūve LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Vidusdaugavas reģionā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Liela diametra caurtekas “Dravnieku caurteka” ikdienas uzturēšanas darbu veikšana LVM Dienvidlatgales reģiona Preiļu meža iecirknī

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmu “Garaužu purvs”, "Tīrais purvs" atjaunošanas būvprojektu izstrāde

Published and bidding deadline .

16 days

Tipogrāfijas papīra piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Tūrisma vietas “Lielais Nīcgales akmens” labiekārtošanas darbi Dienvidlatgales reģiona Nīcgales iecirknī 2019. gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Termoveļas piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Meža meliorācijas sistēmas "Teterītis" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Eco vaska iegāde

Published and bidding deadline .

22 days

Muguras datorsomu piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Personāla vadības sistēmas uzturēšanas un pilnveidošanas pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

34 days

Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2020. – 2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Published and bidding deadline .

34 days

Meža meliorācijas sistēmas “Meņģele 2” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

21 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM RIETUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Augsnes gatavošana joslās ar disku arklu Rietumvidzemes reģionā 2019. gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana

Published .

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Meža meliorācijas sistēmas "Sīklesciems" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

10 days

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves "Grāvīšu KVB" ierīkošana, uzturēšana un demontāža

Published and bidding deadline .

12 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

,,Objekta “Zemgales reģiona klientu centrs” būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana”

Published and bidding deadline .

12 days

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Kumbuļu” ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļa "Biedru ceļš" būve LVM RIETUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmas "Sviķu masīvs" atjaunošana LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Tūrisma vietu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Dienvidlatgales reģionā 2020.-2022. gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Minerālo materiālu iekraušanas, pārvadājumu un izkraušanas darbu veikšana no derīgo izrakteņu ieguves vietas Saliena – Rīva 2008.gada papildizpētes iecirknis

Published and bidding deadline .

13 days

“AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana”

Published and bidding deadline .

31 days

Meža meliorācijas sistēmas "Vēžu masīvs-1" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Derīgo izrakteņu ieguves vietu projektu izstrāde objektos “Jaunpriedītes”, “Pedele 2”, “Stende”, “Upīte-2” un “Varapuikas”

Published and bidding deadline .

17 days

Derīgo izrakteņu ieguves vietu ģeoloģiskās izpētes darbi

Published and bidding deadline .

34 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Meža meliorācijas sistēmas "Videnieku" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Lubānas iecirknī

Published and bidding deadline .

11 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Zemgales reģionā 2019.-2022.gadā

Published and bidding deadline .

38 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Ziemeļkurzemes reģionā 2019.-2022.gadā

Published and bidding deadline .

35 days

„Meža autoceļa "Pļavu ceļš" būve LVM AUSTRUMVIDZEMES reģionā”

Published and bidding deadline .

13 days

Mitrumizturīgi kartona maisi stādmateriāla iepakošanai 2020.gada sezonai

Published and bidding deadline .

15 days

“Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Austrumvidzemes reģionā 2019. – 2022.gadā”

Published and bidding deadline .

37 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Rietumvidzemes reģionā 2019.-2022.gadā

Published and bidding deadline .

37 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Ziemeļlatgales reģionā 2019.-2022.gadā

Published and bidding deadline .

35 days

Par komplekso meža autoceļa “Vilku ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Vilku masīvs” būvdarbu veikšanu

Published and bidding deadline .

13 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Vidusdaugavas reģionā 2019. – 2022.gadā

Published and bidding deadline .

37 days

Meža meliorācijas sistēmas "Āboliņu meža masīvs" atjaunošana LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

22 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Dienvidkurzemes reģionā.

Published and bidding deadline .

20 days

Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un to sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS un stigu tīrīšana Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Par meža autoceļa “Dievkalna ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

12 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Ziemeļkurzemes reģionā.

Published and bidding deadline .

20 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Dienvidlatgales reģionā.

Published and bidding deadline .

20 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM AUSTRUMVIDZEMES reģionā

Published and bidding deadline .

17 days

“Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Dienvidlatgales reģionā 2019. – 2022.gadā”

Published and bidding deadline .

37 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Austrumvidzemes reģionā.

Published and bidding deadline .

20 days

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Dienvidkurzemes reģionā 2019.-2022.gadā

Published and bidding deadline .

37 days

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Bērzu purva” ierīkošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

14 days

Frēzkūdras piegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2020.gadā

Published and bidding deadline .

37 days

Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu - planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

17 days

Meža meliorācijas sistēmas “Kumbule” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

15 days

Meža meliorācijas sistēmas "Popes" atjaunošana LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Par meža autoceļa “Pabeigtā trase” būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Ģeodēzisko punktu ierīkošana derīgo izrakteņu ieguves vietās

Published and bidding deadline .

16 days

Meža autoceļu “Dārznieku ceļš” un "Grūžu ceļš" būves būvprojektu izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un laivu bāzes pārbūves I kārtas būvdarbu pabeigšana

Published and bidding deadline .

33 days

Meža meliorācijas sistēmas “Perekļu masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Par meža autoceļa “Plieņciema apgriešanās laukums” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža meliorācijas sistēmas "Bebrupe" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Minerālo materiālu pārstrādes iekārtu drupinātājstieņu, pretsitienu bruņu un sietu iegāde

Published and bidding deadline .

17 days

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales reģionā 2020. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Īpaši aizsargājamo dendroloģisko stādījumu “Kalsnavas dendrārijs” (LVM Sēklas un stādi Kalsnavas arborētums) inventarizācijas, dabas aizsardzības plāna un apsaimniekošanas rekomendāciju izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Meža meliorācijas sistēmas “Lokmane” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Pildīšanas – sēšanas līnijas izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mežvidu kokaudzētavā

Published and bidding deadline .

39 days

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

19 days

Meža meliorācijas sistēmas "Tabiņas" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

14 days

Tūrisma vietas “Gaišezers” labiekārtošanas darbi Dienvidlatgales reģiona Nīcgales iecirknī 2019. gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meža autoceļa “Zemeņu-Garsilu ceļš” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa “Unguru ceļš” būves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā

Published and bidding deadline .

16 days

Rietumvidzemes klientu apkalpošanas centra telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Meža autoceļa “Ērgļupurva ceļš” būves būvprojekta izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā

Published and bidding deadline .

13 days

Ziemas jaku piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

LVM Sēklas un stādi objekta “Stādu šķirošanas un uzglabāšanas komplekss” būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

28 days

Meža autoceļa “Niedrupītes ceļš” būvdarbi LVM Ziemeļlatgales reģiona Žīguru meža iecirknī

Published and bidding deadline .

15 days

Meža meliorācijas sistēmas “Apaļi 2” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā.

Published and bidding deadline .

14 days

Meža meliorācijas sistēmas "Lanciņi" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Elmārs Švēde

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Jurģis Jansons

Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board

Arnis Muižnieks

Deputy Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Deputy Chair of Supervisory Board

Irina Pilvere

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Mārtiņš Gaigals

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Roberts Strīpnieks

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board

Arnis Melnis

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Gints Bumbieris

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Edvīns Zakovics

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Jānis Lapiņš

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member