Contracts

€1.34M
56 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknē

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

33 days€198,359.01
Contracts awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzība būvobjektam "Rēzeknes 2. vidusskolas ēkas, Dārzu ielā 17, Rēzeknē, pārbūve" 36511€26,700
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzība būvobjektam "Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ēkas, Dzirnavu ielā 3A, Rēzeknē, pārbūve" 36512€43,800

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Ēku pārbūve, vienkāršotā atjaunošana un teritorijas labiekārtojums Slimnīcas ielā 25, Liepājā”

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"

Published and bidding deadline .

35 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojumi objektam “Ēku pārbūve, vienkāršotā atjaunošana un teritorijas labiekārtojums Slimnīcas ielā 25, Liepājā” 39779€76,443

Gailīšu pagasta pašvaldības autoceļa „Čikstes – muzejs – Kaulbrieži” posma no Kaulbriežu kapiem līdz atpūtas kompleksam „Miķelis” pārbūves būvuzraudzība

LatviaBauskas novada administrācija

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIAGailīšu pagasta pašvaldības autoceļa „Čikstes – muzejs – Kaulbrieži” posma no Kaulbriežu kapiem līdz atpūtas kompleksam „Miķelis” pārbūves būvuzraudzība 63699€11,016

Rūpniecības ielas pārbūves būvuzraudzība

LatviaMālpils novada dome

Published and bidding deadline .

16 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIApar Rūpniecības ielas pārbūves būvuzraudzību 48915€7,480

Latgales, Ludzas un Daugavpils ielu posmu pārbūves darbu būvuzraudzības nodrošināšana, Rēzeknē

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

22 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIALatgales, Ludzas un Daugavpils ielu posmu pārbūves darbu būvuzraudzības nodrošināšana, Rēzeknē 51957€32,190

Būvuzraudzības pakalpojumi autoceļa “Garciema dzelzceļa pārbrauktuve – Ādažu muiža” pārbūvei

LatviaCarnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojumi autoceļa “Garciema dzelzceļa pārbrauktuve – Ādažu muiža” pārbūvei 63559€8,140

“Būvuzraudzības nodrošināšana objektos Vecpiebalgas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu”.

LatviaVecpiebalgas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days
Contracts awarded to .
"BaltLine Globe" SIApar būvuzraudzību Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta ceļa posma Nr.B77 Saulgoži – Brežģis (0.00-1.06km) un Taurenes pagasta ceļa posma Nr. B71 Šoseja – Laidzi (0.00- 2.20km) pārbūvei 41340€7,466
"BaltLine Globe" SIApar būvuzraudzību Vecpiebalgas novada pašvaldības Inešu pagasta grants ceļa posma Nr. B26 Jaunkabulēni – Celmi - Tožiņi (0.00 - 0.80 km)pārbūvei 41341€3,680

Būvuzraudzības nodrošināšana Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei

LatviaPriekuļu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības nodrošināšana Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei 54995€10,118

Piena ielas pārbūves būvuzraudzība

LatviaMālpils novada dome

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIAPar Piena ielas pārbūves būvuzraudzību 54644€7,980

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā "Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve"

LatviaTukuma novada Dome

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības veikšana būvobjektā "Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve" 53602€28,940

Būvuzraudzības pakalpojumi Garupes ielas, Garupē, Carnikvas novadā pārbūves 2. kārtai

LatviaCarnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojumi Garupes ielas, Garupē, Carnikvas novadā pārbūves 2. kārtai 55066€8,730

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūvei

LatviaLudzas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIALīgums par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūvei 63799€36,500

Būvuzraudzības pakalpojumi Varakļānu novada ielu un ceļu būvdarbiem

LatviaVarakļānu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojums Varakļānu novada ielu un ceļu pārbūvei 58120€32,190

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta"īstenošanai

LatviaRēzeknes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta"īstenošanai 58195€90,100

LAVERU CEĻA GRANTS SEGUMA PĀRBŪVES BŪVUZRAUDZĪBA

LatviaĀDAŽU NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIALaveru ceļa grants seguma pārbūves būvuzraudzība 58253€6,050

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta"īstenošanai

LatviaRēzeknes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

22 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta"īstenošanai 56833€104,400

Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvuzraudzība

LatviaBalvu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības līgums 54514€21,992

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām

LatviaIkšķiles novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana centra laukuma, satiksmes organizācijai pilsētas centrā, I un II kārtas būvniecībai 54938€26,100

Būvuzraudzības veikšana ugunsdzēsības sistēmas ierīkošanā Lēdmanes ielā 3

LatviaProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības veikšana ugunsdzēsības sistēmas ierīkošanā Lēdmanes ielā 3 62628€7,276

Būvuzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanai Ventspils novada Zūru pamatskolā

LatviaVentspils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanai Ventspils novada Zūru pamatskolā 51258€12,800

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā "Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana"

LatviaLudzas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIALīgums Nr. I-038/2018 63959€8,700

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana ceļu pārbūvei Kārsavas novadā

LatviaKārsavas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana ceļu pārbūvei Kārsavas novadā 54488€10,013

Būvuzraudzība objektam “Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve”

LatviaTalsu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

22 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzība objektam “Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve” 63545€25,800

Būvuzraudzība Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūvei

LatviaRīgas domes Satiksmes departaments

Published .

Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzība Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūvei 61132€62,820

Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas darbu būvuzraudzība

LatviaLudzas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIALīgums Nr. I-050/2018 "Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā "Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšanateritorijas sakārtošana. Krāslavas ielā 1, Ludzā 62356€6,900

Būvuzraudzība ielu pārbūves un luksoforu objektu būvniecības darbiem Rīgā

LatviaRīgas domes Satiksmes departaments

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzība ielu pārbūves un luksoforu objektu būvniecības darbiem Rīgā 62408€29,800

Būvuzraudzība auto stāvlaukuma pārbūvei pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

LatviaĶekavas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības līgums Nr.1-17.1/18/363 62967€14,820

Būvuzraudzība objektam Ugāles vidusskolas sporta zāles – manēžas pārbūve Ugāles pagastā, Ventspils novadā

LatviaVentspils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzība objektam Ugāles vidusskolas sporta zāles – manēžas pārbūve Ugāles pagastā, Ventspils novadā 63145€25,100

Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) būvdarbu būvuzraudzība

LatviaValsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Published and bidding deadline .

22 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIARobežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) būvdarbu būvuzraudzība 44266€19,200

Vecsaules pagasta grants ceļu pārbūves būvuzraudzība

LatviaBauskas novada administrācija

Published .

Contracts awarded to .
"BaltLine Globe" SIABauskas novada Vecsaules pagasta grants ceļa „Kaģeni-Villeni-Kārkli” pārbūves būvuzraudzība 54358€3,917
"BaltLine Globe" SIABauskas novada Vecsaules pagasta grants ceļa „Leriķi-Lejkristi” pārbūves būvuzraudzība 54359€2,336
"BaltLine Globe" SIABauskas novada Vecsaules pagasta grants ceļa „Vecsaules skola-Kārkli-Vekmaņi” pārbūves būvuzraudzība 54360€8,612.25
"BaltLine Globe" SIABauskas novada Vecsaules pagasta grants ceļa „Zvejnieki-Baltā muiža” pārbūves būvuzraudzība 54361€4,634.25

Objekta “Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī" būvuzraudzības veikšana

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

17 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIAObjekta “Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī" būvuzraudzības veikšana 42872€48,000

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknē

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

33 days
Contracts awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzība būvobjektam "Kovšu ezera parka izveide, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas" 44295€26,700
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzība būvobjektam "Kovšu ezera parka izveide, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas" 44297€43,800

Būvuzraudzības pakalpojumi uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā

LatviaCarnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"

Published and bidding deadline .

27 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojumi uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā 83705€67,800

Par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Limbažu novada pašvaldībai Limbažu pilsētas ielu pārbūves laikā

LatviaLimbažu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Contracts awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojumu sniegšana Mehanizācijas ielas pārbūves darbu laikā Limbažos 66993€5,600
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojumu sniegšana Noliktavu ielas pārbūves darbu laikā Limbažos 66994€11,700

Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Stopiņu novada pašvaldības ielu, teritoriju un pagalmu, pārbūves laikā

LatviaStopiņu novada dome

Published and bidding deadline .

20 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIAPar vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Stopiņu novada pašvaldības ielu, teritoriju un pagalmu, pārbūves laikā 80785€26,666.66

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – I.Kārta”

LatviaSmiltenes novada dome

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – I.Kārta” 78260€19,798

Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas pilsētas Transporta ielas pārbūves darbiem

LatviaSALACGRĪVAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

11 days
Contracts awarded to .
"BaltLine Globe" SIASalacgrīvas pilsētas Transporta iela (posms no Pērnavas ielas līdz 0,24 km) pārbūves būvuzraudzība 70166€6,400
"BaltLine Globe" SIASalacgrīvas pilsētas Transporta ielas (posms no 0,24 km līdz 0,47 km) pārbūves būvuzraudzība 70167€6,400

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Ēku pārbūve, vienkāršotā atjaunošana un teritorijas labiekārtojums Slimnīcas ielā 25, Liepājā”

LatviaSIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

Published and bidding deadline .

35 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojumi objektam “Ēku pārbūve, vienkāršotā atjaunošana un teritorijas labiekārtojums Slimnīcas ielā 25, Liepājā” 70751€76,443

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: "Kurzemes ielas pārbūve Tukumā" 2.kārtas būvdarbi

LatviaTukuma novada Dome

Published and bidding deadline .

15 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIAPar būvuzraudzības veikšanu būvobjektā: "Kurzemes ielas pārbūve Tukumā" 2.kārtas būvdarbi 78796€20,890

Būvdarbu uzraudzība un būvizstrādājumu testēšana

LatviaVAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzība CSDD Saldus klientu apkalpošanas centrā 73200€9,700

Krasta ielas, Rēzeknē pārbūves būvuzraudzība

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIAKrasta ielas, Rēzeknē pārbūves būvuzraudzība 80748€20,585

Vispārīgā vienošanās par būvuzraudzības veikšanu

LatviaValsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Published and bidding deadline .

34 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIAVispārīgā vienošanās par būvuzraudzības veikšanu 74042Non-disclosed

Būvuzraudzība inženiertehniskās infrastruktūras būvniecībai Krāslavas novada Pāterniekos

LatviaKrāslavas novada dome

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzība inženiertehniskās infrastruktūras būvniecībai Krāslavas novada Pāterniekos 87234€31,780

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā”

LatviaLIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA

Published and bidding deadline .

23 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojumi objektam “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā” 74598€17,000

Būvuzraudzības pakalpojumi Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām pārbūvējamajos objektos, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem

LatviaNodrošinājuma valsts aģentūra

Published .

Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojumi Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām pārbūvējamajos objektos, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem 66432Non-disclosed

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide 18.novembra ielā 17a Ludzā”

LatviaLudzas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzības pakalpojumi objektā “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide 18.novembra ielā 17a Ludzā” 83636€18,800

Būvuzraudzība būvdarbiem objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā”

LatviaJūrmalas pilsētas dome

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIABūvuzraudzība būvdarbiem objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā” 70654€16,900

Mēmeles ielas Bauskā pārbūves būvuzraudzība

LatviaBauskas novada administrācija

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
"BaltLine Globe" SIAMēmeles ielas Bauskā pārbūves būvuzraudzība 67927€29,442

Board-Level People

NameRole

Elīna Konstantinova

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member