Contracts

€614,342.63
23 contracts
View Contracts

Board-Level People

5
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

32 days€2.60M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 32649€3,046

Meža autoceļu Fjodorki-Andrejevka, Locīšu ceļš, Hercoga ceļš un Dominieku ceļš būvprojektu izstrāde Latgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

18 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"MAC Locīšu ceļš 50881€6,480

Meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošana un reģistrācija

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošana un reģistrācija LVM reģionu teritorijās, ar negarantēto apjomu 51749€114,999.99

Nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Priekuļu novada pašvaldības vajadzībām

LatviaPriekuļu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Mārsnēnu pagastā 49663€12,784.09

MĒRNIECĪBAS PAKALPOJUMI SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM

LatviaSmiltenes novada dome

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Līgums Nr. SND-SN-PA/M/1-18 64164€2,806

AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana Rietumvidzemes reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana Rietumvidzemes reģionā 62558€41,999.99

Dabas aizsardzības pārvaldes lietojumā esošo zemes vienību ārējo robežstigu uzturēšana

LatviaDabas aizsardzības pārvalde

Published and bidding deadline .

23 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Dabas aizsardzības pārvaldes lietojumā esošo zemes vienību ārējo robežstigu uzturēšana 43967€24,000

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Saldus novada pašvaldības vajadzībām

LatviaSaldus novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Zemes ierīcības pakalpojumi 67410€10,000

Zemes kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfiskās uzmērīšanas, robežzīmju atjaunošanas un zemes ierīcības projektu izstrādes darbi

LatviaJelgavas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

25 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Zemes kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfiskās uzmērīšanas, robežzīmju atjaunošanas un zemes ierīcības projektu izstrādes darbi 81286€51,570

Ventspils novada pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

LatviaVentspils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

15 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Ventspils novada pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana 71408€41,999

"Mērniecības pakalpojumi iestādes "Kaunatas pagastu apvienība" struktūrvienību vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv""Mērniecības pakalpojumi iestādes "Kaunatas pagastu apvienība" struktūrvienību vajadzībām" 73295€41,999.99

“Mērniecības pakalpojumi RNP iestādes "Maltas pagastu apvienība" struktūrvienību vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Par mērniecības pakalpojumiem 90277€41,999.99

Nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Priekuļu novada pašvaldības vajadzībām

LatviaPriekuļu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Kopplatība 29.15 ha 87333€10,135.90

Zemes vienību pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana

LatviaRīgas domes Īpašuma departaments

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Zemes vienību pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana 75967€26,800

Autoceļa E22 posma Tīnūži - autoceļš P32 pārbūves, IV kārta (Valsts reģionālā autoceļa P80 blakusceļu posmu Lielvārdes novadā jauna būvniecība) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

23 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Autoceļa E22 posma Tīnūži - autoceļš P32 pārbūves, IV kārta (Valsts reģionālā autoceļa P80 blakusceļu posmu Lielvārdes novadā jauna būvniecība) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 82714€9,291

Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 76678€2,339
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 76690€6,900
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Robežu atjaunošana Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes reģionos 76698€74,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Robežu atjaunošana Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales reģionos 76710€74,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana 76711€4,720
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 76719€4,600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 76722€4,695.68
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 76731€3,176

Board-Level People

NameRole

Mikk Reier

Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board

Juri Partna

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Taavi Agasild

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Rinalds Smilga

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Artis Goldmanis

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member