Procurements

€31.93M
59 procurements
View Procurements

Contracts

€16M
4 contracts
View Contracts

Board-Level People

8
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Kailvadu iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Elektrolīniju montāžas elementu iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Universālā elektrolīniju montāžas darbu ekskavatora-iekrāvēja iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Zemsprieguma piekarkabeļu iegāde

Published and bidding deadline .

31 days

Sadalņu iegāde

Published and bidding deadline .

30 days

20 kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā un Ziemeļu tehniskajā daļā

Published and bidding deadline .

29 days

Sadales transformatoru iegāde

Published and bidding deadline .

56 days

Darba aizsargapģērba aizsardzībai pret elektrisko loku piegāde

Published and bidding deadline .

27 days

Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde 2019. – 2020. gadā.

Published and bidding deadline .

53 days

Operatīvo apzīmējumu iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Iekšējās apkalpošanas kompakto transformatoru apakšstaciju iegāde.

Published and bidding deadline .

49 days

Elektroenerģijas iegāde AS „Sadales tīkls” vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days€31.93M

Kabeļu aizsargcauruļu iegāde

Published and bidding deadline .

36 days

Speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojuma iegāde.

Published and bidding deadline .

34 days

Pārsprieguma novadītāju iegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Zemsprieguma kabeļu iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Kontroluzskaites sadalņu iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā un Ziemeļu tehniskajā daļā

Published and bidding deadline .

29 days

Kailvadu iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Elektrolīniju montāžas elementu iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Universālā elektrolīniju montāžas darbu ekskavatora - iekrāvēja iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Zemsprieguma piekarkabeļu iegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Sadales transformatoru iegāde

Published and bidding deadline .

56 days

Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde 2019. – 2020. gadā

Published and bidding deadline .

53 days

Pārsprieguma novadītāju iegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Kontroluzskaites sadalņu iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Kabeļu uzmavu iegāde

Published and bidding deadline .

30 days

0,4–20 kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls" Austrumu, Dienvidu, Pierīgas, Rietumu, Ziemeļaustrumu un Ziemeļu tehniskajā daļā

Published and bidding deadline .

28 days

Vidsprieguma kabeļu piegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Zemsprieguma ārtipa strāvmaiņu piegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Darba aizsargapģērba aizsardzībai pret elektrisko loku piegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Operatīvo apzīmējumu iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Elektroenerģijas iegāde AS „Sadales tīkls” vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Zemsprieguma kabeļu iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Kailvadu un pārklātu vadu piegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Gaisvadu līniju piederumu piegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Kabeļu uzmavu iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Zemsprieguma ārtipa strāvmaiņu piegāde

Published and bidding deadline .

32 days

Vidsprieguma kabeļu piegāde

Published and bidding deadline .

36 days

0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls" Austrumu , Dienvidu, Pierīgas, Rietumu, Ziemeļaustrumu un Ziemeļu tehniskajā daļā

Published and bidding deadline .

31 days

Sadalņu iegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Kailvadu un pārklātu vadu piegāde

Published and bidding deadline .

32 days

Stabu koksnes iegāde

Published and bidding deadline .

30 days

DVS gala iekārtu rekonstrukcija AS "Sadales tīkls" 2020.–2022. gadā

Published and bidding deadline .

29 days

Speciālās tehnikas rezerves daļu un remonta pakalpojumu iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde

Published and bidding deadline .

31 days

Instrumentu un aprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Gaisvadu līniju piederumu piegāde

Published and bidding deadline .

48 days

Koksnes konservanta iegāde

Published and bidding deadline .

31 days

Gaisvadu līniju jaudas slēdžu piegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Gaisvadu līniju piederumu piegāde

Published and bidding deadline .

28 days

Gaisvadu līniju jaudas slēdžu piegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Koksnes konservanta iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

DVS gala iekārtu rekonstrukcija AS "Sadales tīkls" 2020.-2022.gadā

Published and bidding deadline .

29 days

Speciālās tehnikas rezerves daļu un remonta pakalpojumu iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Stabu koksnes iegāde

Published and bidding deadline .

32 days

Gaisvadu līniju piederumu piegāde

Published and bidding deadline .

48 days

Instrumentu un aprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

37 days

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Elektroenerģijas sadales pakalpojumi

LatviaLatvijas Nacionālā bibliotēka

Published .

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"Elektroenerģijas sadales pakalpojumi 39017€1.29M

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu un palīgpakalpojumu sniegšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

LatviaValsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA""

Published .

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu un palīgpakalpojumu sniegšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 34123€6.71M

Elektroenerģijas sadales pakalpojumi

LatviaLatvijas Nacionālā bibliotēka

Published .

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"Elektroenerģijas sadales pakalpojumi 59590€1.29M

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu un palīgpakalpojumu sniegšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

LatviaValsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA""

Published .

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu un palīgpakalpojumu sniegšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 48633€6.71M

Board-Level People

NameRole

Viktorija Meikšane

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Raimonds Skrebs

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Sandis Jansons

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board

Jānis Kirkovalds

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Baiba Priedīte

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Kristaps Ločmelis

Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board

Edijs Šaicāns

Deputy Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Deputy Chair of Supervisory Board

Inese Zīle

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member