Contracts

€8.56M
181 contracts
View Contracts

Board-Level People

3
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Fizikas eksperimentu demonstrējumu ierīču un sensoru iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Fizikas eksperimentu demonstrējumu ierīces un sensori 37664€1,321.36
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Dzīvsudraba gāzes izlādes lampa 37665€371.76

Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 5. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ūdens bidestilators 37707€3,490
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ūdens destilators 37708€940

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

28 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Elektromagnēts ar aprīkojumu 38245€56,000

Mikro/nano izšķirtspējas rentgenmikroskopa piegāde ERAF projekta ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

34 days€1.50M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mikro/nano izšķirtspējas rentgenmikroskopa piegāde ERAF projekta ietvaros 39255€1.50M

Precīzās mežsaimniecības un mežkopības aprīkojuma piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Portatīva aparatūra meteoroloģisko rādītāju mērīšanai mežaudzē 39143€1,900

Dažādu laboratorijas iekārtu u. c. medicīnas preču piegāde mācību procesa nodrošināšanai — 1. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Spektrālo lampu komplekts 39573€760

Ekstrūdera un krioskopa piegāde LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vajadzībām LAD atbalsta S336 īstenošanai

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

28 days€20,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"1. daļa: pārtikas produktu laboratorijas divskrūvju ekstrūdera piegāde 34300€14,800

Dažādu laboratorijas materiālu un preču iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

30 days€169,421.49
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas materiāli ķīmisko ekspertīžu veikšanai – II 36253€15,401.95

RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 1. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ultraskaņas vanna 31699€1,200
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Rotācijas ietvaicētājs 31691€3,370
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mini centrifūga – vortekss 31695€145
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"PCR plašu centrifūga 31697€275

Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros (III kārta)

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

31 days€228,889
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Tvaika ģenerators 37460€8,200
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorija mēroga 5 l bioreaktors 37462€27,800
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Pilota mēroga 100 l bioreaktors 37463€85,000

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

29 days€130,196.30
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Fizikas laboratorijas darbu komplekts 39015€60,080

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

31 days€475,944.01
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Galda bakterioloģiskais bloks 35273€5,023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Svaru un maisītāju komplekts 35275€1,330
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas piederumu komplekts 35276€5,334.28
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Aparatūra studiju procesa nodrošināšanai telpās 35277€5,900
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas sīkinventārs 35278€946

Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

34 days€26,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"1. daļa: lLaboratorijas aprīkojums Nr. 1 38321€1,207

Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros (IV. kārta)

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

36 days€157,028
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Minireaktors HME-R sintēzēm šķidrā vidē ar mehānisku maisīšanu 38531€5,305

Laboratoriskie stikla un porcelāna trauki

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratoriskie stikla un porcelāna trauki 36928€2,227

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Temperatūras kontroles cirkulatori 33331€11,400

Laboratorijas preču iegāde ERAF projekta "Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai", līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/077 ietvaros

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Trauki un inventārs 35488€1,529.40

Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde ERAF projektu ietvaros

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Vispārīgi materiāli 35002€237.60

Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 3. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ūdens vanna ar aksesuāriem 38523€1,450

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām

LatviaValsts izglītības attīstības aģentūra

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Galvanizācijas iekārtas piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana 37220€1,500

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI "Silava"

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Pārvietojama lokāla laboratorijas velkme ar filtru kasti 38465€2,200

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” vajadzībām

LatviaProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mēbeļu piegāde un uzstādīšana skolas ēkas dabaszinātņu kabinetam 35628€19,910

Fizikas eksperimentu demonstrējumu aprīkojums – 4. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Optikas kalipers 84190€1,215
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Cilvēka acs modelis 84192€313
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Atsperu komplekts 84193€1,215
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Siltuma dzinējs 84194€419

Laboratoriju aprīkojuma un iekārtu iegāde un uzstādīšana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā

LatviaOlaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

Published and bidding deadline .

41 days€1.62M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Biotehnoloģiju un atjaunojamās enerģijas procesu mācību laboratorijas iekārtas 84205€316,706
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Analītiskās ķīmijas mācību laboratorijas iekārtas 84206€103,650
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Organiskās un neorganiskās ķīmijas mācību laboratorijas iekārtas 84207€22,637
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mēbeles mācību laboratorijām 84208€376,072
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Bioloģijas un ķīmijas mācību laboratoriju aprīkojums 84197€2,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ūdens attīrīšanas un apstrādes procesu mācību laboratorijas iekārtas 84198€178,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mehāniskās darbnīcas, montāžas un apkopes laboratorijas iekārtas un aprīkojums 84199€185,473
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mikrobioloģijas laboratorijas iekārtas 84200€42,870
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Būvmateriālu un cementa mācību laboratorijas iekārtas 84201€46,880
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Viskozo masu sagatavošanas mācību laboratorijas iekārtas 84202€55,125
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Zāļu formu tehnoloģiju mācību laboratorijas iekārtas 84203€116,950
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ķīmisko procesu mācību laboratorijas iekārtas 84204€142,000

Pamatņu sagatavošanas un paraugu testēšanas aprīkojums

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

35 days€250,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Velkmes skapji 83746€83,624

Fizikas eksperimentu demonstrējumu aprīkojums – 5. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Optisko parādību demonstrēšanas aprīkojums 84114€1,425
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Fizikālo parādību bezvadu sensori 84115€4,361
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Fizikālo parādību sensori 84116€4,944

Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde — 2. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Vortekss 65337€240

Mitruma noteikšanas iekārtas un mitruma mērītaja piegāde LAD 3 projekta Nr. 18-00-A01612-000010 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

33 days€5,100
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mitruma noteikšanas iekārtas un mitruma mērītaja piegāde LAD 3 projekta Nr. 18-00-A01612-000010 ietvaros 65339€3,440

Ventilējamā kamera ķīmijas laboratorijā

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ventilējamā kamera ķīmijas laboratorijā 84367€27,900

Par reaktīvu, kriminālistisko materiālu un inventāra iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

33 days€566,942.15
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Kriminālistiskie materiāli un inventārs 1 84029€51,181.87
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Kriminālistiskie materiāli un inventārs 4 84031€51,181.86

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 8. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

28 days€50,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde — Nr. 1 64562€6,250

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Aprīkojums Fizikas praktikuma modernizācijai 66309€52,062.80

RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 2. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Analītiskie svari 66404€7,946.40

Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

33 days€197,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"4. daļa — analītiskie svari 65351€10,980

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centra telpās

LatviaDobeles novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana laboratorijām 65398€162,306

Fizikas eksperimentu demonstrējumu aprīkojums – 1. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Statīva skava 65093€268.20

Fizikas eksperimentu demonstrējumu aprīkojums – 3. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Aizdedzes cilindrs 65547€176
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Žiroskops 65548€265
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Rotējošs krēsls 65549€442

Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"“Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 1.kārta” 60438€7,500

Pirkstu pēdu digitālo attēlu uzņemšanas un apstrādes darba stacijas atjauninājumu piegāde

LatviaValsts tiesu ekspertīžu birojs

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Pirkstu pēdu digitālo attēlu uzņemšanas un apstrādes darba stacijas atjauninājumu piegāde 48868€34,698.90

Laboratorijas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde projekta „Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem” ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas piederumi 51996€4,609.39

Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Piederumi mikroskopijai 64058€900

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Temperatūras kontroles cirkulatori 44775€11,400

Pārstrādes aprīkojuma piegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām

LatviaAtvasināta Publiska Persona"Latvijas Valsts Augļkopības Institūts"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Piegādes līgums 56238€8,258
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Piegādes līgums 56239€400

Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ūdens vanna ar aksesuāriem 61532€1,450

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – Nr.1 62002€7,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde - Nr.2 62007€11,250

Laboratorijas trauku, ķīmisko vielu, materiālu iegāde nanostruktūru sintēzei un prototipam

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas trauku, ķīmisko vielu, materiālu iegāde nanostruktūru sintēzei un prototipam 48870€6,472.99

„ Reaģentu, laboratorijas materiālu un saimniecības preču piegāde Interreg projekta „Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai" Nr. #R057 īstenošanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Reaģentu, laboratorijas materiālu un saimniecības preču piegāde Interreg projekta „Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai"īstenošanai 51280€168.30

"Laboratorijas preču iegāde ERAF projekta "Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai", līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/077 ietvaros"

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas palīgmateriāli 52980€1,529.40

Laboratoriskie stikla un porcelāna trauki

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratoriskie stikla un porcelāna trauki 50941€2,227

Materiālu un reaģentu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Vispārīgā vienošanās 19 51313€15,789

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” vajadzībām

LatviaProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mēbeļu piegāde un uzstādīšana skolas ēkas dabaszinātņu kabinetam 59205€19,910

Mikroskopa, binokulāru un projektora piegāde Latvijas Dabas muzejam

LatviaLatvijas Nacionālais dabas muzejs

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Par stereomikroskopa Olympus komplektā ar datoru, diviem monitoriem un nepārtrauktās barošanas bloku piegādi 60545€20,000

LLU PTF Studiju un zinātnes centra laboratorijas iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"8.daļa: Augstspiediena iekārtas apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 60263€1,200

"Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde ERAF projektu ietvaros"

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Piederums Anton PAAR MASTERWAVE BTR reaktoram 49096€237.60

Pētniecības izejmateriālu piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Pētniecības izejmateriālu piegāde 56963€700.10

Fizikas eksperimentu demonstrējumu ierīču un sensoru iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Fizikas eksperimentu demonstrējumu ierīces un sensori 59727€1,321.36
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Dzīvsudraba gāzes izlādes lampa 59729€371.76
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Fizikas eksperimentu demonstrējumu ierīces un sensori 59730€21,141.92

Dažādu laboratorijas piederumu un pētniecības materiālu piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Par dažādu laboratorijas piederumu un pētniecības materiālu piegādi (par 3.daļu - Laboratorijas piederumi) 42038€328.50

Par prožektoru iegādi Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes vajadzībām

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Par prožektoru iegādi Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes vajadzībām 63567€30,090

Laboratorijas materiālu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Līgums par Laboratorijas materiālu piegādi Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai 56970€340.40

Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 5.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ūdens bidestilators 60103€3,490
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ūdens destilators 60104€940

Mitruma mērījumu stacijas piegāde projekta, vienošanās Nr. LAD3 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mitruma mērījumu stacijas piegāde projekta, vienošanās Nr. LAD3 ietvaros 55280€810

Laboratorijas galdu ar keramisko virsmu un laboratorijas galdu ar skābju un mitruma noturīgu virsmu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas galdi ar keramisko virsmu, 4 (četri) gab. 63121€5,180

Temperatūras un gaisa mitruma datu logeru piegāde projekta Nr. INT3 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Temperatūras un gaisa mitruma datu logeru piegāde projekta Nr. INT3 ietvaros 63321€315

Siltumenerģētikas laboratorijas simulācijas iekārtu iegāde

LatviaProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Siltummaiņu vadības iekārtas darbības principu apmācības simulatora iegāde 54372€42,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Siltummaiņu vadības iekārtas darbības principu apmācības simulatora iegāde 54373€14,990
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Vienpakāpes kompresora darbības principu apmācības simulatora iegāde 54374€10,400

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas dabaszinātņu (bioloģijas un ķīmijas) kabinetiem

LatviaPreiļu novada dome

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas dabaszinātņu (bioloģijas un ķīmijas) kabinetiem 46021€99,836

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI Silava

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Pārvietojama lokāla laboratorijas velkme ar filtru kasti 49591€2,200

Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"1.daļa: Laboratorijas aprīkojums Nr.1 45894€1,207

“Daudzfunkcionālās narkotiku testēšanas (identificēšanas) iekārtas iegāde Valsts policijas vajadzībām”

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"“Daudzfunkcionālās narkotiku testēšanas (identificēšanas) iekārtas iegāde Valsts policijas vajadzībām” 42733€123,500

Precīzās mežsaimniecības un mežkopības aprīkojuma piegāde ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Portatīva aparatūra meteoroloģisko rādītāju mērīšanai mežaudzē 42955€1,900

Ekstrūdera un krioskopa piegāde LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vajadzībām LAD atbalsta S336 īstenošanai

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"1.daļa: Pārtikas produktu laboratorijas divskrūvju ekstrūdera piegāde 43144€14,800

Aprīkojuma piegāde, montāža un uzstādīšana

LatviaProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Published and bidding deadline .

17 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Aprīkojuma piegāde, montāža un uzstādīšana dabaszinātņu kabineta "fizika" modernizēšanai 43616€42,861.96

Iekārtu un pipešu iegāde laboratorijas vajadzībām

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Automātisko vienkanāla pipešu komplekts 10, 100 un 1000 µl 43982€5,775
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Automātiskā vienkanāla pipete 20 - 200 µl 43984€393

Temperatūras un gaisa mitruma datu logeru piegāde projekta LAD 240118/P10 (K62) ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Temperatūras un gaisa mitruma datu logeru piegāde projekta LAD 240118/P10 (K62) ietvaros 43630€440

Laboratorijas reaģentu, materiālu un aprīkojuma iegāde ERANET projekta “Bio4Cryo” Nr. 1.1.1.5/ERANET/18/03 izpildei

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas aprīkojums un materiāli 44803€2,000

Ķīmiskās laboratorijas pamata aprīkojuma piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas mēbeles 48091€49,820

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 6.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Dažādi laboratorijas materiāli un medicīnas preces – Nr.1 67964€3,750

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mikroskopi kopā ar statīvā integrējamu digitālo kameru 68907€56,000

Žāvēšanas iekārtas iegāde APP Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām

LatviaAtvasināta Publiska Persona"Latvijas Valsts Augļkopības Institūts"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Žāvēšanas iekārtas iegāde APP Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām 67745€8,970

Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros (III. kārta)

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Tvaika ģenerators 70320€8,200
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorija mēroga 5 L bioreaktors 70322€27,800
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Pilota mēroga 100 L bioreaktors 70323€85,000

Mikro/nano izšķirtspējas rentgenmikroskopa piegāde ERAF projekta ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mikro/nano izšķirtspējas rentgenmikroskopa piegāde ERAF projekta ietvaros 69010€1.50M

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde 5.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.2 69003€9,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.1 69008€9,000

Polikristālisko paraugu pagatavošanas/apstrādes aprīkojuma piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Zāģis ar dimanta stiepli 83727€17,000

Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūta vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūta vajadzībām 78626€15,000

Meteo datu logeru piegāde LLU AAZI vajadzībām projekta S346 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Meteo datu logeru piegāde LLU AAZI vajadzībām projekta S346 ietvaros 78546€222

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Augstas ražības un progresīvu tehnoloģiju iekārtu komplekss materiālu sagatavošanas un analīžu veikšanai 72459€60,080

Vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Dažāda tipa laboratorijas iekārtas 72963€1,666

Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros (IV. kārta)

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Minireaktors HME-R sintēzēm šķidrā vidē ar mehānisku maisīšanu 73057€5,305

Pamatņu sagatavošanas un paraugu testēšanas aprīkojums

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Velkmes skapji 86523€83,624

Fizikas eksperimentu demonstrējumu aprīkojums – 5.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Optisko parādību demonstrēšanas aprīkojums 86687€1,425
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Fizikālo parādību bezvadu sensori 86688€4,361
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Fizikālo parādību sensori 86689€4,944

Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde - 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Vanna histoloģiskajiem parafīna griezumiem 73378€240

Valsts policijā Kriminālistikas pārvaldes uzskaitē esošo laboratorijas iekārtu tehniskā apkope un remonts (uz trīs gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas iekārtu - 3, kas tiek izmantotas darbam DNS ekspertīžu veikšanai, tehniskā apkope un remonts 73403€500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Iekārta, kas tiek izmantotas darbam, dokumentu tehnisko ekspertīžu veikšanai, tehniskā apkope un remonts 73404€1,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas iekārtu - 2, kas tiek izmantotas darbam DNS ekspertīžu veikšanai, tehniskā apkope un remonts 73405€1,500

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Akvakultūras lauka pētījumu sistēmu komplekss un lauka pētījumu inventārs 73980€946
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Svaru un maisītāju komplekts 73984€1,330
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas eksperimentālo pētījumu sistēmu komplekss ex-situ eksperimentu veikšanai ar hidrobiontiem 73985€5,334.28
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Inventārs zinātnisko kolekciju sagatavošanai un glabāšanai 73987€5,900
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Galda bakterioloģiskais bloks 73998€5,023

Mitruma noteikšanas iekārtas un mitruma mērītaja piegāde LAD 3 projekta Nr. 18-00-A01612-000010 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mitruma noteikšanas iekārtas un mitruma mērītaja piegāde LAD 3 projekta Nr. 18-00-A01612-000010 ietvaros 73891€3,440

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Aprīkojums Fizikas praktikuma modernizācijai 76415€52,062.80

RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Kušanas punkta noteikšanas aparāts 74680€1,200
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"UV iekārtas plānslāņa hromatogrammu detektēšanai 74681€275
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mini centrifūga – vortekss 74683€145
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Rotācijas ietvaicētājs 74684€3,370

Rezerves daļu iegāde zinātniskajai aparatūrai RTU vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Rezerves daļas laboratorijas mēroga izsmidzināšanas žāvētājam BUCHI B-290 85926€5,000

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde - 8.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.1 75303€6,250

"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centra telpās"

LatviaDobeles novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana LABORATORIJĀM 71064€162,306

Ventilējamā kamera ķīmijas laboratorijā

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ventilējamā kamera ķīmijas laboratorijā 88423€27,900

Fizikas eksperimentu demonstrējumu aprīkojums – 3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Aizdedzes cilindrs 71486€176
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Žiroskops 71487€265
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Rotējošs krēsls 71488€442

Fizikas eksperimentu demonstrējumu aprīkojums – 4.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Cilvēka acs modelis 78756€313
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Atsperu komplekts 78757Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Siltuma dzinējs 78758€419
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Optikas kalipers 78760Non-disclosed

Par reaktīvu, kriminālistisko materiālu un inventāra iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Kriminālistiskie materiāli un inventārs 1 85678€51,181.87
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Kriminālistiskie materiāli un inventārs 4 85676€51,181.86

Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"4. Lote. Analītiskie svari 81982€10,980

RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Analītiskie svari 76777€7,946.40

Pārtikas tehnoloģiju laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā

LatviaOlaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Iepirkums 89479€111,065

Laboratorijas tehnikas un aprīkojuma piegāde LVMI Silava Ģenētisko resursu centram

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Vortekss 89695€312

Fizikas eksperimentu demonstrējumu aprīkojums – 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Statīva skava 79964Non-disclosed

Kaulu allotransplantātu medicīnisko ierīču piegāde

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ultraskaņas sistēma biofilmu noņemšanai 88981€5,620

Laboratoriju aprīkojuma un iekārtu iegāde un uzstādīšana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā

LatviaOlaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

Published and bidding deadline .

41 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ķīmisko procesu mācību laboratorijas iekārtas 76007€142,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Biotehnoloģiju un atjaunojamās enerģijas procesu mācību laboratorijas iekārtas 76008€316,706
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Analītiskās ķīmijas mācību laboratorijas iekārtas 76009€103,650
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Organiskās un neorganiskās ķīmijas mācību laboratorijas iekārtas 76010€22,637
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mēbeles mācību laboratorijām 76011€376,072
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Bioloģijas un ķīmijas mācību laboratoriju aprīkojums 75999€2,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Ūdens attīrīšanas un apstrādes procesu mācību laboratorijas iekārtas 76001€178,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mehāniskās darbnīcas, montāžas un apkopes laboratorijas iekārtas un aprīkojums 76002€185,473
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mikrobioloģijas laboratorijas iekārtas 76003€42,870
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Būvmateriālu un cementa mācību laboratorijas iekārtas 76004€46,880
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Viskozo masu sagatavošanas mācību laboratorijas iekārtas 76005€55,125
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Zāļu formu tehnoloģiju mācību laboratorijas iekārtas 76006€116,950

Laboratorijas piederumu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas piederumu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde 86437€2,497.16
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas piederumu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde 86438€819.10

LLU PTF Studiju un zinātnes centra laboratorijas, zinātnisko iekārtu funkcionālo un darbības pārbaužu nodrošināšanai un remontiem ar nepieciešamajiem materiāliem

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"2.daļa: Augstspiediena iekārtas funkcionālā un darbības pārbaudes nodrošināšana un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 86347€10,000

Board-Level People

NameRole

Jeļena Bergere

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board

Māris Zvaigzne

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Igors Čumakovs

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member