Contracts

€867,137.52
124 contracts
View Contracts

Board-Level People

2
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Hromatogrāfijas materiālu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days€435,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Hromatogrāfijas piederumi no "Restek" kataloga 38984€30,841.50

Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Ultraskaņas vanna 37431€397
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Elektroniskā pipete 37432€636.50

Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 5. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Digitālais titrators ar aksesuāriem 37711€598.86

Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde — 1. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Transporta konteineri paraugu transportēšanai zemās temperatūrās 37254€333.21

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Ultraskaņas vanna ar sildīšanu un izvadu 37377€1,260

Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Stikla laboratorijas pudeles 32169€1,355.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Kriokastes 32188€124,570
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Karstumizturīgi cimdi 32211€555
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Maisiņi paraugu transportēšanai 32216€762.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Prirekšmetstikliņi ar balto teflona pārklājumu 32234€207.25

Dažādu laboratorijas iekārtu u. c. medicīnas preču piegāde mācību procesa nodrošināšanai — 1. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Ūdens destilators 39572€1,020

Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde, 6. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Mikroskops 37687€3,250

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes STEM studiju programmu modernizēšanai

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Cirkulācijas termostats — kriostats 39076€8,290

Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF un EEF fakultāšu STEM studiju programmu modernizēšanai

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Centrifūga 31612€11,700

Laboratorijas materiālu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Uzgaļi un filtri "Biohit" pipetēm 33045€7,170.30
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Rezerves daļas ķīmisko analīžu veikšanai 33036€14,389.80

Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 3. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Nitrātu testeris 38528€252
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"PH metrs ar kombinēto elektrodu 38529€1,060

Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days€9,999
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Analītiskie svari ar blīvuma noteikšanas papildaprīkojumu 39401€1,874

Gēlu gatavošanas reaktoru un saistīto iekārtu noma

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Gēlu gatavošanas reaktoru un saistīto iekārtu noma 39232€11,880

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI "Silava"

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Termovanna 38447€817
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Iekārta slāpekļa kopsatura noteikšanai ar Kjeldāla metodi 38517€13,371.10

Laboratorijas plastmasas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde.

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

41 days€250,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Papildu vienošanās 2 38388€731.99

Vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Automatizēts laboratorijas gāzes deglis un ar to savietojams reduktors 66144€15,000

Mazā laboratorijas aprīkojuma un lauksaimniecības izmēģinājumu aprīkojuma iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Laboratorijas aprīkojums 66392€12,142.34

Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 4. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

14 days€60,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr. 1 84461€15,000

Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde – 8. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

28 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Medicīniskie antropometriskie svari 84170€320.40
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Medicīniskie svari 84173€774

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Galda spektrofotometrs 64544€3,950

Dažādu molekulāro reaģentu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days€45,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu molekulāro reaģentu iegāde – Nr. 1 65827€6,000

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI "Silava"

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Karstā gaisa sterilizators 66153€1,340

Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde — 1. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Digitālā birete 65401€1,180.20
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Laboratorijas vakuumsūknis 65402€236.90

RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 2. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Galda pH metrs 66405€3,452

Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

33 days€197,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"6. daļa — žāvskapji 65350€7,194.78
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"2. daļa — rotācijas ietvaicētāju komplekts ar membrānas vakuumsūkni 65352€13,014.33

Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"2. daļa: laboratorijas aprīkojums Nr. 2 65687€11,679.86

Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde — 3. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

17 days€48,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādi laboratorijas materiāli u. c. medicīnas preces Nr. 1 65406€20,000

Zinātniskā aprīkojuma, velkmes skapja un PCR iekārtas piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Rokas gāzes deglis 65510€376.80

Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 13.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 13.kārta 51740€15,000

Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde – 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde – 1.kārta 52085€7,500

Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde – 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde – 2.kārta 60145€11,250
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde – 2.kārta 60149€15,000

Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde 58683€12,000

Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 2.kārta 41252€6,000

Laboratorijas materiālu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Rezerves daļas ķīmisko analīžu veikšanai 49234€14,389.80
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Uzgaļi un filtri Biohit pipetēm 49217€7,170.30

Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Kalibrēšanas un verificēšanas komplekts 61524Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Ūdens vanna ar aksesuāriem 61526€252

Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Analītiskie svari ar blīvuma noteikšanas papildaprīkojumu 60896€1,874

Gēlu gatavošanas reaktoru un saistīto iekārtu noma

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Gēlu gatavošanas reaktoru un saistīto iekārtu noma 59126€11,880

„ Reaģentu, laboratorijas materiālu un saimniecības preču piegāde Interreg projekta „Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai" Nr. #R057 īstenošanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Reaģentu, laboratorijas materiālu un saimniecības preču piegāde Interreg projekta „Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai"īstenošanai 51279€1,857.67

Vakuuma sūkņu, filtru, vārstu un vakuuma sistēmas elementu piegāde

LatviaLatvijas Universitāte

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Vakuumsūkņu piegāde 64145€6,365.26

Materiālu un reaģentu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Vispārīgā vienošanās 19 51312€15,789

Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai 40102€525.86

Laboratorijas reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu iepirkums

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Laboratorijas reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu iepirkums 46069€8,750

Reaģentu un materiālu iegāde ERAF projekta “Bērza tāss suberīnskābju izmantošanas iespēju izpēte saplākšņa ražošanā” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/073, vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001 izpildei

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Laboratorijas aprīkojums un materiāli 58361€761.50

Reaģentu un materiālu iegāde ERAF projekta “Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana, izmantojot impregnēšanu ar polimēru sveķu šķīdumiem” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/210, vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001 izpildei

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

25 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Laboratorijas aprīkojums un standarti viskozitātes noteikšanai 51224€1,363.07

Laboratorijas reaģenti un materiāli

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

26 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Reaģenti epoksidēšanai 57232€1,600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Pipešu uzgaļi IsoLab pipetēm 57235€200

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Iepirkuma Līgums- Augsnes rādītāju noteicējs Stendes pētniecības centram 63280€1,465.50

Hromatogrāfijas materiālu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Hromatogrāfijas piederumi no Restek kataloga 46746€30,841.50

Reaģentu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Līgums par Reaģentu piegādi Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai 51140€1,364.58

Laboratorijas materiālu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Līgums par Laboratorijas materiālu piegādi Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai 56969€3,216.13

Laboratorijas ķīmisko vielu un reaģentu piegāde

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Laboratorijas ķīmisko vielu un reaģentu piegāde 52073€4,285

Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 5.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Digitālais titrators ar aksesuāriem 60102€598.86

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI Silava

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Iekārta slāpekļa kopsatura noteikšamai ar Kjeldāla metodi 49612€13,371.10
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Termovanna 49566€817

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde 6.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.2 45912€8,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.1 45916€3,250

Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Elektroniskā pipete 59945€636.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Kriogēnais konteiners 59947€397

Termolīmes iekārtas grāmatu iesiešanai iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Par termolīmes iekārtas iegādi 47176€14,000

Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde - 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Termometri/logeri ar bezvadu datu pārraides iespējām zemām temperatūrām 42957€333.21

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Ultraskaņas vanna ar sildīšanu un izvadu 44217€1,260

Magnētisko maisītāju un to piederumu piegāde

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Magnētisko maisītāju un to piederumu piegāde 48020€1,790

Dažādu laboratorijas iekārtu u.c. medicīnas preču piegāde mācību procesa nodrošināšanai - 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"pH metrs ar kombinētu elektrodu 44964€1,020

Iekārtu un pipešu iegāde laboratorijas vajadzībām

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Automātiskā 8-kanālu pipete 0,5 - 10 µl 43986€720.76

Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Vispārīgās vienošanās līgums 15 48216€16,667

AUGSTAS TEMPERATŪRAS KRĀSNS AR KONTROLĒJAMU ATMOSFĒRU PIEGĀDE

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"AUGSTAS TEMPERATŪRAS KRĀSNS AR KONTROLĒJAMU ATMOSFĒRU PIEGĀDE 48152€24,315

Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Kriokastes 69501Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Karstumizturīgi cimdi 69524€555
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Maisiņi paraugu transportēšanai 69531€762.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Prirekšmetstikliņi ar balto teflona pārklājumu 69550€207.25
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Stikla laboratorijas pudeles 69476€1,355.50

Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde - 1. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Digitālā birete 80633€1,180.20
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Laboratorijas vakuumsūknis 80634€236.90

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde 5.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.2 69004€9,000

Vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Automatizēts laboratorijas gāzes deglis un ar to savietojams reduktors 72981€15,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažāda tipa laboratorijas iekārtas 72961€1,666

Mazā laboratorijas aprīkojuma un lauksaimniecības izmēģinājumu aprīkojuma iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Laboratorijas aprīkojums 75394€12,142.34

Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde – 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

17 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādi laboratorijas reaģenti un to komplekti Nr.1 87010€6,000

Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 4.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

17 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.2 85336€10,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.1 85339€15,000

Laboratorijas plastmasas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Vispārīgā vienošanās 87069€19,000

Reaģentu un materiālu iegāde FLPP projektam

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādi reaģenti un ķīmiskie produkti 81974€6,666.68

Laboratorijas centrifūgas iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Laboratorijas centrifūgas iegāde 74367€1,071.34

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Galda spektrofotometrs 75155€3,950

Aprīkojuma iegāde zinātniskās laboratorijas vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Augstas temperatūras krāsns 75117€3,188
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Vakuuma sūknis ar krāsni 75119€4,748

Elektronisko svaru piegāde Agroķīmijas un Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Analītiskie svari Agroķīmijas laboratorijai 87757€6,970

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde - 8.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.2 75298€5,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.1 75305€6,250

Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"2.daļa: Laboratorijas aprīkojums Nr.2 81045€11,679.86

Dažādu molekulāro reaģentu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu molekulāro reaģentu iegāde – Nr.1 82581€6,000

Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF un EEF fakultāšu STEM studiju programmu modernizēšanai

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Mikroviļņu reaktors 81893€11,700

Ķīmisko reaģwentu un laboratorijas piederumu piegāde

LatviaVSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Reaģenti un laboratorijas piederumi plānslāņu hromatogrāfijai 75321€1,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Reaģenti abstrahēšanai no biomateriāla 75325€100
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Reaģenti un laboratorijas piederumi gāzes hromatogrāfijai 75314€100
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Reaģenti un laboratorijas piederumi, kas saderīgi ar gāzu hromatogrāfu “Unicam"un temperatūras režīma nodrošināšanai 75317€2,000

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI Silava

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Karstā gaisa sterilizātors 81305€1,340

Dažādu medicīnas aprīkojuma un ierīču iegāde-8.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Medicīniskie svari 85885€774
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Medicīniskie antropometriskie svari 85886€320.40

Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"6. Lote. Žāvskapji 81980€7,194.78
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"2. Lote. Rotācijas ietvaicētāju komplekts ar membrānas vakuumsūkni 81984€13,014.33

Laboratorijas materiālu un reaģentu piegāde LVMI Silava

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Laboratorijas filtri 85565€5,011.01

RSU Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma bloka iegāde – 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Infrasarkanais spektrometrs 76776€3,452

Zinātniskā aprīkojuma, velkmes skapja un PCR iekārtas piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Rokas gāzes deglis 76820€376.80

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādi ķīmiskie produkti 82320€10,000

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde - 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.1 82330€6,428.57

Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde - 3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

18 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādi laboratorijas materiāli u.c. medicīnas preces Nr.1 76741€9,333.34
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādi laboratorijas materiāli u.c. medicīnas preces Nr.1 76742€20,000

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"Dažādi ķīmiskie reaktīvi 81372€10,000

Board-Level People

NameRole

Torge Jens Burgtorff

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Ivo Smiltnieks

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board