Contracts

€4.96M
184 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Molekulārās bioloģijas reaģentu un laboratorijas materiālu iegāde – 2. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days€60,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Molekulārās bioloģijas reaģentu un laboratorijas materiālu iegāde – Nr. 1 39741€10,000

Laboratorijas iekārtu iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

38 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"14. daļa 35112€13,812
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"12. daļa 35113€2,179
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"11. daļa 35114€19,925

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde — 4. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days€90,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr. 1 39782€9,166.70

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 6. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days€60,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādi laboratorijas materiāli un medicīnas preces – Nr. 1 39390€6,000

Imūnhistoķīmisko antivielu, reaktīvu, materiālu un tehnoloģiju piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

28 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"CK-18 36263€600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"DAPI counterstain 36265€500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Amiloīds A 36269€229
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Antigēna atjaunošanas šķīdums ar pH 9,0 10x koncentrācijā 36256€1,280
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Digitālais mikroskops ar FISH mikropreparātu novērtēšanas iespējām 36287€28,949
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laminin 36257€900
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Distrofīns 36258€1,134
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Kalpaīns 36259€540
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Kaveolīns 36260€1,047
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Citohroma oksidāze 36261€694

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

28 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Metalogrāfiskais mikroskops 38232€19,922

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

34 days€1.74M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 34044€74,405.70

Laboratorijas medicīnas iekārtu tehniskās apkopes

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Ražotāja "APPLIED BIOSYSTEM" laboratorijas medicīnas iekārtas 38403€36,800

Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Anaerobās atmosfēras vides indikators 32276€2,475
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Aglutinācijas testu komplekts S.pneumoniae virsmas antigēna noteikšanai 32287€23,870.83
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Restrikcijas enzīmi 32326€3,330
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Atgriezeniskās transkripcijas un polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) reaģentu komplekti 32334€32,570
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti un piederumi ražotāja "Applied Biosystem" automātiskam sekvenatoram Genetic Analyzer 3130xlun amplifikatoriem GeneAmp 2400, GeneAmp9700, Veriti 32340€122,287.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Audu kultūru barotnes un preparāti 32345€75,325
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Priekšmetstikliņu krāsošanas piederumi 32177€2,195
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Segstikliņi 32233€7,614

Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

33 days€611,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti darbam ar digitālo PĶR iekārtu "QuantStudio™ 3D Digital PCR" 37002€11,690
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti sekvenatora AB3500 kalibrēšanai 36999€2,262

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

33 days€250,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 31594€13,076

Dažādu laboratorijas materiālu un preču iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

30 days€169,421.49
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Bioloģiskās izpētes reaktīvs 36250€15,401.95

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 6. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

26 days€30,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr. 1 35640€3,250

Zinātnisko iekārtu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"ELISA iekārta 39726€9,805

Reaģentu, materiālu un laboratorijas trauku iegāde pētniecības vajadzībām

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti molekulāro analīžu veikšanai 37986€1,295

Biopsijas pistoles un fluorometra iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Fluorometra ar komplektāciju iegāde 33186€2,380

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Ultracentrifūga ar rotoru komplektu 33335€94,750
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Liofilizācijas sistēma 33337€15,785

Barotņu un reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

37 days€940,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Antibiotiku diski "Pirlimycin" 35295€562.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti un materiāli "ABI310" ģenētiskajam analizatoram 35296€35,468
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti un materiāli "AB ViiA7" reālā laika PĶR aparatūrai 35297€64,537
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Šūnu kultūru barotnes 35286€11,646

Dažādu molekulārās bioloģijas reaģentu un laboratorijas materiālu iegāde – 3. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

32 days€74,380.16
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulārās bioloģijas reaģentu un laboratorijas materiālu iegāde – Nr. 1 39375€18,595.04

Ģenētiskā analizatora ar komplektāciju iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"38000000-5 39154€176,676

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 2. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days€60,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr. 1 37055€15,000

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI "Silava"

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Digitālās PCR iekārta 38507€55,302
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reālā laika PCR iekārta 38508€72,300
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Astoņu kapilāru ģenētiskais analizators 38509€153,278
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Sekvenēšanas (NGS) sistēma 38510€170,329

Diagnostiskie reaģenti

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

34 days€500,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti E hepatīta vīrusa seroloģiskajai diagnostikai 34316€9,490

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 3. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

26 days€60,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr. 1 39612€13,750

Ģenētiskā analizatora un citu zinātniskās laboratorijas aparatūras piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Ģenētiskais analizators 37336€156,350

Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde — 3. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

15 days€50,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde — Nr. 1 83860€6,250

Papildu laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

35 days€1.10M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Atgriezeniskās transkripcijas un polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) reaģentu komplekti 83942€42,730

Laboratorijas aprīkojuma piegāde Lauksaimniecības fakultātes vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laboratorijas aprīkojuma piegāde Lauksaimniecības fakultātes vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros 83897€12,582

Par reaktīvu, kriminālistisko materiālu un inventāra iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

33 days€566,942.15
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots""TECAN Evoware" robotizētās stacijas pipešu uzgaļi, plates un reaģenti 84039€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Polimērs POP-4, Buffer (10 x) ar EDTA, Formamīds, kapilāri 84040€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Amplifikācijas komplekts Y-hromosomas analīzei ar iekšējo standartu 84021€30,246.79

Zinātniskā institūta "Bior" materiālās bāzes pilnveidošana

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days€300,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Audu procesors "Excelsior AS" vai analogs 84106€38,896

Dažādu restrikcijas enzīmu un to buferu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days€60,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādi restrikcijas enzīmi un to buferi – Nr. 1 65824€15,000

Diagnostisko reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

32 days€1.97M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Specifiskie diagnostiskie fāgi, serumi 65844€67,862.06

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dziļsaldētavas 66301€69,835

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 1. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

28 days€90,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr. 1 66321€6,428.57

Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde – 1. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

33 days€60,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Restrikcijas endonukleāzes 65234€1,250

Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu ķīmisko reaktīvu un reaģentu iegāde 58679€12,000

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Ultracentrifūga ar rotoru komplektu 44768€94,750
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Liofilizācijas sistēma 44770€15,785

Antivielu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Vispārīgā vienošanās 44724€17,142
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Vispārīgā vienošanās 2 44729€106

Diagnostisko reaģentu piegāde molekulārajai bioloģijai

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Diagnostisko reaģentu piegāde molekulārajai bioloģijai 52811€44,444.44

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – Nr.1 62001€7,500

Cilvēka identifikācijai nepieciešamo reaktīvu un piederumu iegāde darbam ar ģenētisko analizatoru

LatviaVALSTS TIESU MEDICĪNAS EKSPERTĪZES CENTRS

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Cilvēka identifikācijai nepieciešamo reaktīvu un piederumu iegāde darbam ar ģenētisko analizatoru 41394€17,035
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Cilvēka identifikācijai nepieciešamo reaktīvu un piederumu iegāde darbam ar ģenētisko analizatoru 41395€694

Dažādu molekulārās bioloģijas reaģentu un laboratorijas materiālu iegāde – 3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulārās bioloģijas reaģentu un laboratorijas materiālu iegāde - Nr.1 50124€18,595.04

Ģenētiskā analizatora ar komplektāciju iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"38000000-5 53335€176,676

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.2 59237€10,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.1 59240€15,000

Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 4.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 4.kārta 56936€12,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 4.kārta 56941€6,666.67

Diagnostiskie reaģenti

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti Hepatīta E vīrusa seroloģiskajai diagnostikai 61757€9,490

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.1 50702€13,750

Materiālu un reaģentu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Vispārīgā vienošanās 19 51301€15,789

Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai 40096€1,959

Laboratorijas reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu iepirkums

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laboratorijas reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu iepirkums 46059€8,750

Ģenētiskā analizatora un citu zinātniskās laboratorijas aparatūras piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Ģenētiskais analizators 58799€156,350

Reaģentu, materiālu un laboratorijas trauku iegāde pētniecības vajadzībām

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti molekulāro analīžu veikšanai 48775€1,295

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām

LatviaAtvasināta Publiska Persona"Latvijas Valsts Augļkopības Institūts"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Augu patogēnu kolekciju un paraugu sagatavošanas, analīzes un uzturēšanas iekārtu komplekss 51681€17,000

Biopsijas pistoles un fluorometra iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Fluorometra ar komplektāciju iegāde 60031€2,380

Barotņu un reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti un materiāli ABI310 ģenētiskajam analizatoram 60946€35,468
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti un materiāli AB ViiA7 reālā laika PĶR aparatūrai 60947€64,537
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Šūnu kultūru barotnes 60948€11,646
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Antibiotiku diski Pirlimycin 60953€562.50

Laboratorijas materiālu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Līgums par Laboratorijas materiālu piegādi Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai 56965€462.40

Laboratorijas ķīmisko vielu un reaģentu piegāde

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laboratorijas ķīmisko vielu un reaģentu piegāde 52061€4,285

Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojuma piegāde

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Temperatūras uzraudzības sistēma 58415€9,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Centrifūga ar temperatūras regulāciju 58417€6,894.90

Molekulārās bioloģijas reaģentu un laboratorijas materiālu iegāde - 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"“Molekulārās bioloģijas reaģentu un laboratorijas materiālu iegāde - Nr.1” 62160€10,000

Laboratorijas iekārtu iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

38 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"14.daļa 60128€13,812
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"12.daļa 60130€2,179
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"11.daļa 60131€19,925

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 4.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.2 60241€7,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.1 60242€9,166.70

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 47590€74,405.70
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 47569€74,405.70

Izejmateriāli molekulārai ģenētikai

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģentu piegāde vispārīgām analīzēm 62094€11,929

Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta “BIOR” Molekulārās bioloģijas nodaļas pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Konvencionālais polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar trīs 32 bedrīšu blokiem 53879€22,493
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Konvencionālais polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar trīs 32 bedrīšu blokiem 53882€7,020

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar 96 un 384 bedrīšu termoblokiem

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar 96 un 384 bedrīšu termoblokiem 53974€52,391

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI Silava

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Digitālās PCR iekārta 49644€55,302
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reālā laika PCR iekārta 49645€72,300
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Astoņu kapilāru ģenētiskais analizators 49646€153,278
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Sekvenēšanas (NGS) sistēma 49647€170,329

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde 6.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.1 45914€3,250

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 5.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.1 45877€2,142.85
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - Nr.2 45870€2,500

Imūnhistoķīmisko antivielu, reaktīvu, materiālu un tehnoloģiju piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Antigēna atjaunošanas šķīdums ar pH 9,0 10x koncentrācijā 43180€1,280
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laminin 43184€900
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Distrofīns 43185€1,134
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Kalpaīns 43187€540
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Kaveolīns 43188€1,047
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Citohroma oksidāze 43189€694
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"CK-18 43194€600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"DAPI counterstain 43196€500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Amiloīds A 43203€229
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Testi mikropreparātu krāsošanai un kombinētā automatizētā imūnhistoķīmiskā un hromogēnā in situ vai fluorescences in situ hibridizācijas krāsošanas iekārta 43169€28,949

Ķīmisko reaktīvu, mikropreparātu krāsvielu un mikropreparātu materiālu piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Ķīmisko reaktīvu, mikropreparātu krāsvielu un mikropreparātu materiālu piegāde 46043€4,212.20

Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti darbam ar digitālo PĶR iekārtu QuantStudio™ 3D Digital PCR 44827€330,446.26

Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde 43154€239

Dažādu laboratorijas materiālu un preču iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laboratorijas materiāli ķīmisko ekspertīžu veikšanai - II 44732€15,401.95

Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Vispārīgās vienošanās līgums 15 48205€16,667

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde – 6.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādi laboratorijas materiāli un medicīnas preces – Nr.1 67967€3,750
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādi laboratorijas materiāli un medicīnas preces – Nr.1 67969€6,000

Zinātniskajā darbībā izmantojamo iekārtu diagnostika, remonti un apkopes

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Vispārīgā vienošanās 12 82294€11,600

Laboratorijas medicīnas iekārtu tehniskās apkopes

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Ražotāja APPLIED BIOSYSTEM laboratorijas medicīnas iekārtas 67053€36,800

Iekārtu noma Eiropas Savienības fonda projekta “Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem”, vienošanās Nr. KC-PI-2017/60 ietvaros

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Centrifūgas ar dzesēšanu un maināmiem rotoriem noma 81352€7,975.20

Dažādu restrikcijas enzīmu un to buferu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu restrikcijas enzīmu un to buferu iegāde Nr.2 79401€10,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu restrikcijas enzīmu un to buferu iegāde Nr.1 79402€15,000

Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Anaerobās atmosfēras vides indikators 69604€2,475
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Aglutinācijas testu komplekts S.pneumoniae virsmas antigēna noteikšanai 69619€23,870.83
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Priekšmetstikliņu krāsošanas piederumi 69485€2,195
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Restrikcijas enzīmi 69669€3,330
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Atgriezeniskās transkripcijas un polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) reaģentu komplekti 69680€32,570
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti un piederumi ražotāja "Applied Biosystem" automātiskam sekvenatoram Genetic Analyzer 3130xlun amplifikatoriem GeneAmp 2400, GeneAmp9700, Veriti 69686€122,287.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Audu kultūru barotnes un preparāti 69693€75,325
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Segstikliņi 69549€7,614

Ģenētiskā analizatora ABI Prizm 3130xl apkope un remonts

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Pakalpojuma līgums 70144€22,935

Dažādu molekulāro reaģentu, ķīmisko reaktīvu un laboratorijas materiālu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu, ķīmisko reaktīvu un laboratorijas materiālu iegāde – Nr.2 72368€6,428.58

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde - 7.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.1 72812€6,000

Vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažāda tipa laboratorijas iekārtas 72955€1,666

„ Dažādu laboratorijas reaģentu un laboratorijas piederumu iegāde un piegāde”

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Anaerobo m/organismu izolēšana 86635€2,390

Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde-3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

15 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde-Nr.1 86792€6,250

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 72091€13,076
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 72077€13,076

Papildus laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Atgriezeniskās transkripcijas un polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) reaģentu komplekti 88288€42,730

Laboratorijas plastmasas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Vispārīgā vienošanās 87072€19,000

Laboratorijas aprīkojuma piegāde Lauksaimniecības fakultātes vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laboratorijas aprīkojuma piegāde Lauksaimniecības fakultātes vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros 87088€12,582

Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai 87017€15,395.22
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai 87018€4,332.21

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dziļsaldētavas 76417€69,835

Polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikatora piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Līgums par polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikatora piegādi Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām 87611€19,100

Laboratorijas materiālu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Laboratorijas materiālu piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas darba nodrošināšanai 74774€4,246.13

Diagnostisko reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Specifiskie diagnostiskie fāgi, serumi 70089€67,862.06
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Molekulārā bioloģija 70073€67,862.07

Medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegāde

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegāde - Temperatūras uzraudzības sistēma 75106€6,900

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde - 8.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.2 75300€5,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.1 75304€6,250

Dažādu molekulāro reaģentu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu iegāde – Nr.1 82582€6,000

Barotņu, testu un laboratorijas reaģentu piegāde mikrobioloģijas laboratorijai

LatviaSIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Lateks aglutinācijas testu komplekti mikrobioloģijā 84701Non-disclosed

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - Nr.1 75289€5,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.2 75291€13,000

Par reaktīvu, kriminālistisko materiālu un inventāra iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Amplifikācijas komplekts Y-hromosomas analīzei ar iekšējo standartu 85682€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"TECAN Evoware robotizētās stacijas pipešu uzgaļi, plates un reaģenti 85685€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Polimērs POP-4, Buffer(10x) ar EDTA, Formamīds, kapilāri 85686€30,246.79

Medicīnisko preču un materiālu piegāde ārstnieciskās un diagnostiskās darbības nodrošināšanai

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Medicīnisko preču un materiālu piegāde ārstnieciskās un diagnostiskās darbības nodrošināšanai 82796€7,314

Zinātniskā institūta „BIOR” materiālās bāzes pilnveidošana

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Audu procesors Excelsior AS vai analogs 85820€38,896

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādi reaģenti un ķīmiskie produkti 82321€10,000

Reaģentu un materiālu piegāde LVMI Silava Ģenētisko resursu centram

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti un piederumi NGS analīžu iekārtai Ion GeneStudio S5 Plus 89717€22,071
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reaģenti vispārīgām analīzēm 89720€5,661

Modulāras audu ieguldīšanas sistēmas piegāde

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Modulāras audu ieguldīšanas sistēmas piegāde 88550€10,616

Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde - 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādu laboratorijas materiālu un medicīnas preču iegāde Nr.1 82325€6,428.57

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādi molekulārās bioloģijas reaģenti 81367€9,000

Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde – 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Restrikcijas endonukleāzes 76524€1,250
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Dažādi reaģenti un to komplekti 76531€6,875

Laboratorijas iekārtu rezerves daļu piegāde

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

23 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Elektroniskā pipete Finnpipette Novus 80769€470
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"Reāla laika analizators Applied Biosystems PCR7500 80771€10,012

Board-Level People

NameRole

Marius Gaigalas

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member