Contracts

€754,759.85
9 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Stāvvietas paplašināšana Beātes ielā 42, Valmierā

LatviaValmieras pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
SIA "SiMC"Stāvvietas paplašināšana Beātes ielā 42, Valmierā 54709€169,951.20

Bruģēta laukuma izveide Skolas iela 4, Apē Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros

LatviaAPES NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
SIA "SiMC"Bruģēta laukuma izveide Skolas iela 4, Apē 63450€49,520.57

Jāņa endzelīna Kauguru pamatskolas sporta laukuma skrejceļa ierīkošana

LatviaBeverīnas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

15 days
Contract awarded to .
SIA "SiMC"Par "Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas sporta laukuma skrejceļa ierīkošanu" 51147€46,893.72

"Gājēju ietvju pārbūve un būvniecība Valkas pilsētā, Domes bulvārī, Raiņa un Rīgas ielās"

LatviaValkas novada dome

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "SiMC"Gājēju ietvju pārbūve un būvniecība Raiņa ielā (posmā no Viestura ielas līdz Latgales ielai), Valkā 62504€52,467.71

Ietves izbūve Beātes ielā (posmā no Dzirnavu ezeriņa līdz Raiņa ielai) Valmierā

LatviaValmieras pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "SiMC"Ietves izbūve Beātes ielā (posmā no Dzirnavu ezeriņa līdz Raiņa ielai) Valmierā 62874€59,656.38

Bruģēšanas darbi Kocēnu novadā

LatviaKocēnu novada dome

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "SiMC"Par bruģakmens ieklāšanu pie Kocēnu pamatskolas sporta laukuma 62829€10,242.38

Laukuma ar apgaismojumu izbūve Selekcijas ielā 1, Priekuļos

LatviaPriekuļu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "SiMC"Laukuma ar apgaismojumu izbūve Selekcijas ielā 1, Priekuļos 72541€169,917

„PAGALMA LABIEKĀRTOŠANAS DARBI – AUTO STĀVLAUKUMA IZBŪVE DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI MĀJAI STACIJAS IELĀ 19, VALMIERĀ”

LatviaSIA „Valmieras Namsaimnieks”

Published .

Contract awarded to .
SIA "SiMC"PAGALMA LABIEKĀRTOŠANAS DARBI – AUTO STĀVLAUKUMA IZBŪVE DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI MĀJAI STACIJAS IELĀ 19, VALMIERĀ 87573€26,111.90

Būvdarbu veikšana Raiņa ielā (posmā no Centra laukuma līdz Dārza ielai) un Ganību ielas lietus kanalizācijas tīklam (0.25km garā posmā no Raiņa ielas) 1.kārta

LatviaRūjienas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "SiMC"Būvdarbu veikšana Raiņa ielā (posmā no Centra laukuma līdz Dārza ielai) un Ganību ielas lietus kanalizācijas tīklam (0.25km garā posmā no Raiņa ielas) 1.kārta 84784€169,998.99

Board-Level People

NameRole

Oskars Tooms

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member