Contracts

€579,398.03
7 contracts
View Contracts

Board-Level People

2
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Būvdarbu veikšana objektos: “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie Ventas līdz Kuldīgas jaunajam tiltam, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un “Elektriskā apgaismojuma izbūve Ventas upes kreisā krasta takas posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

LatviaKuldīgas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

24 days
Contract awarded to .
SIA "KCE"Būvdarbu veikšana objektos: “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, “Ventas upes kreisā krasta t 50933€247,646.77

Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Kuldīgas pilsētā 2018. un 2019. gadā

LatviaKuldīgas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

24 days
Contract awarded to .
SIA "KCE"Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Kuldīgas pilsētā 2018. un 2019. gadā 42522€122,137.70

Elektroapgādes tīklu un transformatora stacijas pārbūve, TP5445 “Stikli abonentu tīkli” izbūvei un elektroapgaismojuma tīklu pārbūve Ventspils novada Puzes pagastā Stiklu ciemā

LatviaVentspils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "KCE"“Elektroapgaismojuma tīklu pārbūve Ventspils novada Puzes pagasta, Stiklu ciemā” 63686€27,779.54

Elektroapgaismojuma tīklu izbūve Ventspils novada Popes pagastā un Tārgales pagastā

LatviaVentspils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "KCE"Elektroapgaismojuma tīklu izbūve Popes ciema centra ceļiem, Popes ciemā, Popes pagastā, Ventspils novadā 64094€43,460.03

Būvdarbi objektā “Ārējā apgaismojuma pārbūve Aizputes ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā"

LatviaKuldīgas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

17 days
Contract awarded to .
SIA "KCE"Būvdarbi objektā “Ārējā apgaismojuma pārbūve Aizputes ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" 63160€43,693.93

“Elektroapgādes un optiskā kabeļa pieslēguma izveide “Ventspils Augstskolas nākamās paaudzes sensoru programmējamās LOFAR radioteleskopa zemo frekvenču un augsto frekvenču antenu laukam””

LatviaVentspils Augstskola

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "KCE"„Iepirkuma Elektroapgādes un optiskā kabeļa pieslēguma izveide “Ventspils Augstskolas nākamās paaudzes sensoru programmējamās LOFAR radioteleskopa zemo frekvenču un augsto frekvenču antenu laukam” 78579€26,004.52

Apgaismojuma izbūve Saldus ielā, posmā no Valciņu ielas, Kuldīgas novadā līdz Rudupes ielai un gājēju ietves izbūve Rudupes ielā, Ventas ciemā, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā

LatviaKuldīgas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

16 days
Contract awarded to .
SIA "KCE"Apgaismojuma izbūve Saldus ielā, posmā no Valciņu ielas, Kuldīgas novadā līdz Rudupes ielai un gājēju ietves izbūve Rudupes ielā, Ventas ciemā, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā 87472€68,675.54

Board-Level People

NameRole

Jānis Voitko

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Aleksandrs Basalajs

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member