Contracts

€2.35M
50 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

31 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Uzņēmuma līgums par būvniecības dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un iekštelpu remontdarbiem 33205€34,333

Būvuzraudzība būvniecības darbiem — jaunas ēkas būvniecībai Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai (SAM 5.6.2.)

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

33 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Būvuzraudzība būvniecības darbiem — jaunas ēkas būvniecībai Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai (SAM 5.6.2.) 39329€34,888

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Vienības ielā 30, Daugavpilī, pārbūvei un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

35 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Vienības ielā 30, Daugavpilī, pārbūvei un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai 39449€66,386

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

29 days
Contracts awarded to .
SIA "REM PRO"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvkonstrukciju, telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanai/ierīkošanai Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas ēdnīcas ēkā Abavas ielā 1, Daugavpilī 35542€33,380
SIA "REM PRO"Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Dienas aprūpes centra un teritorijas Arhitektu ielā 21, Daugavpilī, pielāgošanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (SAM 9.3.1.). 35544€15,380

Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības objektos

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

38 days
Contracts awarded to .
SIA "REM PRO""K" daļa — būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī (SAM 4.2.2.)” 33519€18,378
SIA "REM PRO""M" daļa – būvuzraudzības veikšana būvobjektā: "Daugavpils 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana Mihoelsa ielā 4" 33521€23,738
SIA "REM PRO""B" daļa – būvuzraudzības veikšana būvobjektā "Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī" 33511€13,838
SIA "REM PRO"A daļa — būvuzraudzības veikšana būvobjektā: Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziem... 33512€13,838
SIA "REM PRO""E" daļa — būvuzraudzības veikšana būvobjektā "Stāvlaukuma būvniecība zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 05000111001, Daugavpilī" 33514€9,288
SIA "REM PRO""G" daļa — būvuzraudzības veikšana būvobjektā: 1.1. kārta. Bruģu ielas pārbūve posmā no 18. novembra ielas līdz Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai Gajoka rūp... 33516€17,338
SIA "REM PRO"I daļa – būvuzraudzības veikšana būvobjektā “Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centra ēkas 18. novembra ielā 354V, Daugavpilī, vienkāršota fasādes atjaunošana”. 33517€3,838

Ceļu infrastruktūras būvprojektēšanas darbi degradēto teritoriju revitalizācijai un uzņēmējdarbības attīstībai

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

36 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO""B" daļa: būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība būvobjektā „Slāvu ielas pārbūve no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000083201 līdz Mazā Viļņas ielai un Mazā Viļņas ielas pārbūve no Mazās šķērsielas līdz Slāvu ielai, Daugavpilī 39377€38,836

Lietus ūdens kanalizācijas kolektora no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša ielai projektēšana un autoruzraudzība

LatviaRīgas pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

32 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Lietus ūdens kanalizācijas kolektora no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša ielai projektēšana un autoruzraudzība 39043€467,888

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

30 days
Contracts awarded to .
SIA "REM PRO"Būvprojekta “Pacēlāja ierīkošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra skolas ēkā” izstrāde un autoruzraudzība. 83778€4,700
SIA "REM PRO"Būvprojekta “Pacēlāja ierīkošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra guļamkorpusa Nr. 1 ēkā” izstrāde un autoruzraudzība 83779€4,700
SIA "REM PRO"Būvprojekta "Jumta nesošo konstrukciju pastiprināšana Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas ēkā" izstrāde un autoruzraudzība. 83780€3,700

Ceļu infrastruktūras būvprojektēšanas darbi degradēto teritoriju revitalizācijai un uzņēmējdarbības attīstībai

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

37 days
Contracts awarded to .
SIA "REM PRO""A" daļa: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība būvobjektā „Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī” 58675€38,836
SIA "REM PRO""B" daļa Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība būvobjektā „Slāvu ielas pārbūve no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000083201 līdz Mazā Viļņas ielai un Mazā Viļņas ielas pārbūve no Mazās šķērsie 58676€24,336

Lietus ūdens kanalizācijas kolektora no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša ielai projektēšana un autoruzraudzība

LatviaRīgas domes Satiksmes departaments

Published and bidding deadline .

33 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Lietus ūdens kanalizācijas kolektora no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša ielai projektēšana un autoruzraudzība 50509€467,888

SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"ambulatorās daļas un stacionāra ēkas 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaJēkabpils reģionālā slimnīca

Published and bidding deadline .

29 days
Contracts awarded to .
SIA "REM PRO"SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" stacionāra ēkas 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 55794€77,799
SIA "REM PRO"SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" ambulatorās daļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 55795€35,023

Par ēku energoefektivitātes novērtēšanu un energosertifikāciju

LatviaValsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Published and bidding deadline .

30 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Par ēku energoefiktivitātes novērtēšanu un energosertifikāciju 49248€23,571.43

„Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) un robežšķērsošanas vietu „Urbāni” (Baltkrievijas Republika) un „Silene” (Latvijas Republika) būvdarbu būvuzraudzība”

LatviaValsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Published and bidding deadline .

16 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) būvdarbu būvuzraudzība 44348€23,386

Daugavpils pilsētas domes ēku tehniskā apsekošana

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Par Daugavpils pilsētas domes ēku tehnisko apsekošanu 41312€10,799

„Tehniskās dokumentācijas "Vidzemes slimnīcas C korpusa pagrabstāva, 1.stāva un virtuves bloka pagrabstāva telpu pārbūve" izstrāde un autoruzraudzība”

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Tehniskās dokumentācijas "Vidzemes slimnīcas C korpusa pagrabstāva, 1.stāva un virtuves bloka pagrabstāva telpu pārbūve" izstrāde un autoruzraudzība 59347€53,388

DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS “SAULES SKOLA”” APBŪVES KOMPLEKSA ĒKAS MUZEJA IELĀ 3 (KAD.APZ.05000013901002) NOJAUKŠANAS UN JAUNAS ĒKAS BŪVNIECĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002) nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 62920€33,388

Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaSIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

Published and bidding deadline .

29 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 48121€123,638

Objekta "Degradētās teritorijas revitalizācija, ražošanas ēkas un inženiertīklu jaunbūve Zīlānu ielā 97, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

16 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Objekta "Degradētās teritorijas revitalizācija, ražošanas ēkas un inženiertīklu jaunbūve Zīlānu ielā 97, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde 43377€84,388

Objekta "Ražošanas ēkas jaunbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published .

Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Objekta "Ražošanas ēkas jaunbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde 48639€54,388

SIA "Preiļu slimnīca" dienas stacionāra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca"

Published and bidding deadline .

16 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"SIA "Preiļu slimnīca" dienas stacionāra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 66988€47,388

Dienesta viesnīcas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaKrāslavas novada dome

Published and bidding deadline .

16 days
Contracts awarded to .
SIA "REM PRO"Dienesta viesnīcas būvprojekta izstrāde 70210€41,750.50
SIA "REM PRO"Dienesta viesnīcas būvdarbu autoruzraudzība 70211€5,582.50

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ēkas J. Asara ielā, Rīgā 1. un 3.stāva telpu pārbūvei

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

20 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ēkas J. Asara ielā, Rīgā 1. un 3.stāva telpu pārbūvei 80622€37,333

RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā K-4 3.st. pārbūves būvprojekta izstrāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

17 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"RSU nomājamo telpu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā K-4 3.st. pārbūves būvprojekta izstrāde 80403€93,338

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Vienības ielā 30, Daugavpilī, pārbūvei un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

35 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Vienības ielā 30, Daugavpilī, pārbūvei un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai 69755€66,386

Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas ēdnīcas piebūves, Lubānas ielā 49, Rēzeknē būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published .

Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas ēdnīcas piebūves, Lubānas ielā 49, Rēzeknē būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 71442€37,388

Vispārīgā vienošanās par būvuzraudzības veikšanu

LatviaValsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Published and bidding deadline .

34 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Vispārīgā vienošanās par būvuzraudzības veikšanu 74047Non-disclosed

DOKUMENTĀCIJAS “DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ĒKU ENERGOSERTIFIKĀCIJA ”IZSTRĀDE

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Par dokumentācijas “Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu un bērnu kluba “Sudraba Avoti” ēku energosertifikācija” izstrādi 87123€6,770

Vispārīgā vienošanās par tehniskās apsekošanas, būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes un būves ekspertīzes veikšanu

LatviaValsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Published and bidding deadline .

34 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"1.Vispārīgā vienošanās par tehniskās apsekošanas, būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes un būves ekspertīzes veikšanu 68224Non-disclosed

Būvuzraudzība Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūvei

LatviaDaugavpils novada dome

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Būvuzraudzības līgums 74356€18,330

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana telpu pielāgošanai un inženiertīklu atjaunošanai Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas izveidei

LatviaSIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

Published and bidding deadline .

19 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana telpu pielāgošanai un inženiertīklu atjaunošanai Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas izveidei 88389€17,300

„Ēku būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā””

LatviaValkas novada dome

Published and bidding deadline .

22 days
Contract awarded to .
SIA "REM PRO"Grupu dzīvokļu būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība (Tālavas iela 33, Valka) 81986€27,300

Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības objektos

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

38 days
Contracts awarded to .
SIA "REM PRO""K" daļa - būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī (SAM 4.2.2.)”. 76749€18,378
SIA "REM PRO""A" daļa - būvuzraudzības veikšana būvobjektā: Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziem 76760€13,838
SIA "REM PRO""I" daļa - būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centra ēkas 18. novembra ielā 354v, Daugavpilī, vienkāršota fasādes atjaunošana”. 76750€3,838
SIA "REM PRO""E" daļa - būvuzraudzības veikšana būvobjektā: Stāvlaukuma būvniecība zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 05000111001, Daugavpilī. 76752€9,288
SIA "REM PRO""B" daļa - būvuzraudzības veikšana būvobjektā: Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī. 76755€13,838
SIA "REM PRO""G" daļa - būvuzraudzības veikšana būvobjektā: 1.1.kārta. Bruģu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai Gajoka rūp 76756€17,338
SIA "REM PRO""M" daļa - būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Daugavpils 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana Mihoelsa ielā 4, 76757€23,738

Board-Level People

NameRole

Mihails Rjabokons

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member