Contracts

€35.43M
70 contracts
View Contracts

Board-Level People

4
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta" īstenošanai

LatviaRēzeknes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

35 days€1.28M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Autoceļa Nr. 8201 Jaunrikava — Kaļvi 2,325 km Rēzeknes novada Rikavas pagastā pārbūve 32656€278,020.42
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Autoceļa Nr. 4401 Bērzgale — Červonka 2,151 km Rēzeknes novada Bērzgales pagastā pārbūve 32657€262,519.31
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Autoceļa Nr. 5030 Viļumi — Pilcene 2,187 km Rēzeknes novada Dricānu pagastā pārbūve 32659€242,673.28

Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana DIIV “Deviņziedu kalns”

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

17 days€240,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana DIIV “Deviņziedu kalns” 39246€224,188.34

Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.)

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI""C" daļa — piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī 34565€597,502.81
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"“A” daļa — Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1. kārtas izbūve 34567€1.27M

Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. ietvaros)

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI""D" daļa – Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, Daugavpilī 31687€1.50M

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta" īstenošanai

LatviaRēzeknes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

34 days€1.11M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Autoceļa Nr. 6612 Ciskova – Cirmas st. 1,950 km Rēzeknes novada Lendžu pagastā pārbūve 39388€226,285.06

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta" īstenošanai

LatviaRēzeknes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

34 days€909,196.14
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Rēzeknes novada Silmalas pagastā esošā autoceļa Nr. 8814 Hatki–Pustinka 3,831 km pārbūve 35551€464,627.10

Dabīga minerālmateriāla pārstrāde karjerā "Skriņi" un "Morozi"

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Published and bidding deadline .

33 days€143,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Dabīga minerālmateriāla pārstrāde karjerā "Skriņi" un "Morozi" 65870€143,000

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā

LatviaDagdas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Dagdas pilsētas Daugavpils un Alejas tranzīta ielu, kā arī pārējo pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā 49748€22,587.10

Valsts reģionālā autoceļa P49 Kārsava – Ludza – Ezernieki posma km 16,790-25,290 (posma Pušmucova – Ludza) segas pastiprināšana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Valsts reģionālā autoceļa P49 Kārsava – Ludza – Ezernieki posma km 16,790-25,290 (posma Pušmucova – Ludza) segas pastiprināšana 51956€4.69M

Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

26 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Valsts vietējo autoceļu V686 Naujenes skola – Maļinova posma km 2,380-5,830, V687 Vecpils – Biķernieki – Bramanišķi posma km 0,830-1,500 un V678 Līksna – Kalupe – Vecvārkava – Rožupe posma km 24,300-27,800 seguma atjaunošana 52879€472,530.33

Karstā asfaltbetona iegāde SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS vajadzībām

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Karstā asfaltbetona iegāde SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS vajadzībām 64023€30,090

Ludzas ielas pārbūves būvdarbi posmā no Smilšu ielas līdz Kr. Barona ielai, Rēzeknē

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Ludzas ielas pārbūves būvdarbi posmā no Smilšu ielas līdz Kr. Barona ielai, Rēzeknē 51260€631,976.98

Sešu autoceļu pārbūve projekta "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados"īstenošanai

LatviaRēzeknes novada pašvaldība

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Autoceļa Nr.7238 Lipušku centrs - A.Strogonova un Līgo ielas 1,521 km Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā pārbūve 49650€311,960.16
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Kalnu ielas 1,238 km Maltā, Rēzeknes novada Maltas pagastā pārbūve 49651€262,450.32

“Kārsavas ielu seguma atjaunošana”

LatviaKārsavas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"“Kārsavas ielu seguma atjaunošana” 54538€63,469.53

Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve

LatviaLudzas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve 53460€725,803.02

Brīvības ielas posma pārbūve un Ezera ielas posma pārbūve Rēzeknē

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

18 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Brīvības ielas posma pārbūve un Ezera ielas posma pārbūve Rēzeknē 45845€1.87M

Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana, slēdzot vispārīgo vienošanos

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"3. iepirkuma daļa: Austrumi 50681€105,000

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1.kārta"īstenošanai

LatviaRēzeknes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Autoceļa Nr.5611 Čapkova - Geikina 1,157 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve 51353€464,627.10

Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve

LatviaLubānas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve 54228€305,408.94

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta"īstenošanai

LatviaRēzeknes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Autoceļa Nr.5030 Viļumi - Pilcene 2,187 km Rēzeknes novada Dricānu pagastā pārbūve 45749€242,673.28
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Autoceļa Nr.8201 Jaunrikava - Kaļvi 2,325 km Rēzeknes novada Rikavas pagastā pārbūve 45751€278,020.42
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Autoceļa Nr.4401 Bērzgale - Červonka 2,151 km Rēzeknes novada Bērzgales pagastā pārbūve 45752€262,519.31

Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana DIIV “Deviņziedu kalns”

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

17 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana DIIV “Deviņziedu kalns” 61732€224,188.34

Stacijas ielas posmu seguma remonta darbi Maltā

LatviaRĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALTAS PAGASTA PĀRVALDE

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Stacijas ielas posmu seguma remonta darbi Maltā 62782€24,396.68

Riebiņu novada pašvaldības autoceļu 2018./2019.gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi

LatviaRIEBIŅU NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu 2018./2019.gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 43640€9,250
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu 2018./2019.gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 43641€22,040

Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018./2019.gada ziemas periodā (izņemot tranzīta ielas)

LatviaPreiļu novada dome

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Preiļu novada Aizkalnes pagasta pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018./2019.gadu ziemas periodā 43592€4,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018./2019.gadu ziemas periodā 43594€4,000

Valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka - Kārsava posma km 41,96 - 49,32 seguma atjaunošana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

26 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka - Kārsava posma km 41,96 - 49,32 seguma atjaunošana 70878€436,797.79

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Dienvidlatgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Jaunais plantācijas ceļš pārbūve 2,525 km 66887€304,189.91

Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) posma km 59,60-63,04 pārbūve

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

18 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) posma km 59,60-63,04 pārbūve 80870€3.59M

Mērdzenes pagasta ielu seguma atjaunošana

LatviaKārsavas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Mērdzenes pagasta ielu seguma atjaunošana 78362€22,776.35

Karstā asfaltbetona iegāde SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" vajadzībām

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"PIRKUMA LĪGUMS Nr. IP – 06/2019 par karstā asfaltbetona iegādi 78542€30,090

"Drupinātās grants, smilts un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kaunatas pagastu apvienības" struktūrvienībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

26 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Dabīgās grants piegāde Griškānu pagasta pārvaldei 79387€1,902
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Skalotas smilts piegāde Čornajas pagasta pārvaldei 79376€545

Papildus darbu veikšana Maskavas un Varoņu ielu, Rēzeknē rekonstrukcija projektu ietvaros

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Papildus darbu veikšana Maskavas un Varoņu ielu , Rēzeknē rekonstrukcija projektu ietvaros 79548€239,469.13

"Krasta ielas remonts Strūžānos"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI""Krasta ielas remonts Strūžānos" 78814€24,942.65

Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana Latgales reģionā

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

23 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Valsts vietējā autoceļa V751 Vecvārkava – Ančkini – Pieniņi – Kauša posma km 18,39-25,50 seguma atjaunošana 81355€751,005.99

Minerālo materiālu un to maisījumu un bituminēto produktu īpašību testēšana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Smalko minerālmateriālu īpašību noteikšana 73824€5,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Minerālmateriālu un minerālmateriālu maisījumu īpašību noteikšana 73828€6,600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Karsto asfaltu un auksto bituminēto maisījumu īpašību noteikšana 73820€5,000

Krasta ielas, Rēzeknē pārbūve

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Krasta ielas, Rēzeknē pārbūve 81038€2.25M

Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija uzņēmējdarbības attīstībai Ilūkstes novadā

LatviaIlūkstes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

25 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija uzņēmējdarbības attīstībai Ilūkstes novadā 86981€1.76M

Alejas ielas pārbūve Dagdas pilsētā

LatviaDagdas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

17 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Alejas ielas pārbūve Dagdas pilsētā 74404€1.53M

Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. ietvaros)

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI""C" daļa - Iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034007, Daugavpilī 74701€1.50M

Preiļu novada domes ēkas iekšpagalma asfaltbetona seguma atjaunošana

LatviaPreiļu novada dome

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Preiļu novada domes ēkas iekšpagalma asfaltbetona seguma atjaunošana 87672€44,925

Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve gar autoceļu A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova), km 124.56 - 125.08 Ludzā

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve gar autoceļu A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova), km 124.56 - 125.08 Ludzā 86057€156,641.73

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidlatgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Ara ceļš 88594€227,948.94

"Ielu remonts iestādes "Kaunatas pagastu apvienība" struktūrvienību teritorijā "

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Asfalta seguma nomaiņa Čornajas pagasta Ratnieku ciema Krasta ielā 84677€12,535.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Asfalta seguma nomaiņa Čornajas pagasta Ratnieku ciema Uzvaras ielā 84678€4,708.17
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Asfaltbetona seguma remonts Janapolē Robežsargu ielā 84679€11,639.65

„Ambeļu pagasta ceļa 42-3 “Ambeļi –Graiži” 2.985 – 4.510 km klātnes atjaunošana”

LatviaDaugavpils novada pašvaldības Ambeļu pagasta pārvalde

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"„Ambeļu pagasta ceļa 42-3 “Ambeļi –Graiži” 2.985 – 4.510 km klātnes atjaunošana” 84688€74,779.81

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļlatgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Jaunpededzes ceļš 79232€236,472.63

"Ziemeļu rajona industriālā teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija, Rēzeknē"

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

17 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Ziemeļu rajona industriālā teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija, Rēzeknē 79166€1.58M

Inženiertehniskās infrastruktūras būvniecība robežšķērsošanas procesa uzlabošanai Krāslavas novada Pāterniekos

LatviaKrāslavas novada dome

Published and bidding deadline .

17 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Inženiertehniskās infrastruktūras būvniecība robežšķērsošanas procesa uzlabošanai Krāslavas novada Pāterniekos 70630€2.24M

Dabīga minerālmateriāla pārstrāde karjerā "Skriņi" un "Morozi"

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Dabīga minerālmateriāla pārstrāde karjerā "Skriņi" un "Morozi" 82356€143,000

Seguma atjaunošana ielu savienojošai teritorijai starp 18.novembra ielu un Slimnīcas ielu

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Seguma atjaunošana ielu savienojošai teritorijai starp 18.novembra ielu un Slimnīcas ielu 86154€143,519.51

Skolas ielas seguma atjaunošana un skeitparka seguma ierīkošana Ludzā, Ludzas novadā

LatviaLudzas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Skolas ielas seguma atjaunošana no Blaumaņa ielas līdz Latgales ielai 86127€34,339.65
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Asfaltbetona seguma izbūve skeitparkam stadionā "Vārpa" 86128€8,908.42

Tehniskās sāls iegāde

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Tehniskās sāls iegāde 79541€1.63M

Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ziemas uzturēšanas darbu veikšana

LatviaRIEBIŅU NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu 2019./2020.gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 90159€12,397
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu 2019./2020.gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 90160€29,568

Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā (izņemot tranzīta ielas)

LatviaPreiļu novada dome

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Preiļu pilsētas Aglonas un Brīvības ielas posmi, kas nav tranzīta ielas, ikdienas uzturēšanas darbi 2019./2020.gadu ziemas periodā 89906€5,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019./2020.gadu ziemas periodā 89908€4,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Preiļu pilsētas ielu (izņemot tranzīta ielas, Aglonas un Brīvības ielas (kas nav tranzītam)) ikdienas uzturēšanas darbi 2019./2020.gadu ziemas periodā 89911€18,999.99

Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana Latgales reģionā

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana Latgales reģionā 86005€118,718.19

Board-Level People

NameRole

Rita Savčenko

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Armands Sviķis

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Edgars Naglis

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board

Andris Gitendorfs

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member