Contracts

€11.88M
21 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2019.–2023. gadā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Apaļo kokmateriālu ražošana galvenajās cirtēs Dienvidlatgales reģionā uz 5 gadiem ar kopējo pamata apjomu 375 000 m3 34989€6.03M

Malkas un akmeņogļu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Dricānu pagastu apvienība" struktūrvienībām

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

37 days€65,535
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Sakstagala pagasta pārvaldes iestādēm 65327€13,962
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Kantinieku pagasta pārvaldes iestādēm 65328€4,027.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Rikavas pagasta pārvaldes iestādēm 65331€10,740

Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām

LatviaRĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Kaunatas komunālās saimniecības vajadzībām 53196€8,029
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Kaunatas jauniešu centra vajadzībām 53197€1,113.70
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Kaunatas bibliotēkas vajadzībām 53198€958.30
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Kaunatas tautas nama vajadzībām 53199€5,231.80
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Kaunatas vidusskolas vajadzībām 53200€36,881.60
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Kaunatas pirmsskolas iestādes vajadzībām 53201€5,387.20
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām 53202€1,968.40
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Mākoņkalna pagasta pārvaldes vajadzībām 53203€3,885

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2019.-2023.gadā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Apaļo kokmateriālu ražošana galvenajās cirtēs Dienvidlatgales reģionā uz 5 gadiem ar kopējo pamata apjomu 375 000 m3 43733€5.68M

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Ziemeļlatgales reģionā 2018. – 2021.gadā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Rēzeknes meža iecirknis 1.daļa 42784€21,338

Malkas piegāde RNP iestādes "Nautrēnu pagastu apvienība" Ilzeskalna un Vērēmu pagasta paŗvaldei

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Nautrēnu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta pārvaldei 73287€8,370
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Vērēmu pagasta pārvaldei 73288€3,906

"Malkas un akmeņogļu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Dricānu pagastu apvienība" struktūrvienībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

40 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Sakstagala pagasta pārvaldes iestādēm 80846€13,962
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Kantinieku pagasta pārvaldes iestādēm 80847€4,027.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Rikavas pagasta pārvaldes iestādēm 80850€10,740

Malkas piegāde RNP iestādes "Nautrēnu pagastu apvienība" Bērzgales pagasta pārvaldei

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Nautrēnu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde pirmsskolas izglītības iestādes katlu mājai 74608€10,740
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde kultūras nama katlu mājai 74609€5,370

Board-Level People

NameRole

Pēteris Katkovskis

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member