Contracts

€33.21M
73 contracts
View Contracts

Board-Level People

3
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) km 2,14 – 12,68 pārbūve.

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

34 days€6.49M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) km 2,14–12,68 pārbūve 39405€6.33M

“Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros

LatviaAPES NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Ceļa “Kristiņi –Stādzeni” posma pārbūve 41074€138,413.49
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Ceļa “Trapene –Lejastrapene” posma pārbūve 41075€128,851.99

Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē

LatviaGulbenes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē 60540€2.11M

Brīvības ielas posma būvniecība no Apbraucamā ceļa Nr.1 līdz Cesvaines pilsētas robežai un pagasta autoceļš Nr.87 "Gundegas - Saulītes posmā km 0.000 līdz 0.079"

LatviaCesvaines novada dome

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Brīvības ielas posma būvniecība no Apbraucamā ceļa Nr.1 līdz Cesvaines pilsētas robežai un pagasta autoceļš Nr.87 "Gundegas - Saulītes posmā km 0.000 līdz 0.079" 49501€208,369.27

““SMILTENES PILSĒTAS DEGRADĒTO TERITORIJU REVITALIZĀCIJA- I.KĀRTA” IELU UN INŽENIERTĪKLU INFRASTRUKTŪRAS PĀRBŪVE”

LatviaSmiltenes novada dome

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"““SMILTENES PILSĒTAS DEGRADĒTO TERITORIJU REVITALIZĀCIJA- I.KĀRTA” IELU UN INŽENIERTĪKLU INFRASTRUKTŪRAS PĀRBŪVE” 53058€1.40M

Tiltu atjaunošana uz autoceļiem P28 (km 15,70), V968 (km 6,60), V338 (km 1,10) un P33 (km 13,30)

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

26 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Gaujas tilta uz autoceļa V338 Jaunpiebalga – Jēči km 1,10 atjaunošana 49523€248,189.04
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Raunas tilta uz autoceļa P28 Priekuļi – Rauna km 15,70 atjaunošana 49524€238,033.08

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Vidzemes reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Kakta ceļš, Dundurpils - Vanagi 52616€438,463.76
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Pastsila ceļš 52617€285,700.50

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU PĀRBŪVE, III. KĀRTA

LatviaSmiltenes novada dome

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Ceļa Žubes – Kaikas pārbūve 43277€248,986.51

SMILTENES PILSĒTAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES UZLABOŠANAI, II.KĀRTA – KAIKAS IELAS UN INŽENIERTĪKLU INFRASTRUKTŪRAS PĀRBŪVE

LatviaSmiltenes novada dome

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"SMILTENES PILSĒTAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES UZLABOŠANAI, II.KĀRTA – KAIKAS IELAS UN INŽENIERTĪKLU INFRASTRUKTŪRAS PĀRBŪVE 59372€827,988.88

ATMODAS UN DĀRZA IELAS SEGUMA ATJAUNOŠANA SMILTENĒ

LatviaSmiltenes novada dome

Published and bidding deadline .

15 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Atmodas un Dārza ielas seguma atjaunošana Smiltenē 44037€121,192.79

Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

LatviaGulbenes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Līgo pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā 58126€3,470.40
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Tirzas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā 58127€2,211.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Rankas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā 58128€1,534.71

Kartingu trases stāvvietas seguma atjaunošana Sporta kompleksa teritorijā "Kalnamuiža", Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā

LatviaSmiltenes novada dome

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Līgums Nr.SND-S-BU/BP/ELFLA/13-18 par būvdarbu izpildi 50934€48,888

SKOLAS SPORTA LAUKUMA PĀRBŪVE DAKTERU IELĀ 27, SMILTENĒ – I. KĀRTA

LatviaSmiltenes novada dome

Published and bidding deadline .

17 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Skolas sporta laukuma pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē – I.kārta 64041€139,788.88

Tiltu pārbūve

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Raunas tilta autoceļa V296 Lodes stacija – Jaunrauna – Veselava km 6,30 pārbūve 53469€335,837.93

Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana (3 līgumi)

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Valsts vietējo autoceļu V28 Blukas-Emburga posma km 15.81-17.35 un V1091 Kalnciems-Kaiģi posma km 5.10-6.88 seguma atjaunošana 48962€386,028.43

Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana (Vidzeme)

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Valsts vietējo autoceļu V390 Kolberģis – Ponkuļi posma km 3.153 – 7.960 un V465 Auziņi – Dukuļeva posma km 0.000 – 4.450 segumu atjaunošana 51057€869,912.83
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Valsts vietējo autoceļu V182 Cempi – Brenguļi – Trikāta – Vijciems posma km 6,920 – 15,700 un V328 Pievedceļš Ratniekiem posma km 0,000 – 3,472 segumu atjaunošana 51058€1.19M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Valsts vietējo autoceļu V128 Straupe – Lēdurga – Vidriži – Skulte posma km 28.810 – 31.850 un V213 Valmiera – Mujāni posma km 4.242 – 8.100 segumu atjaunošana 51059€664,503.34
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Valsts vietējo autoceļu V196 Valmiera – Brenguļi – Bikseja posma km 14.505 – 16.605, V416 Ozolkalns – Lejasciems posma km 0.000 – 1.900 un V842 Lubāna – Upatnieki posma km 0.500 – 2.240 segumu atjauno 51060€689,935.76

Pils ielas pārbūve Cesvainē

LatviaCesvaines novada dome

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Pils ielas pārbūve Cesvainē 59725€1.10M

Sauleskalna un Kārļa ielas Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā pārbūve

LatviaMadonas novada pašvaldība

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Sauleskalna un Kārļa ielas Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā pārbūve 51212€658,492.99

Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības, Uzvaras un Latgales ielu pārbūve Alūksnē

LatviaALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Uzvaras un Latgales ielas pārbūves – 2.kārta 60168€572,697.84
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Uzvaras un Latgales ielas pārbūves – 1.kārta 60169€728,536.74
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Jāņkalna un Brīvības ielas pārbūve 60170€467,124.76
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Merķeļa ielas pārbūve 60171€754,871.06

Būvdarbi Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā" SAM 3.3.1. ietvaros

LatviaVecpiebalgas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Būvdarbi Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā" SAM 3.3.1. ietvaros 60641€421,870.78

Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem uz autoceļa P34 Sinole – Silakrogs apdzīvotā vietā Strautiņi km 34,97 - 35,16

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem uz autoceļa P34 Sinole – Silakrogs apdzīvotā vietā Strautiņi km 34,97 - 35,16 62237€99,898.88

Ķempju ielas pārbūve. 1.kārta

LatviaLīgatnes novada dome

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Ķempju ielas pārbūve. 1.kārta 42751€221,782.47

Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) krustojumā ar Pīlādžu ielu, km 52,84 Siguldā

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) krustojumā ar Pīlādžu ielu, km 52.84 Siguldā 47274€89,184.88

Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma km 4,52 – 4,82 atjaunošana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) posma km 4,52 - 4,82 atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 42809€169,830.94

Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā (1.kārta)

LatviaALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā (1.kārta) 43936€798,844.87

Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana

LatviaLubānas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana 78125€39,766.63

Cesvaines novada grants ceļu pārbūve

LatviaCesvaines novada dome

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Autoceļa "Kalnakrogs - Lejas Putniņi" un "Lāgi -Egles"pārbūve Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā 81072€135,937
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Autoceļa "Dzeņi - Spieķi" pārbūve Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā 81073€231,154.09
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Autoceļa "Tirzbanurti - Kārkli" pārbūve Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā 81074€104,750.76

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu AUSTRUMVIDZEMES reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Melleņu ceļš būve 2,88 km, Brūkleņu ceļš būve 1,408 km 66982€378,041

Vaidavas tilta pārbūve valsts vietējā autoceļa V386 Alūksne – Ziemeri – Veclaicene km 8,800

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

23 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Vaidavas tilta pārbūve valsts vietējā autoceļa V386 Alūksne – Ziemeri – Veclaicene km 8,800 81944€329,998.88

Tiltu atjaunošana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Amatas tilta atjaunošana valsts vietējā autoceļa V283 Mūrnieki – Līgatne – Augšlīgatne km 8,400 69368€308,491.42

Valsts vietējā autoceļa V841 Madona (Lazdona) - Ļaudona - Jēkabpils posma km 1.080 - 3.000 seguma atjaunošana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Valsts vietējā autoceļa V841 Madona (Lazdona) - Ļaudona - Jēkabpils posma km 1.080 - 3.000 seguma atjaunošana 79303€208,529.47

Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana, un kopšana 2019. un 2020. gada vasaras sezonā

LatviaCesvaines novada dome

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana un kopšana 2019. un 2020.gada vasaras sezonās 78403€5,253.27

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI NEPIECIEŠAMĀS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA SMILTENES PILSĒTĀ – I.KĀRTA

LatviaSmiltenes novada dome

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI NEPIECIEŠAMĀS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA SMILTENES PILSĒTĀ – I.KĀRTA 70642€1.43M

Meļļupes caurtekas autoceļa V 300 Drusti – Dzērbene – Skujene km 21,80 pārbūve

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Meļļupes caurtekas autoceļa V 300 Drusti – Dzērbene – Skujene km 21,80 pārbūve 71600€238,444.85

Vecā parka un Smiltenes Vidus ezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana

LatviaSmiltenes novada dome

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Smiltenes Vidus ezera tīrīšana 74484€265,651.05
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Smiltenes Vidus ezera hidrotehnisko būvju pārbūve 74485€116,129.29
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Smiltenes Vecā parka pārbūve 74486€444,592.30

Valsts autoceļu seguma atjaunošana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

40 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Ar bitumenu saistīta seguma atjaunošana un virsmas apstrāde: valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma km 296,600-306,160 seguma atjaunošana 75979€1.32M

Valsts vietējā autoceļa V175 Rūjiena - Igaunijas robeža posma km 3.079 - 12.135 seguma atjaunošana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Valsts vietējā autoceļa V175 Rūjiena - Igaunijas robeža posma km 3.079 - 12.135 seguma atjaunošana 74779€408,329.09

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM AUSTRUMVIDZEMES reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

17 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Jaunais Mezīšu ceļš būve 1.605 km 89662€96,726.50

„Meža autoceļa "Pļavu ceļš" būve LVM AUSTRUMVIDZEMES reģionā”

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Iepirkums 89430€44,445.12

Ielu pārbūves darbi Cēsīs, Cēsu novadā

LatviaCēsu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Ielu pārbūves darbi Cēsīs, Cēsu novadā 80944€1.75M

“Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Austrumvidzemes reģionā 2019. – 2022.gadā”

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Pededzes meža iecirknī 89477€15,243.60
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Lejasciema meža iecirknī 89478€18,266.70

Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Rietumvidzemes reģionā 2019.-2022.gadā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Piebalgas meža iecirkņa 2.daļā 89516€10,167.30
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Piebalgas meža iecirkņa 1.daļā 89517€6,911.10
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Ropažu meža iecirknī 89518€15,268.20
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Vēru meža iecirknī 89519€17,765.10
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Piejūras meža iecirknī 89520€10,131

Dakstiņu ielas (posmā no Matīšu šosejas līdz Ķieģeļu ielai) un Ķieģeļu ielas (posmā no Dakstiņu ielas līdz veikala DEPO iebrauktuvei) Valmierā izbūve (1. un 2.kārta)

LatviaValmieras pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

18 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Dakstiņu ielas (posmā no Matīšu šosejas līdz Ķieģeļu ielai) un Ķieģeļu ielas (posmā no Dakstiņu ielas līdz veikala DEPO iebrauktuvei) Valmierā izbūve (1. un 2.kārta) 85405€692,881.69

Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija – II.kārta, ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve

LatviaSmiltenes novada dome

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija – II.kārta, ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve 81861€389,326.27

“Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu AUSTRUMVIDZEMES reģionā”

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Lielupiešu ceļš būve 2.524 km 72585€219,795.19
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Muņķu ceļš pārbūve 1.985 km 72588€96,911

Meža autoceļa "Mētru ceļš" būve LVM AUSTRUMVIDZEMES reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Meža autoceļa "Mētru ceļš" būve LVM AUSTRUMVIDZEMES reģionā 72797€71,523.26

Pārgaujas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu mehanizēta attīrīšana no sniega 2019./2021.gadu ziemas sezonā

LatviaPārgaujas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Pārgaujas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu mehanizēta attīrīšana no sniega 2019./2021.gadu ziemas sezonā 89508Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Pārgaujas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu mehanizēta attīrīšana no sniega 2019./2021.gadu ziemas sezonā 89510Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Pārgaujas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu mehanizēta attīrīšana no sniega 2019./2021.gadu ziemas sezonā 89511Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Pārgaujas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu mehanizēta attīrīšana no sniega 2019./2021.gadu ziemas sezonā 89514Non-disclosed

Gaujas tilta atjaunošana valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene – Velēna – Gulbene km 27,08 un Cērtenes tilta ietves izbūve valsts vietējā autoceļa V234 Smiltene – Rauna km 2,59

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

25 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Gaujas tilta atjaunošana valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene – Velēna – Gulbene km 27,08 un Cērtenes tilta ietves izbūve valsts vietējā autoceļa V234 Smiltene – Rauna km 2,59 85888€544,019.57

Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana Centra reģionā

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

15 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR"Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana Centra reģionā 89728€114,662.46

Board-Level People

NameRole

Valdis Lejnieks

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Andris Gitendorfs

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Andris Lacbergs

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board