Contracts

€1.57M
24 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā

LatviaLimbažu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Limbažu novada pašvaldības Skultes pagasta ielu maršrutā “Skultes muiža un Stiene” uzturēšana ziemas sezonā 38902€15,321

Meža autoceļa “Karateru ceļš” būve LVM Rietumvidzemes reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Meža autoceļa “Karateru ceļš” būve LVM Rietumvidzemes reģionā 55742€54,269.30

Par meža autoceļu remontdarbiem Vidzemes reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Piejūras meža iecirknis 56215€58,671
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Melnupes meža iecirknis 56216€128,699

Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu remontdarbi un uzturēšana vasaras sezonā

LatviaLimbažu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Limbažu novada pašvaldības Skultes pagasta pārvaldes ielu un ceļu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā 52695€28,800
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Limbažu novada pašvaldības Skultes pagasta pārvaldes autoceļu remontdarbi 52710€50,054.50

Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts – grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Karjeru apsaimniekošanas darbi derīgo izrakteņu ieguves vietā "Mazie Kangari" VI laukums 60964€7,288
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Karjeru apsaimniekošanas darbi derīgo izrakteņu ieguves vietā Pentsils 60966€8,428
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Karjeru apsaimniekošanas darbi derīgo izrakteņu ieguves vietā Karogi 60967€12,988

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Vidzemes reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Čārpas ceļš un Kurveģis 61064€234,402.39
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Ķiļļa pievadceļš 61066€129,725.27

Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā

LatviaLimbažu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Limbažu novada pašvaldības Skultes pagasta ielu maršrutā “Skultes muiža un Stiene” uzturēšana ziemas sezonā 43259€15,321

Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā

LatviaLimbažu novada pašvaldība

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Limbažu novada pašvaldības Skultes pagasta ielu maršrutā “Mandegas ciems un Saulītes” uzturēšana ziemas sezonā 42889€13,806.62

Ceļu seguma atjaunošana Liepupes pagastā

LatviaSALACGRĪVAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Ceļa "Tūja-Ežurga" un ceļa "Vecmuiža-Dāči" ceļa seguma atjaunošana 78025€6,198.35
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Ceļa "Noriņas-Mehāniskās darbnīcas" ceļa seguma atjaunošana ar granti un ceļa nomaļu sakārtošana 78026€3,099.17

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu RIETUMVIDZEMES reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Nobrauktuve no Mīlēnu ceļa būve 0,056 km 68075€15,907.05
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Meķeļu ceļš būve 1,195 km 68076€219,875.45

Meža autoceļu remontdarbi Vidzemes reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Salacgrīvas meža iecirknis 79867€69,011
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Rūjienas meža iecirknis 79868€90,724
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Limbažu meža iecirknis 79875€89,242.50

Meža autoceļa "Vecupes-Vači" atjaunošanas būvdarbi LVM Rietumvidzemes reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Meža autoceļa "Vecupes - Vači" atjaunošana 69899€92,488.71

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu VIDZEMES reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Vecoļļu nobrauktuve būve 0.151 km un Spruguļkalna nobrauktuve būve 0.17 km 80341€96,453.40

Limbažu novada pašvaldības Skultes un Umurgas pagastu autoceļu remontdarbi

LatviaLimbažu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Limbažu novada pašvaldības Skultes pagasta autoceļu remontdarbi 81095€51,215.25

Mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšana no 2018. – 2021.gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

41 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7"Vispārīgā vienošanās par iespējamo mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšanas pakalpojumu sniegšanu no 2018. – 2021.gadam 76811€75,000

Board-Level People

NameRole

Māris Tirulis

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board