Contracts

€136,330.74
14 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Būvuzraudzība deviņu lauku ceļu un ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā

LatviaGulbenes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Būvuzraudzība deviņu lauku ceļu un ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā 52757€20,400

Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošanas 1.kārtas būvuzraudzība

LatviaALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošanas 1.kārtas būvuzraudzība 54804€16,550

Ielu pārbūves būvuzraudzība Gulbenes pilsētā

LatviaGulbenes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to .
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Ielu pārbūves būvuzraudzība Gulbenes pilsētā 53371€16,200

Būvdarbu būvuzraudzība ERAF projekta "Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" ietvaros

LatviaBalvu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days
Contracts awarded to .
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Balvu pamatskola 52001€5,800
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Balvu Valsts ģimnāzija 52002€13,000
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Balvu Valsts ģimnāzija sporta laukums 52003€8,900

Būvuzraudzība lauku ceļu posmu pārbūvei Balvu novadā

LatviaBalvu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contracts awarded to .
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Būvuzraudzības līgums Bērzkalnes pagasts 45577€3,888
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Būvuzraudzības līgums Vectilžas pagasts 45578€3,200
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Būvuzraudzības līgums Kubulu pagasts 45579€4,100

Nākotnes ielas 3.kārtas pārbūves būvuzraudzība

LatviaGulbenes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Nākotnes ielas 3.kārtas pārbūves būvuzraudzība 48002€12,960

Būvuzraudzība Vīksnas pagasta, Krišjāņu pagasta un Bērzpils pagasta lauku ceļu posmu pārbūvei

LatviaBalvu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contracts awarded to .
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Būvuzraudzības līgums Bērzpils pagasts ceļš Silamuiža- Dārza iela 70175€2,880
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Būvuzraudzības līgums Krišjāņu pagasts 70176€3,600

Būvuzraudzība ceļu pārbūvei Gulbenes novadā

LatviaGulbenes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Būvuzraudzība ceļu pārbūvei Gulbenes novadā 86101€19,662.74

Būvuzraudzība „Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūvei, piesaistot ELFLA un LAP līdzfinansējumu

LatviaJAUNPIEBALGAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "SISTĒMEKSPERTS"Būvuzraudzība "Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa "Kalna Pentuļi - Meža Naukšēni"pārbūvei, piesaistot ELFLA un LAP finansējumu" 83647€5,190

Board-Level People

NameRole

Normunds Šteinbergs

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member