Contracts

€9.68M
169 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

34 days€1.74M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 34050€74,405.70

Laboratorijas medicīnas iekārtu tehniskās apkopes

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Ražotāja "QIAGEN" laboratorijas medicīnas iekārtas 38396€10,650

Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Piedevas mikobakterioloģiskām barotnēm 32267€4,135
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Barotņu bāzes mikobakteriālo un mikrobioloģisko barotņu pagatavošanai 32268€1,440
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"M.tuberculosis suspensijas pagatavošanas standarti 32269€1,680
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Aglutinācijas testu komplekts MRSA virsmas antigēna noteikšanai 32288€5,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Bordetella pertussis diagnostikai nepieciešamās barotnes 32299€168
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Baktēriju kultūru aizsargāšanas un uzglabāšanas sistēma 32308€3,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Aglutinējošie serumi Haemophilus influenzae kultūru serotipēšanai 32315€2,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Aglutinējošie serumi Legionella spp. kultūru serotipēšanai 32316€7,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Aglutinējošie serumi Listeria kultūru serotipēšanai 32317€3,585
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Aglutinējošie serumi Yersinia kultūru serotipēšanai 32319€700
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Aglutinējošie serumi Shigella kultūru serotipēšanai 32322€6,190
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Megabloks ELISA reakcijām 32174€920
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti ērču encefalīta vīrusa RNS un Borrelia burgdorferi DNS noteikšanai ērcēs 32328€5,120
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģentu komplektu un aprīkojuma piegāde vairāku virusālo un bakteriālo infekciju ierosinātāju RNS un DNS kvalitatīvai noteikšanai ar "end-point" polimerāzes ķēdes reakciju 32335€581,450.06
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģentu komplektu un aprīkojuma piegāde A un B tipa gripas vīrusu RNS, reto un bīstamo vīrusu RNS/DNS, HIV RNS (kvantitatīvi), noteikšanai ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) reālajā laikā 32338€1.19M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģentu komplekti un piederumi infekciju slimību ierosinātāju RNS/DNS noteikšanai ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) reālajā laikā 32341€732,076
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Testkomplekti tuberkulozes infekcijas noteikšanai ar ELISA 32346€453,600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA komplekti kvantitatīvai antivielu noteikšanai pret enterovīrusiem 32348€16,170
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Borrelia burgdorferi antigēna noteikšana ērcē 32349€6,960
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA diagnostiskie komplekti antivielu pret Brucella spp., Francisella tularensis, Coxiella burnetti un Rickettsia typhi noteikšanai 32356€30,690
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Netiešās imūnfluorescences testi antivielu pret Ehrlichia noteikšanai 32364€36,775
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA reaģentu komplekti Clostridium tetani (stingumkrampji)antivielu noteikšanai 32368€1,900
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA diagnostiskie komplekti Candida antigēna un Aspergillus antigēna noteikšanai 32372€38,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Lodītes ērču encefalīta vīrusa antigēna izdalīšanai 32179€13,750
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA diagnostiskie komplekti Legionella Pneumophila 1. serogrupas diagnostikai 32377€33,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA diagnostiskie komplekti manuālā versija vīrushepatīta Delta diagnostikai 32379€28,975
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA diagnostiskie komplekti IgM klases antivielu noteikšanai pret ērču encefalīta vīrusu lumbālpunktātā 32384€16,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Vienreizējie uzgaļi ar filtru saderīgi ar Finnpipette Focus pipetēm 32238€37,139.40
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Ķīmiskie reaģenti imūnķīmiskai testēšanai - reaģents IgM klases antivielu noteikšana 32255€5,250
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Imersijas eļlas mikroskopiskai izmeklēšanai 32256€35,265

Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

33 days€611,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti molekulāri bioloģisko izmeklējumu veikšanai 36997€21,056

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

33 days€250,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 31597€13,076

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 5. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

27 days€30,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr. 1 39374€2,142.86

Zinātnisko iekārtu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Spektrofotometrs nukleīnskābju kvalitātes noteikšanai 39725€17,600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Augstas caurlaidības paraugu dezintegratora komplekts molekulārām analīzēm 39727€6,700

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

31 days€475,944.01
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Stereo mikroskops ar LED apgaismojumu 35274€6,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Molekulārās bioloģijas iekārtu komplekts paraugu analīzei lauka apstākļos 35279€44,100
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Gēla vizualizācijas un dokumentēšanas sistēma 35264€25,600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Komplekts laboratorijas trauku mazgāšanai un žāvēšanai 35266€7,300
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Ledus veidošanās iekārta 35267€4,950
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Specializēts bokss polimerāzes ķēdes reakcijas sagatavošanai 35268€5,780

Portatīvā 3D mikroskopa komplekta un velkmes skapja iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

26 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Portatīvā 3D mikroskopa komplekts 39148€122,000

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Kapilāru elektroforēzes iekārta 33360€32,025

Barotņu un reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

37 days€940,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti un materiāli "QIAxcel" kapilārās elektroforēzes aparatūrai 35298€84,244
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti "QIAcube HT" 35300€93,174
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti "Legionella pneumophila Serogroups 2-14 Latex Polyclonal" 35301€7,636

Zinātniskā aprīkojuma un piederumu iegāde projekta “DU Dīķu akvakultūras zinātnisko laboratoriju pārvietojamais komplekss” ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

34 days€133,953
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Laboratorijas aprīkojums 35085€21,603

Fotoluminiscences un Ramana spektrofotometra pusvadītāju nanostruktūru pētījumiem un augstas izšķirtspējas elektronmikroskopa nanostrukturēto materiālu pētniecībai piegāde ERAF projekta „Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē” ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

38 days€425,234.02
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Fotoluminiscences un Ramana spektrofotometrs pusvadītāju nanostruktūru pētījumiem 39081€65,600

Diagnostiskie reaģenti

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

34 days€500,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti specifisku ierosinātāju diagnostikai 34312€14,270
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti polimerāzes ķēdes reakciju veikšanai 34313€73,110
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti DNS/RNS izdalīšanai 34308€27,943.80

Trīskāršo plastisko maisu–caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu–trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu

LatviaValsts asinsdonoru centrs

Published and bidding deadline .

31 days€158,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Trīskāršo plastisko maisu–caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu–trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu 33212€153,972

Dažādu molekulārās bioloģijas reaģentu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days€30,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Dažādu molekulārās bioloģijas reaģentu iegāde 65332€30,000

Papildu laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

35 days€1.10M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Kontaktplates baktēriju skaita kvantitatīvai noteikšanai uz apkārtējās vides virsmām 83939€984

Par reaktīvu, kriminālistisko materiālu un inventāra iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

33 days€566,942.15
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"EZ1 robotizētās stacijas reaģentu (DNS izdalīšanas/attīrīšanas) komplekts 84019€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Amplifikācijas komplekts X-hromosomas analīzei ar iekšējo standartu 84020€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox""Qiasymphony SP/AS" robotizētās stacijas pipešu uzgaļi, plates un reaģenti 84038€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Papildu amplifikācijas komplekts DNS lokusu analīzei ar iekšējo standartu 84024€30,246.79

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Invertais fluorescences mikroskops 64545€23,800

Papildu laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

29 days€2M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti un reaģentu komplekti "Mycoplasma spp DNS" noteikšanai audu kultūrā ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) reālajā laikā 64686€13,200
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Testkomplekti tuberkulozes infekcijas noteikšanai ar "ELISPOT" 64689€34,200

Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde – 1. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

33 days€60,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Dažādi reaģenti un to komplekti 65235€6,875

Medicīnas tehnoloģijas Patoloģijas centra vajadzībām

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Spektrofotometrs 64958€17,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reālā laika termo cikliskās reakcijas iekārta 64959€75,000

Laboratorijas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde projekta „Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem” ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Paraugu iegūšanas un izpētes reaģenti un materiāli citoģenētikas analīzēm 51997€5,008

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Termālās un redzamās gaismas kameras komplektā ar bezpilota lidaparātu 44748€32,025

Antivielu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Vispārīgā vienošanās 44726€17,142

Diagnostisko reaģentu piegāde molekulārajai bioloģijai

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Diagnostisko reaģentu piegāde molekulārajai bioloģijai 52812€44,444.44

Fotoluminiscences un Ramana spektrofotometra pusvadītāju nanostruktūru pētījumiem un augstas izšķirtspējas elektronmikroskopa nanostrukturēto materiālu pētniecībai piegāde ERAF projekta „Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē” ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

38 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Fotoluminiscences un Ramana spektrofotometrs pusvadītāju nanostruktūru pētījumiem 53904€65,600

Diagnostiskie reaģenti

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Specifisko vides apstākļu ģenerēšanas sistēmas 61751€14,270
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti Hepatīta E vīrusa seroloģiskajai diagnostikai 61752€73,110
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti DNS/RNS izdalīšanai 61753€27,943.80

Materiālu un reaģentu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Vispārīgā vienošanās 19 51305€15,798

Zinātniskā aprīkojuma un piederumu iegāde projekta “DU Dīķu akvakultūras zinātnisko laboratoriju pārvietojamais komplekss” ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Laboratorijas eksperimentālo pētījumu sistēmas 49125€21,603

Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai 40098€1,954.88

Laboratorijas reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu iepirkums

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Laboratorijas reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu iepirkums 46063€8,750

Trīskāršo plastisko maisu – caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu – trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu

LatviaValsts asinsdonoru centrs

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Trīskāršo plastisko maisu – caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu – trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu 55789€153,972

Datu apstrādes un analīzes programmas iegāde jaunās paaudzes sekvenēšanas datu analīzei

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Datu apstrādes un analīzes programmas iegāde jaunās paaudzes sekvenēšanas datu analīzei 54491€14,580

Laboratorijas materiāli

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Vienreizlietojami plastmasas materiāli darbam ar QIAcube HT iekārtu 62169€3,720
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Konduktīvi uzgaļi un stobriņi 62170€18,700

Barotņu un reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti un materiāli QIAxcel kapilārās elektroforēzes aparatūrai 60949€84,244
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti darbam ar reālā laika PĶR iekārtu CFX96 Thermal cycler (Bio-Rad) 60935€93,174
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti Legionella pneumophila Serogroups 2-14 Latex Polyclonal 60936€7,636

Reaģentu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Līgums par Reaģentu piegādi Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai 51138€3,149

Laboratorijas ķīmisko vielu un reaģentu piegāde

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Laboratorijas ķīmisko vielu un reaģentu piegāde 52062€4,285

Reaģentu, ķīmisko un medicīnas materiālu piegāde

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Laboratorijas reaģentu iegāde Ķīmiskās fizikas institūta un HORIZON2020 projekta 778157-CanBioSE pētniedzības vajadzībām 51076€5,000

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 47575€74,405.70
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 47596€74,405.70

Izejmateriāli molekulārai ģenētikai

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Komplektu DNS izdalīšanai no augsnes piegāde 62098€2,347

Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta “BIOR” Molekulārās bioloģijas nodaļas pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Konvencionālais polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar 96 bedrīšu termobloku ar gradienta funkciju 53881€5,000

4 (četru) dažādu veidu mikroskopu piegāde Nacionālās fitosanitārās un Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas darba nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Stereomikroskops sīko sēklu analīzēm 59141€3,400

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 5.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.1 45872€2,142.86

Ķīmisko reaktīvu, mikropreparātu krāsvielu un mikropreparātu materiālu piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Ķīmisko reaktīvu, mikropreparātu krāsvielu un mikropreparātu materiālu piegāde 46046€496

Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti darbam ar reālā laika PĶR iekārtu CFX96 Thermal cycler (Bio-Rad) 44824€21,056

Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Vispārīgās vienošanās līgums 15 48210€16,667

Portatīvā 3D mikroskopa komplekta un velkmes skapja iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Portatīvā 3D mikroskopa komplekts 48161€122,000

Papildus laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Testkomplekti tuberkulozes infekcijas noteikšanai ar ELISPOT 79414€34,200
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti un reaģentu komplekti Mycoplasma spp DNS noteikšanai audu kultūrā ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) reālajā laikā 79449€13,200

Zinātnisko iekārtu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Spektrofotometrs nukleīnskābju kvalitātes noteikšanai 68328€9,805
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Augstas caurlaidības paraugu dezintegrātora komplekts molekulārām analīzēm 68329€6,700

Laboratorijas medicīnas iekārtu tehniskās apkopes

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Ražotāja QIAGEN laboratorijas medicīnas iekārtas 67037€10,650

Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Ķīmiskie reaģenti imūnķīmiskai testēšanai - reaģents IgM klases antivielu noteikšana 69576€5,250
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Imersijas eļlas mikroskopiskai izmeklēšanai 69577€35,265
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Piedevas mikobakterioloģiskām barotnēm 69591€4,135
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Barotņu bāzes mikobakteriālo un mikrobioloģisko barotņu pagatavošanai 69592€1,440
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"M.tuberculosis suspensijas pagatavošanas standarti 69593€1,680
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Megabloks ELISA reakcijām 69482€920
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Aglutinācijas testu komplekts MRSA virsmas antigēna noteikšanai 69620€5,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Bordetella pertussis diagnostikai nepieciešamās barotnes 69635€168
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Baktēriju kultūru aizsargāšanas un uzglabāšanas sistēma 69645€3,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Aglutinējošie serumi Haemophilus influenzae kultūru serotipēšanai 69654€2,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Aglutinējošie serumi Legionella spp. kultūru serotipēšanai 69655€7,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Aglutinējošie serumi Listeria kultūru serotipēšanai 69656€3,585
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Aglutinējošie serumi Yersinia kultūru serotipēšanai 69658€700
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Aglutinējošie serumi Shigella kultūru serotipēšanai 69661€6,190
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti ērču encefalīta vīrusa RNS un Borrelia burgdorferi DNS noteikšanai ērcēs 69672€5,120
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Lodītes ērču encefalīta vīrusa antigēna izdalīšanai 69488€13,750
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģentu komplektu un aprīkojuma piegāde vairāku virusālo un bakteriālo infekciju ierosinātāju RNS un DNS kvalitatīvai noteikšanai ar "end-point" polimerāzes ķēdes reakciju 69681€581,450.06
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģentu komplektu un aprīkojuma piegāde A un B tipa gripas vīrusu RNS, reto un bīstamo vīrusu RNS/DNS, HIV RNS (kvantitatīvi), noteikšanai ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) reālajā laikā 69684€1.19M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģentu komplekti un piederumi infekciju slimību ierosinātāju RNS/DNS noteikšanai ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) reālajā laikā 69689€732,076
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Testkomplekti tuberkulozes infekcijas noteikšanai ar ELISA 69695€453,600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA komplekti kvantitatīvai antivielu noteikšanai pret enterovīrusiem 69697€16,170
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Borrelia burgdorferi antigēna noteikšana ērcē 69699€6,960
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA diagnostiskie komplekti antivielu pret Brucella spp., Francisella tularensis, Coxiella burnetti un Rickettsia typhi noteikšanai 69706€30,690
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Netiešās imūnfluorescences testi antivielu pret Ehrlichia noteikšanai 69715€36,775
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA reaģentu komplekti Clostridium tetani (stingumkrampji)antivielu noteikšanai 69722€1,900
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA diagnostiskie komplekti Candida antigēna un Aspergillus antigēna noteikšanai 69726€38,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA diagnostiskie komplekti Legionella Pneumophila 1. serogrupas diagnostikai 69731€33,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA diagnostiskie komplekti manuālā versija vīrushepatīta Delta diagnostikai 69733€28,975
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"ELISA diagnostiskie komplekti IgM klases antivielu noteikšanai pret ērču encefalīta vīrusu lumbālpunktātā 69738€16,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Vienreizējie uzgaļi ar filtru saderīgi ar Finnpipette Focus pipetēm 69554€37,139.40

Dažādu molekulāro reaģentu, ķīmisko reaktīvu un laboratorijas materiālu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Dažādu molekulāro reaģentu, ķīmisko reaktīvu un laboratorijas materiālu iegāde – Nr.2 72367€6,428.57

Dažādu molekulārās bioloģijas reaģentu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Dažādu molekulārās bioloģijas reaģentu iegāde 73304€30,000

„ Dažādu laboratorijas reaģentu un laboratorijas piederumu iegāde un piegāde”

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"MRSA identifikācija 86633€360

Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde-3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

15 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde-Nr.2 86791€5,000

Medicīnas iekārtu servisa un tehniskās apkopes pakalpojumi

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published and bidding deadline .

23 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Medicīnas iekārtu servisa un tehniskās apkopes pakalpojumi 86721€4,166.66

Valsts policijā Kriminālistikas pārvaldes uzskaitē esošo laboratorijas iekārtu tehniskā apkope un remonts (uz trīs gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Laboratorijas iekārtu - 2, kas tiek izmantotas darbam DNS ekspertīžu veikšanai, tehniskā apkope un remonts 73401€3,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Laboratorijas iekārtu - 1, kas tiek izmantotas darbam DNS ekspertīžu veikšanai, tehniskā apkope un remonts 73402€3,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Mikroskopu tehniskā apkope un remonts 73398€1,500

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

LatviaDaugavpils Universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Studiju līdzekļu komplekti hidroekoloģijā 73988€6,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Specializēts bokss polimerāzes ķēdes reakcijas sagatavošanai 73989€5,780
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Gēla vizualizācijas un dokumentēšanas sistēma 73994€25,600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Komplekts laboratorijas trauku mazgāšanai un žāvēšanai 73996€7,300
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Molekulārās bioloģijas iekārtu komplekts paraugu analīzei lauku apstākļos 73997€44,100
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Ledus veidošanās iekārta 73999€4,950

Laboratorijas preču iegāde (B daļa)

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 72094€13,076
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Laboratorijas preču iegāde (B daļa) 72080€13,076

Papildus laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Kontaktplates baktēriju skaita kvantitatīvai noteikšanai uz apkārtējās vides virsmām 88281€984

Laboratorijas plastmasas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Vispārīgā vienošanās 87065€19,000

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Invertais fluorescences mikroskops 75158€23,800

Diagnostisko reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Molekulārā bioloģija 70077€67,862.07
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Seroloģija 70071€67,862.07

Monoklonālo antivielu piegāde 6-krāsu citofluorometra darbības nodrošināšanai

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Monoklonālo antivielu piegāde 6-krāsu citofluorometra darbības nodrošināšanai 83641€40,598

Dažādu molekulāro reaģentu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Dažādu molekulāro reaģentu iegāde – Nr.2 82586€5,000

Barotņu, testu un laboratorijas reaģentu piegāde mikrobioloģijas laboratorijai

LatviaSIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Dehidratētas hromogēnas barotnes 84705€2,247

Kapilārās elektroforēzes iekārtas piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Kapilārās elektroforēzes iekārtas piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām 87893€33,044

Laboratorijas piederumi

LatviaValsts asinsdonoru centrs

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Transferpipetes 88326€234

Par reaktīvu, kriminālistisko materiālu un inventāra iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"EZ1 robotizētās stacijas reaģentu (DNS izdalīšanas/attīrīšanas) komplekts 85680€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Amplifikācijas komplekts X-hromosomas analīzei ar iekšējo standartu 85681€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Qiasymphony SP/AS robotizētās stacijas pipešu uzgaļi, plates un reaģenti 85684€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Papildus amplifikācijas komplekts DNS lokusu analīzei ar iekšējo standartu 85688€30,246.79

Medicīnas tehnoloģijas Patoloģijas centra vajadzībām

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Spektrofotometrs 80991€17,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reālā laika termo cikliskās reakcijas iekārta 80992€75,000

Reaģentu un materiālu piegāde LVMI Silava Ģenētisko resursu centram

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Reaģenti DNS izdalīšanai un analīzei 89718€4,387

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Dažādi molekulārās bioloģijas reaģenti 81368€9,000

Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde – 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Dažādi reaģenti un to komplekti 76527€6,875

Antivielu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"Antivielu iegāde 82333€50,000

Board-Level People

NameRole

Aleksandrs Šepteličs

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board