Procurements

€0
12 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Inženierkonsultanta, būvuzraudzības un būvekspertīzes pakalpojumi projektā “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve”

Published and bidding deadline .

54 days

Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

14 days

Projekta „Rail Baltica „Starptautiskās lidostas Rīga”” dzelzceļa stacija, saistītā infrastruktūra un estakāde” būvniecības ieceres drošības un drošuma risku novērtējuma izstrādes pakalpojums

Published and bidding deadline .

16 days

IT pakalpojumu nodrošināšana SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"

Published and bidding deadline .

15 days

SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas" darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu verifikācija Rail Baltica "Starptautiskā lidosta "Rīga"" dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektiem

Published and bidding deadline .

31 days

Auditoru pakalpojums atsavināmā nekustamā īpašuma Prāgas ielā 2, Rīgā, noteiktās finanšu vērtības pamatotības izvērtēšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Rail Baltica „Starptautiskās lidostas „Rīga”” dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektu ekspertīze

Published and bidding deadline .

31 days

Rail Baltica "Starptautiskās lidostas "Rīga'"" dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakāžu būvdarbi

Published and bidding deadline .

68 days

Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Published .

SIA "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

12 days

Rail Baltica kravu pārkraušanas termināļa Salaspilī būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un paredzētās darbības ietekmes uz vidi iespējamu pasākumu novērtējums

Published and bidding deadline .

62 days