Procurements

€26M
91 procurements
View Procurements

Contracts

€310,233.89
8 contracts
View Contracts

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana objektiem Maskavas ielā 165, Rīgā un Miera ielā 31, Salaspilī

Published and bidding deadline .

34 days€252,000

Ūdeņu monitoringa mērījumu nodrošinošo iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

32 days€389,256

Globālās telekomunikāciju sistēmas piegāde, uzstādīšana un uzturēšana.

Published and bidding deadline .

34 days€148,670

Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrāde un būvniecība radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”

Published and bidding deadline .

32 days€6.79M

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” informācijas sistēmas attīstība

Published and bidding deadline .

34 days€1.91M

Ūdeņu monitoringa mērījumu nodrošinošo iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

30 days€389,256

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

34 days€537,190

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” elektronisko pakalpojumu portāla izstrāde un ieviešana.

Published and bidding deadline .

34 days€400,000

Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana VSIA "LVĢMC" vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days€200,000

Salaspils kodolreaktora likvidācija

Published and bidding deadline .

34 days€4.58M

Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla nodrošinošo iekārtu piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

33 days€1.90M

Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla izbūve un modernizācija

Published and bidding deadline .

34 days€2.03M

Bīstamo un prioritāro vielu analīzes pazemes un virszemes ūdeņu un sedimentu paraugos laboratorijas analīžu veikšana.

Published and bidding deadline .

34 days€279,011

Meteoroloģiskā tīkla un radio zondēšanas aprīkojuma piegāde

Published .

Meteoroloģiskā tīkla un radio zondēšanas aprīkojuma piegāde

Published .

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Elektrisko hidrometrisko posteņu izbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana VSIA LVĢMC vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību objektam “Pļaviņu HES ūdenskrātuves krasta nostiprinājumu atjaunošana Kokneses baznīcas apkaimē, Koknesē”

Published and bidding deadline .

12 days

Pļaviņu HES ūdenskrātuves Lielās Krasta ielas stāvkrasta nostiprināšana, Pļaviņās, būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību

Published and bidding deadline .

16 days

WSFS programmatūras papildināšana ar novēroto un prognozēto hidrometeoroloģisko datu telpisku vizualizēšanas funkcionalitāti

Published .

Valsts statistikas pārskatu sistēmas par gaisa aizsardzību “Nr. 2-Gaiss” pilnveidošana

Published and bidding deadline .

16 days

Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrāde un būvniecība radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”

Published and bidding deadline .

32 days

Meteoroloģiskā tīkla izbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi

Published and bidding deadline .

12 days

Globālās telekomunikāciju sistēmas piegāde, uzstādīšana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

36 days

Meteoroloģiskā tīkla tehniskā servisa darbu nodrošināšanai mobilās laboratorijas piegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Salaspils kodolreaktora likvidācija

Published and bidding deadline .

34 days

Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrāde un būvniecība radioaktīvo atkritumu glabātavā "Radons"

Published .

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

34 days

Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla izbūve un modernizācija

Published and bidding deadline .

34 days

Prioritāro vielu laboratorijas analīžu veikšana biotas paraugos

Published and bidding deadline .

13 days

Zivju paraugu ievākšana ķīmiskajam un bioloģiskajam monitoringam Latvijā

Published and bidding deadline .

11 days

Hidroloģiskā stāvokļa novērojumu posteņa izbūve

Published and bidding deadline .

12 days

Ēkas Maskavas ielā 165, Rīgā, pārbūves darbu būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Zivju paraugu ievākšana ķīmiskajam un bioloģiskajam monitoringam Latvijā

Published and bidding deadline .

12 days

Autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi

Published and bidding deadline .

12 days

Bīstamo un prioritāro vielu analīzes pazemes un virszemes ūdeņu un sedimentu paraugos laboratorijas analīžu veikšana

Published and bidding deadline .

34 days

Virszemes ūdeņu monitoringa mērījumu nodrošinošo ūdenstransportu piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

OPSIS AB SM200 putekļu mērītāju rezerves daļu piegāde

Published .

Atmosfēras gaisa kvalitātes datu apstrādes sistēma

Published .

Pļaviņu HES ūdenskrātuves Lielās Krasta ielas stāvkrasta nostiprināšana, Pļaviņās, būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību

Published and bidding deadline .

21 days

Bīstamo atkritumu poligona "Zebrene" infiltrāta koncentrāta apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

21 days

Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla staciju projektēšana un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Komerctransporta pilna servisa noma

Published .

Ūdeņu monitoringa mērījumu nodrošinošo iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana objektiem Maskavas ielā 165, Rīgā un Miera ielā 31, Salaspilī

Published and bidding deadline .

36 days

Ūdens necaurlaidīga pārklājuma izveide bīstamo atkritumu poligonā “Zebrene”

Published and bidding deadline .

11 days

OPSIS AB SM200 putekļu mērītāju rezerves daļu piegāde

Published .

Integrētās datubāzes programmatūras "Mesap" uzturēšana

Published .

Apsardzes posteņu un administratīvā korpusa remonts un pielāgošana drošības prasībām

Published and bidding deadline .

11 days

Zāles pļaušanas nodrošināšana VSIA LVĢMC objektos

Published and bidding deadline .

14 days

Informācijas tehnoloģiju iepirkumu un kvalitātes kontroles konsultācijas

Published and bidding deadline .

13 days

Materiālu piegāde laboratorijas ūdens attīrīšanas sistēmām un laboratorijas trauku mazgāšanai

Published .

Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla nodrošinošo iekārtu piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

36 days€2.45M

Daugavas baseina plūdu informācijas sistēmas izstrāde

Published .

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” informācijas sistēmas attīstība”

Published and bidding deadline .

34 days

Daugavas baseina plūdu informācijas sistēmas izstrāde

Published .

Elektroenerģijas piegāde

Published and bidding deadline .

22 days

Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla nodrošinošo iekārtu piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

36 days

Ūdeņu monitoringa mērījumu nodrošinošo iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Hidrometeoroloģisko novērojumu datubāzes CLIDATA atjaunināšana un uzturēšana

Published .

Noliktavas, sanmezgla un palīgtelpu remonts un pielāgošana drošības prasībām radioaktīvo atkritumu glabātavā ”Radons”

Published and bidding deadline .

12 days

Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla nodrošinošo iekārtu piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

38 days

Pļaviņu HES ūdenskrātuves krasta nostiprinājumu atjaunošana Kokneses baznīcas apkaimē, Koknesē

Published and bidding deadline .

46 days

Komerctransporta pilna servisa noma

Published and bidding deadline .

22 days

Gāzu piegāde VSIA LVĢMC vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Lietojamības prasību definēšana un tehnisko skiču izstrāde elektronisko pakalpojumu portālam

Published and bidding deadline .

17 days

Komerctransporta pilna servisa noma

Published and bidding deadline .

21 days

Elektroenerģijas iegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Noliktavas, sanmezgla un palīgtelpu remonts un pielāgošana drošības prasībām radioaktīvo atkritumu glabātavā ”Radons”

Published and bidding deadline .

11 days

Komerctransporta pilna servisa noma

Published and bidding deadline .

24 days

Gāzu piegāde VSIA LVĢMC vajadzībām

Published and bidding deadline .

15 days

Operatīvās meteoroloģisko prognožu sistēmas “SmartMet” atjaunošana, jaunu moduļu iegāde un piegādāto moduļu garantijas pakalpojums 24 mēn. periodam

Published .

Komerctransporta pilna servisa noma

Published and bidding deadline .

33 days€200,000

Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla nodrošinošo iekārtu piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

29 days€2.13M

Ūdeņu monitoringa mērījumu nodrošinošo iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

30 days€389,256

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

31 days€163,100

Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un pārseguma virs slēgtajām radioaktīvo atkritumu tvertnēm radioaktīvo atkritumu glabātavā ”Radons” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

34 days€495,867.76

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" informācijas sistēmas neatkarīga testēšana

Published and bidding deadline .

34 days€170,377.23

Komerctransporta pilna servisa noma

Published and bidding deadline .

29 days€200,000

Ūdeņu monitoringa mērījumu nodrošinošo iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

32 days

Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla nodrošinošo iekārtu piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

31 days

Metroloģijas laboratorijas modernizēšana

Published and bidding deadline .

21 days

Mēbeļu un iekārtu transportēšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

12 days

Celtniecības materiālu, elektropreču, sadzīves ķīmijas un santehnikas piegāde ēku un telpu uzturēšanas darbiem

Published and bidding deadline .

17 days

Komerctransporta pilna servisa noma

Published and bidding deadline .

33 days

VSIA ”Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” informācijas sistēmas neatkarīga testēšana

Published and bidding deadline .

34 days

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

33 days

Komerctransporta pilna servisa noma

Published and bidding deadline .

32 days

Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un pārseguma virs slēgtajām radioaktīvo atkritumu tvertnēm radioaktīvo atkritumu glabātavā ”Radons” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

34 days

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Individuālās dozimetrijas pakalpojums

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published .

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 63578€30,000

Piesārņojumu izraisošo avotu radītās biogēnu slodzes uz Baltijas jūru noteikšana, lai piesārņojuma radītājiem definētu efektīvus tā samazināšanas pasākumus, un avotu ar visaugstāko piesārņojuma samazinājuma potenciālu apzināšana

LatviaLatvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Published and bidding deadline .

11 days
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"Piesārņojumu izraisošo avotu radītās biogēnu slodzes uz Baltijas jūru noteikšana, lai piesārņojuma radītājiem definētu efektīvus tā samazināšanas pasākumus, un avotu ar visaugstāko piesārņojuma samazi 51479€30,090

Piesārņojošu vielu mērījumi un piesārņojošo vielu emisijas mērījumu pakalpojumi

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Published and bidding deadline .

13 days
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"Piesārņojošu vielu mērījumi un piesārņojošo vielu emisijas mērījumu pakalpojumi 62966€41,999

Caurplūdumu mērījumi hidrometriskajos posteņos un datu apkopošana

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Published and bidding deadline .

12 days
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"Caurplūdumu mērījumi hidrometriskajos posteņos un datu apkopošana 77999€25,993

Pētījumiem nepieciešamo ķīmisko elementu noteikšana

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

12 days
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"Pētījumiem nepieciešamo ķīmisko elementu noteikšana 78074€33,000

Pazemes riska ūdensobjektu izdalīšana, raksturojums un stāvokļa novērtējums nākamo upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu sagatavošanai

LatviaLatvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Published and bidding deadline .

13 days
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"Pazemes riska ūdensobjektu izdalīšana, raksturojums un stāvokļa novērtējums nākamo upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu sagatavošanai 70182€20,525

Par hidrometeoroloģiskās, aviometeoroloģiskās un meteoroloģiskās informācijas piegādi NBS vienībām

LatviaLatvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs

Published .

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"Par hidrometeoroloģiskās, aviometeoroloģiskās un meteoroloģiskās informācijas piegādi NBS vienībām 80654€119,626.89

Pētījumiem nepieciešamo ķīmisko elementu noteikšana

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

11 days
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"Pētījumiem nepieciešamo ķīmisko elementu noteikšana 79499€9,000

Board-Level People

NameRole

Ingemars Harmsens

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board

Egils Zariņš

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member