Procurements

€0
120 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Pārtikas produktu piegāde ISAC “Vecpiebalga” vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas darbiem ēkā Nr.1 un uzkopšanas sistēmas ieviešanai.

Published and bidding deadline .

21 days

Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšana

Published and bidding deadline .

17 days

Atjaunošanas darbi ēkā Nr.7 (ēkas kadastra Nr.01000160053007) Aptiekas ielā 1 k-2, Rīgā

Published .

Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un atjaunošanas darbi ēkā Nr.1 (ēkas kadastra Nr.01000160053001) Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā (1.stāva daļa aptiekas un Narkoloģijas dienesta 26.nodaļas vaj

Published .

Jaunas vieglās automašīnas iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

IS “TVAIKS” DROŠĪBAS AUDITĀ KONSTATĒTO TRŪKUMU RISKU IZVĒRTĒJUMS

Published and bidding deadline .

11 days

Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas darbiem ēkā Nr.1

Published and bidding deadline .

13 days

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056)

Published and bidding deadline .

24 days

Medicīnas preču iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Automātiskā nefelometra testu veikšanai nepieciešamo reaģentu, piederumu un materiālu piegāde

Published .

Pakalpojumu sniegšana publiskajā mobilo sakaru tīklā

Published .

Ēkas lit. Nr. 002 Aptiekas ielā 1k -8, Rīgā, II stāva gaiteņa un kāpņu telpas atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

12 days

Ēkas lit. Nr. 001, I., II. stāva telpu atjaunošanas darbi ISAC “Vecpiebalga”

Published .

Medikamentu iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Remontdarbi VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās vispārīgās vienošanās ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" struktūrvienības ISAC "Vecpiebalga" klientiem

Published and bidding deadline .

18 days

VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Tehniskā nodrošinājuma piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām

Published and bidding deadline .

14 days

Elektroenerģijas iegāde VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Medikamentu (narkotiskās zāles) piegāde VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Veselības aprūpes bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

13 days

IS "Tvaiks" drošības auditā konstatēto trūkumu risku izvērtējums

Published and bidding deadline .

11 days

Ēkas lit. Nr. 001, I., II. stāva telpu atjaunošanas darbi ISAC “Vecpiebalga

Published and bidding deadline .

13 days

Ēkas lit. Nr.002 Aptiekas ielā 1 k-8, Rīgā, II stāva telpu remonts un ēkas lit. 001, Laktas ielā 6, Rīgā, E-bloka atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

18 days

Telekomunikāciju pakalpojumi

Published .

Remontdarbi ēkā lit. Nr. 001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā

Published .

Pārtikas produktu piegāde VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības „Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs” vajadzībām”

Published and bidding deadline .

12 days

Tehniskā nodrošinājuma piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām

Published and bidding deadline .

12 days

Nožogojuma nojaukšana, atjaunošana un nomaiņa Tvaika ielā 2, Rīgā

Published and bidding deadline .

14 days

Reaģentu iepirkums biočipu mikromatricu tehnoloģijas analizatora “Evidence” darbības nodrošināšanai

Published .

Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam

Published and bidding deadline .

14 days

Nožogojuma nojaukšana, atjaunošana un nomaiņa Tvaika ielā 2, Rīgā

Published and bidding deadline .

14 days

Remontdarbi ēkā lit. Nr. 001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā un Ēkas lit. Nr. 001, I., II. stāva telpu atjaunošanas darbi ISAC “Vecpiebalga”

Published and bidding deadline .

14 days

Mīkstā inventāra iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Aprīkojuma piegāde 10. nodaļas un aptiekas vajadzībām Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā

Published and bidding deadline .

11 days

Malkas piegāde ISAC "Vecpiebalga" vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Ēkas lit. Nr. 002 daļēja fasādes apdares atjaunošana un jumta sniega aiztures barjeru nomaiņa Laktas ielā 6 B, Rīgā

Published and bidding deadline .

13 days

Maināmo paklāju nomas pakalpojuma nodrošināšana

Published and bidding deadline .

14 days

Ēkas lit. Nr.004 konservācijas darbi, Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., “Greiveros”

Published .

Atjaunošanas darbi ēkā Nr.7 (ēkas kadastra Nr.01000160053007) Aptiekas ielā 1 k-2, Rīgā

Published and bidding deadline .

13 days

Apģērbu un apavu iegāde ISAC “Vecpiebalga” klientu vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam

Published and bidding deadline .

14 days

Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam

Published and bidding deadline .

12 days

Gaisa dzesēšanas, ventilācijas un medicīnas gāzu iekārtu tehniskā apkope

Published and bidding deadline .

13 days

Tehniskais nodrošinājums uzkopšanas sistēmas ieviešanai

Published and bidding deadline .

11 days

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” transportlīdzekļu remontdarbi un tehniskās apkopes

Published and bidding deadline .

11 days

Dabasgāzes iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Lēngaitas elektromobiļu remontdarbi un tehniskā apkope

Published .

Interneta bezvadu pieslēgums

Published .

Telpu atjaunošanas darbi ēkā lit Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā

Published and bidding deadline .

13 days

Jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde

Published and bidding deadline .

16 days

Interneta pieslēguma pakalpojums - galvenais pieslēgums

Published .

Medikamentu (narkotiskie līdzekļi) piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Lifta projektēšana un būvniecība VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Nr.1 (ēkas kadastra Nr. 01000160053001) Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā

Published and bidding deadline .

21 days

Uzkopšanas dienesta aprīkojums

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzības pakalpojums ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācijai ēkā lit. 056, Rīgā, Tvaika ielā 2

Published and bidding deadline .

14 days

Jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde

Published and bidding deadline .

22 days

Nožogojuma atjaunošana Tvaika ielā 2, Rīgā (Tilta ielas posms Rīgā)

Published and bidding deadline .

14 days

Profesionālo šķidro ķīmisko mazgāšanas līdzekļu iegāde grīdas mopu mazgāšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Liftu tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

12 days

Uzkopšanas dienesta aprīkojums

Published and bidding deadline .

11 days

Dažādu tehnisko būvmateriālu, būvizstrādājumu un instrumentu iegāde (vispārīgā vienošanās)

Published and bidding deadline .

21 days

Ēku lit. Nr. 012., 018., 019., 076 demontāža Tvaika ielā 2, Rīgā

Published and bidding deadline .

15 days

Remontdarbi VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās vispārīgās vienošanās ietvaros

Published and bidding deadline .

12 days

Printeru un kopētāju toneru kasešu uzpilde, atjaunošana, kā arī jaunu oriģinālo toneru kasešu piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Liftu tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

12 days

Ķīmisko reaģwentu un laboratorijas piederumu piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Telekomunikāciju pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Telpu un virsmu mazgāšanas līdzekļu un dozēšanas iekārtu iegāde

Published .

Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

13 days

Lifta projektēšana un autoruzraudzība VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Nr.1 (ēkas kadastra Nr. 01000160053001) Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā

Published and bidding deadline .

13 days

Malkas piegāde ISAC "Vecpiebalga" vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Kancelejas preču piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienību vajadzībām

Published and bidding deadline .

19 days

Funkcionālās gultas ar matračiem

Published and bidding deadline .

15 days

Funkcionālās gultas ar matračiem

Published and bidding deadline .

13 days

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" struktūrvienības ISAC "Vecpiebalga" klientiem

Published and bidding deadline .

21 days

Par automātiskā nefelometra testu veikšanai nepieciešamo reaģentu, piederumu un materiālu piegādi, papildus nodrošinot iekārtas tehnisko apkopi un servisu .

Published .

Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde

Published and bidding deadline .

20 days

"Ēku tehniskā apsekošana"

Published and bidding deadline .

14 days

Žalūziju piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Dabasgāzes iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Deju – kustību terapijas telpas izbūve Veldres ielā 1A, Rīgā

Published and bidding deadline .

14 days

Pārtikas produktu iegāde VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Tiesu ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Kokvilnas un mikrošķiedras mopu iegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Par teritorijas nožogojuma nojaukšanu un labiekārtošanu Rīgā, Tvaika ielā 2 (Tvaika ielas posms)

Published and bidding deadline .

19 days

Dabasgāzes iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Krāvēju pakalpojumi

Published and bidding deadline .

12 days

Apģērbu un apavu iegāde ISAC "Vecpiebalga" klientu vajadzībām

Published and bidding deadline .

15 days

Kokvilnas un mikrošķiedras mopu iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” transportlīdzekļu remontdarbi, tehniskās apkopes un ekspluatācijas materiālu iegāde”

Published and bidding deadline .

15 days

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām

Published and bidding deadline .

34 days

Narkotisko vielu un terapeitiskā zāļu monitoringa V-Twin System analizatoru darbībai nepieciešamo reaģentu un papildu piederumu piegāde

Published .

Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Medicīnisko laboratorijas pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

19 days

Kokvilnas un mikrošķiedras mopu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Reaģentu iegāde ķīmiski toksikoloģiskās laboratorijas darbības nodrošināšanai

Published .

Mīkstā inventāra piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Kokvilnas un mikrošķiedras mopu iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Automātisko uzkopšanas iekārtu iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Telpu atjaunošanas darbi Laktas ielā 6B (A-bloks), Rīgā

Published and bidding deadline .

12 days

Telpu atjaunošanas darbi Laktas ielā 6B, Rīgā

Published and bidding deadline .

13 days

Ēkas pamatu un teritorijas labiekārtojuma atjaunošanas darbi Veldres ielā 1A, Rīgā

Published and bidding deadline .

16 days

Degvielas iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Mēbeļu piegāde VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" vajadzībām

Published and bidding deadline .

18 days

Asfalta seguma nomaiņa VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās Tvaika ielā 2 (pie garāžām), Veldres ielā 1a, Rīgā

Published and bidding deadline .

13 days

Nojumes (lapenes) izbūve, tai skaitā teritorijas labiekārtojuma elementi

Published and bidding deadline .

15 days

Deju – kustību terapijas telpas izbūve Veldres ielā 1A, Rīgā

Published and bidding deadline .

12 days

Lifta izbūve ēkā Nr.1 (ēkas kadastra Nr.01000160053001) Rīgā, Aptiekas ielā 1 k-3

Published and bidding deadline .

22 days

Sanitāro telpu higiēnas preču piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Apliecinājuma karšu izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

Daļēji ēkas lit.001 I un II stāva telpu atjaunošanas darbi un jumta tekņu, notekcauruļu remonts

Published and bidding deadline .

15 days

Žalūziju piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Krāvēju pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Jaunas elektroencefalogrāfijas (EEG) iekārtas iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Atjaunošanas darbi ēkā lit. Nr. 002, Aptiekas ielā 1 k-8, Rīgā saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Published and bidding deadline .

15 days

Papildu pasākumi saistībā ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056)

Published and bidding deadline .

11 days