Procurements

€0
37 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

VAS "Privatizācijas aģentūra"ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana

Published and bidding deadline .

18 days

Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu

Published and bidding deadline .

14 days

Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanas pakalpojumiem

Published and bidding deadline .

18 days

IP telefonijas sakaru nodrošināšana un aparatūras noma

Published and bidding deadline .

13 days

VAS "Privatizācijas aģentūra", "SIA "FeLM" un SIA "REAP" vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Arhivēšanas pakalpojumu nodrošināšana VAS "Privatizācijas aģentūra"

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana VAS "Privatizācijas aģentūra"ēku Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, K.Valdemāra ielā 31A un K.Valdemāra iela 31B būvdarbiem

Published and bidding deadline .

28 days

Būvdarbu veikšana VAS "Privatizācijas aģentūra"ēkās Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, K.Valdemāra ielā 31A un K.Valdemāra iela 31B

Published and bidding deadline .

34 days

Datu regulas ieviešanas gatavības novērtējums

Published and bidding deadline .

13 days

Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu

Published and bidding deadline .

21 days

VAS "Privatizācijas aģentūra" valdījumā esošu valsts zemesgabalu sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana)

Published and bidding deadline .

13 days

Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu

Published and bidding deadline .

13 days

Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu, papildinājumu izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Degvielas iegāde VAS "Privatizācijas aģentūra" vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 121, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 1008, tirgus (parastās) vērtības noteikšana

Published and bidding deadline .

13 days

Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu

Published and bidding deadline .

13 days

Nekustamā īpašuma "Virānes darbnīcas" Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr.50940090089, tirgus (parastās) vērtības noteikšana

Published and bidding deadline .

13 days

Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu

Published and bidding deadline .

13 days

Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu

Published and bidding deadline .

13 days

Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu

Published and bidding deadline .

13 days

Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu

Published and bidding deadline .

15 days

Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi VAS "Privatizācijas aģentūra"

Published and bidding deadline .

22 days

Nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana

Published and bidding deadline .

13 days

Nekustamā īpašuma “Ziedi”, Suntažu pagastā, Ogres novadā, kadastra Nr.74880040008, tirgus (parastās) vērtības noteikšana

Published and bidding deadline .

13 days

Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu

Published and bidding deadline .

13 days

Nekustamā īpašuma "Rozeļmuižas stallis" Rozeļmuižā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020305, tirgus (parastās) vērtības noteikšana

Published and bidding deadline .

13 days

Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

VAS "Privatizācijas aģentūra" darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana

Published and bidding deadline .

20 days

Elektroenerģijas piegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

VAS “Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana

Published and bidding deadline .

44 days

Elektroenerģijas piegāde VAS "Privatizācijas aģentūra" vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

AS "Latvijas maiznieks" valsts kapitāla daļas un 1 kapitāla daļas (akcijas) tirgus vērtības noteikšana

Published and bidding deadline .

14 days

AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, telpu un teritorijas uzkopšana

Published and bidding deadline .

13 days

AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", SIA "FeLM" un SIA "REAP" vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

18 days

Valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana

Published and bidding deadline .

14 days