Procurements

€472,396.69
34 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Laboratoriju aparatūras un aprīkojuma iegāde Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas STEM studiju programmu īstenošanai

Published and bidding deadline .

34 days€472,396.69

Atlikušā laboratoriju aparatūras un aprīkojuma iegāde Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas STEM studiju programmu īstenošanai

Published and bidding deadline .

12 days

Elektroenerģijas iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Automašīnas noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

15 days

Kurināmās šķeldas pārdošana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai

Published and bidding deadline .

12 days

Serveru telpu un komunikācijas telpu modernizācija

Published and bidding deadline .

11 days

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes studiju korpusa ēkas fasādes ekspertīze

Published and bidding deadline .

16 days

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes studiju korpusa ēkas fasādes ekspertīze

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnas noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

11 days

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju centra ēkas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Elektroenerģijas iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Būvdarbu būvuzraudzība objektā "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīca Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

11 days

Ceremoniju zāles skatuves un logu noformējums

Published and bidding deadline .

13 days

„Būvdarbu būvuzraudzība objektā "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīca Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē””

Published and bidding deadline .

14 days

Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

„Laboratoriju aparatūras un aprīkojuma iegāde Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas STEM studiju programmu īstenošanai”

Published and bidding deadline .

34 days

Web konferenču aprīkojuma un tulkošanas komplektu iegāde un uzstādīšana RTA STEM programmu īstenošanai

Published and bidding deadline .

11 days

Datu glabāšanas, rezerves kopiju veidošanas risinājumu iegāde un apmācību nodrošināšana RTA STEM programmu īstenošanai

Published and bidding deadline .

12 days

Iekārtu un aprīkojuma iegāde Pārdošanas laboratorijas izveidei

Published and bidding deadline .

11 days

Web konferenču aprīkojuma un tulkošanas komplektu iegāde un uzstādīšana RTA STEM programmu īstenošanai

Published and bidding deadline .

13 days

Datoru, projektora un daudzfunkcionālās iekārtas iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas pārdošana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai

Published and bidding deadline .

11 days

Iekārtu un aprīkojuma iegāde Pārdošanas laboratorijas izveidei

Published and bidding deadline .

11 days

Kāpņu atjaunošana RTA ēkā Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

12 days

Kāpņu atjaunošana RTA ēkā Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

11 days

Degvielas iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Ceremoniju zāles skatuves un logu noformējums

Published and bidding deadline .

13 days

Studiju virzienu akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas apguve

Published and bidding deadline .

13 days

Elektroenerģijas iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

“Studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā personāla integrētās mācības “Angļu valodas, digitālās kompetences, līderības un komunikācijas prasmju apguve”

Published and bidding deadline .

13 days

KĀPŅU ATJAUNOŠANA ATBRĪVOŠANAS ALEJĀ 90, RĒZEKNE

Published and bidding deadline .

13 days

Kāpņu atjaunošana RTA ēkā Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

11 days

KĀPŅU ATJAUNOŠANA ATBRĪVOŠANAS ALEJĀ 90, RĒZEKNE

Published and bidding deadline .

12 days

Kurināmās šķeldas pārdošana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai

Published and bidding deadline .

12 days

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

Iveta Mietule

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager